స్నేహమే రా జీవితం

Posted on

ప్రతి కథ ఎక్కడొ చోట మొదలైది అలాగే ఇ కథ యుస్ నుండి వస్తున్న రాహుల్, మేఘనలతొ మొదలైది. రాహుల్ కి ఇక్కడికి రావటం ఇష్టం లేదు కాని తన తల్లి మేఘన కోసం తప్పలేదు. మేఘనకి ఇండియా అంటే చాలా ఇష్టం. తన భర్త ఇండియాకి షిఫ్ట్ అవుతున్నం అని చెప్పగనే ఎగిరి గంతేసింది కాని తన భర్త రావటనికి ఇంకో 8 నెలలు పట్టుది అనటంతో కొడుకుని తీసుకుని వీమానం ఎక్కింది. తన గారల ముద్దుల కొడుకు రాహుల్ కి అమ్మ అంటే ప్రాణం అందుకే యుస్ ని వదిలి మరి ఇండియా కి వస్తున్నడు.
ఉదయం 4:30 ఎయిర్ పోర్ట్ నుండి కాబ్ తిసుకుని కొత్తగా ఇండియా లో కొన్న విల్లా కి బయలుదెరరు తల్లి కొడుకు. వెల్ల్ ఫర్నిషెడ్ విల్లాని చూసి మేఘన మురిసిపొఇంది ఆనదంలో కొడుకుని గట్టిగ హత్తుకుంది కాని నిద్ర మత్తులొ వున్న రాహుల్ ఇవేమి పటించుకొకుండ ఎదురుగా వున్న బెడ్రూంలొకి వెల్లిపోయడు. మేఘన మాత్రం విల్లా మొత్తం చూస్తు తన భర్తకి కాల్ చేసింది. ఆ రొజు అంత ఇంటిని తనకి నచినట్టు డెకరెట్ చేసుకుని సాయంత్రనికి అలసిపొయరు ఇద్దరు.
మరుసటి రొజు ఉదయం పదింటికి మేఘన రాహుల్ రూంలోకి వెల్లి పిలిచింది అవేమి పట్టని రాహుల్ దుప్పటి ఇంకా పికిలకి పదుకున్నడు, మేఘన దుప్పతి లాగి “చూడు రాహుల్ ఏలా వున్నన నేను” అని అంది అసలె మార్నంగ్ ఎరకష్న్ లో వున్న రాహుల్ అమ్మ ని చూసాడు. ఆ ఒక్క క్షణం రాహుల్ అల అమ్మని చూస్తునె వున్నడు ఎందుకంటె రాహుల్ మొదటి సరి తన అమ్మను శారీలొ చూస్తున్నడు. వెంటనే రాహుల్ బెడ్ మీద నుండి లేచి మేఘనను గట్టిగ హగ్ చేసుకున్నడు యుస్ లో పెరగటం వల్ల మేఘనకి ఇది మాములు విషయమే కాని రాహుల్ ఎ సరి చల గట్టిగ హగ్ చేసుకొవటమే కాక మెల్లగా తన తల్లి మెడ మీద వున్న కురుల వాసన పిలుస్తు వటిని పక్కకు తీసి ముద్దుల వర్షం కురిపించడు, కొడుకు కొత్త ప్రవర్థన చూసి మేఘన సిగ్గు పడిందే కాని ఆపలేదు.
“రాహుల్ ఏలా వున్ననూ ?”
“మామ్మి యూ ర్ లూకింగ్ డమ్న్ హట్” అని నోరు కర్చుకున్నడు.
“థంక్స్ బేబి, ఫాస్టగ రెడీ అవు టెంపల్ కి వెల్దం” అని కిట్చిన్ లోకి వెళింది.
రాహుల్ వెనక నుండి తన అమ్మ ని చూస్తునె వున్నడు.
ఇద్దరు టెంపల్ నుండి వచ్చాక, రాహుల్ కొత్త కాలేజి పనులలొ, మేఘన ఇంటికి కావలిసిన వాటి పనులలొ బిజీ అయారు. ఇలా ఒక వారం గడిచింది.
ఒక రొజు రాహుల్ సాయంత్రం ఇంటికి వచెటప్పటికి మేఘన జిం చెస్తూవుంది, రాహుల్ ఎప్పుదు మేఘన జిం చెసిన చూసే చాన్స్ వస్తే అసలు మిస్ అవ్వడు ఎందుకంటె మేఘన మామూలుగనే చాల అందంగా వుంటుంది ఎక్కడ ఎక్క్కడ ఎవి వుండలొ ఎంత వుండలొ అన్న పదానికి మేఘన best example. సన్నగ కొంచెం కూడ ఫ్యాట్ లేని నడుము, కరేక్ట్ సైజె లొ వుండే సళ్ళు, ఎత్తైన మెత్తని జగడం విటాన్నిటికి ఏ మాత్రం తీసిపోని ముఖం & కలర్ ఒక్క మాటలొ చెప్పలంటె సినిమా హిరోఇన్ టబు కి జిరొక్స్ ల వుంటుంది.
రాహుల్ మేఘన దగ్గరికి వెల్లి హగ్ చేసుకున్నడు, మేఘన “బేబి వచేసావా” అంట్టు బుగ్గల మీద ముద్దు పెట్టింది. రాహుల్ “మమ్మ్ యూ స్మెల్ల్ నైస్” అంట్టు మేఘన మెడ మీద వున్న చమటని నాలుకతో నాకాడు. ఇది ఊహించని మేఘన “రాహుల్ విసిగించకు” అని అంది చిరు కోపంగా. రాహుల్ “సారీ మమ్మ్” అంట్టు ఫ్రెష్ అవడనికి వెల్లాడు.
యుస్ లో పెరగటం వల్ల రాహుల్ కి సెక్స్ కోరికలు ఎక్కువే కని ఎప్పుడు ఎవరిని దెంగలేదు. ఇక మేఘనతొ అంటే ఎప్పుడు చాన్స్ దొరికిన వదలడు కని ఎప్పుడు సెక్స్ చెయలన్న ఉదేసం లేదు.
మరుసటి రొజు లేచి కిచెన్ లొ కి వెల్లడు అప్పటికె మేఘన టిఫ్ఫిన్ రేడి చెస్తు ఉంది. రాహుల్ శారిలొ వున్న మేఘనను హగ్ చెసుకున్ని “మార్నింగ్ మమ్మ్” అన్నడు
“మార్నింగ్ బేబి రేడి నా ?”
“యేస్ మమ్మ్ ”
“అవును కలేజి ఎల వుంది ? ఎవరిన ఫ్రెండ్స్ అయ్యారా ?”
“హ యేస్ మమ్మ్ నాని అని ఒక ఫ్రెండ్ బగ క్లొస్ అయ్యడు ఇక కాలేజి గుడ్ నచ్చింది ”
“గుడ్ బేబి నాని ఇంటికి తీసుకురా ఒకసారి ”
“ఒకే మమ్మ్! సాయంత్రం మూవికి వెల్ఢమా ?”
“సరె బేబి కం ఎర్లి థేన్ ”
—*****—-
కాలేజి లొ క్లాస్ బొరింగ్ గ వుండటంతో బ్యాక్ బెంచ్లో వున్న నాని దగ్గరికి వెల్లడు. రాహుల్ రావటం చూసిన నాని తన మొబెలెని దాచడు, అది చుసిన రాహుల్ ఎమైంది అని అడిగడు రాహుల ఎం లేదు అన్నడు కాని రాహుల్ “చెప్పు ఫ్రెండ్” అనండు నాని మొబెలె చూప్సిసు “నాకు సెక్స్ స్టోరిస్ అంటె ఇష్టం” అన్నడు “స్టోరిస్ ? పొర్న్ తెలుసు స్టోరిస్ కుడన ?” అని అన్నడు వెంటనే నాని మొబిలె ఇస్తు “ఇ సైట్లొ అన్నిరకల కథలు వుంటై చాల బాగుంటై” అని అన్నడు.
రాహుల్ తన మొవెల్ ఒపెన్ చెసి సైట్ లొకి వెల్లడు, ఎదురుగ వున్న ఒక ఇన్సెస్త్ స్టొరీని చదవటం మొదలుపెట్టడు.
ఎప్పుడు పొర్న్ చూసె రాహుల్ కి స్టొరి చదవటం కొత్తగ వుంది, తనకి తెలియకుండనె ప్రికమ్మ్ అవడంతో కంట్రొల్ చెసుకొలెక, క్లాస్లో వున్న సంగతి మర్చిపొయి వాష్ రూంకి పరిగెత్తడు.
క్లాస్ ఐన తర్వత నాని కలిసి “సూపెర్ ఫ్రెండ్ సూపెర్ వుంది సైట్” అన్నడు
“అందుకెన అగలెక పొయావ్ ” అని నాని గెళ్ళి చేసాడు. రాహుల్ సిగ్గుతొ నవ్వడు
నాని “ఇట్స్ ఒకే బ్రొ ఎంజొయ్ చే ఆ సిటె బాగుంటుంది ” అన్నడు
రాహుల్ “థంక్స్ ఫ్రెండ్” అని “మమ్మ్ నిన్ను ఇంటికి తిసుకురమ్మంది ఇప్పుడు వెల్ధమా ?” అని అదిగడూ
నాని “నో బ్రొ నెక్ష్త్ వీక్ వెల్దం బై” అని వెళిపొయడు
రాహుల్ స్టొరిస్కి బాగ అలవటుపడిపొయడు అందులొను ఇన్సెస్త్ స్టొరిస్ కి, ఇలా 15 డేస్ గడిచిపొయిన తర్వత ఒక సండె రొజు మార్నింగ్ రాహుల్ ఒక మమ్మ్ & సన్ స్టొరి చదువుతు అగలెక తన మడ్డని తిసి వుపటం మొదలు పెట్టడు, పీక్ కి చెరుకునె టైం కి కళ్ళు మూసుకున్నడు సడ్డెన్ గ మేఘన ముఖం, సళ్లు కనిపించాయి. ఒక్కసరిగ రాహులు వొళ్లు పులకరించింది మేఘన అందానికి, రాహుల్ ఇది తప్పు అని అలోచించకుండ “మమ్మ్ మమ్మ్” అంటు కర్చేసాడు.
సండే కావటంతొ ఫ్రెష్ ఐ మేఘన దగ్గరికి వెల్లాడు.మేఘన హల్ లొ నొవెల్ చదువుతు వుంది. రాహుల్ మేఘన పక్కన కుర్చున్నడు కని రాహుల్ మనసంత మేఘన అందల మీద వుంది. “మమ్మ్” అంటు తన వడి లొ పదుకున్నడు. “ఎమైంది బేబి” అంట్టు రాహుల్ తలలొ వేళ్ళతొ నిమిరింది. రాహుల్ “లవ్ యు” అంట్టు తన తల మేఘన నడుముకి అదిమడు సుతి మెత్తగ. మేఘన ఎమి అనలెదు రాహుల్ మేఘన శారీ ని పక్కకు తిసి మేఘన బొడ్డు మిద కిస్ చేసడు మేఘన ఎమి అనలేదు అల ఇకొ 2 ముద్దులు పెట్టీ మేఘన కెసి చుసడు కని మేఘన నొవెల్ లొ బిజిగ వుంది. రాహుల్ మెల్లిగ తన నాలుక తొ మేఘన బొడ్డును నాకడు. మేఘన కొపంగ రాహుల్ ని చుసి “నీకు ఆకలి వెస్తె ఎమైన తిను నన్ను తినకు” అని నవ్వింది వెంటనె రాహుల్ కూడ నవ్వి ఇంక గట్టిగ కిస్ చేసి “ఈ వాంట్ మై మమ్మ్” అన్నడు. రాహుల్ ఇంక వుండలెక లెచి మేఘనని బుగ్గల మీద కిస్స్ చెసాడు. మేఘ్న నొవెల్ పక్కన పెట్టి “ఎమైంది నీకు” అంది
“ఎం లెదు” అంట్టు మళ్ళి కిస్ ఇచ్చడు ఈసారి పెదవులకి దగ్గరగ
మేఘన కూడ రాహుల్ ని హగ్ చెసుకున్నది
రాహుల్ మేఘన కురుల వాసన పిలుస్తూ “లవ్ యు” అన్నడు
“లౌ యు టూ” అని మేఘన కిచెన్ లొకి వెల్లింది
రాహుల్ మేఘన యాస్ చూస్తు తన నిగిడివున్న మడ్డను నొక్కుకున్నడు. ఇలొపు రాహుల్ ఫొనె రింగ్ ఐంది
“హెయ్ నాని”
“హెయ్ రాహుల్ ఎమైన ప్లాన్స్ వున్నయ టుడే ?”
“లెవు రా ఎందుకు”
“షల్ల్ వి గొటు మూవి థెన్ ?”
“యెస్ షుర్ మూవి అవగనె నువ్వ్ మా ఇంటికి వస్తవా ? ”
“తప్పకుండ రాహుల్ నేను అదె అనుకుంటున్న”
“నైస్”
“ఒకై గెట్ రేడి సూన్ ఐ విల్ల్ పిక్క్ యు”
“ఒకై బై”
“బై”
మూవి నుండి రాహుల వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు ఇద్దరు.
మేఘన నాని రావటం చూసి చాలా హ్యపీగ ఫీల్ ఐంది, వెల్లి హగ్ చెసుకుని బుగ్గల మీద కిస్ పెట్టింది. అల చెయటం తో నాని షాక్ కొట్టినట్టు వుంది.
రాహుల కాల్ రావటంతొ తన రూం లొకి వెల్లడు. మేఘన నాని “ఎక్కడ వుంటరు, మమ్మ్ ఎం చేస్తరు ?”
ఇల అడుకుతుంది.
నాని మాత్రం మేఘన అందలని స్కాన్ చెసె పని లొ వున్నడు.
ఇంతలొ మేఘన “నాని చొమె విల్ల్ టకె సెల్ఫి ” అని ఇన్విటె చెసింది. టౌచ్ చేసె చాన్స్ కొసం వైట్ చెస్తున్న నాని వెంటనే వెల్లి మేఘన పక్కన కూర్చున్నడు. మేఘన నాని భుజల మీద చేతులు వెసి సెల్ఫి లు తిస్తుంది. నాని మేఘన సళ్లను భుజలతో తాకుతున్నడు. నాని రాహుల్ రావటం చూసి “పని వుంది వెళ్ళలి ఆంటి” అని లేచాడు.
మేఘన “రాహుల్ వస్తాడు వుండు” అని అంది, కని నాని వినకుండ మేఘన నడుము పట్టుకుని దగ్గరుకు లాక్కుని హగ్ చెసుకుని పెదవులకి దగ్గరగ కిస్ ఇచ్చి వెళ్ళిపొయడు.
మేఘనకి ఒక్క నిమిషం మాట లేదు, రాహుల్ వచ్చి “నాని యెక్కడ” అన్నడు. మేఘన “ఎదొ కాల్ వస్తె వెళ్ళిపొయడు” అని అబధ్ధం చెప్పింది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *