నేను అగ్నిపర్వతంలా బద్దలవబోతున్నాను. నాలో ఇప్పటివరకు పెరిగిన ప్రెజర్ ఒక్కసారి బయటకు రాబోతోంది నను ఇక తట్టుకోవడం కష్టం అవుతోంది. తన మెత్తటి నాలుక పెదవులు నా

నేను చాల రోజులుగా ఈ కథ రాయాలని అనుకుంటున్నాను. ఇంటర్నెట్ లో బూతు కథలు చదవడంనాకు అలవాటే. కాని తెలుగులో బూతు కథలు చాలా అరుదుగా మంచివి

శనివారం సాయంత్రం. అది బాంబే నగర సరిహద్దుల్లో లో ఒక లక్జరీ అపార్ట్మెంట్. బాత్ రూం లో టబ్బు అంచు మీద ఆనుకుని చేతి లో ప్రేగ్నన్సి

సుబ్రమణ్యం ఉన్న వీధిలోనే బాగా పరిచయం ఉన్న కుటుంబం ఒకటి షిర్దీ వెళ్తుందని తెలిసి తను కూడా వెళ్లొస్తానంది శారదమ్మ. “అలాగే వెళ్లిరా పిన్నీ…గీతకి కూడ సెలవులేకదా

అదొక పల్లెటూరు. రచ్చబండ దగ్గర రాత్రి పదిగంటల వరకు బాతాఖానీ వేసి లేచారు గ్రామపెద్దలంతా. అప్పటివరకు కరెంటు కష్టాల గురించీ, జగన్ ఓదార్పు యాత్రల గురించీ చర్చించి,

“ఆ అదృష్టం ఏ మగాడికీ లేదు గానీ, ముందు మాత్రం వాటిమీద పడతాయి కళ్లు. అవి గుండ్రంగా,ఎత్తుగా, నిక్కబొడిచినట్లు కనబడ్డంతో అమాంతం జాకెట్ విప్పి చూస్తే బంగారపు

“నన్నడుగు చెప్తాను, వీళ్ళీద్దరి ఇంటర్మీడియట్ అయ్యేదాకా, రోజూ పొద్దుట,సాయంత్రం వచ్చేసే వాళ్ళు. రాగానే యూనిఫార్మ్ తీసేసి, నాతో బాటు వంటలో హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు. మామ, రాము మమ్మల్నిద్దరినీ