Monday, 2 April 2018

భర్తక ట్టిన తాళి బొట్టు - Part 1

భర్తక ట్టిన తాళి బొట్టు ఆ క్షణంలో ఆమెకి ఇబ్బందిగా అనిపించింది, తీసి వెయ్యటానికి ఒక సుమగళిగా ఆమెకి మనసొప్పలేదు ఉంచు కోవటానికి కొడుకుతో రమిస్తున్న ఆసమ్యం ఆమెకి ఇబ్బందిగా ఉండి. అతను తల్లి రెందు రొమ్ముల మధ్యనవాటిని వదిలి కాలితో తల్లి మెట్టెల మిద్ద సున్నితంగా రాస్తూ మళ్ళీ మదన యాత్ర మొదలు పెట్టాడు. ఈ సారి కొడుకు తన తళి వైపే చూస్తూ బలంగా కుమ్ముతూ ఉంటే ఆమె సిగ్గుతో చితికిపోయింది. మధ్యలో అతను ఆమె మంగళ సుత్రాన్ని తీసి తల్లి పెదవుల మీద ఉంచి తన పెదవులని వటి మీద ఉంచాడు. అతను నెమ్మది నెమదిగా తల్లి తాలిని పక్కకి లాగుతూ ఉంటే క్రమంగా వారిద్దరి పెదవులు జత పడ్డాయి. ఆ ముద్దుకి ఆమె రక్తం జిల కొట్టీనట్ళింది. వరిద్దరిఎంగిలీ ఆమె తాలికి ఇరువైపులా అంటుకుని అది తడిచిపోయింది. ఆ ముద్దుతరువాత అతను తల్లితో రమించే వేగం, బలం రెండూ పెరిగాయి, ఆమేమీ కన్నేపిల్ల కాదు కద కొడుకు దెబ్బలకి హడలి పోకుండా తట్టుకుంటోంది. వారిద్దరి ప్రేమ శబ్ధాలు ఆ గుడిలో మార్మ్రొగుతున్నాయి.

సుమారు ఎనిమిదేళ్ళ తరువాత భారతీదేవి ఆ గుడికి వచ్చింది. తను పుట్టి పెరిగి ఆడిపాడిన ఊరు. బాల్య జ్ణాపకాలు పెనవేసుకు పోయిన ఊరు అది. చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయం చాలా పాతది. జీర్ణావస్థలో ఉన్న గొప్ప దేవాలయాల్లో అది ఒకటి. నాలుగు ఎకరాల పైగా విస్తరించిన విశాలమైన ప్రాంగణం. అపురూప శిల్పకళానిలయం. అది ఒకప్పుడు ఒక వెలుగు వెలిగిన ప్రాంతమని, యుగాల క్రిందట దేవ దేవుల చేత పూజలందుకున్న స్థలం అని చెపుతారు. ఇప్పుడైతే ఆమెకి చిన్ననాటి జ్ణాపకాల నిధి. బాల్యం దాచుకున్న భరిణె.

ఉన్నత విద్యాభ్యాసం చేసి నగరంలో ఉన్నతోద్యోగంలో ఉన్న ఆమెకి ఇన్నాళ్ళూ సంసార భాద్యతలు, కెరీర్ తో సరిపోయింది. పిల్లలు పెరిగి పెద్దయ్యాక ఆమెకి ఆ ఆలయానికి రావటం వీలు చిక్కింది. కొడుకు శివని వెంట బెట్టుకుని ఆ రోజు సాయంత్రం గుడికి వచ్చింది. అవటానికి చాలా పెద్ద గుడి అయినా వచ్చిపోయే భక్తులు తక్కువే. ప్రశాంతమైన చిరుగాలి కదలికలకు చిరు సవ్వడులు చేసే గుడి గంటలు, నిర్మల మైన ప్రశాంత వాతావరణం భగవంతుని సాన్నిధ్యాన్ని అనుభూతింప చేస్తాయి. ఆ వేసవి సాయంత్రం 7 గంటలైనా ఇంకా చీకటి పడలేదు.అడుగడుగునా అద్భుతమైన శిల్పకళతో అలరారే ఆ దేవాలయంలో కళాసృష్టి కనిపిస్తుంది. ఈ బాల్య జ్ణాపకాలు ఆమె సొంతం. ఇప్పుడు వాటిని తన కొడుకుకి వివరిస్తూ తన చిన్నతనంలో ఆ దేవాలయానికి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడెక్కడ కూర్చునేవారో, అప్పటి తన జ్ణాపకాలు, చిన్నతనం లో తన ఈడు వారితో ఆడిన ఆటలు అన్నీ వివరిస్తూ ముందుకు సాగుతూంది ఆమె, ఆమె వెంట కొడుకు.

నలభయవ పడిలో కూడా ఆమెలో ఉత్సాహం ఇసుమంతైనా తగ్గలేదు, చిన్నతనాన్ని గుర్తుచేసే చోట ఆమె కన్నెపిల్ల కన్నా ఉత్సాహంగా ఉంది. ఒక్కొక్క మంటపాన్ని పరిచయం చేస్తూ, ఒక్కొక్క ద్వారం విశిష్టతనీ వివరిస్తూ ఆమె వెళుతూ ఉంటే తన నగర జీవితపు బాల్యంలో ఎప్పుడూ చూడని ఒక కొత్త లోకానికి చేరుకున్నట్లు అప్రతిభుడై అతను ఆమె వెంటే సాగాడు. సువిశాల మైన మంటపాలతో ఉన్న దేవళాన్ని చుట్టి వచ్చేసరికి వారికి ఎంత సేపు అయ్యిందో కూడా గమనించలేదు. చిట్ట చివరి స్థంభం దాటి ప్రధాన ద్వారం దగ్గరికి వచ్చే టప్పటికి గానీ వారికి అర్ధం కాలేదు ద్వారం అప్పటికే మూసి వేశారని.

దేవాలయం మూల మూలలకి వెళ్ళిన వారికి సమయం తెలియలేదు. ప్రధాన ద్వారం 8:30 కి మూసి వేస్తారన్న విషయం మర్చిపోయింది. ఇద్దరూ గుడిలో చిక్కుకుపోయారు. ఫోన్ చేసి ఎవరినైనా పిలవవచ్చు. కానీ ఒకసారి మూసిన తలుపులు తెరవడం ఆ గుడి సాంప్ర దాయం కాదు. మరునాడు ప్రభాత కాలాన సుప్రభాత సేవ తోనే స్వామి వారి ఆలయం తెరుస్తారు.

ఆమెకు చిన్నప్పటి సంఘటన గుర్తుకు వచ్చింది. ఆమె చిన్నగా నవ్వి, శివా, నాకు ఐదేళ్ళ వయస్సు లో ఈ దేవాలయంలో ఒక సారి ఇలానే గుడిలో ఆడుకొంటూ తలుపులు మూసివేసే వేళకి నేను లోపలే ఉండి పోయాను. బయటకి వెళ్ళిన వారు నా గురించి మర్చిపోయారు, ఇంటికి వెళ్ళిన తరువాత గానీ మావాళ్ళకి గుర్తురాలేదు నా గురించి. మీ తాతయ్య గారికి నేను గర్భ గుడిలో భద్రంగానే ఉంటానని తెలుసు. కానీ చిన్నపిల్లను కదా ఒక్కదాన్నే భయపడతానని దేవుడిని ప్రార్ధించారు. అప్పుడు ఏమని మొక్కుకొన్నారో తెలుసా? నేను భయ పడకుండా తెల్లారి పొద్దున క్షేమంగా ఉంటే ఈ అలయంలో ఉన్న నూట ఎనిమిది స్థంబాలకు అర్చన చేయిస్తా అని మొక్కు కున్నారు, కానీ ఇప్పటి వరకు అ మొక్కు తీర్చుకోవడం వీలు కాలేదు అన్నది. కొడుకు నవ్వి, అమ్మా ఈ కాలంలో కూడా అవన్నీ నమ్ముతున్నవా అన్నాడు.

ఇది నమ్మకం గురించి మాత్రమే కాదు, ఒక ఆచార నిబద్ధత కి మనం ఎంతగా కట్టుబడి ఉంటాము అనేది. మనిషిని జీవితంలో నిలబేట్టేది, ఇతరుల నుంచి భిన్నంగా తయారు చేసి విజేతగా నిలబేట్టేది నిబద్దత మాత్రమే. మన సాంప్రదాయాలు పద్దతులూ అన్నీ నిజంగా దేవుని దగ్గరకు చేరుస్తాయో లేదో కానీ మనలొ క్రమశిక్షణ, ఉన్నత విలువ లని నిలబెట్టటానికి మాత్రం దోహదం చేస్తాయి” అన్నది.

కొడుకు కొంచెం సేపు తల్లి కళ్ళల్లోకి చుసి “నిజమే అమ్మా” అన్నాడు. ఆమె హ్మ్మ్ ఆకలేస్తుందా అని అడిగింది. అతను చిరు మంద హాసం చేశాడు. అడగక పోయినా కొడుకు ఆకలి గురించి తెలుసు కునేది అమ్మ గాక మరెవరు? ఆమె ముందు నడుస్తూ ఉంటే అతను ఆమెను అనుస రించాడు. గర్భ గుడి ప్రధాన ద్వారం దగ్గర ఆనాటి దేవుని ప్రసాదం చక్రపొంగలి పులిహోర దద్దోజనం ఉన్నాయి. ఆ పక్కనే మినప గారెలు. ఆమె దగ్గరకు వెళ్ళి భగవంతునికి నమస్కరించి భక్తి భావంతో ఆ ప్రసాదం పళ్ళాలు అందుకుంది. కొడుకు కొంచెం దూరంలో నిలబడి భగవంతునికి నమస్కరించాడు.

ఆమె కొంత ప్రసాదం దేవుని దగ్గర ఉంచి, మిగతాది తీసుకుని గర్భ గుడి పక్కన ఉన్న మంటపంలోకి వచ్చింది. దేవుడు అన్ని చోట్లా ఉండలేక తనకు బదులుగా తల్లిని సృష్టించాడంటారు. ఆ దేవాలయం లో తన ప్రతిరూపం ఒక మాతృమూర్తే అని అని పించిందేమో ఆ పరా త్పరుడికి ఆమె ద్వారా అతనికి భోజనం అందించాడు. వేరే ప్లేట్లేమీ లేక పోవటంతో ఇద్దరూ ఒకే కంచంలో కలిసి తిన్నారు. మధ్య మధ్యలో ఆమె అతనికి గోరు ముద్దలు పెట్టింది. తిన్న తరువాత దేవాలయంలో ఒకమూలగా ఉన్న నీటి కుళాయి దగ్గర చేతులు, పళ్ళాలు కడిగారు. తాగటానికి మంచినీళ్ళు మాత్రమే కాదు తియ్యని కొబ్బరి నీళ్ళు కూడా లభించాయి. కానీ వినటానికే చిన్న చప్పుడు కూడా లేదు. ద్వారాలు మూసి ఉన్న ప్రధాన ఆలయంలో చిన్న మాట మాట్లాడినా చటుక్కున ప్రతిధ్వనిస్తుంది. అందుకనే ఇద్దరూ అవసరమైనంత వరకే చిన్నగా మాట్లాడుతున్నారు.

“బోర్ కొడుతోందా అని అడిగింది, ఇద్దరూ పక్కపక్కనే కూర్చుని ఉన్నప్పుడు. అదేమీ లేదు, నీకు బోర్ గా ఉందా అని అడిగాడు. ఆమె నవ్వింది. ఇంతలో అతను తన సెల్ ఫోను తీసి ఆమెకి ఇష్టమైన సాగర సంగమం లోని పాటలు పెట్టాడు.మౌనమేలనోయి ఈ మరపు రాని రేయి, అంటూ అలనాటి అద్భుత గీతం ఆ గుడిలోని నిశ్శబ్దంలోకి పరుచుకుపోతోంది. ఆ పాట అంటే ఆమెకి చాలా ఇష్టం. తొణకని నిండు గోదారి లాగా ఉండే ఆమె ఆ కావ్య నాయిక తమ ముందుకు వచ్చిందా అన్నట్లు ఉండేది. అయితే ఇప్పటికీ ఆమెలో ఆ అపురూప సౌందర్యం చెదిరిపోలేదు సరికదా వయస్సుతొ వచ్చిన పరిపక్వత మరింత నిండుదనాన్ని తెచ్చింది. ఆ గుడి గాలిలో ఆ గీతం సుడులు తిరుగుతూ ఉంది. ఆపాటలోని భావుకత్వం ఇప్పుడు ఆమెతో పాటుగా ఆమె కొడుకుని కూడా తాకుతోంది. వేటూరి కలం నుంచి జాలువారిన భావకవిత్వం వారిద్దరి హృదయ తీరాలను మీటుతూ ఉంటే బాలు, జానకిల గళ ద్వయం ఆ భావుకత్వానికి ఆవేశాన్ని అద్దుతోంది. చెవులు తాకిన ఆ గానామృతం ఎదలో వెన్నెలగా మారి వెలిగే కన్నులలో ప్రతిఫలిస్తూ తెలియని హాయిని రేపుతోంది. అయినా గానీ ఎదో తెలియని నిశ్శబ్దం, చెవులు వినలేని మది మాత్రం అనుభూతించే నిశ్శభ్ధమేదో వారిద్దరికీ అనుభూతిలోకి వస్తోంది.

ఎక్కడ నుంచి వస్తోందో తెలియని ఒక చిరుగాలి ఆమె ముంగుర్లను సన్నగా తాకుతూ పైకెగరేస్తూ ఉంటే పసిడి నిమ్మపండు రంగు బంగారు జరీ అంచు చీరె లో ఆమె మనోహరంగా మనోజ్ణంగా శృంగార దేవత లా ఉంది.

కురులను గాలి తాకగను సుందర మోమునచంద్ర కాంతిలో
విరిసిన పుష్ప సోయగ శుభాంగ సుగంధిని స్త్రీత్వయంద మే
మెరియగ దేవిభారతిని గాంచిన పుత్రుడు తల్లి అందముల్
మురిపెము తోడ జూడగ మన్మధ శరంబులు తాకె నిద్దరిన్

ఇద్దరికీ తెలియని నిశ్శబ్ధమేదో తమ మనసులని తాకుతూ ఉంది. నిశ్శబ్దాన్నిచేధించటానికి కాబోలు అతను ఏదో ఒకటి మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించాడు కానీ విచిత్రంగా నోరు పెగలలేదు, ఏమి మాట్లాడాలో అర్ధం కాని స్థితి, అతనిపరిస్థితి ఆమె గమనించింది. రెండు మనసులు మాట్లాడుకునే చోట, రెండు హృదయాలు ఊసు లాడాలని తపించేవేళ నోటి మాటలు బయటకి రావటం కష్టం. ఆమె మౌనమే మాటగా మారిన ఆ స్థితిని చూచాయగా గమనించింది.నెమ్మదిగా అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ అక్కడ నుంచి లేచి ముందుకు వెళ్ళింది. అతని చూపులు దిగి వచ్చిన ఆ దేవతని అంటి పెట్టుకుని ఉన్నయి. ఆమె రెండు అడుగులు వేసి నెమ్మదిగా గర్భ గుడికి ఉన ఒక స్థంభం చాటుకు కనుమరుగవ్వబోయింది, కానీ ఆమె తన దృష్టి పథం నుంచి తప్పి పోకుండా అతను ఆమెను అనుస రించాడు. ముందు ఆమె నడుస్తుంది మందగమని, అమెని అను సరిస్తూ అతను నడుస్తున్నాడు. ఆమె అడుగు పడినప్పుడల్లా అతని అడుగూ పడుతంది. పాణిగ్రహణం చెయ్యని సప్తపదిలా, హోమ గుండం లేని మంటపంలో లాగా అతని పడుచు ఈడు ఆమెను వెన్నంటి నడవమని అతనికి చెబుతూంది. ఆమె కంటిపాపలు ఎందుకో తత్తరపడుతున్నాయి. నోటితోపలుకని, మాటలతో చెప్పని ఒక భావమేదో ఇద్దరిలోనూ గుసగుస లాడుతోంది.

బాహూ ద్వౌచమృణాలమాస్యకమలం లావణ్యలీలాజలం
శ్రోణీతీర్థ శి లాచ నేత్రశఫరంధమ్మిల్ల శైవాలకమ్
కాన్తాయాః స్తన చక్రవాక యుగలం కన్దర్పబాణానలై
ర్దగ్ధానా మవగాహ నాయ విధినా రమ్యం సరోనిర్మితమ్.

భారతీ దేవి అత్యంత సౌందర్య రాశి. ఆమె బాహువులు రెండూ తామర తూండ్లు. ముఖం పద్మం. నీళ్ళు ఆమె శరీరపు లావణ్య ప్రవాహం. పిరుదులు స్నానఘట్టాలు. కన్నులు చంచల ములైన బేడిసలు. ముక్తావిభూషితమైన కేశబంధం నీటిపై తేలిన నాచు. చన్నుగవ చక్రవాక పక్షుల జంట. మన్మథుని బాణాగ్ని సోకి నిలువెల్లా దహించుకొనిపోతున్న ఆర్తులు తాప శాంతికై ఓల లాడేందుకు బ్రహ్మదేవుడు నిర్మించిన సరోవరం ఆమె.గర్భగుడి చుట్టూ అడుగులో అడుగు వేస్తూ తిరుగుతున్నప్పుడు ఆమె మీద పడిన వెన్నెల కిరణాలు ఆమె మేని ఛాయని ద్విగుణీకృతం చేశాయి. వన్నె తగ్గని మెరిసే దేహ కాంతి ఆమెది. ఆ కాంతిలో విచ్చుకున్నవి దేవుడి ముందు ఉన్న చేమంతులదో ఆమె తలలోని మరుమల్లెలదో తెలీకుండా ఉంది అక్కడ వ్యాపించిన మత్తైన సువాసన. పెదవులు మూగబోయిన వేళ కంటి పాపలు మాత్రమే ఎదురెదురుగా మట్లాడుకునే వేళ, ఆమె అతనితో వీలైనంతగా కళ్ళు కలపటాన్ని తప్పించసాగింది.ఒక ప్రేమ పూర్వకమైన భావన స్త్రీ పురుషుల మధ్యన ఉండే ఒక ప్రణయ భావనతో నిండిపోయి ఉంది ఆ వాతావరణం, ఇవన్నిటికీ మూల మైన ఆ పరాత్పరుడి లీలనో. ఏదేమైనా ఒకరి కొకరు నోరు తెరిచి చెప్పకుండా ఒకరి నొకరు కకుండానే ఇద్దరి మనసులలో ఆ ప్రణయ రాగం చేరుకుంది.

అరుదుగ కానిపించెడి సుగంధ శుభాంగిని మేనికాంతులే
మెరియగ రంభ మేనక సుభద్ర తిలోత్త మతార ఊర్వశీ
సురుచి సరస్వతి ఊర్మిళ సుశీల ప్రమీల మరీచిక రమా
పరిమళ పంకజాక్షి పరమేశ్వరి శోభన తల్లిభారతీ

నవయువకుడైన అతడిని, అతనికి కన్నతల్లి అయిన ఆమె మనస్సునీ మన్మధ శరాలు మీటుతున్నాయి. మనస్సు చెప్పిన దానికి వివేచన జత చేసే వయసు ఆమెది, మనసు అడిగిన దానిని సొంతం చేసుకునే వయసు అతనిది. చొరవ చెయ్యటానికి జంకే వరస అతనిది అయితే అతడిని అనువుగాని చొరవ చేయకుండా చూసే భాద్యత ఆమెది.ఆ భగవంతుడి సమక్షంలో ఏది జరిగినా ఆయన అనుమతి లేకుండా అనుగ్రహం లేకుండా మాత్రం జరగవు కదా. నెమ్మది నెమ్మదిగా వారిద్దరి మధ్యన దూరం తరిగిపోతూంది. అందుకు కారణం అతను వేగంగా నడవటం కాదు ఆమె మందగమన కావటమే.ఆమె గర్భగుడికి ముందర ఉన్న ప్రధాన మటపంలోకి ప్రవేశించింది. ఆమె నిడుపాటి వాలుజడ ఆమె జఘనాలు మీదుగా అటూ ఇటూ లయ బద్ధం గా సయ్యాట లాడుతూ కదులుతుంది.

పిక్కలు దాటు వాల్జడన మల్లెలమాలలు నూగుచుండగన్
చక్కదనాల తల్లి రతి శోభన సోయగ స్త్రీత్వయందముల్
మక్కువ తోడ జూడ మద నోన్మతు డయ్యెసు పుత్రుడామెసం
పర్కము కైతపించ జనని ప్రౌఢసుగంధము వ్యాప్తిజెందగన్

గర్భ గుడి ద్వారానికి అతి సమీపంలో నిలిచింది ఆమె. ఆమె గుండె కొట్టుకుంటున్న చప్పుడు ఆమెకే స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది వెనుక నుంచి చేరువౌతున్న కొడుకు అడుగుల చప్పుడుతో పాటుగా. ఆ అడుగులు అత్యంత సమీపానికి వచ్చి ఆగాక ఆమె కళ్ళు మూసుకుని చేతులు జోడించి ఎదురుగా ఉన్న స్వామివారి విగ్రహానికి నమస్కరించింది.ఆమె హృదయ స్పందన ఆమెకి తెలుస్తూనే ఉంది. తలతిప్పి పక్కకి చూసింది, దేవునికి నమస్కరిస్తున్న కొడుకు తల్లి వైపు చూశాడు ఇద్దరూ ఏమీ మాట్లాడు కోలేదు, కానీ ఇద్దరు కళ్ళూ వణుకుతున్న ఎదుటి వారి పెదవులని చూశాయి. పలక లేని భావాలు మాటలుగా రాని వేళ ఆ భావాల తీవ్రతని అందించటానికి మరేదో కావాలని తపన పడే పెదవుల ప్రకంపన అది. ఆమె ఒక లిప్త కాలం కొడుకు కళ్ళల్లోకి చూసింది. ఒక స్త్రీ మాత్రమే పురుషుడి కళ్ళల్లో చదవ గలిగిన భావాలు అవి.

ఆమె చూపులు కిందకి దించింది, అవి గుడి గడపని తాకుతున్నాయి, ఒక మదువైన స్పర్శ ఆమెకుడి భుజం మీద తాకింది, చాలా సున్నితమైన స్పర్శ తగిలీ తగలనట్లుగా. అయినా ఆమె రక్తం పరుగులు పెట్టింది. ఆమె దేహం ఒక్కసారి బిగదీసుకుని మళ్ళి మాములుగా అయింది. నరనరాల్లో విద్యుత్తు ప్రవహించినట్లున్న ఆమె వంచిన తల ఎత్తలేదు. అతని చెయ్యి ఆమె భుజం మీద నుంచి నెమ్మదిగా జారి ఆమె నునుపైన జబ్బల మీదుగా ఆమె మోచేతిని దాటి ఆమె చెయ్యందుకున్నాడు. నెమ్మదిగా వెనుకకు అడుగులు వేశాడు. అతనితో పాటే ఆమె, కానీ అవి ఏడడుగులు కాదు మూడు అడుగులు. ఇద్దరూ మంటపం మధ్యలోకి వచ్చారు. ఆ సమయంలో మంటపం నడిమధ్యన వారు దిగి వచ్చిన రాధాకృష్ణుల వలే ఉన్నారు.

అతను వంచుకున్న తల్లి ముఖం లోకి తేరపార చూశాడు,ఆమె అతని కన్నుల లోకి చూడలేక పోయింది, నెమ్మదిగా అతని చేతిలో చెయ్యి ఉంచే అక్కడనే ఆ మంటపంలో కింద కూర్చుంది. కాళ్ళు ఒకపక్కగా మడిచి వాలుగా అతని వైపుగా వాలి కూర్చుంది ఆమె. కన్నులు అరమోడ్పులౌతున్నవేళ కిందకి జారిన తల్లి వెంటే అతను కూడా ఆమె పక్కనే కూర్చున్నాడు. చీర అంచుల వెంబడి మొగ్గ తొడిగిన పద్మాల లాగా ఉన్న తల్లి పాదాలని తన కుడి చేతితో తాకాడు.

ఆమె కాలి వెళ్ళని దగ్గరగా మడిచింది కొడుకు స్పర్శ ఏభావాలను ఆమెలో కదిలించిందో మరి అప్పుడు. తన కుడి చెయ్యి తల్లి పాదాల మీద ఉండగానే అతను తన ఎడం చేతిని తల్లి భుజంమీద వెయ్యలని చాపాడు అది ఆమె మెడ కింద బ్లౌజు కప్పని ప్రాంతంలో తాకింది.ఆమె ఒక్కసారిగా నిటారుగా అయ్యింది, ఏవో ఏవేవో ప్రకంపనలు ఆమె వెన్నులో నుంచి పాకి వళ్ళంతా విచ్చుకున్నాయి. అతని చెయ్యి నెమ్మదిగా కదిలి ఆమెభుజం మిదకి చేరుకుంది. ఒక్క సారి తల్లి భుజంమిద నొక్కి ఆమెను దగ్గరగా పొదువు కున్నాడు అతను. ఆమె సుతిమెత్తగా కొడుకు గుండెల మీదకి చేరుకుంది.

నలభై రెండు సంవత్సరాల నిండు స్త్రీత్వం పొంగారు ప్రౌఢ వాల్జడలో మత్తెక్కించే తెల్లని మల్లెలు, నిండైన అవయవ సంపదతో అలా గుండెల్లో ఒదిగితే తట్టుకోగలిగే స్థైర్యాన్ని అతనికి ఆ దేవుడే ఇచ్చాడో లేక దేవత రూపమైన ఆకన్న తల్లే అతనికి చనుబాలతో పాటుగా గోరుముద్దలలో రంగరించి పెట్టిందో.

రాధ కృష్ణుని సందిట చేరినట్లు ఉన్న ఆ మనొజ్ణ స్థితిలో ఒక్క క్షణ౦ అనుభూతి చెందిన తరువాత ఆమె పాదాల మీద ఉన్నతన కుడి చేతిని తీసి తల్లి భుజం మిద ఉన్న పైట మీద వేశాడు. కొడుకు తన పైట లాగేస్తూ ఉంటే ఆమె కొద్దిగా తలెత్తి మళ్ళి తల దించుకుంది, ఆ ఒక్క క్షణంలో కూడా అతను తన రెండవ చేతితో తల్లిని బలంగా పొదివి పట్టుకుని ఆమె పైటని తన రెండవ చేతితో సున్నితంగా లాగేశాడు.

పైట చెంగు ఆమె వడిలో పడింది, అప్పుడు ఆమెలో కోరికని దాచలేక దాచలేక దాస్తున్న ఆమె నిండైన ఎద ఎత్తులని కప్పిన రవిక కనబడింది. అప్పటికే కోరికతో నిండిన ఆమె యెద ఆమె తీసుకునే బరువైన శ్వాసకి నిండుగా పొంగుతోంది. ఆమె తన రెండు చేతులను అడ్డుగా పెట్టుకునే ప్రయత్నంచే యబోయింది కానీ అతను వారించాడు. తల్లి ఎడం చేతిని తన ఎడమ చేతితోనూ, ఆమెకుడి చేతిని తన కుడిచేతితోనూ పట్టుకున్నాడు, ఆమె కళ్ళు మూసుకుని ఎదబిగువులని అతని కళ్ళ ముందు నిలిపింది. ఆమె యెదని కొడుకు కాంక్షగా చూస్తున్నాడు. అయితే వారిద్దరినీ చూస్తున్నది మరొక రున్నారు. అది ఆపరాత్పరుడే.

పరాత్పరుని సన్నిధి లోనే జరుగుతున్న అనుగ్రహ పాత్రమైన ఒక మనోజ్ణ, మధుర ఘట్టం అది. భగవంతుని దృష్టిలో ప్రేమ అత్యంత నిర్మలమైనది, పకృతి సహజ మైనది. అత్యున్నతమైనది. సమస్త సృష్టినీ కలిపి ఉంచే మధుర బంధం. అతని ప్రతీ అవతారంలోనూ అదే కర్త కర్మ అతని ప్రతి క్రియకీ అదే మూలాధారం. ఆ ప్రేమైక భావనకి ఏ స్త్రీ పురుషులూ అతీతులు కాదు. స్త్రీ పురుషుల మధ్య ప్రేమానురాగ బంధం లో అంతర్లీనంగా పరస్పర సంయోగాభిలాష , కోర్కె ఉంటుంది. సమాజ ధర్మాలు ఆచార వ్యవహార సాంప్రదాయాలు కట్టుబాట్ల తో అందరూ వ్యక్తికరించలేరు. అనుభవించలేరు.

కృష్ణావతారంలో ఆ దేవ దేవుడు చూపింది అదే, మాతృపంచకం అంటారు. అంటే జన్మనిచ్చిన తల్లి, మేనత్త, గురువుగారి భార్య, అన్నగారి భార్య (వదిన) భార్య తల్లి (అత్తగారు). వీరు ఐదుగురూ సాక్షాత్ కన్న తల్లితో సమానమని. అందుకనే పరమాత్ముడు ఆమాతృపంచకంలోని మేనత్తని ఎన్నుకున్నాడు. కని పెంచిన కన్న తల్లితో సమానమైన మేనత్తని ఎన్నుకున్నాడు.

తనకన్న పెద్దది, తల్లితో సమానమైనది, వంపుసొంపులున్నది, వరుసకు మేనత్త ప్రౌఢ శుభాంగ సుగంధ ఘన జఘన కుంభ నితంబ సుదీర్ఘ కేశ కుంతల రాధమ్మ ను చిన్నతనం లోనే ప్రేమించి అనురాగం తో అలరించి మదన కేళి లో అనుభవాలను అందించాడు.

అణువణువునా నిండు స్త్రీత్వపు పొంకము పొగరు ఉన్న అవయవాలు కోరికతో ఢి కొడితే తుళ్ళిపడే సొగసులున్న మేనత్త రాధమ్మను బిగి కౌగిలిలో బిగించి ఆమె ఆడతనాన్ని అందాలన్నీ అస్వాదించాడు, కోరి కోరి రాధమ్మ అందిస్తుంటే ఆమె అందాలను అస్వాదించాడు. ఆడాడు పాడాడు. ఆమెను ఏకాంతంలో కలిశాడు, ఆమెను వెన్నెలలో నదీ తీరాలకు తీసుకు వెళ్ళాడు. యమునా తటిలో ఆమెను ఈదు లాడించాడు. ఆమెలో తను ఈదాడు. అత్తా అంటూనే అధరాలు అందుకున్నాడు, స్త్రీ తనువు లోని రతి రహస్యాలను, పంచేద్రియాలతో అస్వాదిచడం చిన్నతనము లోనే రాధ మ్మ నేర్పితే నేర్చుకొన్నాడు. స్త్రీ మనసులో స్థానం సంపాదించడం అనే కళ కూడా రాధమ్మ దగ్గరే నేర్చు కొన్నాడు. ప్రేమగానానికి అంకురార్పణలు చేశాయి.అంతేనా, గోకుల కాంతలు కన్నె, ప్రౌఢ, వృద్ధ అనే తారతమ్యం లేక, వావి వరుసలు యెంచక, అమ్మాకూతుళ్ళను, అక్కా చెల్లెళ్ళను, అత్తా కోడళ్ళను, వదినా మరదళ్ళను, పెద్దమ్మ, చిన్నమ్మ, అమ్మమ్మ, అక్క, చెల్లి, వదిన, అక్క చెల్లి కూతుళ్ళను, పదహారు వేలమందిని అలరించి రమించాడు. స్త్రీ పురుషుల మధ్యన ఆకర్షణ కోర్కె వుంటే వావివరుసలు జూడక శృంగారకేళి లో సుఖాలనుభవించామని చెప్పాడు.

కృష్ణుడు చెల్లెలూ సుభద్ర తో రమించాడని పురాణాల్లో ప్రస్తావించారు. కృష్ణావతారం లో కూడా తల్లి వరుస యైన వాళ్ళతో రమించాడు కానీ కన్న తల్లి, పెంచిన తల్లి తో రమించ లేదంటే నమ్మశక్యమా? రమించినా కవులు వ్రాయ లేదు. సామాజిక కట్టుబాట్ల సంకెళ్ళ లో కవులు కూడా వ్రాయడానికి ధైర్యం చేయలేదు. కానీ కొన్ని పురాణేతిహాసాల్లో ఒక జన్మ లో తీరని కోర్కెలను మరో జన్మలో తీర్చుకోవడానికి మరల జన్మించడం ప్రస్తావించారు.

రాముని కోరె కైక రతి రాజ్యము నేలగ రాత్రివేళ చి
న్నమ్మవు ధర్మశాస్త్రములు నొప్పవు నిప్పుడు ద్వాపరాన రా
ధమ్మవు గాను పుట్టెదవుగ తీర్చెద నీకసి దీరదెంగెదన్
నమ్మవె కామరాణి మదనోన్మత ముద్దుల చిన్నయమ్మవే

రామావతారం లో తనపై మోజుపడిన స్త్రీలను ఏకపత్నీవ్రతం గాన కోర్కెలు తీర్చ కూడదని వారందరిని కృష్ణావతారం లో గోపికలుగా అనుభవించాడు. చిన్నమ్మ కైక యే రాధగ జన్మించ చిన్నతనము నుంచే ఆమెతో కామ రతి కేళి సాగించాడు. చిన్నారి పసి వయసులో వున్నా జాంబవతిని పుష్పవతి కాకముందే పెళ్లి చేసుకొన్నాడు. బాల యౌవ్వన కౌమార ప్రౌఢ వృద్ధ లనే తారతమ్యం జూపక అందరినీ అనుభవించాడు. చెల్లి సుభద్ర తో రతికేళి సాగించాడు. కన్నతల్లిని, పెంచిన తల్లిని, వదినమ్మను, చెల్లి వరుసైన ద్రౌపదిని రమించ కుండా వున్నాడా అంటే సందేహమే. పదహారువేలమంది గోపికలతో రమించాడు. ద్రౌపదికి పంచభర్తలున్ననూ, పుత్ర సమానుడైన అభిమన్యుని, బావ కర్దుని అన్న వరుసైన కృష్ణుడిని కోరింది, మనసులో వారితో రమించాలని కోర్కె వుంది.

తల్లి యశోద దేవకిల తాపము దీర్చరమించకుండునా
చెల్లి సుభద్ర ద్రౌపదిల కామము దీరగ దెంగ కుండునా
సుల్లను జూపి దెంగెనట గోకుల కన్నెలు ప్రౌఢవృధ్ధలందరిన్
నల్లని వాడు కామమద నోన్మత కృష్ణుడు చిన్నవాడిగన్
పాలరసాల సాల నవ పల్లవ కోమల కన్యకామణిన్
చెల్లి సుభద్ర నే వడిన కూర్చొన బెట్టుకొనంగముద్దుగా
సళ్ళను మీటుచూ రతికి జేసెడి వాడవు శోభ నాంగి నీ
తల్లి యశోద దేవకిల కసి దీర్చక దెంగక నుందువేమిరా

ద్వాపర యుగంలో అత్తతో కూడి ప్రేమ సందేశం వినిపించినవాడు కలియుగంలో ఎవరిని ఎన్నుకుంటాడు? ఇంకెవరు తల్లి లాంటి స్త్రీ కన్నబలంగా, తీవ్రంగా ప్రేమ యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని చాటి చెప్పగలిగనది కన్నతల్లి మాత్రమే. ఆమెతో సాగించే రాస క్రీడ మాత్రమే. ఆమెతో జరిపే ప్రణయ కేళి మాత్రమే ఆ పని చెయ్యగలదు. అక్కడ ఉన్నది తల్లే అయినా ఇప్పుడు వారి తనువులలో చేరి నాట్య మాడు తున్నది, కోరిక రూపంలో వారిని దగ్గరకి చేరుస్తుంది ఆ రాధాకృష్ణులే.

ఎగిసిపడుతున్న తల్లి రొమ్ముల మీద చెయ్యి వేయ బోయాడు. కానీ అతని చెయ్యి ఇంకొంచెం పైకి వెళ్ళి ఆమె రొమ్ములపైన ఉన్న పసిమి రంగు నున్నని చర్మం మిద పడింది. అతని చేతికి మొదట తగిలింది ఆమె నునుపైన కోమలమైన దేహం కాదు తల్లి మెడలో మంగళ సూత్రం. తల్లి మేని కాంతితో పోటీ పడుతున్న బంగారు మంగళసూత్రం అతని చెయ్యి దాన్నిపట్టుకుని అలానే ఉండిపోయింది, ఆమె ఒక్క సారి ఉలిక్కి పడింది. ఆమె అతని ముఖంలోకి చూసింది ఒక తల్లి గా చూసింది, మరొక మగవాడి భార్యగా చూసింది, అతని తండ్రికి భార్యగా చూసింది, అతని చేతి వేళ్ళూ కదిలాయి ఇప్పుడు ఆమె నల్లపూసల గొలుసు కూడా అతని చేతివేళ్ళాల్లో చిక్కింది అతను కొద్దిగా జప మాల లాగా వాటిని వేళ్ళ మధ్యన కదిపాడు. ఆమె మెడ చుట్టూ ఇంకా ఎగిసి పడుతున్న ఆమె రొమ్ముల మీదుగా కదిలాయి రెండు గొలుసులూ.

మంగళ సూత్రం బిళ్ళలు, నల్ల పూసల గొలుసు లాకెట్ రెండూ ఆమె రొమ్ముల మీద తగులుతూ కదిలాక అతను తన చూపులని తల్లి రొమ్ముల మీదకు మళ్ళించాడు. ఉబికివచ్చి ఎగిసి పడుతున్న తల్లి రొమ్ముల మిద ఆ బిళ్ళలు ఎగిరెగిరి పడుతున్నాయి. వాటిని చూసి తిరిగి తల్లి ముఖం లోకి చూశాడు. ఆమె అర్ధం చేసుకుంది ఆ స్థితిలో కన్నతల్లి స్థనాలు అయినా చూశాక ఒక కొడుకు ఏమి చేస్తాడొ సంసారజీవితం గడిపిన ఆమెకి చెప్పాల్సిన పని లేదు.

ఆమె కళ్ళుమూసుకుని తలని వెనక్కి వాల్చింది. ఇప్పుడు ఆమె రొమ్ములు మరింతగా పైకితన్నుకువచ్చి కనిపిస్తున్నయి. అతని చెయ్యి తల్లి బ్లౌజు అంచుల వెంబడి తాకంది, నెమ్మదిగా అంచుల వెంబడి ప్రయాణిస్తూ ఆమె రొమ్ముల చీలిక వద్ద్కుచేరుకుంది. కోరికతో పొంగిన ఆమె యెదను పట్టి ఉంచలేక ఏ క్షణంలో అయినా హుక్స్ ఊడిపోతాయా అన్నట్లుగా ఉంది ఆమె బ్లౌజు. అతను తల్లి మొదటి హుక్కుని తప్పిచబోతే ఆమె చటుక్కున కొడుకు చెయ్యి పట్టుకుంది.

పనికి మాలిని సాంఘిక కట్టుబాట్లని 42 సంవత్సరాలుగా అణు వణువునా నింపుకున్న తల్లి మనస్సుకి కొడుకు కోరికతో తన బ్లౌజు హుక్స్ తీయబోతూ ఉంటే తెలియని ఇబ్బందిగా అనిపించింది. ఆమె చూపుల్లోనే అతనికీ అ విషయం అర్ధమైంది. చిన్నప్పటినుంచి రొమ్ముపాలతో పాటుగా మంచి చెడ్డలు నేర్పిన తల్లి వారిస్తూ ఉంటే కాదని ముందుకు పోలేదతను. అలాగని మత్తెక్కిస్తున్న తల్లి అందాలని వదులుకోనూ లేదు. పక్కనే స్వామివారికి అర్పించిన పూలనుంచి ఒక చామంతిని తీశాడు.

తల్లి ముఖానికి దగ్గరగా తీసుకువచ్చాడు. మొదట ఆమె చెక్కిలిని తాకిన ఆ చామంతి అలా పైకి వెళ్ళి ఆమె నుదుటిని తాకి, ఆమె నాసిక మీదుగా వచ్చి ఆమె మూసిన కన్రెప్పలను ముద్దాడి, మళ్ళి నాసికను చేరుకుని, అక్కడ నుంచి ఆమె పెదవుల చుట్టూ చుట్టి ఆపైన ఆమె కోమలమైన మృదువైన పెదవులపై అద్దుకుని, చుబుకం మీదకి జారింది. ఆమె ఊపిరి బిగబట్టింది. ఆ చామంతి ఆమె కంఠం మీదుగా కిందికిజారింది, ఆమె యెద లోయల్లోకి చేరుకుంది. అక్కడేఆగింది. ఆమె కళ్ళు తెరిచి కొడుకు వంక చూసింది, అతని అభ్యర్ధన అర్ధం చేసుకోలేనిదేమీ కాదు ఆమె.

కానీ పంటి బిగువున అన్ని అనుభూతులను తొక్కిపట్టటానికి ప్రయత్నించింది. తన కళ్ళల్లోకి చూసి కళ్ళు మూసుకుని ఉన్న తల్లి భావాలు అర్ధమై, అతను ఆ చామంతిని ఆమె యెద లోయల మధ్యనే ఉంచి తనరెండవ చేతితో తల్లి తలలో ఉన్న బొండు మల్లెలని బయటకి తీశాడు.

తలస్నానంచేసి వదులుగా ఉన్న ఆమె జడ పాయల నుంచి మొత్తం అతని చేతిలోకి వచ్చాయి అవి. అతని చేయి మల్లెల వాసనతొ గుభాళించి పోయింది. మల్లెల గుప్పిటని వెనక్కి వాలి ఉన్నతల్లి ముఖం పైన ఉంచి ఒక్కటొక్కటిగా మల్లెలు వదలసాగాడు. వెన్నెల గడ్డ కట్టి మల్లెలుగా మొగ్గతొడిగిందా అన్నట్లు ఉన్న ఆ సుకుమార పుష్పాలు ఆమెతనువంతా జల్లులుగా కురిశాయి. చందమామ లాంటి ఆమె ముఖాన్ని ముద్దాడాయి, శంఖంలాంటి ఆమె కంఠాన్ని తాకాయి, గుండ్రని బాహువులనీ, ఎత్తైన వక్షసంపదనీ తాకి కొన్ని ఎగిరిపడి ఆమె నాభి లోయలలోకి జారిపోతే మరికొన్ని ఆమె వక్షోజాలమధ్యన పడి నలిగిపోతూ కూడా తమ అదృష్టానికి మైమరిచిపోయాయి.

దేవుని విగ్రహంచెంత ఉన్న చామంతులు ఆ మల్లెల అదృష్టాన్ని చూసి అసూయ చెందాయి. దేవుని ప్రతి రూపాన్ని చేరుకోవటం వేరు దేవుడిని ప్రత్యక్షంగా చేరుకోవటం వేరు. ఆమల్లెలు చేసుకున్న అదృష్టం ఏమిటో అని మౌనంగా వగచాయి అవి. ఆమె రొమ్ముల మధ్యన పడి ఆమె ఉచ్చ్వాసనిశ్వాసల మధ్యన నలుగుతున్న మల్లెలు కేవలం సౌందర్యం స్త్రీ రూపు దాల్చిన ఒక ఆడదాని కోరిక నిండిన వక్షోజాల మధ్యన మాత్రమే నలగట్లేదు భగవంతుని సృష్టికి అసలైన కొల మానంగా నిలిచి ఒక పరిపూర్ణమైన స్త్రీగా అన్ని దశలూ అనుభవించి, పసిపాపగా లాలించబడి, యవ్వనవతిగా, కొత్త సొబగులద్దుకుని, కాంతి మతిగా సృష్టికార్యంలో పాల్గొని, ప్రేమమయిగా ఒకబిడ్డకి జన్మనిచ్చి పెంచి పెద్ద చేసి ఒక పరిపూర్ణ మానవ అంశగా జీవించిన ఒక మాతృ మూర్తి ప్రణయావేశంలో ఉన్నప్పుడు ఆమె పాలిండ్ల మధ్యన నలుగు తున్న యవి. వాటి అదృష్టానికి చేమంతులు ఈర్ష్య పడటం వింతేమీ కాదు.

చేతిలో ఉన్న మల్లెలు మొత్తం తల్లిని తాకిన తరువాత అతను మరల ఆమె యెదలోయలో వదిలిన చేమంతిని తీశాడు. అది ఆమె బ్లౌజు మీదు గానే తన ప్రయాణం కొనసాగించింది. ఆమె బ్లౌజు హుక్కుని దాటుకుని ఆమె పొట్ట మీదుగా వెళుతున్నప్పుడు ఆ చేమంతికీ ఆమె కొడుకుకీ ఇద్దరికీ తెలిసింది తల్లి ఎగిరెగిరి పడుతున్న పొట్ట భాగం ఆమె లోని స్పందనలను ఎంతగా అణుచుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తుందో అని. అతను అత్యంత నెమ్మదిగా మృదువుగా తల్లి పొట్ట మీద నుంచి ఆ చేమంతిని అమె నాభి వరకు తెచ్చాడు. మెత్తగా ఒక్కసారి అక్కడ వత్తి పూరెమ్మలని మరింత కిందికితీసుకువచ్చడు. ఆమె పొత్తి కడుపు దాటుతూ ఉండగా చటుక్కున కొడుకు చేతిని పూవుతో పాటుగా పట్టుకుంది ఆమె. ఆమె లంగాలో ఉన్న బొందును తాకుతూ ఆగిపోయింది ఆ పువ్వు. ఆమె వలదు అన్నట్లుగా చుచింది అతని వైపు. అది దేవునికి అర్పించిన పుష్పం, మంత్ర పుష్పమౌతుందో లేదో కానీ ఆమె తనువంతా మంత్ర ముగ్ధను చేసిన ఆ పువ్వు తన నడుము కిందకి వెళ్ళి తాకటానికి ఆమెకు మనస్కరించలేదు. కలిసిన మనసులు ఒకరి భావాలు ఒకరికి విప్పి చెప్పకుండానే అర్ధం చేసుకుంటాయట, తల్లి భావం అతనికి అర్ధమైంది.

కానీ అతని చెయ్యి కానీ ఆచేమంతి కనీ అక్కడ నుంచి కదలలేదు. కాలం కదలట ఆగిపోయింది. ఇప్పుడేమౌతుందా అని ఆ భగవంతుడు కూడా అనిమిషలోచనుడై చూస్తున్న వేళ ఆమె తన నాభి దగ్గర పట్టుకున్న చెయ్యి వదిలేసింది, కానీ అది అనుమతి కాదు ఆ విషయం ఆమె చెప్పకపోయినా అతనికి తెలుసు. ఆమె కొడుకు వైపు చూసింది గుండెల నిండుగా గాలి పీల్చుకుండి. ఆమె రెండు చేతులూ బ్లౌజు మీదకి చేరుకున్నాయి ఒక్కటొక్కటిగా హుక్స్ విడివడ్డాయి. బిగిసిన బ్లౌజు నుండి హుక్స్ రాకపోతేఆమె తన రెండు రొములని దగ్గరికి నొక్కి పట్టి వాటిని తీసింది. అతని నోరు జల సంద్రమైంది. ఆమె తన బ్లౌజు రెండు అంచులు పట్టుకుని విప్పటానికి తనరెండు చేతులూ వెనక్కి పెట్టి ప్రయత్నిస్తున్న వేళ ఆమె తెల్లని బ్రాలో నుంచి తొంగి చూస్తున్న స్థన ద్వయం, ఆమె నునుపుదేరిన జబ్బలు చూసి అతనుతల్లి అందమైనదే కాదు మంచి బలమైంది కూడా అని అర్ధం చేసుకున్నాడు.

కొడుకు కళ్ళల్లోకే చూస్తూ ఆమె తను విప్పిన బ్లౌజుని ఒక పక్కకి పడేసింది అది స్వామి వారి పాదాలకు అడుగు దూరంలో పడింది. అనచ్చాదితమైన తల్లి జబ్బలను చేతితో నిమురుతూ అతను ఆమె మీదకి వొరిగాడు. ఆమె కళ్ళు మూసుకుంది. అతని పెదవులు తల్లి మెడ వంపులో తాకాయి అదే సమయంలో కేవలం బ్రా స్ట్రాప్ మాత్రమేఅడ్డుగా ఉన్న ఆమె వీపు మీద అతని చేయి ఆశగా పాకింది. వెయ్యి వొల్టుల విద్యుత్తుని పుక్కిట పట్టి మెడ వంపులో వదిలితే ఎలా ఉంటుందో అలా అనిపించింది కొడుకు పెట్టిన తొలి ముద్దు ఆమెకి. వళ్ళంతా అలలు అలలుగా ఆవిద్యుత్తు పాకింది. ఆమె కళ్ళు మూసుకుని ఆ అనుభూతి గాఢతను తట్టుకుంది.

అతను తల్లిమెడ మీద తన పెదవులు అద్దుతూ ఉంటే ఆమె చేతులతో కొడుకు ముఖాన్ని దూరంగా నెట్టింది, ఆమె కళ్ళల్లో మగవాడిని సవాలు చేసే స్త్రీత్వపు పోగరేదో అతనికి కనిపించింది. అతను ఏమాత్రం కంగారు పడకుండా తన ముఖాన్ని తల్లి రెండుచేతులతో పట్టుకుని ఉండగానే ఆమె తల వెనుకకి చేతులు పోనించి ఆమె పొడవైన జడను పాయలు పాయలుగా విడ దీశాడు. చిన్నప్పటి నుంచీ చక్కగా నూనె రాసి వత్తుగా పెంచిన పొడవాటి కురులతో అల్లిన జడ తలస్నానం చేసి ఉండటం వలన పట్టు కుచ్చులాగా అతని చేతి వేళ్ళ వెంబడి విడి పోయింది. వెన్నెల్లో వెలుగులీనే కృష్ణా నది లోని తెల్లటి ఇసుక మేటలని కప్పేస్తూ బిరబిరా పరుగులిడిన కృష్ణమ్మ లాగా ఆమె కరులు ఆమె వెనుక భాగాన్నికప్పేశాయి. మత్తైన పరిమళాన్ని వెదజల్లాయి. అతని చేతి వేళ్ళు తన కురుల వెంట తారట్లాడుతూ ఉంటే అణు వణువూ అనుభవైక్యమే నంటున్న అతని ధోరణికి ఆమె కళ్ళల్లో ఒక ప్రశంసా పూర్వకమైన మెరుపేదో మెరిసింది. శృంగార సమయంలో ఒక స్త్రీ తన చెలికాని వంక చూసే చూపు.

తల్లి కురులని తాకుతూనే నల్లని కృష్ణమ్మ నీటిలోతులలో ఉండే తెల్లని గవ్వలని వెతికి పట్టినట్లు ఆమె బ్రా హుక్కుని తీశాడు. ఆమె వెంటనే తన రెండు చేతులతోనూ ముందు నుంచి బ్రాని పట్టుకుని రొమ్ములకేసి అదిమి పెట్టి కొడుకుకి మరో వైపు భగవంతుని విగ్రహానికి అభిముఖంగా తిరిగింది. అతను ప్రేమగా తల్లి కరులు నిమిరాడు. ఆమె జబ్బలు తాకాడు. తల్లి గుండ్రని భుజాలు నిమిరాడు. తరువాత కొడుకు చేతి స్పర్శ తగలకపోయే సరికి ఆమె వోరగా తన అచ్చాదనలేని భుజం మీదినుంచి తల తిప్పి వెనుకకి చూసింది. తన షర్ట్ విప్పుతున్న కొడుకు కనిపించాడు. అతను తల్లి వైపు చూడనే లేదు, ఆమె మాత్రం అతని వంక అలానే చూస్తూ ఉంది, అతను షర్ట్ తీసేశాడు ఆ తరువాత బనియన్, ప్యాంట్ విప్పేశాడు.

తన అండర్* వేర్ విప్పబోయే ముందు కింద కూర్చుని ఉన్న తల్లి వంక చూశాడు.ఆమె చూపులు అతని మీద నుంచి మళ్ళించింది. అతను తన అండర్*వేర్ తీసివేశాడు. నెమ్మదిగా దేవుని విగ్రహం దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఇందాక తల్లి బ్లౌజు పడిన చోటుకి వేళ్ళ భక్తితో సమర్పిస్తున్నట్లుగా తన దుస్తులన్నిటినీ భగవంతుని పాదాలకు దగ్గరగా ఉంచాడు. అది చూసిన ఆమె కళ్ళు పెద్దవయ్యాయి. కొడుకు వైపు దుస్తులు ఉంచిన వైపూ చూస్తున్న ఆమె దగ్గరికి వచ్చాడు. ఆమె ఇంకా తన రొమ్ముల మీద నుంచి జారిపోకుండా తన బ్రా ని అలాగే రెండు చేతులతో పట్టుకుని ఉంది. వంటి మీద నూలుపోగు లేని కొడుకు నగ్నంగా తన దగ్గరగా వస్తూ ఉంటే ఆమె శరీరం తెలియని ప్రకంపనకు లోనయ్యింది. అతను వచ్చి తల్లి పక్కన కూర్చున్నడు. ఆమెభుజాల మీద చేతులు వేసి తల్లి బ్రా స్ట్రాపుని పట్టుకుని కిందకి లాగాడు.

ఆమె తన చేతులు తొలిగించింది. ఆమె వంటి మీద నంచి బ్రాని తీసి వెళ్ళి ఇందాక తన దుస్తులు ఆమె బ్లౌజు ఉంచిన చోట ఉంచాడు. వెనుక నుంచి చూస్తున్న ఆమెకు అతని బలిష్టమైన పిక్కలు, తొడలు నున్నగా గుండ్రంగా ఉన్నఅతని పిరుదులు చూస్తూ ఉంటే నోరు తడారి పోయింది. అతను వెనుదిరిగేటప్పటికి తన వైపు వస్తుంటే, నవ యవ్వన పురుషుడు తన తనయుడు, పురుషత్వం నిలబడి పొగరుగా ఆలయ ధ్వజ స్థంభం లా ఎత్తుగా అక్కడ ఉన్న దేవతా శిల్పాల తో తలదన్నేలా ఉన్న పుత్రుని పురుషాంగం కనుల నిండుగా ఆశ్చర్యానందంతో చూస్తూ తన నిండైన పాలిండ్లని రెండుచేతులతోనూ కప్పుకుంది.తనయుడు వచ్చి తల్లి పక్కన కూర్చుని నేరుగా లంగా బొందుమీద చెయ్యి వేశాడు లాగగానే మొత్తం ఊడి ఆమె లంగా వదులైంది. అతను తన లంగాకిందికి లాగుతూ ఉంటే ఆమె కళ్ళు మూసుకుని తన రెండు చేతులూ వెనక్కి పెట్టి కొద్దిగా తన బరువైన పిరుదులనెత్తిఅతనికి సహకరించింది. వెంటనే తల్ల్లి ప్యాంటీని కూడా లాగేశాడూ. రెంటినీ తీసుకు వెళ్ళి మిగతా దుస్తులతో పాటుగాఉంచాడు.

ఆమెకి విడిచిన బట్టలు దేవుని దగ్గరా ఉంచేది అనిపించింది కానీ ఆమెకి తెలుసు అవి విడిచిన బట్టలు కాదు దేవుని కోసం తామిద్దరం నగ్నంగా మారి దేవునికి అర్పించిన బట్టలు, అర్పించింది కేవలం బట్టలనేనా తమ నగ్నత్వాన్నికూడానా…లేక మించినదేదైనా కుడా అర్పించ బోతున్నమా….వంటి మీద నూలుపోగూ లేకుండా రెండు తోడలని దగ్గరగా పెట్టుకుని రొమ్ముల మీద రెండు చేతులు క్రాస్ గా పెట్టుకుని కూర్చుని ఉన్నతల్లి పక్కకి వచ్చి కూర్చున్నాడు. తల్లిని దగ్గరకి తీసుకుని ఆమె చెవివెనుక తన నాసికని ఉంచి ఆమె మృదువైన కురులను గాఢంగా శ్వాసించాడు. తన స్త్రీత్వాన్ని అతడు గుండెల నిండుగా పీల్సుకొంటున్నట్లు అన్పించింది. తల్లి భుజం చుట్టూ చేతులు వేసి పొదువుకున్నాడు ఆమె స్పర్శకి అతని వళ్ళు జలదరించింది. ఇందాక వేరు ఆమె వివస్త్ర కాదు. కానీ ఇప్పుడు ఆమె వీపుని కప్పిన శిరోజాలు తప్పితే వంటి మీద నూలుపోగైనా లేని నగ్న సౌందర్య దేవత. పరమ పూజిత. అతను ఆమె రెండు జబ్బలని ఒడిసిపట్టాడు వాటిని నొక్కుతూనే తన నాసికని ఆమె మెడవంపులో నాట్యమాడిస్తున్నాడు. పెదవులని చెవుల వెనుక, మెడ మీద రాస్తున్నాడు.

ఆమె కురులను ఒకపక్కకి తోసి మెడ వెనుక పెదవులతో ప్రేమగా స్పృశించాడు, నాలుక తో మెడ చెవులు స్పృశిస్తూ ఆమె వెన్ను మీదకి జారి తల్లి వెన్నుపుస వెంబడి పెదవులని తాకించాడు. ఆమె శరీరం ఎగిసిఎగిసి పడుతూ ఉంది. తల్లి రొమ్ముల మీద నుంచి చేతులు తీయమని అడగలేదు ఆమె . తొడల మధ్యన ఉన్నతన జన్మస్థానాన్ని చూడాలని తొందరపడలేదు, అతనికి తెలుసు స్త్రీ గోప్యాంగాలే కాదు ఆమె అణూవణువూ శృంగార భరితమే, సందర్భాన్ని బట్టి చల్లని చూపులు కురిపించే ఆ కళ్ళే కవ్వించే కనుదోయిగా మారతాయి, ప్రేమగా చిరునవ్వులు చిందించిన ఆ పెదవులే కసిగా కవ్విస్తాయి, సేదతీర్చి నిద్రపుచ్చిన ఆ భుజాలే నునుపుగా ఉండి రా రమ్మంటాయి, ఆకలి తీర్చిన ఆ రొమ్ములే ఎదిగిన కొడుకుని నీ చేతుల్లో బలమెంతో చూపించ మంటాయి, తొమ్మిది నెలలు తనలో మోసిన ఆ నడుము, పొట్ట కూడా వంపులు తిరిగి, సెక్సీగా మడతలు పడి ముగ్గులోకి దించుతాయి, వడిలో కూర్చొబెట్టుకుని లాలించిన ఆ తొడలే తమ నున్నటి నిండు తనాన్ని చీరకట్టులో నుంచే చూపుతూ సవాలు చేస్తాయి, బుడిబుడీ నడకలు నేర్పుతూ తనతో నడిచిన ఆ పాదాలే మా మధ్యకి వస్తే కదల నీయకుండా పెనవేసుకుపోతాం అంటాయి. గోరు ముద్దలు తిని పించిన ఆ చేతివేళ్ళు కొనగోటి స్పర్శతో రక్తం పరుగులు పెట్టిస్తాయి.

అలాంటప్పుడు తల్లి గోప్యాంగాలు మాత్రమే ఏల? ఆమె వంట్లో ఏ భాగం శృంగార భరితం కాదు, రాసలీల వేళ. అందుకే అతను తల్లి కురుల మధ్యన వీపు మీద ముద్దాడుతూ జబ్బలు, నడుము వంపులు, తొడలు, పిక్కలు చేతితో నిమురుతుంటే తమాయించు కోలేక పోయింది. తనపాలిండ్ల మీద అడ్డుగా పెట్టుకున్న రెండు చేతులూ తీసింది. ఆమె కోరికతో రొప్పుతోంది. చేతులు తీసి వేయగానే అమ్మవారి రొమ్ములంత నిండుగా బలంగా, గుండ్రంగా ఉన్న ఆ వక్షోజాలు మొదట కంట పడింది ఆమె వెనుక వీపు మీద ముద్దాడుతున్న కొడుకుకి కాదు, ఎదురుగా ఉన్న స్వామివారి విగ్రహానికి.

ఆక్షణంలో ఆమెకి స్పష్టంగా మరొక మగవాడి చూపులు తన ఎదని తడిమిన అనుభూతికలిగి ఒక్క సారికళ్ళు తెరిచి చూసింది, ఎదురుగా ఆ దివ్యమంగళ రూపు నివిగ్రహం తప్ప మరేమీ లేదు.ఆమె తిరిగి తన రొమ్ములని కప్పుకునేంతలో వెనుకనుంచి ఆమె బాహు మూలల కిందుగా కొడుకు చేతులు వచ్చి ఆమె వక్షోజాల మీద కి చేరాయి. తన రొమ్ముల మీద బిగిస్తున్న కొడుకు చేతుల మీద తన చేతులు ఉంచింది.

అతను బలంగా పట్టుకున్నడు తల్లి రొమ్ములని అతని చేతులలో చాలక ఆమె కండ బయటకి పొంగుకు వచ్చింది. అతను తల్లి మొఖంలోకి చూశాడు, ఆమె కూడా కొడుకు ముఖం లోకి చూసింది.. తన రెండ్ రొమ్ములు అతని చేతికి చిక్కిన వేళ ఆమె ఒకస్త్రీ మగవాడి వైపు నా రొమ్ములు ఎలా ఉన్నాయి అంటూ చూసే చూపు అది, నీ రొమ్ములని వదిలేది లేదు అన్నట్లుగా అతను తల్లి కళ్ళల్లోకి చూశాడు. కూర్చుని ఉన్న తల్లి తొడలకి తన తొడలు అనేటట్లుగా దగ్గరకి జరిగి ఆమె రొమ్ములని అలా చేతిలో పట్టుకునే ఆమె చెంపలను ముద్దాడసాగాడు. చిన్నవాడు, శృంగారంలో అనుభవంలేని వాడు తన పెదవులు అందు కోవటానికి సందేహిస్తున్నడేమో, తను ఎందుకు వెనుకాడాలి అనుకుంది ఆమె. కొడుకు నిగిడిన ప్రేమదండం తన పిరుదుల కింద తగులుతూ ఉంటే. అంతే తన రెండు చేతుల తోనూ కొడుకు తలని పట్టుకుని అతని పెదవులు అందుకుంది. ముద్దు పెడుతోందా అతని పెదవులని తన నోట్లోకి లాగేసు కుంటోందా అన్నట్లుగా కొడుకు పెదవులని పీల్చుతూ, తన పెదవుల మధ్యన ఉంచి నొక్కుతూ ఆమె కొడుకుని ముద్దాడసాగింది.

తల్లిపెడుతున్న ముద్దుకి అతనికి మొదట మెదడు మొద్దు బారి పోయింది, అదే ఎంగిలి తనకి కొత్తేమీ కాదు కానీ ఎందుకు ఇంత రుచిగా ఉంది, అనేక సార్లు అతని బుగ్గలను తాకిన పెదవులు ఎందుకు ఇంత మత్తుగా, మెత్తగ ఉన్న అంత కసికసిగా ఉన్నాయో. అతను చేస్టలుడిగిపోయాడు. ఆమె మాత్రం కొడుకుని నొక్కి నొక్కి ముద్దుపెట్టింది. అతను తల్లి పెడుతున్న ముద్దుకి మౌన సాక్షిగా మారాడు. వారిద్దరి నాసికలు ఒకదానికొకటి రాసుకు పోయి వంగిపోతున్నయి. అతని పెదవులు ఆమె పెదవుల మధ్యన్ నలిగి చిత్లి పోతయా అన్నట్లుగా తయారయ్యాయి అయినా కానీ ఆమెకి ఆవేశం తగ్గలేదు, ఇందాకటి నుంచి పంటి బిగువున అణుచు కున్న శృంగార వాంఛ, కొడుకు చూపులకి, స్పర్శకీ మనస్సూ శరీరం, రెండూ కోరికతో మర్గిపోయి తనువంతా నిండిన బలమైన సంగమ వాంఛ ఆమెని నిలువ నివ్వలేదు.

కొడుకుకి చిన్నదెబ్బ తగిలితే అల్లాడి పోయి అతడిని గుండెలకి హత్తుకుని సముదాయించే ఆ తల్లి ఇప్పుడు అతడిని తన కౌగిట్లో ఉంచే తన నోట్లో ఉన్న కొడుకు కింది పెదవిని కసుక్కున కొరికింది, అతని వంట్లో సుఖం పరుగులు పెట్టింది. అతను అమ్మా అని అరవ బోతే ఆ పిలుపు అతని పెదవులు దాటి బయటకి రాకుండా ఆ పిలుపుకు అర్హమైన ఒకే ఒక్క స్త్రీమూర్తి నోట్లోకి ఆమె పెదవుల గుండా ప్రవేశించింది. అతని పెదవి నుంచి కొద్దిగా వచ్చిన ఉప్పటి రక్తాన్ని ఆమె బలంగా నోట్లోకి పీల్చుకుంది. ఆమె పంచి ఇచ్చిన రక్తం అది. తరువాత ఆయాసపడుతు అతని పెదాలు వదిలింది, కేవల అది విరామం మాత్రమేనని అతనికి తెలుసు.

తల్లి కళ్ళ ల్లోకి ఆశ్చర్యంతో చూశాడు అతను. ఎంత మంది కొడుకులు తమ తల్లిని చూసి మరులు గొనట్లేదు. తల్లి పెదవులు చంబించాలని, ఆమె దేహాన్ని అనుభవించాలని, కానీ అటువంటి కోరిక ఒక తల్లికి కలిగితే ఆమెకి అనువైన సందర్భం దొరికితే ఆమె పెట్టే ముద్దు ఎంత గాఢంగా, తీవ్రంగా ఉంటూందో చూస్తున్న అతనికి అది నమ్మశక్యంగా లేదు. ఇందాకటి నుంచీ తన చొరవని తన క్రీగంటి చూపులతో ఆపటానికి ప్రయత్నించిన తల్లి ఒక్కసారి తన కోరికని ఆమోదిస్తే ఎలా ఉంటుందో అతనికి తెలిసి వస్తోది.

కొడుకు గాలి పీల్చుకోవటానికి గానూ వదిలిన ఆమె మళ్ళీ అతని చెంపని సున్నితంగా చేతితో రాసింది, మరో ముద్దుకు సిద్ధమవ్వ మన్నట్లుగా. అతను తల్లి రొమ్ముల మీద తన పిడికిలి బిగించాడు, ఆమె దగ్గరగా వచ్చి కొడుకు పెదవులు అందుకున్నది. పెదవులు పెదవులు కలిపింది, వాటిని నొక్కుతోంది, మునిపంట నొక్కి వదులుతోంది, అతని కిందిపెదవిని దగ్గరకి లాగి మదత పెట్టి రెండు పళ్ళ మధ్య ఉంచి లాగి వదులు తుంది, తన నాలికని కొడుకు పైపెదవి లోపలకి పోనించి అక్కడ అతని చిగురులని తడుముతోంది, సందర్భాను సారంగా ఒకసారి ఆమె ముక్కు దూలం వంగిపోతే మరొక సారి అతనిది ఒక పక్కకి వంగిపోతూ ఉంది. ఆమె నాలుక కొడుకు నోటి లోపలి భాగలలోకి చొచ్చుకుపోతూ అతడి నోటిలోని మూల మూలలకీ తమ ప్రేమకావ్యాన్ని లిఖిస్తోంది. ఆమె తన నాలుకతో రాస్తున్న ప్రణయ కావ్యాన్ని అతను తల్లి రొమ్ముల మీద లిఖించ సాగాడు.

ఆమెరొమ్ములు చేతుల నిండుగా తీసుకున్నాడు ముందు మర్ధించాడు, గుప్పిళ్ళల్లోకి తీసుకుని పిసికాడు, అలాగే గుప్పిట్లో పట్టుకుని ఆమె చాతికేసి అదిమాడు.అతను ఎంత గట్టిగా తల్లి రొమ్ములు పిసికాడంటే ఆ సమయం లో అతని గోళ్ళు ఆమె రొమ్ముల లోకి దిగబడుతున్న సంగతి అతనికి తెలియలేదు, అతడిని కాంక్ష్గా ముద్దాడుతున్న ఆమెకీ తెలియలేదు కేవలం అతడి చేతులలో నలుగుతున్న తన రొమ్ములు ఇస్తున్న సుఖానుభూతి మాత్రమే ఆమెకు తెలుస్తోంది.