అమ్మ పూకుని కమ్మగా దేంగా – Part 1

Posted on

హాయ్ నా పేరు అశోక్ నేను చెపే కథ లో నేను దెంగినది మా అమ్మని

ఇది జరిగినపుడు నా వయసు 15 సంవత్సరాలు అపుడే అతులు రావడం మొదలు అయింది., అమ్మ కామాక్షి వయసు 32( నా కామా దేవత ). మా నాన ఏడుకొండలు వయసు 38. మేము పల్లెటూరు లో ఉంటాం. పల్లెటూరు అంటే మరి పల్లెటూరు కాదు అలాగని పేద టౌన్ కాదు మీడియం. మా నాన రైల్వే లో జాబు గార్డ్ పని చేస్తారు అదే ట్రైన్ వెనక నిలబడి జెండా ఉపుతారు కాదా అ పని.

మా అమ్మ పక పల్లెటూరి మనిషి అమ్మ కి 16 సంవత్సరాలు వునపుడు నానాతో పెళ్లి జరిగింది. తరవాత సంవత్సరానికి నేను పూటను. ఒకడినే పిల్లని కావటంతో అడగింది అలా కొనిచేవాలు మా నాన జాబు కి పోతే 10-15 రోజులు రాడు. ఇంటికి వస్తే వారం రోజులు ఉంటాడు. ఇంటికి వచాక 2 రోజులు బాగా రెస్ట్ తిస్కుంటాడు. తరవాత పొలం పని చుస్కుంటాడు మాకు ఉరిలో 5 ఎకరాల పొలం ఉంది.

నది అప్పుడే 8 తరగతి పూర్తి అయింది సెలవులు ఇంట్లో కూర్చోని ఎంజాయ్ చేస్తూన. మాములుగా నాకు సెక్స్ పట్ల అంత ఇది లేదు చెప్పాను కద మా ఊరు పల్లెటూరు లా ఉంటుంది అని ఇక్కడ అంటిలు డ్రెస్ సెన్స్ గురించి పెద్దగ పటించుకోరు సాల్లు,నడుము కనపడేలా చీర కడతారు. బ్రాలు లోపల అండర్వేర్ లు వేస్కోరు. కొంచం మొరటుగా ఉండే అంటిలు అయెతే వంగితే సాల్లు అంత కనపడేలా చీర కడతారు మా అమ్మ కూడా ఆ టైపు. కాకపోతే మా నాన అని ఇంటికి తేచి పెడతాడు కాబటి అమ్మకి బయటకి వేలల్సిన పని లేదు.

ఇక కథ లోకి వెళ్తే నేను సెలవులు ఎంజాయ్ చేస్తూన ఇంట్లో కూర్చొని మొబైల్ చాటింగ్, గేమ్స్ , అమ్మ కి తెలయకుండా డబ్బా మీదకి పోయే సెక్స్ వీడియోస్ చూసి మొడ్డ కొటుకునేవని . ఇంట్లో అమ్మ, నాన నను ఏమి తెలెయని అమాయికుడు అనుకునేవాలు. అ రోజు ఇంట్లో అమ్మ నేను మాత్రమే వునం నాన డ్యూటీ కి పోయాడు. నేను బాగా తెలరక 8:30 -9 మద్యలో లేచాను. అది కూడా కడుపులో బాగా తిపుతునాటు వుంటే బాత్రూం కి పోదాం అని లేచాను.

మా ఇంట్లో ఒకటే బాత్రూం వుంది . అందులోనే స్నానం ఇంకా బాత్రూం. నేను బాత్రూం దగరకి వెళ్ళాను డోర్ లోపల నుండి లాక్ చేసి ఉంది . అమ్మ స్నానం చేస్తుంది అనుకుంట. సర్లే కోదిసేపు ఆగుదాం ఆనుకున కానీ కడుపు తిపెస్తుంది (మీకు తెలసు నాకుంట అర్జెంటు గా బాత్రూం వస్తే పరస్థితి ఎలాఉంటుందో) ఇక ఆగలేక డోర్ ని టాక్ టాక్ మని కోటను. లోపల నుండి

అమ్మ : ఎవరు అని పిలిచింది.

నేను : బయట నుండి మా నేను అర్జెంటు గ డోర్ తీ నాకు కడుపులో తిపుతుంది.

అమ్మ : 5 నిముషాలు అగర నా స్నానం అయిపోతుంది. నేను : మా న వల కాదు అర్జెంటు! ఇంకొక నిమిషం ఆగితే న షార్ట్ లో అయిపోతుంది.

అమ్మ : అయితే ఒక నిమిషం అగు అంది. నిమిషం ఆగి డోర్ తీసింది కానీ అమ్మ కనపడలేదు.

నేను : మా నువ్వు ఇకడ ఉనావ్

అమ్మ : నేను డోర్ వెనక వునను నువ్వు రా

నేను : నువ్వు బయటకు ర మా నేను లోపలకి వస్తాను.అమ్మ : విసుగ రే న వాల్లు తేమగా ఇల్లు అంత చమ చమ అవ్తుంది. నువ్వు లోపాలకి వస్తావా . లేదా తలుపు వెసేయన.

నేను : అమ్మ వదులే నేను వస్తా (నేను బాత్రూం కి పోయపుడు టవల్ ఒకటే వేస్కుంటాను) నేను లోపాలకి వెలను అమ్మ డోర్ లాక్ చెసింది మా బాత్రూం ఎలా ఉంటుంది అంటే గొద్ద దగర లెట్రిన్ . కొంత కాలి స్ధలం స్నానానికి మద్యలో అడ్డం ఏమి ఉండదు. నేను ఆగలేక లెట్రిన్ కూర్చున్న . అది(కడుపులోది) దిగిపోయాక హాయిగా ఉంది. అప్పుడే నేను తల ఎతి అమ్మ ని చూసాను. అమ్మ లంగా పైకి సాల్లు దాక కటుకుంది కింద నుడుము నుండి ఒకిటినర జన కిందకి కటుకుంది.
వాల్లు అంత తడచి ఉంది అందులోను అది పసుపు రంగు లంగా అమ్మ వంటికి బాగా అతుకుపోయింది.

అమ్మ అట్టు వేపుకి తిరిగి ఉంది అమ్మ వెనక అంత కనపడుతుంది. నాకు అయితే కళ్ళు జిగేల్ మనయి. ఎపుడు వీడియోస్ లో చుడం తప్ప రియల్ గా చూడలేదు. అపుడే జరిగింది అద్బుతం అమ్మ సోప్ కాలు కి రుదుకోడానికి కిందకి వంగింది ఆహా ఏమి సీన్. అమ్మ వంగగానే లంగా పైకి లేచింది.

అమ్మ నలటి అతులా మధ్యలో నుండి అమ్మ పూకు కనపడుతుంది. నా మోడ్డ దెబ్బకి పైకి లేచింది . అమ్మ వెనకకి తిరిగి చూస్తుంది ఏమో అని బయపడుతూ అమ్మ అందాలని చూస్తున అమ్మ స్నానం చేయడం అయింది. లంగా అక్కడే తిసాది అనుకును, కానీ తీయలేదు బాత్రూం తలుపు తీసి తలుపు పకన నిలబడి లంగా తీసి బాత్రూం లో పడేసి టవల్ కటుకొని వెళిపోయింది.

అమ్మ వేలగానే నేను ఆపుకోలేక నా మోడ్డ కొట్టుకోడం మొదలుపెట్టను నా మోడ్డ ఇంతకు ముందుకంటే ఎకువు గట్టిగా ఉంది. అలా 10-15 నిముషాలు కొట్టుకునక కరిపోయింది. నేను కూడా స్నానం చేసి బయటకి వచేసాను. అమ్మ ని చుస్తునంత సేపు నాగ బాత్రూం లో చుసిన సీన్ గుర్తుకు వస్తుంది. మలి అమ్మ ని అలా చూడాలి అనిపించింది. కానీ ఎలాగో అర్ధం కాలేదు.

మా బాత్రూం కి పైన సీలింగ్. కిటికీలు వుండవు, తలుపుకి చిన్న బోక కూడా లేదు. చుస్తే ఇవల చుసినటు చూడాలి వేరే ఛాన్స్ లేదు కానీ ఎల ఎల ఏదోకటి ఆలోచించాలి. రెండు రోజులు బాగా ఆలోచించి ఒక ప్లాన్ వేసాను ఆ రోజు పోదున 7:30 – 8 మధ్యలో లేచాను. అమ్మ ఎకడ ఉందొ చుసా వంటరూం లో ఉంది నేను వెళ్లి మాలి పడుకున. పడుకునటు నటిస్తున అమ్మ ఎపుడు స్నానికి వెళ్తుంద అని.

అమ్మ వంట పని ముగించుకొని స్నానానికి బాత్రూం కి పోయింది. వెంటనే నాలో కాముడు నిద్ర లేచాడు. లేచి నా షార్ట్ విపేసి టవల్ కటుకొని బాత్రూం దగరికి వెళ్ళాను. ఒక నిమిషం అలాగే బాత్రూం తలుపు దగరే నిల్చున. దేర్యం చేసి తలుపు తటను లోపల నుండి అమ్మ.

అమ్మ :- ఏంట్రా ఏమి కావాలి(అమ్మ కి తెలుసు గ ఇంట్లో నేను అమ్మ మాత్రమే ఉనం అని అందుకే ననే పిలిచింది)

నేను : – అమ్మ బాత్రూం వస్తుంది తలుపు తీయి

అమ్మ :- ఏంట్రా మాలి కడుపులో తిపుతుందా.

నేను : అవును అమ్మ.

అమ్మ :- చేపెతే వినవు అడ్డమేనా గడ్డి తింటావ్ ఒక నిమిషం అగు డోర్ తీస్తా.

నేను :- త్వరగా తీయి

నిమిషం ఆగి అమ్మ డోర్ తీసింది

నేను:- కోపం నటిస్తూ. ఏంటి అమ్మ డోర్ తీయడానికి ఎంతసేప

అమ్మ :- ఏంట్రా అరుస్తునావ్ తలపు వెంటనే ఎల తీయాలి. నేను వంటి పైన ఏమి లేకుండా. వంటి మిద ఏదోటి వేసుకునేదాకా ఆగలేవా.

నేను :- సర్లే ముందు దారి వాదులు నాకు అర్జెంటు కూర్చోవాలి. నేను వెలి లెట్రిన్ కుర్చునాటు నటిస్తూ అమ్మ ని చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూన అమ్మ సోప్ రుదుకోడానికి కిందకి వంగింది. అబ్బో నల్లటి అతులా మద్యలో అమ్మ ఎరటి పూకు ఏముందో . నాకు అయితేనా మోడ్డ తీసి పుసుకుమాని అమ్మ పూకు లోకి తోయాలి అనిపించింది. కుదరదు కదా అలానే చూస్తూ వుండిపోయ అమ్మ వెళ్ళేదాకా తరవాత మోడ్డ కోటుకున. అమ్మ బాత్రూం లో జరిగిన విషయాని పెద్దగా పటించుకోవడం లేదు. మాములుగా ఉంటుంది.

ఆ రోజు రాత్రి నేను ఫుల్ గ తిని పడుకున. రేపు అమ్మ కూడా అమ్మ ని చూడాలి అని. నిన్నటి లానే అమ్మ ఎపుడు బాత్రూం కి వెళ్తుంద అని. అమ్మ వెళ్ళాక నిను ఎపాటి లానే వేళను.

Ee telugu sex stories lo part 1 complete ayindhi. Thanks for reading. Part 2 kosam repu chudandi.

ఈ కద మీకు నచితే నాకు మెయిల్ చేయండి [email protected] లెక్ కోటండి. మీ కోసం కొత్త కధలు సిదం చేస్తాను.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *