Wednesday, 11 April 2018

అక్కను దెంగిన తమ్ముడు - Part 4

అక్క: ప్లీజ్ ర ఇప్పుడు మల్లి దుకాణం పెట్ట్టకు చిన్న గాదు వచ్చి చుసాదంటే అంతే.
గోపి: చిన్న గాడు అంటే గుర్తుకొచ్చింది అని అక్క ని లే అని చెప్పి చిన్న గాడిని పిలిచా.
చిన్న: ఏంటి మామ
గోపి: ఒరేయి ఇవ్వాల్టి నుండి నువ్వు నన్ను నాన్న అని పిలవాలి సరేనా..
చిన్న: ఎందుకు. మామ కదా
గోపి: ఎందుకు ఏమి అని అడగకు. నీకు రోజు చాక్లెట్ కొనిస్తాను ర... నువ్వు అడిగించి కొనిస్తా. నన్ను నాన్న అని పిలవాలి సరే నా..
చిన్న: రోజు చాక్లెట్ లు కొనిస్తా అంటే పిలుస్త.
గోపి: సరే, ఏది ఒక్కసారి నాన్న అని పిలువ్..
చిన్న: నాన్న...
గోపి: అక్క వైపు చూసా. అక్క సిగ్గుపడుతోంది. సరే ఇంకా వెళ్దాము పదండి అని బయల్దేరాము
మా ఫ్రెండ్ పేరు మురళి. వాళ్ళకి పిల్లలు లేరు. పాపం ఎప్పుడు పిల్లల గురించి ఆఫీసు లో చెప్తుంటాడు. వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసాము. అక్కకి చెప్పా. ఏవండి అని పలువు అక్క...
గోపి; చిన్న.. నన్ను ఏమని పిలుస్తావు..
చిన్న: నాన్న... మరి నా చాక్లెట్ ?
గోపి: ఇంటికి వెళ్ళాక ఇస్తా లే రా.. అని వాళ్ళ ఇంటి కాల్లింగ్ బెల్ కొట్టాము.
మురళి: ఆ రండి రండి.. ప్లీజ్ కం.... కూర్చోండి....హేమా ఎవరు వచ్చారో చూడు....
హేమ: నమస్తే అండి.
మురళి: మా ఆవిడ హేమ అండి.
గోపి: నమస్తే అండి. ఇది గో వీడు మా బాబు చిన్న.. మా ఆవిడ మధు.
అక్క: నమస్తే అండి.
హేమ: మధు, రండి మనం లోపాలకి వెళ్లి మాట్లడుకున్ధము.
చిన్న గాడు కూడా అక్క వెంట వెళ్ళిపోయాడు.
హేమ: అబ్బ.. ఎంత ముద్దు గా ఉన్నదో బాబు.. అచ్చుం వాళ్ళ నాన్న పోలికే..
అని చిన్న ని ముద్దులతో ముంచేస్తోంది హేమ..
మధు: మరి మీకు పిల్లలు.........
హేమ: మాకు ఇంకా పిల్లలు లేరు అండి.... ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాం. కానీ..... అని కంటతడి పెట్టింది.
మధు: అయ్యో... మీ బాధ నాకు అర్థం అయ్యింది అండి... అని హేమ కాళ్ళ నీళ్ళు తుడిచి.. మా చిన్న ని మీ బిడ్డ అనుకోండి. మీరు ఎపుడు కావాలన్న అప్పుడు ఇక్కడికి పంపిస్తాము.. హ్యాపీ గా ఆడుకోండి బాబు తోటి..
హేమ: నిజంగానా అండి.... నాకు పిలల్లు అంటే చాల ఇష్టం. మీ బాబు ని ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఇక్కడ మా ఇంట్లో తెచ్చి వదులుతార... ఇక్కడే ఒక రోజు పెట్టుకుంటాము.. బాగా చుస్కున్టాము..
మధు: అయితే ఒక కండిషన్.
హేమ: ఎంటండి అది..
మధు: నన్ను అండి అని పిలవద్దు.. మధు అని పిలవాలి.
హేమ: సరే మధు. ఉండు వాళ్ళకి కాఫీ పెడతా. అని కాఫీ తీస్కొచ్చింది..
హేమ: అన్నయ గారు కాఫీ తీస్కోండి.
గోపి: అయ్యో మీకు ఎందుకు అండి ఈ శ్రమ.
హేమ: పర్లేదు తీస్కోండి.
గోపి: కాఫీ చాల బాగుంది చెల్లెమ్మ... హుమ్మ్ ఇంకేంది మురళి విశేషాలు..
మురళి: ఏముంది నువ్వే చెప్పాలి. మాది అంతా రొటీన్. పెద్ద ఇల్లు. ఉన్నదీ మేము ఇద్దరమే...
హేమ: ఏవండి, మధు వల అబ్బాయిని ఇక్కడ అప్పుడప్పుడు తీస్కొని వచ్చి వదులుతారు అని చెప్పింది. చిన్న ని ఒకరోజు మన ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు కదండీ.. అని చిన్న ని మీద కూర్చోపెట్టుకుని ముద్దు పెట్టుకుంది.
మురళి: గోపి, మీరు ఏమి అనుకోవద్దండి మా ఆవిడకి పిల్లలు అంటే కొంచెం ఎక్కువ ఇష్టం. అందుకే ఇలా చిన్న గాడిని ఇక్కడ వదలమని అడుగుతోంది..
గోపి: దానికేం.. మీకు కావలసినప్పుడల్లా ఇక్కడ వదులుతాము... సరేనా...
మురళి: అయ్యో మరి మొహమాట పడకండి..
మధు: అన్నయ గారు.. మొహమాటం ఏమి లేదండి.. హేమ నేను మంచి ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాము అప్పుడే.. ఏమి హేమ... కాబట్టి.. మీరు ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేస్తే మేమే వచ్చి బాబు ని ఇకక్డ వదులుతాము.. మాకేమి ఇబ్బంది లేదు.
మురళి, హేమ చాల సంతోషించారు...
అక్కడే భోజనాలు చేస్కొని... మీరు కూడా మా ఇంటికి తప్పకుండా రావాలి.. అని చెప్పి
నేను అక్క ఇంటికి బయల్దేరాము...

ఇంటికి వచ్చేసాము..
చిన్న గాడిని పడుకున్నాడు.
గోపి: అక్క ఏంటి ఇంకా రాలేదు అని పిలిచా అక్కను.
అక్క: వస్తున్న రా..
గోపి: రా అక్క తొందరగా... సాయంత్రం సగం లో ఆపేసా...
అక్క: అబబ్బాఆ... వస్తున్న ఉండు రా ఓపిక పట్టు.... బాత్రూం లో ఉన్న...
గోపి: నేను కూడా లోపాలకి వచ్చేదా..
అక్క: వద్హ్డు..
గోపి: ఏమి.
అక్క: ఉచ్చ పోస్తున్న రా.....
గోపి: నేను అమ్మాయిలు ఉచ్చ పోసేది ఎప్పుడు చూడలేదు అక్క.. చూడని. తలుపు తెరువు..
అక్క: అదేమన్న సినిమా నా చూడడానికి.. ఉచ్చ పోసేది చూడడం ఏంట్రా..
పో రా..
గోపి: అబ్బా.. అక్క ప్లీజ్ అక్క.. తలుపు తెరువు..
అక్క తలుపు తీసింది...
అక్క: నా ధీ అయిపోయింది. నేను వెళ్తున్న.
గోపి: అక్క, నాకు చుపింహ్కాకుండానే పోసేసావ..
అక్క: ఛి పో ర.....
గోపి: అయితే ఈ రోజు నేను పోసేది చూడు పోనీ..
అక్క; న వాళ్ళ కాదు నువ్వు పోస్కోని వచ్చేయి.
గోపి: ఆహ్దేమి కుదరదు.. ఎక్కడికి పోతావు అని అక్క ను లాక్కొని బాత్రూం తలుపు గడియ పెట్టేసా
అక్క: ప్లీజ్ రా. వదిలే. నువ్వు పోస్కోని రా ర. నా వాళ్ళ కాదు.
గోపి: ఆహ్డెం కాదు నువ్వీ నా ప్యాంటు జిప్ తీసి, నా మొడ్డ ని బయటకి తీసి, దాని చేతిలో పట్టుకొని, దగ్గర ఉంది ఉచ్చ పోయించి తీస్కేల్లాలి..
అక్క: చీఈ..... నా వాళ్ళ కాదు.
గోపి: ప్లీజ్ అక్క.. అని అక్క చేతికి నా ప్యాంటు మీదకి తెచ్చా.. అక్క జిప్ తెరువు అక్క..
అక్క: ఉహు..
గోపి: తెరుస్తావ.. లేదా నీకు పనిష్మెంట్ ఇవ్వాళ..
అక్క: దీని బదులు పనిష్మెంట్ ఎహ్ మేలు.. ఈ పని నేను చెయ్యలేను.
గోపి: పనిష్మెంట్ ఈ సారి ఇంకా నొప్పి గా ఉంటంది అక్క..జాగ్రతా.
అక్క: ఏమి చేస్తావు.
గోపి: కొవ్వోతులు తీస్కొని వెలిగించి.. దాని నుండే కారాది నీ కడుపు మీద వేస్తా... నొప్పి కి తట్టుకోలేవు..
అక్క: అమ్మో అంత పని చేయద్దు రా తమ్ముడు..
గోపి: మరి, నీ తమ్ముడు మొడ్డ బయటకి తీసి ఇచ్చ పోయించి అదే మొడ్డ ని పట్టుకొని నా రూం కి తీస్కేల్లాలి.
అక్క: చీ...
గోపి: హ్మ్మ్....తీ జిప్.
అక్క: కళ్ళు ముస్కో..
గోపి: అదంతా కుదరదు. నేను ముస్కోను. తొందరగా అకక్.. కానివ్వు.. ఉచ్చా వస్తోంది..
అక్క జిప్ ని కిందకు లాగింది.. నాది లేచింది.....లోపల అండర్ వేర్ ఉంది.
నేను అక్కనే చూస్తున్న..
అక్క నన్ను చూసి తమ్ముడు కళ్ళు ముస్కో ర.. నాకు సిగ్గు గా ఉంది..
గోపి: అదేం కుదరదు.. ఇలా సిగ్గు పడితే ఎలా అక్క.. ఇంకో 2 రోజుల్లో మన శోభనం.
అక్క: నువ్వు చూస్తుండగా నేను చెయ్యలేకపోతున్న..
గోపి: చెయ్యాల్సిందే. హ్మ్మ్.... కానీ.. నీ చేతిని నా ప్యాంటు జిప్ లోపల పెట్టి నా దండాన్ని బయటకు తీయి..
అక్క తన చెయ్యిని లోపలకి పెట్టి నా దాన్ని బయటకి తీయాలి అని ...
చేయి కిందకి దూర్చి, ద్రవేర్ లోపల నుండి నా దండాన్ని పట్టుకొంది..
గోపి: అబ్బా అక్క్కా.......
అక్క దండాన్ని పట్టుకొని బయటకి తీసింది..
అక్క: ఇంకా పోస్కో రా..
గోపి: ఏమి పోస్కోవాలి అక్కా.
అక్క: అదే రా కానీ..
గోపి: ఏంటి అది.
అక్క: అబ్బ... సిగ్గు తో చచ్చిపోతున్న. ఉ... చ్చ్...ఆ ....పోస్కో రా..
గోపి: నువ్వే పోయించాలి అక్క..
అక్క: ఇది కూడా నేనే చెయ్యలా..
గోపి: మరి..
అక్క నా మొడ్డ ని చేత్తో పట్టుకొని, తమ్ముడు ఇంకా పోయి ర.. ఉచ్చా..

గోపి ఉచ్చ పోస్తున్నాడు. అక్క అలానే మొడ్డ ని చూస్తోంది.
ఉచ్చ పోయడం అయిపోయింది.
అక్క నీ పైట తో నా దండాన్ని తుడుచు. ఉచ్చ పొసా కదా..
అక్క: పైట తో నా..
గోపి: లేకపోతే నీ పెదాలతో అయినా తుడువు.
అక్క: చీ.. పైట తో తుడుస్తా.
అని గోపి మొడ్డ ని పైట తో తుడిచా..
గోపి: ఇప్పుడు మొడ్డ పట్టుకొని నన్ను నా బెడ్ రూమ్ కి తీస్కెళ్ళు.
అక్క అలానే తీస్కొచ్చింది.
గోపి: అక్క ఇవ్వాళా ఏమి చేద్దాం.
అక్క: ఇవ్వాళా ఏమి వద్దు. రెస్త్.. పడుకున్దాము.
గోపి: అబ్బా.. అంత తొందరా పడుకోవడానికి.
అక్క: నిద్ర వస్తోంది ర....
గోపి: పడుకున్ధువు గాని... ముందు నీ బట్టలు విప్పేయి..
అక్క: ఛి.. అలానే పడుకుంట..
గోపి: నీ బట్టలు విప్పాల్సిందే
అక్క: నా వాళ్ళ కాదు.
గోపి: అయితే నన్నే ఇప్పమంతావ.
అక్క: వద్దు.
గోపి: నువ్వు ఇలా చెపితే వినవ్. అని అక్క పైట లాగేసా...
అక్క: చీర కొంగు పట్టుకొని బతిమాల్తోంది. ప్లీజ్ రా తమ్ముడు ...బట్టలు విప్పద్దు ర..
సిగ్గు గా ఉంది.
గోపి: అబ్బ... ఇంకా సిగ్గు అంటావు ఏంది అక్క...
అక్క పైట లాగేసా.. చీర విప్పెసా,,
అక్క సిగ్గుతో రెండు చేతులు అడ్డం పెట్టుకుంది. జాకెట్ మీద..
గోపి: అబ్బా.అ. ఎమున్నావు అక్క...... అప్సరస మాదిరి ఉన్నావు. భలే సెక్సీ గా అందంగా ఉన్నావు. నిన్ను .......... ఇలా రా...... అని అక్కను మీదకి లాక్కున్న..
అక్క నా వాళ్ళో వచ్చ్చి వాలిపోయింది.
అక్క ని బెడ్ మీద కు తీస్కొని పోయా... బెడ్ మీద పడుకోబెట్ట..
కొవ్వోతి వెలిగించా....
అక్క పొట్ట మీద కారేలాగా చేశా..
అక్క: అబ్బా.......నొప్పి.....
తట్టుకోలేకపోతున్న..
గోపి: అబ్బా.... కసి కసి గా ఉంది నాకు అలా చేస్తుంటే.......
కొవ్వొత్తి ని పక్కన పెట్టి. అక్క రెండు చేతులు చాపి.. అక్క ఇలానే ఉందని చేతులు.. సల్ల ని కవర్ చేయకు..
అని
జాకెట్ ని విప్పా...రెండు ఎద పొంగులు జాకెట్ లో బంధించాబడ్డాయి.. అవి ఎప్పుడెప్పుడు బయట పడదామ అని ఎదురు చూస్తున్నాయి,
జాకెట్ హుక్కులు తీసేసా... బ్రా ని పైకి లేపా... అక్క 2 సళ్ళు కనిపిన్హ్చాలని..
కొవ్వొత్తి తీస్కున్న.
అక్క సన్ను మీద వాక్స్ పొసా...
అక్క: ఇస్స్స్ అబ్బా.. నొప్పి రా తమ్ముడు...
గోపి: ఇంకో సన్ను మీద పొసా.......
అక్క కి నొప్పి ఉంది.. నాకు మాత్రం సమ్మగా ఉంది.....సళ్ళు, పొట్ట, మీద వేసాక. కొంచెం పూకు మీద కూడా పోద్దాం అని..... అక్క లంగా నిమోకాళ్ళ వరకు ఎత్తా..
అక్క ప్లీజ్ అక్క లంగా ఎత్తుతున్న.. సహకరించు.....
అక్క: ఎం చేయ్యబోతున్నాద్ అర్థమయి .. అమ్మో అక్కడ వద్దు చాల నొప్పి గా ఉంటుంది.
గోపి: ప్లీజ్ అక్క.. కొంచెం సేపు వోర్చుకో ..... తగ్గిపోతుంది.... కొంచెం వెయ్యని...
అని లంగా మోకాళ్ళ వరకు ఎత్తా.. లంగా ఇంకొంచెం పైకి ఎత్తా...... పూకు దర్శనం అయ్యింది..... కొవ్వొత్తి వంచా పూకు మీద.. కొంచెం వాక్స్ పడ్డది.
అక్క: ఆమ్మ్మాఆ...... నొప్పి: అని గట్టిగా అరుస్తోంది. నేను అక్క నోరు మూసేసి....
ఇంకొంచెం వాక్స్ వేసా పూకు మీద....
అక్క: గిల గిల గింజుకున్తొన్ధి...
నన్ను గట్టిగా తోసేసి బాత్ రూం లోకి చల్ల నీళ్ళతో కడుక్కుంది........
గోపి: అక్క వెనకాలే బాత్రూం కి పోయా...... అక్క బాగా నొప్పి వేసిందా..
అక్క కోపంగా నన్నే చూసింది.
గోపి: అక్క రేపు రాత్రి కె కదా మనం కలవబోతున్నాం కదా....
అదే మన రక్త సంబంధం, తోడ సంబంధం గా మారబోతున్నది కదా......నేను ఇంక తట్టుకోలేను అక్క....ఈ రోజుకి ఇది చాలు లే వెళ్లి పడుకో....కనీ రేపు మాత్రం బాగా సహకరించాలి సరే నా....
అని సళ్ళు పిసికి వదిలాను... ఇవ్వాళా పడుకో తొందరగా... రేపు రాత్రి అంతా మల్లి నిద్ర ఉండదు కదా..
అక్క: ఎందుకు ఉండదు...
గోపి: మనకు శోభనం కదా అక్క. నేను నిన్ను దేన్గేది రేపే కదా..
అక్క: అబ్బ పో ర.. నాకు సిగ్గు...
గోపి: రేపు పోద్దున్నీ లేచి షాపింగ్ కి వెళ్ళాలి. సోభానానికి అన్ని తెచ్చుకోవాలి.
వెళ్లి పడుకో అని గుడ్ నైట్ అని చెప్పి.. అక్క కి ముద్దు పెట్టి రా పడుకున్దాము అని పిలిచా...
అక్క: నేను నా రూం లో పడుకుంటా.. చన్న గాడి పక్కనా..
గోపి: లేదు అక్క నా రూం లో పడుకున్దాము ర.. నిన్ను ఏమి చేయను రా. అక్క..
నిన్ను ఏమి చెయ్యను లే.............రా అని అక్క ని నా రూం తీస్కోచ్చా..
అక్క బ్రా ని కిందకి దిన్చుకోబయింది....
గోపి: అక్క అలానే ఉందని. నిన్ను కొఉగలించుక్కొని పడుకుంటా.. నీ సళ్ళు పిసుకుతూ.. పడుకుంటా..
అని అక్క ని బెడ్ మీద పడుకోబెట్ట..
నేను కూడా అక్క మీదకి దూక....
అక్క పెదాల్ని నాలుక తో రాస్తున్న...
గోపి: అక్క...
అక్క: హుమ్మ్..
గోపి: బ్లో జాబ్ ఇస్తావా..
అక్క: ఛి పోరా..
ఐతే ఉండు..... అని ఇందాక తీసిన పాంటి అక్క పుకులోపల మడిచి పెట్టా.....
ఒక కొవ్వొత్తి తీస్కొని పుకులో దూర్చా..
అక్క: ఎం చేస్తున్నావ్ తమ్ముడు.
గోపి: ఉండు అక్క.. నీ పాంటి ని నీ పూకు లో దూపినా.. కొద్ది సేపు అయ్యాక ఇది తీస్కొని నీ నోట్లో పెడతా....
అక్క: ఏమి చెయ్యను . ఇంకు అపడుకున్దాము అన్నావ్....
గోపి: మరి బతి మాలి అడిగా ..... నా మొడ్డ గుదవ్వెయ్ అని...... లేదు అన్నావ్. నాకు కోపం వస్తే ఇలాంటి శిక్షలే నీకు ఉంటాయి.. నేను బతిమాలను నిన్ను...
నీకు నువ్వే నాకు వాసం అవ్వాలి...
రేపు శోభనం గుర్తుంది గా...... నువ్వే అడిగి మరి కసి కసి గా దేన్గించుకోవాలి....
ఆడదాన్ని , శయనేషు రంభ అని ఎంద్కున్నారో తెలుసు కదా అక్క....
బెడ్ రూం లో భార్య ఒక లంజ లా గ ప్రవర్తించాలి...
పాడగా బడి దేన్గించుకోవాలి. సిగ్గు, మొహమాటం ఉండకుండా దేన్గించు కోవాలి...
భర్త కోరికలు అన్ని తీర్చాలి.....
మరి నిన్ను, చిన్న గాడిని బాగానే చుస్కుంటున్న కదా......దానికి బదులుగా నీతో మరిచిపోలేని సెక్స్ అనుభవం పొందాలనుకుంటున్న అక్క..........

అక్క: మరి మనకు పిల్లలు పుడితే
గోపి: ఆ పుడితే ఏంటి
అక్క: చిన్న గాడిని బాగా చుస్కోకపోతే
గోపి: అదా నీ ప్రాబ్లం. అలా ఏమి లేదు అక్క.. చిన్న కూడా నా కొడుకే.. సరేనా..
అక్క: థాంక్స్ రా తమ్ముడు.. నాకు ఒక జీవితాన్ని ఇచ్చావ్. నా కోడుకి ను చుస్కున్తున్నావ్.
నువ్వే లేకపోతే నేను రోడ్ మీద పడున్దేదాన్ని. లేదా మీ బావ ఎవరో ఒకరికి నన్ను అమ్మేసిందే వాడు. కానీ నువ్వు నా తమ్ముడు అనే ఫీలింగ్ అడ్డొస్తోంది నాకు..
నీతో సెక్స్ చెయ్యాలంటే ఏదో లా ఉంది.
గోపి: అలా ఫీల్ అవ్వకు అక్క. నిన్ను కంటికి రెప్పలాగా చూస్కుంటా... నేను వేరే పెళ్లి కూడా చేస్కోను. నాకు ఎవరు వద్దు. నువ్వే కావలి. నువ్వు లేకుండా ఉండలేను అని అక్క ని గట్టిగా వాటేసుకొని పడుకున్న.
అక్క: మరి నన్ను జీవితాంతం బాగా చుస్కుంతావ.
గోపి: బాగా చూస్కుంటా అక్క. నిన్ను పెళ్లి కూడా చేస్కుంటా..
సరే ఇంకా పడుకో. రేపు మనం షాపింగ్ కి వెళ్ళాలి. అని అక్క ని వాతెస్కోని పడుకున్న..
తెల్లారి అందరం రెడీ అయ్యి షాపింగ్ కి వెళ్ళాము. ఆ షాప్ లో
గోపి: బాబు. పెళ్లి చీరలు చూపించు..
షాప్ వాడు:ఈ రేంజ్ లో కావలి సర్.
గోపి: కొంచెం కాస్ట్లీ వె చూపించు.
షాప్ వాడు: సరే సర్. ఇవి చుడండి. కాస్ట్లీ వి.. మేడం కి బాగా సూట్ అవుతుంది.
అక్క: ఈ చీర కి వేరే బోర్డర్స్ లేవా.
షాప్ వాడు: ఉన్నాయి మేడం. మీకు ఈ చీర నచ్చితే, అందులో వెరైటీస్ చూపిస్తాము. ఆహ రూం లో లో కి వెళ్లి ఒకసారి ట్రై చెయ్యండి మేడం.
అక్క: రూం లో కి వెళ్లి చీర కట్టుకొని బయటకి వచ్చంది. ఎలా ఉంది రా అనింది.
గోపి: సూపర్ అక్క.. సినిమా హీరోయిన్ లాగ ఉన్నావు.
అసలు సినిమా హీరోయిన్ కూడా నీ ముందు సాటి రారు. అంత అందంగా ఉన్నావు.
అక్క: ఛి పో రా.. నువ్వు నీ మాటలు. నేనేమి అంత అందంగా ఉండను లే.. ఊరికే అంటునావ్.
గోపి: లేదు అక్క నీ మీద వట్టు. భలే గా ఉన్నావ్. కసేక్కిన్చేలా ఉన్నావ్. వెళ్లి చీర మార్చుకొని రా. ప్యాక్ చేయిధము. ఇది కొనుక్కుండము.
అక్క: కానీ తమ్ముడు ఇది బాగా కాస్ట్లీ రా.. ఒక చీర 7000 రూపాయలు.
గోపి: అక్క నీకంటే నా..... నీకు చీర నచ్చితే చాలు. అది ఎంత అని ఆలోచించకు..
అక్క: థాంక్స్ ర తమ్ముడు. ఇంత కాస్ట్లీ చీర ని నేను ఎప్పుడు కట్టుకోలేదు.
అక్క చీర మార్చుకోవడం కోసం వెళ్ళింది.
గోపి: ఆ బాబు శోభనం కి చీరలు కావలి. తెల్ల చీరలు..
షాప్ వాడు: ఏంటి సర్, పెళ్లి అయ్యి పిల్లోడు ఉన్నాడు.. శోభనం అంటున్నారు ఎవ్వరికి.
గోపి: రేపు మా పెళ్లి రోజు.. ఏదో అలా.. అని సిగ్గు పడ్డాను..
షాప్ వాడు: అర్థం అయ్యింది సర్.
అని సోభానానికి చీర లు చూపించాడు.
అక్క వచ్చింది. చీరలు, జాకెట్ సెలెక్ట్ చేస్కుంది..
గోపి: ఇన్నర్ వేర్ లు ఉనాయ.
సోప్ వాడు: ఉనన్యి సర్, మీకా మేడం కా..
గోపి: మేడం కి.
షాప్ వాడు: సైజు సర్.
గోపి: 34 B బ్రా సైజు.
షాప్ వాడు: వావ్. మంచి సైజు సర్.. మా షాప్ లో కొత్త మోడల్స్ ఉన్నాయి సర్..
అని చాల మోడల్స్ చూపించాడు.
అక్క: సిగ్గుపడుతూ సెలెక్ట్ చేస్కుంది.
గోపి: అలాగే నాకు పంచలు కూడా చూపించు..
పట్టు పంచలు, తెల్ల షర్టు, అన్ని కొనుక్కున్నాక. బట్టల షాపింగ్ అయిపోయింది.
ఇంకా స్వీట్స్, పులు, అగర్బత్తి లు కూడా కొనుక్కొని రాఖి కొనుక్కోడానికి షాప్ కి వెళ్ళాము.
అక్క: ఏంట్రా ఇక్కడ ఆపావు.
గోపి: ఏంటి అక్క ఇవ్వాళా రాత్రి కదా రాఖి కట్టల్సింది. 12 అయ్యాక..
మరి కొనవ..
అక్క: మా తమ్ముడు కి రాఖి కట్టాలి.. మంచి డిజైన్ ఉన్నవి చూపించండి.
షాప్ వాడు: ఇవిగో అమ్మా...చుడండి. అన్ని 50 రూపాయలు. ఇంకా కాస్ట్లీ వి ఉన్నాయి..
అక్క: చూపించండి.
షాప్ వాడు: ఇవి 100.... ఇవి ఎక్కువగా సాలె అవుతునాయి.
అక్క: ఐతే ఇది ఇవ్వండి..
అని అక్క నాకు రాఖి కొన్నాక బయట తినేసి ఇంటికి వచ్చాము..
అక్క: ఒరేయ్.. చిన్న గాదు ఉంటె నాకు రాత్రి ఏదో లా ఉంటుంది. మనం చిన్న గాడిని మీ ఫ్రెండ్ ఇంట్లో ఉంచుదామ ఈ రాత్రికి.
గోపి: అక్క సూపర్ ఐడియా... అలాగే చేద్దాం. రాత్రి కి ఇల్లంతా మనదే.. స్వర్గ సుఖాలు పొందవచ్చు.
అక్క; ఛి పో ర.. కానీ వాళ్ళకి ఏమని చెప్తావు. మీరు ఎక్కడికి పోతునారు అంటే..
గోపి: అదంతా నేను చూస్కుంటా లే అక్క అని వెంటనే మా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళా..
మురళి: రా గోపి. ఏంటి ఇలా వచ్చావ్..
గోపి: ఊరికే ఏదో సరుకులు కొనుకున్ధము అని ఇటు వెళ్తుంటే హాయ్ చెప్పి వెళ్దాము అని ఇటు వచ్చా..
మురళి: ఓహ్ అవునా... హేమ.. చిన్నా వచ్చాడు..
హేమ: నమస్తే అన్నయ గారు. చిన్న ఇలా రా.. ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాడో. మీ పోలికలే వచ్చాయి అండి.
గోపి: థాంక్స్ అండి.
మురళి: హేమ నిన్నటి నుండి చిన్న ని ఒక 100 సార్లు తలచుకోనింటుంది. అసలు మీరుఏమి అనుకోకపోతే చిన్న ని ఇవ్వాళా మా ఇంట్లో నే వదిలి వెళ్ళచ్చు కదా...
గోపి: అంటే మా భార్య కి ఒకసారి చెప్పి..
హేమ: నేను మధు కి ఫోన్ చేస్తా లెండి.. తను కూడా కచ్చితంగా వప్పుకుంటుంది.
అసలు నిన్న తనే చెప్పింది. చిన్నని అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ వదిలి వెళ్తాము అని.
గోపి: ( అక్క అలా చెప్పిందా, ఇప్పుడు నాకు కూడా ఈ ప్లాన్ తనే ఇచ్చింది. అంటే చిన్న లేకపోతే రాత్రికి శోభనం భలే ఉంటుంది అన్నమాట) ఎరా చిన్న ఉంటావా ఆంటీ వాళ్ళ ఇంట్లో. నీకు ఇక్కడ బోలెడు గేమ్స్, చోకలతెస్ ఉన్నాయి..
చిన్న: ఉంటా నాన్న..
గోపి: ఓకే గుడ్. సరే అండి రేపు సాయంత్రం వచ్చి చిన్న ని తీస్కేల్తాను. ఈ లోపు ఏమైనా ఏడ్చి, గోల పెడితే నాకు ఫోన్ చెయ్యండి అని చిన్న ని వాళ్ళ ఇంట్లో వదిలేసి ఇంటికి వచ్చెసా... రాత్రి అయ్యింది.
భోజనాలు చేసేసాము నేను అక్క..
అక్క నువ్వు బెడ్ రూం ని దేకరాట్ చెయ్యి... నేను స్నానం చేసి వస్తా.. అని స్నానం చేసి వచ్చే లోపల అక్క బెడ్ రూం మొత్తం రెడీ చేసింది..
అగర్బత్తిల స్మెల్ల్.. ఒక పళ్ళెం లో పండ్లు.. ఇంకో పళ్ళెం లో స్వీట్లు....
నేను గదిలో కి వచ్చా.. అక్కడ నా షర్టు, తెల్ల పంచా ఉన్నాయి. అవి కట్టుకున్న..
అక్క ఇంకా స్నానం చేస్తోంది.. ఇంకొద్ది సేపట్లో శోభనం..... వాళ్ళు అంతా వేడెక్కింది.....
అక్క ని ఎక్క బోతున్నా అని ఊహే నాలో కామాన్ని రెట్టింపు చేస్తోంది....