గుద్ద లో వంకాయ పెట్టుకున్నా….. అబ్బా…

Posted on

నైట్ చుసిన movie గుర్తుకు వచ్చి morning న పూకు లో గుల పెరిగింది, తట్టు కోలేక రండు వంకాయలు తీసుకుని నా పూకు లో ఒకటి గుద్ద లో ఒకటి పెట్టుకున్నా. అల కొంత షాపు అయ్యాక నా పువ్వు లో నుంచి జిగట కారు తుంది , ఇంకా ఓపిక పట్టలేక రెండు వంకాయలు బొక్కలు లోనుంచి బయటకు తీసా,
నా లో తిమ్మిరి ఇంకా పెరగటానికి నేనె కరణం అయ్యా , ఎప్పుడు నా పుకు ని ఎలా చల్ల అర్ధం కాలేదు
ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకుని పుకు లో వంకాయ తో ధన్గు కుంటున్న ఒక్కసారిగా నా పూకు పెదాలు చల్లగా అనిపించాయి , కళ్ళు తేరిసి చూసి నాకు మతి పోయింది
అక్కడ ఉన్న నా dog ని చూసి , అధి న పుకు ని నాకు తుంది ఆ పరిస్ధితి లో నాకు ఎం చెయ్యాలో అర్ధం కాలేదు అంటే నమ్మండి సమ్మగా ఉంది అని దాన్ని ఆపలేదు
అధి కొంచెం షాపు నాకిన తరువాత ఒక్కసారి గా నా పూకు పై ఎక్కి దెంగడo మొదలు పెట్టింది నాకు అప్పుడు వున్నా గుల కి దాన్ని ఆపలేదు దాని మడ్ద చాల ఫాస్ట్ గ ధన్గు తుంది అధి తట్టుకోలేక నేను హా హ హో మై డాగ్ అని అరుస్తున్నాను. కొంత సేపటి కు నాకు కారి పోయింది కానీ కుక్క ఇంకా నన్ను dhanguthundi
అప్పుడు నాకు ప్రాణం పోయినట్టు అనిపించింది దాని మడ్డ ని బయటకు తీయడానికి పయత్నింఛనూ కానీ అధి రవొటాళ నాకు కంగారు పెరిగి పోయింది
ఓక 10 min తరువాత అదే బయటకు వచ్చింది.
హమ్మయ్య అనుకున్నా పుకు లో చూసుకున్న dog కార్చిన రసం న పుకు లో నుంచి కారుతుంది , వెంటనే బాత్ రూమ్ లోకి వెల్లి పుకు క్లీన్ chasukunna.
కుక్క తో కుక్క ధన్గుఢు చాల సమ్మగా అనిపించింది మీరు కూడా మీకు గుల పుడితే మీ కుక్క తో గుద్ద పగల దెంగిన్చుకొండి.

5 thoughts on “గుద్ద లో వంకాయ పెట్టుకున్నా….. అబ్బా…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *