(ఇది కల్పిత రచన. ఇది నాకు ఎప్పుడూ జరగలేదు. చదివి ఆనందించండి. గుడ్డు యొక్క ఈకలను తీయడానికి ప్రయత్నించవద్దు, అది ఏదీ ఉండకూడదు. ఫాంటసీ ప్రపంచానికి స్వాగతం)

మనం ఇప్పుడు ఈ హాట్ సెక్స్ స్టోరీస్ లో రెండోవ పార్ట్ లోకి వచ్చాము. అతని పర్సనాలిటీ చాలా బాగుంది. అతను నన్ను అలా కిస్ చేస్తూ