ఒక జ్యోతి కథ – గడకఱ్ఱ గారి స్ఫూర్తి – Part 2

Posted on

కావేరి : ‘జ్యొతి… నువ్వు వింత వింత మాటలు చెప్పుతుంటే నవ్వు రాదా..’
జ్యొతి : ‘నీన్ను ఎల నమ్మిచాలి..’ వస్తున్న ఏడుపును ఆపుకోని.. ధైర్యం ని కూడ కట్టు కోని ఎదొ నిర్ణయం తీసుకునట్టు లేచి కావేరి ముందు నుంచుంది.. కావేరి మంచం మీద కుర్చొని వుంది.. కావేరికి ఎదురుగా నుంచోని..
జ్యొతి : ‘నువ్వునమ్మవు కద..’ అని కావేరి చేయిని పట్టు కోని తన మొడ్డ మీద ఆనిచ్చింది జ్యొతి..
కావేరి ‘నా చెయ్….’ అంటు తన చేతికి తగిలిన స్పర్సకు నివ్వెరెపొయి.. తన చేతి ని ఠక్కున వెనక్కి లాక్కొని బెడ్ మీద కి వెనక్కి పడిపొయింది.. ‘జ్యొతి….’ అని కావేరి మెల్లగ లేచి నుంచుంది.. జ్యొతి అవును అన్నట్టు తల నిలువున ఊపి తన రెండు అరిచేతుల తొ మొఖం దాచుకొని ఏడవటం మొదలు పెట్టింది..
కావేరి : ‘అసలు.. ఎంటిదే.. నీ.. పూ.. ఎలా… ఎం అయిందె.. ఎందుకు ‘
జ్యొతి : ‘నాకూ.. తెలియదు… నిన్న నైట్ పడూకునే ముందు పాసుకు వెళ్ళను అప్పుడూ బాగనే వుంది.. నాకు .. నాకు ఏమి అర్ధం కావటం లేదుకావేరి..’ అని కావేరిని వాటెసుకుంది..
కావేరి : ‘ఏడవకు.. మనం డాక్టర్ దగ్గరకి వేళ్ళు దాం పద..’

జ్యొతి : ‘ అమ్మొ వద్దు.. అంత కన్న సిగ్గు తొ చచ్చిపొతాను.. అయిన ఎవరు నమ్మరు.. నేను చెప్పెది.. నిన్న నైట్.. మగ వారి మొడ్డల ను తిట్టు కుంటు పడుకున్న.. తెల్లవారి లేచి చుస్తె .. ఇలా..’
కావేరి : ‘అంటె.. సాపమా???…’
జ్యొతి : ‘ప్లిజ్ కావేరి.. అలాంటి మాట అనవద్దు .. నాకు ఇంకా భయం వెస్తుంది..’
కావేరి : ‘నువ్వు సరిగ్గ చూసుకున్నవ??..’
జ్యొతి : ‘రెండు సార్లు..’
కావేరి : ‘నేను ఒకటి అడగనా..’
జ్యొతి : ‘మ్ …’
కావేరి : ‘నేను ఒకసారి చూడన.. ‘ అని మెల్లగ అని.. ‘ఎం లెదు.. నువ్వు కాకుండ వేరె వళ్ళు అయితె పరిసీలించి చూడవచ్చు కాదా అనీ..’ అని సాగ దీసింది..
జ్యొతి : ‘ఎమొ.. నాకు దానిని చూడటం అంటె … భయం.. భాద..’

కావేరి : ‘ఎం భయం లేదు.. నేను వున్న గా.. అసలు దానిని చుస్తె కద తెలిసేది.. అసలు విషయం ఎంటొ..’
జ్యొతి : ‘అంతె అంటావా..’ అని అమాయకం గా అన్నది
కావేరి: ‘అంతె…’
జ్యొతి కావేరి ముందు నుంచోని కంగారు పడుతుంది.. తన ప్యంట్ కింది కి జరప టానికి.. జ్యొతి చేతు లు తన ప్యంట్ యెలాస్టిక్ మీద వేళ్ళయి.. తడపడుతునే.. కొద్దిగ కిందికి జరిపింది జ్యొతి.. కావేరి కళ్ళు పెద్దవి అవుతున్న యి.. జ్యొతి కొద్ది గా లగి.. ‘నా వల్ల కావటం లేదు కావేరి..’ అన్నది.. ‘పొని.. నేను లాగేనా ..’ అని మొహమాట పడుతునట్టు అడిగింది కావేరి.. ‘వద్దు.. వద్దు.. నేనే.. చూపిస్తా..’ అని మళ్ళి తన ప్యాంట్ ఇంకొంచం కిందికి లాగింది జ్యొతి.. అప్పట్టికే ప్యంట్ లోనుంచి పైకి ఒదును కనపడుతున్నది కావేరి కి.. ఫ్రెండ్ కి జరిగిన దాని కంటె.. తన చూడ పొతున్న దాని మీదె ఎక్కడొ తెలియని ఉత్సాహం కలుగుతుంది కావేరి కి.. జ్యొతి ప్యంట్ కిందికి వస్తున్న కొద్ది … కావేరి కి జ్యొతి ఆతులు కనపడ్డయి… 15.. 20 రోజులు అవుతుంది అనుకుంటా గొరిగి, అర ఇంచు కన్న పెద్దవిగా పెరిగిఉన్నయి.. కావేరి కి గుండె వేగం గా కొట్టు కుంటుంది.. జ్యొతి పరీస్తితి కూడ ఇంచు మించు.. అలాగే వుంది కాక పొతె భయం, భాధ కూడా.. జ్యొతి ప్యాంట్ యెలాస్టిక్ ని ఏదొ అడ్డు కున్నట్టు మోడ్డ మొదలు భాగం దగ్గర కొద్ది గా ఆగి కిందకు జరిగింది.. కావేరి కళ్ళు మరింత పెద్దవి అయ్యయి.. టెంషన్తొ కావేరి మొడ్డ మీద నుంచి చూపు తిప్పటంలేదు.. జ్యొతి ఇంకొంచం కిందికి లాగింది.. బిగుతుగా వున్న జ్యొతి ప్యాంట్ యెలాస్టిక్ ని తన్ని జ్యొతి మొడ్డ స్ప్రింగ్ లేచినట్టు లేచి కావేరి కళ్ళ ముందు కదులుతుంది.. జ్యొతి సిగ్గు తొ తన మొడ్డను కావేరికి చూపుతూ తన కళ్ళు గట్టిగా మూసుకుంది.. జ్యొతి మొడ్డను చూడగానే కావేరి నొట మాట లేదు.. కావేరి చేతి వేళ్ళు తనకు తెలియకుండానే తన పెదవుల మీద కి వచ్చాయి.. ‘జ్యొతి.. ఇది..ఇది..నిజన్ గనే మొగ వాళ్ళ మొడ్డ…’ అని జ్యొతి వంక చూసింది..

అవునుఅనట్టు జ్యొతి కూడా తల ఊపింది.. ‘జ్యొతీ… నీకు వట్టలు కూడా వున్నయి..’ అని ఎదొ కనుక్కున దానిలా గట్టిగ అన్నది.. జ్యొతి ఇప్పటి వరకు వట్టల గురించి ఆలొచించనేలేదు.. కావేరి అన్నవెంటనే.. జ్యొతి కొద్ది గా వొంగోని తన వట్టలుచూసుకుంది.. జ్యొతి మొదటి సారి తన మొడ్డను భయం లేకుండా చూడటం.. కావేరి చేయి తన ప్రమేయము లేకుండానే.. జ్యొతి సుల్ల ను తాకింది.. జ్యొతి ఒక్కసారిగా ముడుచుకుంటు.. కావేరి నుంచి దూరం గా జరిగి తన ప్యాంట్ పైకిలాకుంటూ.. ‘ఎం చెస్తున్నవే నువ్వు..’ అని కావేరిని అడిగింది.. ‘ఆ.. అది.. అది నిజంగానె సుల్ల కాదా ని తెలియ వద్దు..’ అని ఎదురు ప్రస్న వేసింది.. ‘ఎమొ నే కావేరి.. నా జీవితం అయిపొయింది.. నేను నాసనం అయిపొయాను.. ఇక నాకు మరణమే గతీ.. ‘ అంటూ మొదలు పెట్టింది జ్యొతి.. ‘పిచ్చి పిచ్చి వాగుడూ ఆపు.. నువ్వు లెక పొతె.. అమ్మ తమ్ముడుని యెవరు చూసుకుటరు.. నాకు తెలిసిన డాక్టర్ దగ్గరకి వెళ్ళుదాం.. మగ వాళ్ళూ ఆడవళ్ళగా.. ఆడవాళ్ళు మగ వాళ్ళు గా మారుతున్న ఈ రోజుల్లొ .. ఇది సొలుషన్ లేని ప్రస్న కాదు.. మనం అన్ని ప్రయ్త్నిదాం..’ అని సముదాయించింది కావెరి.. ‘ప్లిజ్ కావేరి.. దాక్టర్ దగ్గరికి వద్దు.. అది తెలిసిన డాక్టర్.. నా వల్ల కాదు.. కావలంటె నేను ఇలా గే బతికినంత కాలం బతుకుతాను.. కాని సిగ్గు విడిచి నేను.. నేను..’ అని కన్నిళు పెట్టుకుంది జ్యొతి.. ‘సరె .. సరె.. తెలిసిన డాక్టర్ వద్దు.. ఎ బెంగులురు ఒ.. ముంబై ఒ.. వెళ్ళుదాం.. అంత డబ్బైనా ఖర్చు పెట్టుదమ్మ్. నువ్వు భయపడకు.. నేను నీతొ వుంటాను..’ అని కావేరి అన్న మాటలకి జ్యొతి లొ కూడ కొద్ది గ ధైర్యం వచ్చింది..

ఇద్దరు భొజనంచేసి పడుకున్నరు.. జ్యొతి కి కావేరి మాటలకి కొద్ది గా ఊరట లా అనిపించి నిద్ర లొకి జారుకుంది.. కాని కావేరి పరీస్తితి వేరెలా వుంది.. జ్యొతి కి ధైర్యం ఇతె చెప్పిందికాని.. తన కళ్ళ ముందు నుంచి జ్యొతి మొడ్డ మాతరం వెళ్ళటం లేదు.. బాగ బలిసి వుంది..జ్యొతి మొడ్డ.. మూడూ అంగుళాళు పై వుంటుంది అనుకుంటా.. పుస్టి గా లేతగా బలిసిన మొడ్డ మీద నరాలు తెలుతునట్టు ఉంది.. తడీ చీర లోపల దాగిన ఆడదాని అందాలులా లేత చెర్మం లొపల సుల్ల గుండు కప్పి గుండు వంకలు కనప్డుతున్నై కావేరి కి.. కావెరి నోటి లో లాలాజలం ఊరుతుంది.. జ్యొతి ని చూసింది .. తను మంచి నిద్ర లొ వుంది.. అందం గా కనపడుతుంది.. ఇప్పుడు జ్యొతి ఒక స్నెహితురాలు గా కంటె ఒక కొత్త వ్యక్తి కనపడుతుంది కావేరి కి.. మెల్లగా తన చేతులు తన రెండు తొడల మధ్య పోనిచింది కావేరి.. జ్యొతి ని చూస్తూ.. తన పూ బూంది ని నలుపుకుంటు..

ఉదయం జ్యొతి సెల్ లొ అలారం మూగింది.. జ్యొతి కళ్ళు నలుపుకుంటూ వొళ్ళు విరుస్తూ మంచి నిద్ర నుంచి కళ్ళు తెరిచింది.. పక్క బెడ్ మీద కావేరి కుర్చొని జ్యొతి ప్యంట్ వంక్క కళ్ళు అప్పగించి చుస్తుంది.. జ్యొతి కి అర్ధం కాలేదు కావెరి ఎందుకు .. ఎమి చుస్తుందొ.. నిజానికి జ్యొతి తన మొడ్డ గురించి మరిచి పొయింది.. కావేరి ని చూసి ‘ఎంటే.. అలాగ చుస్తున్నవ్..’ అని అడిగింది జ్యొతి.. ‘నీది..నీది.. లేచిందె..’ అన్న వెంటనే జ్యొతి కి గుర్తుకు వచ్చి వెంటనే తన కాళ్ళు ముడుచుకోని మొడ్డ ని దాచుకుంటు లేచి కుర్చుంది.. అసలే ఆడవారి నైట్ ప్యాంట్.. టైట్ గ వుంటయి.. అందులొ లేచిన మొడ్డ.. కళ్ళకు విందు గా వుంది కావేరికి.. ‘సిగ్గు లేదు.. అలా చూడటానికి..’ అన్నది జ్యొతి కొపంగా.. ‘అది కాదే.. ఎందుకు లేచింది నీది.. భలె వుందే.. పెద్దది గా..’ అన్నది కావేరి.. ‘ఎమొ కావేరి.. నాకు తెలియదు.. నిన్న మధ్యానం పడుకొని లేచినప్పుడు కూడ… ఇలాగే లేచి వుంది.. దీని తొ ఇంకా యెన్నితిప్పలు పడాలొ..’ అన్నది దిగులుగా జ్యొతి.. ‘లేచిన మొడ్డ మాములు గా అవ్వలి అంటె నాకు తెలిసి ఒకటి చెయాలి’ అన్నది కావేరి కొంటె గా.. ‘ఎం చెయలి ..’ అన్నది జ్యొతి అమాయకంగా .. ‘నీకు తెలియదా..’ అని కావేరి జ్యొతి మీద కు ఆట పట్టిస్తున్నట్టు రాపొయింది.. ‘ఆపవెనీ వెళ్ళకోళం.. నీకు ఆట గా వుంది నా పరీస్థితి..’ అని జ్యొతి గబ గబ లేచి తన మొడ్డను తన చేతులతొ దాచుకుంటు బాత్ రొం లొ దూరింది.. పావు గంట కు స్నానం ముగించు కొని వచ్చి ఆఫిస్ కి రెడి అవుతుంది.. జ్యొతిని చూసి ‘ఎంటి ఆఫిస్ కి వెళ్ళుతున్నవా..’ అని అడిగింది కావేరి.. ‘అవునునే.. ఈ రొజు జీతం వస్తుంది.. పై గా నాకు ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తాను అని కూడ అన్నడు మా మేనేజర్.. వెళ్ళి ఒక వారం లీవి అడుగుతాను.. నువ్వు కూడ లీవ్తీసు కి అప్లై చేయవే.. మనం బెంగులురు ఒ.. ముంబై ఒ వెళ్ళి దాక్టర్ ని కలుద్దం..’ ఆన్నది జ్యొతి బతిమి లాడుతు.. ‘ముందు నువ్వు ఆఫిస్ కి వెళ్ళిరా.. నేను ప్లాస్టిక్ సజ్జరి చేసే మంచి డాక్టర్ గురించి కనుక్కుంటా..’ అన్నది భరోసా ఇస్తు కావేరి..

ఆఫిస్ లొ చక చక పనులు అన్ని ముగించు కోని మెనేజర్ ని కలిసింది జ్యొతి.. కాని కావలంటె.. 10 రోజుల తరువాత ఒకటి కాదు.. రెండు వారాలు లీవ్ తీసుకొ అన్నడు .. జ్యొతి 10 రోజులు అంటె.. 10 యుగాలు గా అని వినపడింది.. చేసేదిలేకా.. కావేరి కి ఫొన్ చేసి జరిగింది చెప్పింది జ్యొతి.. ‘ఎమి అవ్వదులె.. నేను ఒక డాక్టర్ గురించి తెలుసుకున్న.. ముంబై లొ వుంటాడు అంట.. వాడు అన్ని ఇలాంటివే ఆపఱెషన్స్ చేస్తాడూ అంట..’ అన్నది కావేరి.. ‘ఇలాంటివి అంటె.. వేరె అమ్మయిల కి కూడ ఇలాగే మారి పొయాయా..’ అని అమాయకం గా అడీగింది.. ‘ఒసే.. మొద్దు.. నీకు ఫొన్ లొ ఇవి అన్ని చెప్పటం నా వల్ల కాదు.. రూం కి వచ్చి మాట్లాడుకుందం..’ అని ఫొన్ పెటెసింది.. మధ్యానం లంచ్ తరువాత..

జ్యొతి కడుపు ఉబ్బి పొయింది.. వచ్చిన దగ్గర నుంచి తన సీట్ లొ నుంచి లేవ లేదు జ్యొతి.. కల్యాన్ వచ్చి పలక రించినా సరిగ్గ సమాధనం ఇవ్వలేదు.. ఇప్పుడు అందరి ముందు నుంచి లేచి టాయ్ లేట్ కి వేళ్ళాలి అంటె మొహ మాటం గా వుంది జ్యొతి కి.. నాకు మొడ్డ వున్నసంగతి ఎవరికితెలియదు గా.. పై గా లూజ్ డ్రెస్స్ వేసుకున్న అని అనుకోని లేచి బాత్రుం లొ దూరింది.. గబ గబ తలుపు వేసి తన డ్రెస్ ప్యంట్ నాడ విప్పి .. నుంచో ని పొయాలొ .. కుర్చొని పొయాలొ అర్ధం కాక.. వొత్తు గా వస్తున్న పాసు ని ఆపుకొని ఆలొచిస్తున్న లొపు.. జ్యొతి మొడ్డ ‘సర్ ర్ ర్…’ అని వదిలింది.. కాని దాని దిసె మార్చటానికి తప్పక జ్యొతి తన మొడ్డను పట్టూ కోని నుంచోనే పాసు పోసుకుంది.. పొసుకున్న తరువాత ‘మాగ వాళ్ళు ఈ విషయం లొ అద్రుస్టవంతులే.. ఎంచక్క నుంచోని.. ఎటు కాలంటె అటు తిప్పి వదల వచ్చు ..’ అనుకుంది.. ఆఫిస్ అయిన తరువాత.. బుస్ లొ ఎక్కి ఎంతొ జాగ్రత్తగా తన గుద్దలు వెనక్కి లేపి మొడ్డ ను కాపాడుకుంటు రూం కి చెరింది జ్యొతి..

రూం లొ కావేరి అప్పటికే వచ్చేసింది.. ‘అప్పూడె వచ్చేసావ..’ అని అడిగింది లొపలకు వస్తు జ్యొతి కావేరిని.. ‘అవును.. నిన్ను నీ మొడ్దనుచుడకుండా వుండ లేక పొయాను..’ అని తమాషాగ అన్నది కావేరి.. బయటకి తమాషాగ అన్న.. కావేరి నిజం గానే జ్యొతి ని, జ్యొతి మొడ్దను మరిచి పొలేక తొందరగా వచేసింది.. ‘జోకులు ఆపవే ప్లిజ్.. ఆ డాక్టర్ ఎవరు.. ఎక్కడ వుంటాడు.. ఎంత కర్చు అవుతుంది అంట..’ అని వరస పెట్టి అదిగింది జ్యొతి.. ‘అన్ని వివరం గా చెప్పుతాను.. ముందు నువ్వు ఫ్రెష్ అయి రా..’ అన్నది కావెరి.. ఇద్దరు టీ తాగుతూ కుర్చోని కావెరి మొదలు పెట్టింది.. ‘ఆ డాక్టర్ మంచి పేరు వున్న డాక్టర్.. ముంబైలొ వుంటాడూ అంట.. పెద్ద సర్జన్.. కాని ఇలాంటి ఆపరేషంస్ కూడ చేస్తాడు అంట..’ అన్నది కావెరి.. ‘ఇలాంటివి అంటె..’ అని అడిగింది జ్యొతి.. ‘అదె.. అవయవాల మార్పిడీ..’ అని బదులిచింది కావేరి.. ‘నిజంగానే నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది అన్టావా..’ అని అయొమయం గా అడిగింది జ్యొతి.. ‘అవుతుంది.. అవుతుంది.. నువ్వు టెంషన్ పడకు..’ అన్నది కావేరి.. కొన్ని ఆ మాటలు ఈ మాటలు మాట్లాడు కుంటూ.. కావేరి పదె పదె తన చూపు జ్యొతి నైట్ ప్య్యంట్ కేసి చుస్తుంది.. జ్యొతి అది గమనించి.. ‘ఎం చుస్తున్నవ్..’కొపంగా అడిగింది.. ‘జ్యొతి.. నీకు ఒకటి చెప్పనా.. నా బాయ్ ఫ్రెండ్ ది కూడ ఇంత లావు వుండదు.. నిన్న చూసినప్పుడూ .. అమాంతం గా…’ అన్నది కావేరి .. ‘చెంప పగులుతుంది.. ఆపు నీ పిచ్చి వాగుడు..’ అని లెవ పొయింది జ్యొతి.. ‘కుర్చొ.. కుర్చొ.. ‘ అని జ్యొతి చెయిపట్టుకొని కుర్చొపెట్టింది కావేరి.. ‘అసలే దిని తొ చస్తున్న.. ఇప్పుడు నువ్వు కూడా..’ అని భాధ పడుతూ అన్నది జ్యొతి.. ‘సారి జ్యొతి.. ఎడవకు..

ఎదొ తమాషాకి అన్నను..’ అని జ్యొతి ని దగ్గరికి తీసుకుంది.. ‘ఎమొ నె కావేరి.. నువ్వు కనుక లేక పొతె.. నేను నిజం గా ఎ నిప్పులొ దూకె దానిని..’ అని జ్యొతి కావేరి ని మరింత గట్టిగా హత్తుకుంది.. ‘పిచ్చి మొద్దు.. ఎంటి ఆ మాటలు.. నేను వున్న గా.. ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి మాటలు అనవద్దు..’ అని కావేరి జ్యొతి వీపు చుట్టు చేయి వేసి మరింత దగ్గరకు లక్కుంది.. ఇద్దరి మధ్య కొన్ని క్షణాలు మౌనం నడిచింది.. కావేరి తన చేయి జ్యొతి ని నిమురుతు జ్యొతి తొడ మీద వేసింది.. కావేరి చేయి తన తొడ మీద కదులుతుంటె.. జ్యొతి శరీరం లొ ప్రాకంప నాలు మొదలయినాయి.. జ్యొతి నరాల లొ చలనం వస్తుంది.. రక్తం వేగం పుంజుకుంటుంది.. కావెరి ని భుజం మీద నుంచి తన తలలేప కుండానే.. జ్యొతి తన తొడ మీద వున్న కావేరి చేయిని ఆపుతునట్టు పట్టుకుంది.. జ్యొతి కావేరి భుజం మీద నుంచి లేచి కావెరి ని చూసింది.. కావేరి జ్యొతి కళ్ళలొ చుస్తూ.. తన చేయి ని బల వంతం గా ఇంకొద్దిగ పైకి జరిపింది.. ‘కావేరి.. ప్లీజ్..’ అన్నది జ్యొతి.. కావేరి తన చేయిని జ్యొతి తొడ మీద నుంచి తీసీ.. ‘అయాం సారి.. ఒక ఆడదానికి ఎం కావాలొ మరొ ఆడదానికే తెలుసు.. అది దొరికి నప్పుడు..

ఈ మగ జాతి తొ పని లేదు..’ అన్నది కావేరి.. ‘నువ్వు.. ఎం అంట్టున్నవొ నాకు అర్ధం కావటం లేదు..’ అని ఒణుకుతున్న గొంతు తొ అన్నది జ్యొతి.. ‘నీ దగ్గర వున్నది కద.. అది కావలి.. నువ్వు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వి.. నీతొ.. నీతొ నాకు ఆ సుఖం దొరుకుతున్నప్పుడు … ఇంక వేరె మగాడు ఎందుకు..’ అని జ్యొతి కళ్ళలొ చూస్తు మత్తుగ అన్నది.. జ్యొతి నరాలు జివ్వు జివ్వు న లేస్తున్నయి.. ఉరకలు వేసె పరుగు తన అణువు అణువునా పాకుతుంది.. ‘అవును జ్యొతి నీ మొడ్డ కావాలి..’ అని కావేరి జ్యొతి ప్యాంట్ లొ వున్న మొడ్డ చూస్తు అన్నది.. కావేరి చూపులు తనకి తాకినట్టు మొడ్డ కి తెసినట్టు జ్యొతి మొడ్డ మెల్ల గా తన రూపు మార్చుకుంటుంది.. జ్యొతి లొ ఉరకలు వెస్తున్న యవ్వనం అంతా ఆ ఒక్క మొడ్డ లొనె చేరుతున్నట్టు.. జ్యొతి కి వింత కొత్త అనుభవం.. ‘కావేరి???..’ అన్నది జ్యొతి.. కావేరి చూపులు ఇంక అక్కడె ఇరుక్కున్నయి.. ‘ప్లిజ్ కావేరి అలా చూడకు.. నాకు ఎదొ లా వుంది..’ అని లేస్తున్న తన మొడ్డను దాచుకుంటు అన్న్ది జ్యొతి.. ‘దానిని దాయకు.. నీకు కూడ తెలుసు.. నేను కావాలి అని.. నా పూకు కావాలి అని..’ అని కావేరి జ్యొతి తొడ మీద చెయి వేసి మెల్లగా పైకి జరుపుతుంది.. జ్యొతి కావేరి చెతులని ఆపకుండా.. కావేరి భుజాలని నలుపుతు.. ‘వద్దు.. వద్దు..ప్లిజ్…’ అంటుంది.. కావేరి తన చేయి జ్యొతి మొడ్డ మీద మెల్ల గా తాకింది.. జ్యొతి కి ఈ భాధ మరింతా తాళ లేనిది గా వుంది.. కావేరి ని అమాంతం వాటెసుకుంది జ్యొతి…

ఒక జ్యోతి కథ – గడకఱ్ఱ గారి స్ఫూర్తి – Part 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *