భవాని టీచర్ తో రంకు!

Posted on

హయ్ నా పేరు రవి నేను 9 తరగతి గవర్నమెంట్ స్కుాల్ లో చదువుతున్న అయితే మ క్లాస్ లో నేను కోంచెం ఎర్రగ హైట్ మేం ఉండేది హస్టల్ లో అయితే కోన్ని రోజులకు మాకు కోత్త టీచర్ వచ్చింది ఆమే పేరు భవాని అందరు పేర్లు చేప్పారు కాసేపటికి బెల్ మౌగింది వేళ్ళిపోయింది కోన్ని రోజులు ఇల గడిచాక తను చేప్పేది నేను రాయలేదు ఎ రవి ఇల రా అంది వేళ్ళాక అనుకోకుండ టీచర్
జాకేట్ లో పెన్ క్యాప్ పడింది నావైపు కోపంగ చూసి వేళ్ళింది తర్వాత రోజు నా వైపే చూస్తూ ఉంది నాకు భయం వేసింది నన్ను పిలిచి రేయ్ రవి నీకు కార్ తోలటం వచ్చా అంది వచ్చు అన్న అయితే సాయంత్రం కోంచెం బయటికి వెళ్ళాళి రా అంది సరే అని వేల్లా ఇంటి కి వచ్చాక అన్నం తిని వేళ్తున్న టీచర్ అన్న దానికి తను నీతో మాట్లాడాలి లోపలి కి రా అంది వేళ్ళాక అమాంతంగ కౌగలించుకోని నన్ను సుఖ పెట్టవ అంది టీచర్ మీ ఆయన …
అన్న ఆయన నెల కి వకసారి వచ్చి నా పూకు గుల రేపి వేళ్తాడు మిగిలిన రోజులు నా పూకు పస్తులే నువైతే ఎవరికి అనుమానం రాదు అంది టీచర్ మరి మీ పిల్లలు ఉంటారు గ అన్న వాళ్ల సంగతి నేను చూసుకుంట అంది అయితే సరే టీచర్ అన్న దానికి తను టీచర్ కాదు భవాని అను అంది సరే అని అన్నా కాసేపటికి పిల్లలని పడుకొబెట్టి వచ్చింది బెడ్ మీద కి పద అంది ఇక మెదలు నేను మెల్లగ జాకేట్ తీసి బ్రా తీసి అర్దగంట చీక సళ్ళుని రేయ్ రవి…
అంటుంది అని మాత్రం చీకు తూూూ..ఉన్న రేయ్ రవి కింద కు రార చూడు అంది ఇక న వళ్ళకాదు అంటుూ దేంగర అంటు గట్టిగ కౌగలించుకుని ముూలుగుతుంది హహహ అంటుంది కాసేపటికి గట్టిగ తోస్తున్న అబ్బహహహహ రవి ఇలాంటి పోటు పడి ఎంత కాలం అయిందో కుమ్ము కుమ్ము కుమ్ము కుమ్ము అది తోయ్ అలాగే తోయ్ కోట్టు కోట్టు కోట్టు ర న మెుగుడ కోట్టు హహహహహహ వామెు కోట్టు హహ అబ్బ ఎవండీ నాకు కారిపోయేల వుంది హహహ అంటుంది కాసేపటికి గట్టిగ వాటేసుకుని కార్చింది నేను ఇంక తోస్తున్న
అబ్బహహహహ అలాగే తోయ్ కోట్టు కోట్టు కోట్టు అంటుూ గట్టిగ కౌగలించుకుని ముూలుగుతుంది హహహ అంటుంది ముద్దులు పేడుతూ కాళ్ళు ముడి వేసింది నాకు కారిపోయేల వుంది అన్న అప్పుడు తను ఎంటి అడుగుతున్నావ్ నా పూకు లో కార్చు న మెుగుడ అంటు ముద్దు పేట్టుకుని వాటేసుకుంది ఇద్దరం నగ్నంగ దుప్పటి కప్పుకోని పడుకొని తను తల న చాతి మీద పేటి రవి ఇల దెంగకునీ ఎన్ని రోజులైందో అని ముద్దు పెట్టింది అప్పుడు నేను తన చేవిలో టీచర్ మీ మీదకి ఇంకోసారీ ఎక్కన అన్న…
దానికి తను ఎంటి టీచర్ అంటున్నావ్ నువ్వు న మెుగుడివి ఎక్కండి అంది ఇక మళ్ళి అర్దగంట వేసుకున్నాం గట్టిగ కౌగలించుకుని కార్చుకుంది నేను కూడ కౌగలించుకున్న ముద్దులు పేడుతూ కార్చేసి ఐలవ్ యు భవాని అన్న తను కూడ కౌగలించుకోని ఐలవ్ యు రవి అని నాకు ఇలాంటి పోటు రోజు కావాలి నన్ను పేళ్లి చేసుకుంటావ పిల్లలని తీసుకోని లేచిపోదాం అంది సరే అని వేల్లా ఇంటి కి తర్వాత రోజు నుంచి అది న పేళ్ళాం భవాని ఎవరికి కనిపించని దూరం వేళ్ళి మా కాపురం మెదలు పెట్టాం రోజు మాకు శోభనమే…..

One thought on “భవాని టీచర్ తో రంకు!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *