మా ఇంట్లో మేము నాలుగు మంది మేము వరంగల్ లో ఉంటాం అమ్మ నాన్న నేను అభిలాష్ మరియు నా చెల్లి ప్రియా. నా వయసు 22

అందరికి నమస్కారం, నా పేరు శ్రీ(పెరు మార్చబడింది) నా వయసు 20 సంవత్సరాలు,ఇంజినీరింగ్ చదువుతున్నాను. నాకు కామ కోరికలు ఎక్కువ,ఇవి ఎక్కువ అవ్వడానికి కారణం మా ఇంటి

అప్పుడే బస్ కదలడంతో హడావుడిగా ఎక్కాడు శిరీష్. అంజలి: ఏమైపోయారు మీరు.. నాకనిపించిందీ.. మీరిక రారేమోనని! శిరీష్: ఏం లేదండీ.. మీకోసం కూల్ డ్రింక్ ఇంకా ఫ్రూట్స్