నా పేరు రాజేష్.2009 లో జరిగిన కథ ఇది.నేను అప్పుడు 8వ తరగతి చదివే వాడిని(13సం).నాకు అప్పుడు సెక్స్ కోరికలు ఎక్కువ.(అప్పుడే కాదు ఇప్పుడు(23సం) కూడ అంతే).మా

hi this is vamsi,nenu vijayawada lo vuntanu,nenu 5’10 vuntanu nadi chala peddadi 7 inch varaku vuntundi,nenu chala amyakudini naku em