బలరాం తనని గట్టిగా వాటేసుకోగానే శ్రీలక్ష్మి ఆకలి గున్న పులి లాగా బలరాం మీదకి ఎక్కి గట్టిగా ముద్దులు పెడితు ఒక చేత్తో మడ్డని పట్టుకుని ఊపుతుంది.తన

శ్రీ లక్ష్మీ కళ్ళు అయితే మూసుకుంది కానీ నిద్ర పోలేదు.సంవత్సరం తర్వాత ఇంటికి వెళితే అది కూడా వేరే వాడి ఇంటిలో కాపురం చేసి వెళ్తే మొగుడు

వాళ్ళతో కలిసి టి వి చూస్తుంధీ కానీ శ్రీలక్ష్మి మనసంతా బలరాం మీదనే ఉంది.మందు మత్తు లో ఎం చేస్తున్నాడో అర్ధం కావటం లేదు కాబోలు బలరాం

లత శ్రీలక్ష్మి వైపు చూస్తుండగానే తాను కళ్ళు ఎగరేసి విజయగర్వం తో లతా వైపు చూసి నవ్వుతు ఉంటుంది.చుట్టూ చుస్తే జంతువుల లాంటి రౌడీ లు హాల్

బలరాం స్నానం చేసి వచ్చేసరికి టిఫిన్ పెట్టింది…ఎదో ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ ఎవరిని తిడుతూ టిఫిన్ చేసేసి బయటకి వెళ్ళిపోయాడు.అప్పటికే టైం 10 అయ్యే సరికి శ్రీలక్ష్మి వంట

శ్రీ లక్ష్మి భయం భయం గ వెళ్లి ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసి చుస్తే చికెన్ లేదు.టైం అప్పటికే 9 ఆయిన్ది.ఇప్పుడు బయట చికెన్ దొరకదు కూడా.కానీ ఇంటి

సాయంత్రం 5 ఆయిన్ది టైం….బలరాం తన పాత బులెట్ పై వస్తున్నాడు.ఒక పెద్ద వాగు బ్రిడ్జి మీద ఆగి బైక్ పక్కన పెట్టి సిగరేట్ వెలిగించుకుని వాగు

మంచం చేరిన గీత దాని మీద వాలి పొయి.. కళ్ళు మూసుకుంటుంది. మూసుకున్న వెంటనే ఆమెకు తన కొడుకుది, లావాటి…అందమైన మొడ్డ కళ్ళ నిండా అవుపిస్తూ వుంటుంది..

Naa peru deepu maa chelli peru padama naku naa chelli anta chala istam oka roju nanu maa chelli kyarams aduthunam