హాయ్…. నా పేరు పవన్. ఇలా నా సెక్స్ అనుభవాలను మీతో పంచుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. నాకు ఇంతవరకు అందరూ ఆంటీలే తగిలారు… నేను కూడా

నాపేరు ప్రసాద్ ఇది నా సొంత అనుభవం ఈ సైట్ లో అందరూ వాళ్ళ సొంత కదలు రాస్తుంటే నాకు రాయలనిపించి రాస్తున్నాను ఇది తప్పో ఒప్పో

జ్యోత్స్న యనగా వెన్నెల. ఆవెన్నెలలో చరించు అభిసారికలు జ్యోత్స్నాభిసారికలు. తెల్లని మల్లెదండలు తలనిండ ధరించి, తనువు నిండ తెల్లని చందనము నలందికొని, తెల్లని పట్టువలిపెమును గట్టుకొని, వెన్నెలకంటె

ఓ యశోదమ్మా ! నీ ముద్దుల బిడ్డడు పీటలు, ఱోలు దొంతరలుగా పేర్చి, దాని మీదకెక్కి, అప్పటికి చేతికి అందకపోతే కుండకు చిల్లు పెట్టి దానిలో నుంచి

దైవసంకల్పం శృంగార రతి కేళి తల్లీ తనయుల శృంగార రతి కేళి – అమలిన అత్యంతానురాగ అక్షయ ఆత్మీయానుబంధ అపురూప అనుపమాన అనిర్వచనీయ, అలౌకిక ఆత్మానంద అనూహ్య