ఒక జ్యోతి కథ – గడకఱ్ఱ గారి స్ఫూర్తి – Part 3

Posted on

జ్యొతి హత్తు కున్న వెంటనే కావేరి జ్యొతి మెడ మీద ముద్దు పెట్టింది.. బిగించిన జ్యొతి పెదాలు వేడి సెగల తొ ‘హా..’ అంటూ తెరుచుకున్నయి.. జ్యొతీ చేతులు కావేరి భుజాలా మీద పట్టు మెల్లగ వొదులు అవుతుంది.. అలసిన దాని లా జ్యొతి కావేరి భుజాల మీద వాలి పొయింది.. కావేరి కి అనుమానం వచ్చి కిందకి జ్యొతి ప్యాంట్ వంక చూసింది.. జ్యొతి కార్చేసింది.. జ్యొతి మొడ్డ మొదటి జిగురు.. మొదటి మొడ్డ త్రుప్తి.. జ్యొతి కి వొళ్ళు అంతా గాలి లొ తేలుతున్నట్టు వుంది.. అంతు లేని సుఖం రుచి తెలిసి వచ్చింది జ్యొతి కి.. జ్యొతి మొడ్డ నిక్క పొడూచుకోని మొడ్డ గుండులొ ద్రవం తన ప్యాంట్ పైన చిలికిన పాల మీగడ లా ప్యాంట్ పైన వడ పోసినట్టు జిగురు పాటి మీగడ కనపడీంది కావేరి కి.. ‘హా..హా.. అప్పుడె.. అయిపొయిందా నీ మొడ్డ పని..’ అని వెటకారం చెస్తూ.. వొంగి ప్యాంట్ పైన వున్న జ్యొతి మొడ్డ జిగురుని తన నాలుక తొ నాకింది కావేరి..

కావేరి వెటకారపు మాట విని.. జ్యొతి కావేరి తల ను తన మొడ్డ మీద నుంచి పక్కకు తోసింది.. ‘అబ్బొ.. నీ మొడ్డ పని తనం గురించి చెప్పితే నీకూ రోషం వస్తుందే…. ‘మగవాళ్ళలా’ అని చురక వేసింది కావేరి.. ‘మగవాళలా ఎంటి???.. అసలు ఇది అంత నీ వల్లనే.. మనం ఇంక ఎప్పుడూ ఇది రీపీట్ చేయకూడదు.. ’అని కావేరిని నెట్టు కుంటు బాత్రుం లో కి వెళ్ళిపోయింది జ్యొతి.. కావేరి నవ్వుకుంటు తన నాలుక మీద జ్యొతి జిగురుని చప్పరించుకుంటు ‘వెళ్ళు వెళ్ళు.. నేను చుస్తాను.. ఎన్ని రోజులు ఆపుకుంటావొ..’ అని మనసులొ అనుకుంది.. జ్యొతి బయటకు వచ్చి .. ఈ మొడ్డ వున్న అన్ని రొజులు ఇక ప్యాంట్ లు వేసుకోకూడదు అని ద్రుఢం గా అనుకుంది..

మరుసటి ఉదయం జ్యొతి నిద్ర లేచే సరికి కావేరి స్నానం చెస్తుంది.. జ్యొతి లేచి తన జుట్టు ముడీ వేసుకుంట్టుండగా కావేరి బాత్ రుం నుంచి స్నానం చేసి టవాల్ చుట్టు కోని బయటకు వచ్చింది.. ‘ఎ జ్యొతి .. ఈ రోజు నేను వచ్చేసరికి 10 అవ్వచ్చు.. కొలిగ్ పెళ్ళి వుంది..’ అంటు కావేరి తన తడీచిన జుట్టును అద్దం లొ చూసుకుంటు తుడుచుకుంటుంది.. జ్యొతి నిన్నటి దెబ్బకి ప్యాంట్ కాకుండా.. పొడవాటి స్కట్ వేసుకుంది తన మొడ్డ రూపు రేఖలు దాయటానికి.. ‘మరి గిఫ్ట్ ఎం పట్టుకేళుతున్నవ్..’ అని అడుగుతు కావేరిని చూసింది.. జ్యొతి చూపులు కావేరి తడిచిన శరీరం తొ టవల్ చుట్టు కోని.. నీటి బిందువులు పాల రాతి తెలుపుతొ వున్న కావేరి తొడల మీద ముత్యాలు లా మెరుస్తు.. చాలి చాలని టవల్ తన ను పూర్తిగ కప్ప లేక.. తొడల దగ్గర దర్శనం ఇస్తూ.. కావెరి తన జుట్టు తుడుచుకుంటునప్పుడు తన రెండూ చేతుల మధ్య కావేరి యద పొంగుతూ .. ఆ పొంగుల ని ఆపటం నా వల్ల కాదు అనట్టు టవల్ ముడీ ఎప్పుడూ వూడుతుందో అన్నట్టువుంది.. జ్యొతి చూపు కావేరి మీద నుంచి తిప్పలేక పోయింది.. కావేరి అందాని కి తన మెదడు నిలకడగా వుంచినా.. తన మనసు లొ పరుగులుపెడూతున్న వేడి రక్తం తన మొడ్డ ను చలించ కుండా వుండ లేక పోయింది.. ‘ఆ.. గిఫ్ట్ ది ఎముంది….’ అంటు కావేరి జ్యొతి వంక తిరింది.. పక్కున నవ్వి..

‘నువ్వు ఆడదానివే అయినా.. నీ మొడ్డ మాత్రం మగ భుద్ది చూపించిందే..’ అన్నది.. అప్పుడూ కాని చూసుకో లేదు జ్యొతి .. జ్యొతి కుచ్చిళ స్కట్ లొ గుడారం లేచినట్టు.. జ్యొతి మొడ్డ నిగుడూకోని కావేరి నే చుస్తుంది.. జ్యొతి సిగ్గు తొ ఒక్కసారి గా తన చేతులు మొడ్డ కప్పి దాచుకుంటునట్టు కొద్దిగ వొంగింది.. ‘నీ మొడ్డ కి నా పూకు కావలి.. పాపం దానిని ఇంక హింసించకే..’ అంటు తన మీద వున్న టవల్ ని లాగి పక్కకు పడెసి.. ‘భయ పడ్డవ.. నా పూకు కనపడుతుంది అని..’ అంటు.. ప్యాంటి తొ వున్న కావేరి డ్రెస్స్ వేసుకుంటుంది.. జ్యొతి ఊపిరి పిల్చుకోని.. ‘నువ్వు మరీ.. పచ్చి ల..’ అని ఆపేసింది.. ‘అను.. లంజా అని..’ అన్నది జ్యొతి ని చూస్తు.. జ్యొతి ఏమి మట్లాడ లేదు.. కావేరి రెడి అయ్యి వేళ్ళిపొయింది.. జ్యొతి తన సుల్ల ని చూస్తు తిట్టుకోని తను కూడ ఆఫిస్ కి వెళ్ళిపొయింది..

జ్యొతి కి ఆఫిస్ లొ పని ఎక్కువ గ వుండటంతొ రుం కి వచ్చేసరికి 7:30 అయింది.. అప్పటి కే కావేరి రుం కి వచ్చి నిద్ర కూడ పొతుంది.. ఇది 10 దాటుంది అన్నది వచ్చేసరికి.. అప్పుడె వచ్చి పడుకుంటుంది అని అనుకోని.. ‘కావేరి???..’ అని పిలిచింది.. కావేరి పలక లేదు.. కావేరి ముడూచుకోని అటు తిరిగి పడుకోని వుంది… ‘కావేరి.. ‘అని మల్లి పిలిచి తన ముఖం వైపు వెళ్ళి చూసింది జ్యొతి.. కావేరి ఎడుస్తుంది.. ‘ఎ.. కావేరి.. ఎం అయింది.. ఎందుకు ఏడుస్తున్నవ్..’ అని కావేరి జబ్బలు పట్టుకుంది జ్యొతి.. ‘ఎమి లేదు..’ అని కనిళ్ళు తుడుచుకుంది కావేరి.. ‘ఏమి లేదా??.. నువ్వు ఎడవటం ఎంటి..’ అని మళ్ళి అడిగింది జ్యొతి.. ‘వాడు… ఆ బాస్టర్డ్.. హేమ ని ప్రపోజ్ చేసాడు..’ అన్నది.. కావేరి తన బాయ్ ఫ్రెండ్ గురించి మాటలాడుతుంది అని అర్ధం అయింది జ్యొతి కి.. ‘ఉరుకో.. ఎడవ వద్దు.. ఎం జరిగింది..’ అని అడీగింది జ్యొతి.. కావేరి తల అడ్డం గా ఊపింది.. తనను ఇంకా భాధ పెట్టటం ఇస్టం లేక జ్యొతి ఇక ఏమి అడగ లేదు.. మనసులొ మగ వాళ్ళ గురించి భయంకరం గా తిట్టుకుంటు.. ఫ్రెష అప్ అయీ.. కావేరి ని భొజనం చేయమని లేపింది.. కావేరి ఆకలి గా లేదు అని ఖచ్చితం గా చెప్పింది.. కావేరి ని చుస్తుంటె జ్యొతికి చాల జాలి వేసింది..

భాధ వేసింది.. రాత్రి 9 దాటింది.. రుం అంత నిసభ్ధం గా వుంది.. కావేరి తన బెడ్ నుంచి లేవ లేదు.. జ్యొతి కూడ మంచం ఎక్కేసింది.. తను కూడ ఏమి తిన లేదు.. జ్యొతి కి నిద్ర పట్టడం లేదు.. దిగులు.. ఆ దిగులు తన గురించా.. లేక కావేరి గురించా తెలియదు.. కాని జ్యొతి కి ఒక్కటి మాత్రం తెలుసు.. ఇద్దరికి ఒకటె కారణం.. �మగ జాతి..� మగ జాతి ని తిట్టు కుంటు కావేరి ని చూసింది.. కావేరి ముడుచు కోని అటు వైపుతిరిగి పడుకోని వుంది.. కావేరిని చూస్తు.. 2 ..3.. నిమిషాలు అయింది .. ఉదయం ఎంత ఆనందం గా వుంది.. ఇప్పుడూ… అనుకుంది.. సడన్ గా జ్యొతి కి కావేరి తడిచిన అందం కళ్ళ ముందు కు వచ్చింది.. కావేరి ని పడుకునప్పుడు వెనక నుంచి చూస్తె.. జబ్బల దగ్గర నుంచి వీపు నడుము దగ్గరికి రాగానే ఒక్కసారి గా చిక్కిన ట్టు.. ఆ చిక్కిన నడూము ఆనుకోని వయ్యరం గా గుద్దలు.. ముడూచు కొని వుండటం తొ పిర్రల వొంపులు.. ఒక్కసారి గా జ్యొతి ఆలోచనలను గతి తప్పించింది.. �ఛి..ఛి.. ఎంటి ఈ ఆలోచనలు..� అని తనను తాను తిట్టుకుంది.. కాని తన సుల్ల కావేరి ఆలోచనలకు ఇంతింతయి.. అన్నట్టు.. పెరుగుతూ పొతుంది.. �మొడ్డ వుంటె ..

ఇన్ని భాధలు ఉంటాయా..� అని అనుకుంది.. తిరిగిపడుకుంది… అయినా లాభం లేదు.. అతి కస్టం మీద తన లేచిన సుల్ల ను తన తొడల మధ్య అణుచుకుంటుంది.. కాని తన సుల్ల వేడి తన తొడలకే ఇబ్బంది తెచ్చింది.. జ్యొతి ఇంకా రగిలిపొతుంది..మళ్ళి కావెరి వైపు తిరిగింది.. తన వల్ల కావటం లేదు.. మొడ్డ లేస్తె ఇన్ని ఇక్కట్లా??… అనుకుంది.. క్షణం పాటు మగవారి చేస్టల కి వారి తప్పు లేదు అని పిచ్చింది జ్యొతి కి.. మెల్లగ లేచి కావేరి బెడ్ దగ్గరకు అడుగు వేసింది.. కావేరి నిద్ర పొయిందో .. లేదొ.. అర్ధం కావటం లేదు.. కాని తనను చూస్తె జాలి వేసింది జ్యొతి కి.. ఆ జాలి ప్రెమ రూపం గా.. ఆ ప్రెమ కొరిక రూపం గా.. ఆ కొరిక వాంచ్చ గా మారటనికి ఎంతో సమయంపట్ట లేదు జ్యొతి కి.. కావేరి వీపు వైపు కుర్చుంది బెడ్ మీద.. �కావేరి..� అని మెల్ల గా పిలిచింది జ్యొతి.. అటు నుంచి చలనం లేదు.. కావేరి అని మల్లి పిలిచి తన చేయి కావేరి మీద వేసింది.. జ్యొతి మొడ్డ అగిసి అగిసి పడుతుంది.. చిన్నగా కావేరి పక్కన పడుకుంది.. కావేరి వీపు జ్యొతి వైపు వుంది..

కావేరి కి మరింత దగ్గర గా జరిగింది.. కావేరి కి దగ్గర అయిన కొద్ది జ్యొతి మొడ్డ బుసలు కొడుతుంది.. పగిలి పొతుందా అనిపిచింది జ్యొతి కి తన మొడ్డ ని చూస్తె.. మెల్లగ జ్యొతి కావేరి నడుము మీద చేతి వేసింది.. అదురుతున్న జ్యొతి చేతులు.. చిన్నగ కిందకు జారి కావేరి పిర్రల మీద వాలి నిమురుతున్నయి.. జ్యొతి కి కావేరి పిర్రల మొదలు చీలిక టీషట్ కింద కనపడింది.. జ్యొతి లొ ఆవేసం ఆగటంలేదు.. కావేరి పిర్రలను నొక్కింది.. కావేరి లొ మార్పులేదు.. మెల్ల గ తన చేయి కావేరి పిర్రల చీలిక దగ్గర కు వెళ్ళీ ఆగింది.. జ్యొతి మధ్య వేలు కావేరి ప్యాంట్ లొపల వున్న ఆ చీలిక లొ దుర్చింది.. జ్యొతి అటు కావేరి కి గుండె వీగం పెరిగింది.. జ్యొతి చెస్తున్న పని కి కావేరి కరిగి తన ఆవేదన నుంచి బయట పడుతుంది.. జ్యొతి మెల్ల గా తన వేలు ఇంకా లొపలికి దుర్చింది పిర్రల సందులొ.. అక్కడ నుంచి ప్యాంట్ ను కిందికి లాగింది.. యెర్రటి .. గుండ్రటి పిర్రలు ప్యాంట్ ఎలాస్టిక్ ను తన్నుకుంటు.. ఊరిన బూరెలు లా పొంగి వున్నయి.. ఆ పిర్రలను చూసేసరికి జ్యొతి మొడ్డ కి తన దోవ ఇటె అన్నట్టు ఆ పిర్రల మధ్య కు పొనిచ్చింది జ్యొతి తన మొడ్డను.. ఎప్పుడైతె జ్యొతి మొడ్డ కావేరి పిర్రల మధ్య దూరిందో..

కావేరి పిర్రలు బిగుసుకున్నయి.. ఇంకొద్ది గా లోపలకు తొసింది జ్యొతి.. కావేరి ఒక్కసారి గా �జ్యొతి..� అంటు.. వెనక్కి జ్యొతి పైపు తిరిగి గట్టిగ వాటెసుకుంది.. కావేరి తిరగటం తొ.. చిన్నపిల్లడీ నుండి ఐస్ క్రిం లాక్కునట్టు జ్యొతి మొడ్డ నుండీ కావేరి గుద్దలు దూరం అయ్యయీ.. కాని కావేరి హత్తు కునే సరికి.. అంతకు మించి కావేరి పూకు దగ్గరకు జ్యొతి మొడ్డ చేరింది.. �కావేరి.. నువ్వు..� అని జ్యొతి ఎదొ అనపొతుండగా.. కావేరి జ్యొతి పెదాలను తన పెదాలతొ మూసెసింది.. ఇద్దరి పెదాల కలయిక.. హత్తుకున్న చేతులు మరింతగ బిగించుకునేటట్టు చేసాయి.. ఒకరి సళ్ళు మరొకరిని సళ్ళని తాకాయి.. జ్యొతి కి తన ప్రమేయం లేకుండానే.. తన నడూము కావేరి పూకు మీద ఊగుతుంది.. జ్యొతి మొడ్డ కవెరి పూకు మీద ప్యాంట్ కి తాకిందో.. కావేరి తన చేతులు జ్యొతి సళ్ళను పిండటం మొదలు పెట్టయి.. కావేరి తన సళ్ళ ను పిసుకుతుంటె.. జ్యొతి కావేరి పిర్రల ను పట్టుకొని తన నడుము వంక లాక్కుంటుంది.. కావేరి పెదాలు జ్యొతి పెదాలను ఇంక వదల లేదు.. కావెరి తన ఒక చేయి కింది కి పోనిచ్చి.. జ్యొతి మొడ్డ ను పట్టుకుంది.. అప్పటికే జ్యొతి మొడ్డ స్కట్ నుండీ బయట పడటంతొ.. జ్యొతి సుల్ల ను అందుకున్న కావేరి మొడ్డ ను నలిపినలిపి తన పూకు మీదకు లాక్కుంటుంది.. జ్యొతి కావేరి సళ్ల ను విడిచి.. కావేరి ప్యాంట్ ను లాగి తీస్తుంది.. జ్యొతి కి తను కూడ సహకరిస్తు.. తన ప్యాంట్ ని విప్పి పక్కకు పడెసిందికావేరి.. జ్యొతి బుగ్గలను పట్టుకొని తన పెదాల నుంచి జ్యొతి పెదాలు విడ తీసి.. తీసి..కింద జ్యొతి మొడ్డ ను చూసింది.. �ఇది నాకొసమేనా..� అని అడిగింది కావేరి..

అవును అన్నట్టు తల ఊపి.. జ్యొతి తన టీషట్ విప్పెసింది.. కావేరి కూడ జ్యొతి ని అనుసరిస్తూ.. గబ గబ తన టీషట్ ని విప్పెసింది.. ఇద్దరు ఒకరి సళ్ళను ఒకరు చూసుకున్నరు.. ఇద్దరి నిపిల్స్ సుదులు లా గట్టి గా వున్నయి.. కావేరి తన ఒక సళ్ళు ని పట్టుకోని జ్యొతి ఒక సళ్ళు ని తన నిపిల్స్ తొ పొడిచింది.. జ్యొతి కూడ మళ్ళి తిరిగి పొడీచిందికావేరి సళ్ళుని.. ఒకరి ని ఒకరు వారి నిపిల్స్ తొ పొడుచుకుంటు.. కసిగా మళ్ళివాటెసుకున్నరు.. ఈ సారి వారి మధ్య.. వారి సళ్ళ మధ్య గాలి కూడ చొర లేదు.. కావేరి తన సళ్ళు తొ జ్యొతి సళ్ళను పైనుంచికిందికి.. కింది నుండీ పైకి రాస్తూ.. జ్యొతి వట్టలను పిండుతుంది.. �నువ్వు రెడీయెనా ???..� అని అడిగింది కావేరి.. జ్యొతి గట్టీగా ఊపిరి పిల్చు కొని.. అవును అనట్టు తల ఊపింది.. పక్కకుతిరి గి ఉన్న కావేరి ఇప్పుడూ ఎల్లికలా పడుకుంది.. జ్యొతి కావేరి మీద కు ఎక్కుతూ.. కావేరి పూకును చూసింది.. కావేరి పూకు అప్పుడె చిగురించిన మొగ్గ లా విర పూసుకోని వుంది.. జ్యొతి కళ్ళుఆర్ప కుండ చుస్తుంటె.. �ఎక్కడ పెట్టలొ తెలియటం లేదా??..� అని ఆట పటిస్తు అన్నది కావేరి.. �ఎలా పెట్టలా??.. అని…� అంటు పూకు బొక్క గురించి బాగా తెలిసిన జ్యొతి కసిగా కావేరి పూకు లొ దుర్చింది తన మొడ్డను.. తన పూకు లొ దిగిన వెంటనే.. �జ్యొతి… � అని జ్యొతిని తన మీద కు లక్కుంది కావేరి.. కావేరి పూకు లొ నలుగుతున్న తన మొడ్డ కి.. తనకు మొదటి పూకు వొత్తిళ్ళు కసి రేపుతున్నయి.. ఒకరి పెదాలు ఒకరు చీకు కుంటూ.. జ్యొతి తన మొడ్డ గుద్దుళ వేగం పెంచింది.. కావేరిపూకు ను గుద్దేకొద్ది.. జ్యొతి ఆవేసం పెరిగి.. కావేరి పూకులొ జ్యొతి కార్చెస్తూ.. కావేరి కింది పెదవిని కసిగా కొరికి గాటు పెట్టి.. కావేరి మీద వాలి పొయింది జ్యొతి..

జ్యొతి కావేరి ల తనువులు పరిచయమై.. దెంగులాట తరువాత వాళ్ళ మధ్య స్నెహం కొత్త రూపం తీసుకుంది.. కాని జ్యొతి తన కొత్త అంగం తొ కొత్త అనుభాలు కూడ ఎదురైతున్నయి.. ఒక రోజు జ్యొతి నిద్ర లేచేసరి కి.. కావేరి స్నానం కి రెడి అవుతుంది.. టవల్ చుట్టుకొని నొట్లొ బ్రష్ పెట్టు కొని.. జుట్టుకు నూనే పెట్టి జుట్టు ముడి వేసుకుంటు ముఖం లొ కొద్ది చికాకు తొ వుంది.. నిద్ర నుంచి లేకి న జ్యొతి కళ్ళు ఎదురు గా వున్న కావేరి ఒంటి మీద పడీంది.. సహజం గా తనకు ఆడ వారి తనువు పట్లా అంత వ్యామొహం లేక పొయినా.. ఎందుకొ జ్యొతి కి కావేరి టవల్ తన తొడల పై భాగం వరకు కప్పి.. కదిలితే కనపడీపొతుంది అన్నట్టు వున్న కావేరి పూకు.. అతి కష్టం మీద కప్పిన కావేరి పిర్రలు.. జ్యొతి ని చలించపోయినా.. తన సుల్ల ని మాత్రం చలించిస్తుంది.. కావేరిని పూకుని దెంగిన దెంగుడూ గుర్తుకువచ్చింది.. నిద్ర మత్తులోనే లేచీ జ్యొతి అడూగుల అడుగు వేసుకుంటూ కావేరి వెనక నుంచుంది.. కావేరి తన చికాకులొ వుండీ వెనక వున్నజ్యొతి ని గమనిచలేదు.. జ్యొతి కి తనకు తెలియకుండానే తన చెయి తన సుల్ల మీదకువెళ్ళి పిసుకుతుంది.. జ్యొతి నోటిలొ లాలజలం ఊరుతుంది.. కుక్కకు కారినట్టు కారటమే తక్కువ..

అమాంతం గా కావేరి ని వెనకనుంచి పట్టుకోని కావేరి టవల్ పీకి పడెసింది.. అనుకొకుండ జరిగిన సంఘటనకు కావేరి ఉలిక్కిపడీ.. సహజ అమ్మయిలాగే తన సళ్ళు చెతుల తొ కప్పుకోని తన పూకుని తన తొడల మధ్య దాచుతునట్టు కాళు మెలిక పెట్టి కొద్దిగ ఒంగింది కావేరి.. జ్యొతిఆలస్యం చెయకుండా.. తన సుల్ల ను బయటకుతీసి.. కావేరి వీపు మీద చేయి పెట్టి కిందికి బలంగా నెట్ట.. తన సుల్లను కవేరి పూకు కు గురిపెడుతూ.. ‘అయాం సారి కావేరి..’ అంటూ తన సుల్ల ను కావేరి పూకులొ తొసింది బలంగా.. ‘ఏ.. వదలవే.. ఎంటి ఈ మూటు సరసం..’ అంటూ.. వెనక్కి జ్యొతి వంక తిరగ పొయింది.. జ్యొతి కావేరి ని ఇంకా గట్టి గ నెట్టి ఒంగోని వున్న కావేరిని లెగవనీయలేదు.. ‘ఒసె.. వద్దు.. తీ బయటకు తీ దాన్ని..’ అని అరిచింది కావేరి.. ‘ప్లిజ్.. ప్లిజ్.. కావేరి.. కొద్ది సేపు.. అయిపొతుంది.. ‘అని బతిమిలాడూతునట్టు కావేరి పూకునువెనకనుంచి దెంగుతూ అన్నది జ్యొతి.. ‘అదికాదే.. ఆ… నీకు కావలి.. అబ్బ… అం..టె నేను కాదు…అన్నన్న.. కా..ని .. ఇది.. నా టైం… యె.. ఉమ్..’ అంటూ అటు జ్యొతి దెబ్బలను ఆస్వాదిస్తూ.. మరో పక్క .. దెంగనియకూడదు అని చెప్పలేకా అవస్తపడూతుంది కావేరి..

జ్యొతి కావేరి దెంగుతున్నగా కావేరి సళ్ళు ఏలాడుతూ గాలిలొ ఎగిరేగిరి పడుతున్నయి.. జ్యొతి కావేరి సళ్ళని వేనక నుంచి అందుకోని.. పిసుకుతు.. తన టీషట్ పైకి లేపి.. తన సళ్ళని కూడా కావేరి వీపుకు ఆనిచింది.. ‘అమ్మా.. ఎం.. వాయి..స్తున్నవే.. తట్టు… కొలే.. కపొతున్న.. ప్లీజ్… నన్ను.. క..డూపు.. చే..యకే..ప్లిజ్జ్..’ అంటూ.. జ్యొతి దెంగుడీకి తట్ట్టు కోలేకా.. ముందున్న టెబుల్ ని పట్టు కొని.. తన కాళ్ళు మెలికకుతిప్పుతుంది కావేరి.. జ్యొతి ఒక్కమాట కూడ మట్లాడకుండా.. కావేరిని దెంగటం లొ బిసిగా వుంది.. ‘నిన్నే..నె.. మా..టలాడ..వే???’ అని అరుస్తుంది కావేరి.. ‘అయి..పొ..తుంది.. కొంచం.. సెపే..’ అని అంటు కావేరి తనకి ఏమి చెప్పిందోకూడ పట్టించుకోలెనంత గా దెంగుతుంది.. ‘వద్దె.. ప్లిజ్.. ఆహ్.. మెల్లి..గా.. నా.. పూ..క్లొ.. కార్చకే.. నీకు.. దణ్ణం..పెడ..తాను.. కావా..లంటె.. నా నో..రు.. ఉమ్.. హు.. హా.. నీ .. మడ్డ.. కుడు..స్తాను.. ’ అని కావేరి నన్ను వదిలేయ్ అనట్టు అడీగింది.. ‘హు.. హు.. హూ.. ‘ అంటూ వేడివేడి గాలి వదులుతూ కావేరి మీద పడీ దెంగుతుంటె.. కావేరి ఇక మేలుకోవాలి అని.. ముందున్న టెబుల్ని బలంగా నేట్టి.. జ్యొతిని తన గుద్దతొ ఒక్క తోపుతోసింది కావేరి.. కావేరి తోయటంతొ వెనక్కి పడింది జ్యొతి.. కోపంగా వెనక్కి జ్యొతివైపు తిరిగీ.. ‘చెప్పుతుంటె.. నీకు వినపడటం లేదా.. అంతా లా కామం పట్టిందా..’ అని జ్యొతి ను తిట్టింది.. జ్యొతి తప్పుచేసిన దానిలా కావేరి వంక చూస్తుంది.. న్నన్ను క్షమించూఅన్నట్టు.. జ్యొతి మొఖం దాదాపు ఏడుస్తునట్టు వుంది.. ‘సారి.. కావేరి.. నిన్ను అలాగ చూసెసరికి.. నా.. నా.. వల్ల కలేదు.. ఆపుకోలేక పొయాను.. ‘ అని తేమ కళ్ళతొ అన్నది జ్యొతి.. ‘ఇది అంత నా ఖర్మ.. నేను ఏ పాపంచేసనో..’ అంటూ జ్యొతి గోడకు ఆనుకోని కుర్చోని.. తన రెండు కాళ్ళు మడిచీ.. తన తల కాళ్ళ మధ్య లొ పెట్టి భాధ పడుతూ మొఖం దాచుకుంది.. జ్యొతి ని తిట్టినందుకు కావేరి కి పాపం అనిపిచ్చింది.. దానికి తోడూ.. జ్యొతి రెండుకాళూ ముడూచుకోని కుర్చున్న..

జ్యొతి మొడ్డ మాత్రం తన కాళ్ళ సందులోనుంచి బయటకు తోసుకుంటూ వుంది.. జ్యొతి కాళ్ళ సందులొ రెండూ వట్టకాయలు వేలాడుతూ.. ఆడదాని అందమైనా వంపుతిరిగిన గుద్దలలో వట్టలు వేళాడటాం కావేరికి బాగ నచ్చింది.. ‘నువ్వు అడీగితె .. నేను వదంటానా చెప్పు.. నా పూకు కాకపొతె నే.. నా నోరు వుంది గా.. దాన్నినీ ఇస్టం వచ్చినట్టు దెంగు..’ అంటూ.. కావేరి జ్యొతి ఎదురుగా కుర్చుంటూ.. జ్యొతి కాళ్ళ సందులొ చేయి దూర్చి.. జ్యొతి వట్టలను అందుకుంది.. జ్యొతి తల పైకి లేపి ఆశ గా ప్రెమ గా కావేరి వంక చూసింది.. ‘అవునే.. మరి దీన్ని ఇలాగే వదిలేస్తానా ఎంటీ..’ అని జ్యొతి కాళ్ళను విడతీసి.. జ్యొతి కాళ్ల మధ్య లొ తన తల పెట్టి.. జ్యొతి వట్టలను తన నొటి తొ అందుకుంది.. కావేరి జ్యొతి సుల్లను ఒక చేటితొ పట్టుకోని .. ఇంకొ చేతి తి వటలు తన గుప్పెటిలొ వుంచి తన నాలుకతొ నాకుతూ పైకి జ్యొతి వంక చూసింది.. కావేరి తలను నిమురుతూ.. జ్యొతి తడిచిన కళ్లతొ చిగురించిన నవ్వుతొ నవ్వి.. కావేరి తలను నిమురుతూ.. కావేరి సళ్ళను అందుకుంది.. కావేరి జ్యొతి వట్టలు తన నోటిలొ అమాంతంగా తీసుకోని.. చప్పరిస్తు.. ‘గుళక్.. గుళక్.. ‘అని ఒక్కొ వట్టకాయను తన్ నోటి నుంచి బయటకు వదిలి.. జ్యొతి వట్టలు పైకి లేపి.. వట్టల వెనక దాగిన జ్యొతి గుద్ద బొక్కని తన బొటన వేలితొ నిమిరింది..

తన గుద్ద బొక్క ని తాకిన వెంతనే.. జ్యొతి ఒళ్ళు జలతరించి కొద్దిగా ఒణికింది.. కావేరి జ్యొతి మొడ్డను తన చేతి తొ ఆడిస్తూ.. ‘నాది ఎప్పుడన్న ట్రైచెస్తావా..’ అని అడీగింది.. జ్యొతి కి అర్ధంకాక.. ‘ఎం ట్రై చెయాలి??..’ అని అడిగింది.. ‘దిన్ని.. ‘అని జ్యొతి గుద్ద లొ తన చూపుడూవేలు కొద్దిగా తోస్తూ అన్నది కావేరి.. ‘ఒయ్.. చీ.. నువ్వు??.. నీకు???.. అక్కడ.. అలవాటు వుందా???..’ అని ఆచర్యం గా అడిగింది.. ‘ఉం.. ఒకసారి.. చెయించుకున్న..’ అని కన్ను కొడూతూ.. అన్నది.. ‘నువ్వు.. నిజం గానే.. లంజావె..’ అని కావేరి తల ను అనుదుకోని.. కావేరి పెదాలను ముద్దు పెట్టుకుంది జ్యొతి.. ‘తొరగా దీని సంగతి.. చుద్దం.. లెకుంటె మనం వేళ్ళె సరికి.. వాడు వెళ్ళిపొతాడు..’ అని జ్యొతి మొడ్డను తన నొటిలొ పెట్టుకొని.. ‘సూ స్…స్స్…స్ళ్..స్ళ్క్..’ అని నాకుతూ.. చప్పరిస్తుంది.. జ్యొతి కి తన సుల్ల మీద కావేరి నాలుక ఆటకి కిక్కు తార స్తాయికి చేరి.. ముందుకు జరుగుతూ.. తన నడూమును కావేరి నోటిని దెంగుతునట్టు ఊపుతూ.. తమకం తాళలేక.. కావేరి జుట్టు పట్టూ కొని.. లాగీ.. నెట్టి.. పీకీ.. తన సుల్ల మీద కు తొస్తూవుండగా.. ‘ఉమ్.. ఉం..ఉమ్..’ అంటూ తన నోటిలొ కర్చు అనట్టు సైగ చెసింది కవేరి.. అప్పటివరకు ఆపి పట్టి వుంచిన జ్యొతి సుల్ల.. కావేరి సైగకు.. కావేరి నోటిలొ.. సుర్.. సుర్.. అని కార్చెసింది జ్యొతి తన జిగురుని.. కొన్ని క్షణాల తరువాత.. జ్యొతి మొత్తం జిగురుని మింగీ.. తన నాలుక చప్పరించుకుంటూ.. పైకి లేచి.. ‘పద .. తొరగా రెడి అవ్వు..’ అని బాత్రుం లొకి వెళుతుంది కావేరి.. ‘కావేరి..’ అని పిలిచింది జ్యొతి.. ‘ఎంటి అనట్టు వెనక్కి తిరిగింది కావేరి.. ‘త్యంక్స్..’ అన్నది మంస్పూర్తి గా జ్యొతి.. కవేరి గట్టిగా నవ్వి.. ‘నేనే నీకు చెప్పలి త్యంక్స్.. మర్నిగే ఇంత మంచి ప్రొటిన్ తాగిచ్చినదుకు..’ అని బాతుంలొకి వెళ్ళిపొయింది..

ఒక గంట తరువాత ఇద్దరు హాస్టల్ నుంచి బయట పడీ.. ఒక బస్ ఎక్కరు.. బస్ లొ కుర్చొటానికి ఖాళిలేదు.. ‘వద్దె దిగిపొదాము.. ఆటొలొ వెళ్ళుదాం..’ అన్నది జ్యొతి.. ‘ఆటొనా.. వాడు మన జీతం అడూగుతాడూ.. తరువాత స్టాప్ కి ప్లేస్ దొరుకుతుంది లే..’ అని జ్యొతి అసలు ఇబ్బంది తెలియక అన్నది.. బస్ కదిలింది.. కొంత దూరం తరువాత ఒక ఆవిడ లేచేసరరికి.. కావేరి గబగబ అక్కడవున్న ఇంకొ ఇద్దరిని తొసుకుంటూ వెళ్ళి కుర్చుంది.. జ్యొతి మాత్రం సీటు దొరకలేదు.. 10 నిమిక్షాల తరువాత.. జ్యొతి కావేరిని పిలుస్తుంది.. ‘ఎంటి’ అనట్టు సైగ చెసిందికావేరి.. ‘రా..’ అన్నట్టు గట్టిగ చేయి ఊపింది.. చేసేది లేక.. కావేరి లేచి జ్యొతిదగ్గరకు వచ్చి.. ‘ఎంటె.. నీ గోలా..’ అన్నది.. జ్యొతి కంగారు పడూతూ.. కిందికి చూపిస్తుంది కళ్ళ తొ.. జ్యొతి చుడీదార్ లొ నుంచి గుడారం లేస్తుంది.. ‘ఒసినీ.. ఇందాకనే కదే.. నా పూకుని.. నా నోరుని ఇస్టం వచ్చినట్టు దెంగావు..’ అన్నది మెల్లగా జ్యొతి చెవిలొ.. ‘ఎమొ నే.. నాకు అర్ధంకావటంలేదు.. ఇది ఎందుకు లెస్తుందో.. ఎక్కడ లేస్తుందొ.. అస్సలుతెలియటం లేదు.. ప్లిజ్.. కవర్ చెయవే..’ అని బతిమిలాడుతునట్టూ అడిగింది జ్యొతి.. కావేరి చేసేది లేకా..

జ్యొతి ముందు తన గుద్దలు ఆనిచ్చి నుంచుంది..ఎలాగొలా బస్ దిగారు ఇద్దరు.. ‘ఎక్కడ వుంటాడు.. ఇప్పుడూ వాడిని ఎలా గుర్థు పట్టలి’ అని తెంషన్ తొ అడిగింది జ్యొతి.. ‘ఉండవే.. ఇక్కడె.. ఈ షాప్ దగ్గర కలుస్తాను అన్నడూ..’ అని అటు ఇటూ తల తిప్పి చుస్తుండగా.. ‘హలొ.. మీరేనా.???. . ‘అని సాగ తీస్తు.. వెనక న్ఉంచి గొంతు వినపడీంది.. ఉలిక్కి పడి కావేరి వెనక్కు తిరిగి.. గుర్తు పటూతునట్టు ‘ఆ..ఆ..’ అన్నది.. ‘నా ఫ్రెండ్ చెప్పడు మీ గురించి.. మీరు ఏ చానెల్ లొ చెస్తారు..’ అని అడిగాడూ.. ‘ఆ.. అది .. ఒక చానెల్ అని వుండదు.. దొకుమెంటరి.. స్పెషల్ స్టొరిస్.. చెస్తునటాము.. అది ఏ చనెల్ వళ్ళు అయిన ఇస్టపడీతె.. వాళ్ళకు సేల్ చెస్తాము..’ అని అన్నది కావేరి.. కావేరి ఎం మాట్లాడుతుందొ జ్యొతికి ఒక్క ముక్క అర్ధం కాలేదు.. ‘ఎంటి..’ అని కావేరిని అడీగింది జ్యొతి.. ‘మీ ఫ్రెండ్ ఆ???’ అని అన్నడు ఆ వ్యక్తి.. ‘ఆ.. అవును.. తోడూకు వచ్చింది..’ అన్నది ఆ వ్యక్తి కి సమాధనం ఇస్తూ జ్యొతి కి నొరుముయి అనట్టు సైగ చెస్తూ.. ‘ఇది గోన్డి.. నా పేరు బయటకు రాకుడదు.. అసలె ఇది ఇల్లిగల్.. వాళ్ళు బిసినెస్ వళ్ళది.. నాకు ఇంఫర్మేషన్ మాత్రమే తెలుసు..’ అని ఒక పేపర్ ఇచ్చాడు.. ‘ఆ సమస్య రానివ్వను.. ఇది ఒక జర్నల్ రిపొర్త్..

అస్సలు మీ పెరు బయటకు రాదు..’ అని చెప్పి అక్కడనుంచి గబగబ వచేసారు .. ‘ఎంటె.. నీ భాధ.. కొద్దిసెపు నోరు మూసుకొని వుండ లేవు..’ అని తిడుతుంది క్ఆవేరి.. ‘నాకు ఏమి అర్ధం కావటం లేదు.. అసలు ఎమి జరుగుతుందొ..’ అన్నది అమాయకం గా జ్యొతి.. ‘ఏదొ జర్నలిస్ట్ అని కాహని చెప్పి.. ముంబై లొ సెక్స్ మార్చె డాక్టర్ అడ్డ్రెస్ తీసుకున్న.. ‘ అన్నది కావేరి,.. ‘ఒ.. ఒకె ఒకె.. సరె సరె.. ‘అని కావేరి మాటలకి తల ఊపి ముందుకు నడూస్తుంటె.. ఒక ముసలావిడ అడుకుంటూ నట్టు చేయి చాచింది జ్యొతి ముందు.. తొందరలొ ‘చిల్లర లేదమ్మ.. ‘అని కవేరి చెప్పుతున్నది జాగ్ర త గా వింటుంది జ్యొతి.. ‘నీ మీద స్వచ్చమయిన కొరిక తీరినప్పూడు .. నీ కస్టం తీరుతుంది..’ అని మళ్ళి చెప్పిచెయి చాచింది ఆ ముసలావిడ.. జ్యొతి ఒక్క సారిగా ఇద్దరు ఖంగుతిని… ‘ఎం కొరిక.. నా కస్టమా???..’ అని అన్నది జ్యొతి ఆమె తొ.. ‘హీ..హీ.. తిరుతుంది.. నిజమయిన కొరిక..’ అని నవ్వుతుంది ముసలావిడ.. జ్యొతి తన హండ్ బ్యగ్ నుంచి చెతికి అందిన నోటు ఇచ్చేసింది.. ముసలావిడ ఆ నోటూ తీసుకొని నవ్వుకుంటు వెళ్ళిపొయింది.. ‘అది 100 నొటె..’ అన్నది కావేరి.. ‘ఆమ్ అన్నది నీకు అర్ధం అయిందా..’ అని కావెరి అడీగినదానికి సమాధనం ఇవ్వకుండనే అడిగింది జ్యొతి.. ఇద్దరు అయొమయం గా అక్కడనుంచి తిరుగు ప్రయాణం పట్టరు.. ఈ సారి ఆటొ లొ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *