Tuesday, 12 June 2018

వయ్యారి వదినమ్మ

ఈ కథ మొదటి రెండు పోస్టులూ మరో కథనుంచి తీసుకున్నవి కానీ ఆ కథ తొందరగా ముగుసిపోతుంది. అందుకే నాకు నచ్చినవిధంగా సొంతంగా రాస్తున్నాను, మీ అభిప్రాయాలు పంచుకోండి!

వయ్యారి వదినమ్మ

పమిట చెంగు చుట్టూ తిప్పి బొడ్లో దోపుకొని ఒంగి ఇల్లు తుడుస్తున్న వదినగారిని దీక్షగా చూస్తున్నాడు కిరణ్. బంగారాన్ని ధిక్కరించే పచ్చటి శరీరముతో, ముఖాన కుంకుమ బొట్టుతో, కాళ్ళకి మెట్టెలు, మెడలో తన అన్న కట్టిన మంగళ సూత్రం, నల్లపూసలు ఉన్నాయి. పట్టు చీరలో దేవతా మూర్తిలా కనపడే ఈవిడనేనా తను రాత్రి చూసింది అని ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నాడు.

పైట చాటునుంచి జాకెట్లో బరువుగా కనపడుతున్న ఆవిడ పొంగులు, గుండ్రటి వాటి ఆకారం గుర్తుకొచ్చాయి అతనికి. చీర కట్టుకు, జాకెట్టుకు మధ్యలో జానెడు పొడవున ఆ మధ్యలో కనపడుతున్న ఆవిడ నడుము వొంపుని, దానిమీద పట్టుకుంటే జారిపోయేలా ఉన్న చిక్కని నడుము మడతనీ చూస్తుంటే అతని రక్తం ఉడుకెత్తిపోతోంది.

రాత్రి తన అన్నగారి మీదకి ఎక్కి ఆవిడ కదులుతున్నపుడు ఆ ఎత్తులు ఊగిన తీరు ఒక్కసారి మళ్ళీ కళ్ళముందు మెదిలింది కిరణ్ కి. దానితోబాటు తన అన్న వాటిని పిసికేస్తుంటే "ఇంకా గట్టిగా పిసికెయ్యండి" అంటూ ఆవిడ రెచ్చకొట్టిన విధం, తన అన్నకు అటు ఇటూగా వేసిన ఆ గుండ్రటి పచ్చటి బలమయిన తొడలు, అవి కలిసే స్థానంలో నల్లగా వొత్తుగా ఉన్న ఆవిడ యవ్వన కేశాల మధ్యలోంచి కనీ కనపడకుండా వూరించిన ఆవిడ రహస్యాంగపు అందం కళ్ళముందు కదిలేసరికి కిరణ్ మగతనం ఠంగున లేచిపోయింది.

ఇంకా అక్కడే ఉండడం ప్రమాదం అనిపించి చటుక్కున తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయాడు. కళ్ళు మూసుకున్నా అతని కళ్ళముందు రాత్రి తను చూసిన దృశ్యాలే కదలాడుతున్నాయి.

జరిగిందేమిటంటే ..

ముందురోజు రాత్రి దాహంవేసి మంచినీళ్ళకు లేచాడు కిరణ్. అన్నగారి గదిలోంచి సన్నగా మూలుగులు నవ్వులూ వినపడడంతో.. తప్పు అని తెలిసినా చూద్దాం అనే కుతూహలం ఆపుకోలేక కిటికీ రెక్కల ఖాళీ లోంచి అన్నగారి గదిలోకి చూసాడు.

లోపల.. లైట్ వెలుగుతోంది. ఆ తెల్లటి ట్యూబ్ లైట్ వెలుగులో ఈవిడగారు తన అన్న మీదెక్కి స్వారీ చేస్తున్నారు. వొంటిమీద మంగళసూత్రాలు, నల్లపూసలు, చెవులకు వేలాడే కమ్మలు, చేతినిండా అరడజను గాజులు, కాళ్ళకు గజ్జెలు మినహాయించి నూలుపోగన్నది లేదు. వదినను అలా చూసేసరికి కిరణ్ గొంతు ఆరిపోయింది. ఆవిడతోపాటు పైకీ కిందకీ వూగుతున్న రొమ్ముల మీద చేతులేసి కసి కసిగా పిసుకుతున్నాడు తన అన్న.

బంగారు ఛాయలో బలంగా గుండ్రంగా ఉన్న తొడలు అటూ ఇటూ వేసి శివమెత్తినట్టు పైకీ కిందకీ కదులుతోందావిడ. పైకి లేచినపుడు ఆ నల్లటి గుబుర్లోంచి కనీ కనపడకుండా ఉన్న ఆవిడ ఆడతనంలోకి కనిపిస్తూ మాయమవుతోంది అన్నగారి పురుషత్వం.

తెలుపు పసుపూ కలిసి ఉన్న రంగులో గుండ్రటి స్తనాల మధ్యలో చాక్లెట్ రంగులో ఉన్న చిన్న గుండ్రటి మచ్చలు, వాటి మధ్య ఉన్న మొనల్ని మొత్తంగా వేళ్ళ మధ్యన ఇరికించి పట్టుకొని నలిపేస్తున్నాడు తన అన్న. వదినగారి సైజు, షేపు చూస్తుంటు మతిపోతోంది కిరణ్ కు.

ఆవిడ జాకెట్ లో ఉండగా అపుడపుడు పమిట జారినపుడు వాటిని చూసాడు కానీ ఇంత పెద్దవి అనుకోలేదు. "ఇంకా గట్టిగా నలిపేయండి" అంటోందావిడ. కసి కొద్దీ పిసికించుకొంటోంది. ఇద్దరి మొత్తలూ ఒకదానికొకటి తాకినపుడు తపక్ తపక్ అని శబ్దం వస్తోంది. మరొక నిమిషం గడిచేసరికి ఆ ఆహ్ ఆహ్ అమ్మా అంటూ ఆవిడ ఒక్కసారిగా అన్నగారి మీద పడిపోయింది.

కొద్దిసేపటి తర్వాత ఆవిడ లేచి బాత్రూంలోకి వెళ్తుండగా చూసాడు, చిన్నసైజు బోర్లించిన బిందెల్లా ఉన్నాయి పిరుదులు. అవి పైకి కిందకు వయ్యారంగా కదులుతుంటే చూసి ఆగలేక తన గదికి వెళ్ళిపోయి వదిన అందాలను తలుచుకుంటూ నిద్రలోకి జారుకున్నాడు.

"ఏమిటి మరిదిగారూ అంత దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నారు.. కొద్దిగా తప్పుకుంటే గది తుడుస్తాను" అంటూ లోనకు వచ్చింది సుభద్ర. సుభద్రకు మరిది మనసులో జరుగుతున్న సాగర మథనం తెలియదు. కుర్చీలోని లేచి వెళ్ళి మంచం పైన పడుకున్నాడు. ఆవిడ వొంగి తుడుస్తుంటే కొద్దిగా పక్కకు ఉన్న పైట చాటున దోబూచులాడుతున్న వదినగారి యవ్వన కలశాలవైపు పేపర్ చాటునుంచి దొంగ చూపులు చూస్తూ గుటకలు మింగాడు. ఇవేమీ తెలియని సుభద్ర తనపని తాను చేసుకొని వెళ్ళిపోయింది.

అది మొదలు అవకాశం దొరికినపుడల్లా అన్నావదినల కామకేళి చూస్తున్నాడు కిరణ్. రోజు రోజుకీ వదినగారి మీద కోరిక పెరిగిపోతోందతనికి.

సుభద్ర పైట జారినపుడు వదిన ఎత్తులను కిరణ్ తదేకంగా చూడడం కిరణ్ తల్లి గమనించింది. ఆవిడ తన కొడుక్కు జాగ్రత్తలు చెప్పి లేదా మందలించి ఉంటే ఎలా ఉండేదో కానీ కొడుక్కు ఏమీ చెప్పకుండా కోడలికి జాగ్రత్తలు చెప్పిందావిడ.

"చూడమ్మా సుభద్రా నీ మరిది నీకేసి అదోలా చూడడం నేను గమనించాను, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండు తల్లీ. ఏమయినా జరిగితే కొంపకి లేనిపోని అప్రతిష్ట చుట్టుకుంటుంది. అసలే పెద్దాడికి కోపం జాస్తీ" అంది.

అదే ఆవిడ చేసిన తప్పు.

అంతకు ముందు ఒకటి రెండుసార్లు మరిదిగారు బాత్రూంలో చెయ్యి జాడించికొని తన బ్రా లో చిక్కని పాయసం కార్చడం చూసిన సుభద్రకి మరిది మగతనం పొడవూ లావూ చూసి కొద్దిగా టిమ టిమలాడిన మాట నిజం. అపుడే సుభద్రకు మరిదిమీద చిన్న కోరికలాంటిది కలిగింది కానీ .. హీరోయిన్లను తలుచుకొని వయసు వేడి చల్లార్చుకుంటున్నాడు అనుకుంది కానీ తన పైనే కోరిక ఉంది అనుకోలేదు. ఇపుడు మరిదికి తన పైన కోరిక ఉంది అనీ రూఢీగా తెలిసాక సుభద్రకి కూడా మరిది పైన కోరిక ఎక్కువయింది.

ముందు తనే చొరవ చేస్తే చులకనయిపోతానేమో అని ఇన్నాళ్ళు ఆగింది, అత్తగారి మాటలు విన్నాక మరిదిని ముగ్గులోకి లాగాలని నిశ్చయించుకుంది. కిరణ్ ఎదురుపడినపుడు పైట సరిచేసుకోవడం, మొగుడు వెళ్ళిపోయాక, అత్తయ్య గుడికి వెళ్ళాక... చీర బొడ్డు కిందకు దించుకోవడం, బ్రా స్ట్రాప్ బయట కనపడేలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం, నడుము మడతలు కనపడేలా చీర కట్టుకోవడం చేయసాగింది. అత్తగారు ఉన్నపుడు మాత్రం నిండుగా చీర సర్దుకొని ఏమీ ఎరుగని అమాయకురాలిలా ఉండేది.

ఓ రోజు సాయంత్రం పార్వతమ్మ (సుభద్ర అత్తయ్య) గుడికి వెళ్తున్నానని చెప్పి బయలుదేరింది. ఆవిడ వెళ్ళిన పదినిమిషాలకే సుభద్ర మొగుడు ఫోన్ చేసి ఫ్రెండు పార్టీకి బలవంతం చేస్తున్నాడు, రావడానికి లేటవుతుంది..భోజనం చేసి నిద్రపోమన్నాడు. ఇదేదో తనమంచికే అనిపించింది సుభద్రకు. అత్తయ్య తొమ్మిదింటివరకూ రాదు. మరిదితో మాట్లాడ్డానికిదే మంచి సమయం అనుకుంది.

వెళ్ళి గబ గబా స్నానం చేసి వచ్చి తనకున్న చీరల్లో అతి పల్చటి చీర కట్టుకుంది. ఆ చీర బెడ్రూంలో మొగుడికోసం రాత్రిపూట కట్టుకొనే చీర అయినా మరిది కోసం సాయంత్రమే కట్టుకుంది. పల్చటి జాకెట్ నుండి లోపల బ్లాక్ బ్రా స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. అసలే కాస్త డీప్ కట్ ఉన్న బ్లౌజ్...పైన ఉన్న రెండు హూక్స్ తీసేసి పైట వేసుకొని అద్దంలో చూసుకుంది.

కాస్త బిగుతుగా ఉన్న బ్రా వల్ల పల్చటి చీరలోంచి సన్నని పొడవయిన క్లీవేజ్ స్పష్టంగా కనపడుతోంది. "ఇది చూసి కుర్రాడికి పిచ్చెక్కిపోతుందేమో" అని సన్నగా నవ్వుకుంటూ తన చూపును అద్దంలో బొడ్డు దగ్గర నిలిపింది. సుభద్ర ఐదడుగులా మూడంగుళాల పొడువులో కాస్త పుష్టిగా ఉండడం వల్ల పొత్తి కడుపు కొద్దిగా ఎత్తుగా.. దాని మధ్య రూపాయి బిళ్ళంత గుండ్రటి ప్రదేశంలో లోతయిన బొడ్డు దాక్కుని ఉంది. చీరను బొడ్డుకు రెండంగుళాల క్రిందకు జరుపుతూ "ఇవాళ నీకు పిచ్చెక్కాల్సిందేరా ముద్దుల మరిదీ" అనుకుంది.

అంతలో కాలింగ్ బెల్ మోగడంతో వెళ్ళి తలుపు తీసింది. ఎదురుగా ఉన్న కిరణ్ ను చూసి "రావయ్యా" అంటుంటే కిరణ్ తన వదినగారి అందాల ఆరబోతను కళ్ళప్పగించి చూస్తుంటుండిపోయాడు. "తర్వాత తీరిగ్గా చూద్దువులే లోపలికి రావయ్యా" అంటూ మరిది చెయ్యి పట్టుకొని లోనకు లాగి తలుపు గడియ వేసింది. ఏమి చేయాలో, చెప్పాలో తెలియక గాభరాగా తన రూం లోకి వెళ్తుంటే "ఇలా రావయ్యా నీతో కాస్త మాట్లాడాలి" అంటూ సోఫా లో కూర్చుంది.

కిరణ్ వచ్చి ఎదురుగా కూర్చుని తల దించుకున్నాడు. "ఏంటయ్యా అలా తల దించుకున్నావు, నేనంటే భయమా" అని నవ్వింది. "అబ్బే లేదొదినా" అన్నాడు అలాగే తల దించుకొని. "పర్లేదులే తల ఎత్తి చూడు. మీ అమ్మగారు కూడా లేరులే" అంది కాస్త వెటకారంగా. ఉలిక్కిపడి తల ఎత్తి చూసాడు.

కాలు పైన కాలు వేసుకొని సోఫాలో కూర్చున్న సుభద్రను చూస్తుంటే దివినుండి భువికి దిగివచ్చిన దేవతలా ఉంది. చీర పైట పక్కకుపోయిందో, ఆవిడే కావాలని పక్కకు తప్పించిందో తెలియదుగానీ కుడివైపు కొబ్బరి బోండాం స్పష్టంగా కనపడుతోంది. సుభద్ర కాలు పైన కాలు వేసుకొని ఒక కాలు కాస్త నెమ్మదిగా ఊపుతుంటే గజ్జెలు సన్నగా శబ్దం చేస్తున్నాయి.

"చెప్పండి వదినా ఏదో మాట్లాడాలన్నారు" అన్నాడు. ఆవిడ కళ్ళలోకి ఒక్కసారి చూసాడు, ఏదో తెలియని ఆకర్షణ ఉంది వదిన కళ్ళల్లో. మూర్తీభవించిన పెద్దరికమా లేక రెచ్చకొట్టే చిలిపిదనమా అర్థం కాలేదు. దొండపండు లాంటి పెదవుల పైకి వెళ్ళిన చూపు ఎప్పుడు కిందకు వచ్చిందో.. వచ్చి మళ్ళీ వదినగారి పాలపొంగుల పైన వాలి అతుక్కుపోతోంది. తల ఎటు తిప్పుతున్నా చూపులు మాత్రం ఆవిడ పాలపొంగులను వదలడం లేదు. మరిది అవస్థకు నవ్వుకుంది సుభద్ర.

"మీ అమ్మగారు నీ పైన కంప్లైంట్ చేసారయ్యా" అంది కాలు అటూ ఇటూ కదుపుతూ గజ్జెలను సవ్వడి చేస్తూ
"ఎందుకు వదినా, నేనేమి చేసాను" అన్నాడు బిత్తరపోయి.
"ఇదిగో ఇప్పుడు చేస్తున్నదే మరిదీ" అంటూ కిల కిలా నవ్వింది. జలపాతంలా ఉన్న వదిన నవ్వు అంటే పడి చచ్చే కిరణ్ కు ఆ సమయంలో ఆవిడ నవ్వుతున్నా ఏదో భయం వేసింది. ఎందుకు తన తల్లి అలా అంది, వదిన ఏమంటోంది అనుకుంటూ "ఏమిటి వదినా ఏమి చేసాను" అన్నాడు కాస్త భయంగానే.

"నా పైట కాస్త పక్కకు వెళ్తే నీ చూపులు ఎక్కడికెళ్తాయో నాకు తెలుసులేవయ్యా.. ఈ మధ్య నువ్వు నన్ను చూడడం మీ అమ్మగారు గమనించి నాకు జాగ్రత్త చెప్పారు"
తేలు కుట్టిన దొంగలా మిన్నకుండిపోయాడు. ఇప్పుడేమి చెప్పాలి? కొంపతీసి ఈవిడగారు తన అన్నకు చెప్పి ఇంట్లో నుండి తనను వెళ్ళగొట్టిస్తుందా? వదిన అందాన్ని చూడకుండా తను ఉండగలడా? అయిన ఈవిడ ఇప్పుడు తన ఎదురుగుగా తన అందాలను చూపెడుతోందంటే ఎదో మతలబు ఉండి తీరాలి.. ఏదయితేనేం అనుకుంటూ " సారీ వదినా ఇంకెప్పుడూ అలా చూడను" అన్నాడు తలవంచుకొని.

"బాగుందయ్యా నీ వరస.. ఏదో మరిది ముచ్చటపడుతున్నాడు కదా అని నేను పైట జారుస్తుంటే చూడను వదినా అంటున్నావు.. నువ్వేమి మగాడివయ్యా" అంది ఏడిపిస్తూ.
బాబోయ్ ఇదేంటి, వదిన ఇలా మాట్లాడుతోంది..అసలు ఈవిడ ఉద్దేశ్యమేమిటి అని తికమకపడిపోయాడు.
"చూస్తే చూసావులే కానీ ఇకనుండి మీ అమ్మగారు ఉన్నపుడు నన్ను కన్నెత్తి కూడా చూడకూడదు. ఆవిడ లేనపుడు చూపుతున్నా కదా, సరిపోవడం లేదా" చిలిపిగా అడిగింది.
ఆ మాటలకు కాస్త ధైర్యం వచ్చి "మిమ్మల్ని ఎంత చూసినా తనివితీరదు వదినా" అన్నాడు.

"తప్పుకదటయ్యా.. వదిన అంటే తల్లి తర్వాత తల్లిలాంటిది కదా.. మీ అన్నయ్యేమో వాడు నీ పెద్దకొడుకులాంటి వాడు, అలాగే చూసుకో అంటాడు. నువ్వేమో నన్ను దొంగ చూపులు చూడడం, బాత్రూంలో నా బ్రాలు పాడుచెయ్యడం చేస్తున్నావు" అంది సుభద్ర కిల కిలా నవ్వుతూ. మరిదితో ఇలా మాట్లాడుతుంటే సుభధ్రకు చాలా బాగుంది, నెమ్మదిగా రెచ్చకొట్టి మనసులో తప్పుచేస్తున్నామన్న ఆలోచన లేకుండా చేయాలని సుభద్ర ప్లాను.

వదిన బ్రా గురించి మాట్లాడుతుంటే గతుక్కుమన్నాడు కిరణ్. "వదినా.. అదీ.. అదీ.. " అంటూ నీళ్ళు నమలసాగాడు ఆవిడ ఎదురుగా అలాగే కూర్చుని.

ఈ కథ మొదటి రెండు పోస్టులూ మరో కథనుంచి తీసుకున్నవి కానీ ఆ కథ తొందరగా ముగుసిపోతుంది. అందుకే పైన పోస్టు నుండి నాకు నచ్చినవిధంగా సొంతంగా రాస్తున్నాను, మీ అభిప్రాయాలు పంచుకోండి!