నాకు ఎందుకో ఉదయం అమ్మమ వాళ్ళతో పెతుకున గొడవ గుర్తుకు వచ్చింది. అమ్మమ నువ్వు వలతో ఉదయం ఎందుకు అంత గొడవ పెటుకునావ్ అని అడిగాను. దానికి

హాయ్. నా పేరు దుర్గా కార్తీక్.నా వయసు 24.నేను విశాఖపట్నం లో ప్రైవేట్ కంపెనీ లో జాబ్ చేస్తున్నాను. అక్కడ రూమ్ అద్దెకి తీసుకొని ఉంటున్నాను. మా

అలా ఇంటికి వచ్చిన తరువాత ఎం చేయాలో అర్ధం కాలేదు ఇంట్లో అందరు ఉండడం వల్ల అమ్మ నన్ను చూడడం లేదు ఈరోజు పని కాదు అని