Monday, 2 April 2018

భర్తక ట్టిన తాళి బొట్టు - End

రాధ మాదవుడిని అంత ఇష్టంగా ముద్దాడిందో లేదో కానీ ఆమె మాత్రం తన కొడుకుని వదిలి పెట్టలేదు. ముద్దు పెడుతూనే శ్వాస తీసు కుంటున్న ఆమె విడుస్తున్న వెచ్చటి లావా లంటి కోరికతో నిండిన గాలి అతని ముఖాన పరుచుకుని చెమట పట్టిస్తోంది. అతను తల్లి రొమ్ములు పిసుకుతూ మధ్యలో ఆమె చన్మొలను తన చూపుడు వేలు బొటన వేలి మధ్యన ఉంచి నొక్కి మెలి తిప్పినప్పుడు మాత్రం అతని పెదవి మీద తల్లి పంటి గాటు మరొకటి పడింది. అతను తన ప్రతాపాని తల్లి చనుమొనల మిద చూపిస్తూ ఉంటే ఆమె కొడుకు పెదవి మీద తన కోరికని ప్రదర్శిస్తూఉంది. అతను తల్లి చనుమొనలని వేల్లతో మెలితిప్పి వదిలినప్ప్పుడల్ల ఆమెఅతని పెదవులని కొరుకుతు ఉంది, అందుకు ప్రతిగా అతను తల్లి రొమ్మ్ముల మిద నఖక్షతాలు చేస్తున్నడు, ఆమె ఏమీ తగ్గకుండా కొడుకు వీపు మీద ఉచిన చేతివేళ్ళూ బిగిస్తోది అక్కడ ఎర్రటి గోటి గాట్ళు ఏర్పడు తునాయి. అతను ఆగలేక తల్లి పిరుదుల కింద చేయ్యి వేసి అక్కడ నొక్కు తున్నాడు అ క్రమంలో గోటి గాట్లు పెడుతున్నాడు.

దాంతో ఆమె పూర్తిగా కొడుకు వళ్ళొకి వచ్చేసింది. పదినిముషాల తరువత ఇద్దరూ రొప్పుతూ విడివడ్దారు. అప్పుడుగానీ చూసుకోలేదామే తను సాంతం కొడుకు వళ్ళో కూర్చుని అతడిని ముద్దాడుతున్నానని, పూర్తి నగ్నంగా ఉండి ఎలాంటి జంకు గొకూ లేకుండా తను అలా కొడుకుని ముద్దాడటం గుర్తొచ్చి ఆమెకు స్త్రీ సహజమైన సిగ్గు ముంచు కొచ్చింది. చటుక్కున అతడి వళ్ళోంచి కిందకి దిగింది, కానీ అప్పుడూ గమనించింది పూర్తిగా స్థంభించి ముందోలు కూడ వెనక్కి లాగి వేయబడీ కోరికతో కంపిస్తున్న కొడుకు పురుషాంగాన్ని. తల్లి చూపులు ఎక్కడఉన్నయో గమనించిన అతను ఒక సారి తన తొడల మధ్యన చూసుకున్నడు.

అవును ఇప్పుడు దాని వంతు ప్రణయ క్రీడలో దానిది సింహ భాగం. అడవిలోని వన్యమృగాలన్ని అని చెప్పలేము. అన్ని వన్య మృగాలూ కలిస్తేనే అది అడవి అయినా కానీ అవన్ని కలిసిన వేళ సింహపు రాజ ఠీవీ దానిదే. శరీరంలో ప్రతి అవయవం మనస్సుతో అనుసంధానించ బడి రతి వేళ తమ వంతు పాత్ర పోషిస్తేనే శృంగారం వేడెక్కుతుంది. వేడెక్కి పాకాన పడా శృంగారాన్ని శీఖరపు అంచులకి తీసుకు వేళ్ళె భాద్యత మాత్రం స్థంభించిన పురుషాంగానిదే. మరి శిఖరారోహణకి సిద్దమే కదా అన్నట్ళుగా తల్లి వైపు చూశాడు అతను. ఆమె తటపటాయించింది, పూర్తిగా స్థంభించి ఉన్న కొడుకు అంగం మీద కొంచెం తడిగా ఉడి ఎక్కడ నుంచో పడుతున్న వెలుగుకి మిలమిలా మెరుస్తోంది. పవిత్రమైన దేవుని గర్భ గుడిలో ఉన్నారు తామిద్దరూ. అటువంటీ చోట దేవుని ప్రధాన విగ్రహం ముందు ఉన్న మంటపంలో కొడుకుతో రతి కార్యం జరపటం, రతిక్రీడ, తమ ప్రేమ స్రావాలు అక్కడి నేలను అభిషేకించటం ఆమెకు ఇబ్బంది అనిపించింది.

కానీ సృష్టిని నడిపే దేవుడు, సృష్టికార్యమే తన ముందు ఆవిష్కరించబడుతుంటే కాదంటడా. అతి పరమ పవిత్రమైన, దేవతతో సమానమైన తల్లి తన కొడుకుతో సంగమిస్తూ ఉంటే కాదంటాడా, యోని పూజ, లింగ పూజలని దాట్ వచ్చిన ఆ భక్తిభావం, పరమ పూజనీయమైన తల్లితో కొడుకు రమిస్తూ ఉంటే కాదంటుందా. భగవంతుని ముందు, ఆయన సన్నిధి జరుపుతున్న పవిత్ర కార్యం.

శృంగారం కూడా తప్పని ఒక మొక్కుబడిపనిగా చేస్తున్న రోజులలో, ఎటువంటి వేరే ఆలోచనా లేకుండా ఇద్దరు స్త్రీపురుషులు కేవలం శృంగారం కోసమే సంగమిస్తున్న ఇద్దరు స్త్రీపురుషుల అతినిర్మలమైన ప్రేమ ఆ దేవదేవునికి చేసె నిజమైన అర్చన కాదా! లోకం గాంచనిది, తనసొత్తు మాత్రమే అనుకునేది నిస్సిగ్గుగా భగవంతుని ముందు ఆవిష్కరించి, ఆయన సన్నిధిలోనే ఉద్రేకపడి, ఆయన సంక్షంలోనే ఆవేశపడి, కోరికతో కదిలిపోయి, రగిలిపోయి, పెనవేసుకుపోయి, కాంక్షగా ఒకరిలో మరొకరు కలిసిపోయి, తనయుడినే తనవాడిని చేసుకునే వేళ ఏ భగవంతుడు కాదంటాడు.

రేపల్లెలో రాధ కృష్ణుడిని ఎప్పుడైనా వారించిందో లేదో కానీ ఈ రాధ మాత్రం కొడుకు వంక చూస్తూ మళ్ళి తన రొమ్ములకి చేతులు అడ్డం పెట్టుకుని రెండు తొడలు దగ్గరికి పెట్టుకుని ముడుచుకుని కూర్చుని ఉంది. ఆమెలో రాధలో ఉన్న సొగసు ఉంటే అతనిలో కృష్ణుడిలో ఉన్నతెగువ ఉంది. అతను కంపిస్తున్న తన అంగంతో అలానే తల్లి దగ్గరకి వచ్చాడు.

తల్లికి బాగా దగ్గరగా వచ్చాక ఆమె ముందు నిలబడి తన రెండు కాళ్ళు ఏడమ చేసి ఆమె ముందు కూర్చున్నడు. అలా తన రెండు కాళ్ళు విడదీసి ఆమెకు అభిముఖంగాకూర్చొవటం వలన పొడవుగా బలిసి పొగరుగా నిలబడి ఆలయ ధ్వజస్తంభము లా ఉన్న అతని మదన దండం చివర తల్లిపాదాల ముని వేళ్ళానితాకసాగింది.అది ఒకదాని వెంట మరొకటిగా తన కాలి వేళ్ళని తాకుతూ ఉంటే ఆమె మోకాళ్ళ చుట్టూ మునగ దీసుకుని బిగించిన ఆమె చేతుల పట్టు సడలిపోయింది. అతను తల్లి రెండు కాళ్ళ మీద చేతులు ఉంచి ఆమె పాదాల నుచి పిక్కల మీదుగా తడుముతూ పైపైకి రాసాగాడు. ఆమె నెమ్మదిగా వెనక్కి వాలింది.

అతని చేతులు తల్లి బలమైన మోకాళ్ళాని దాటాయి. ఆమె పూర్తిగా నేల మీద వాలి పఒయింది. అతని చేతులు తల్లి బలిష్టమైన రెండు తొడలని పట్టుకున్నాయి. అతను ముందు ఆమె పాదాలు విడదీశాడు తరువాత తల్లి తోడలను చేరోవైపు లాగాడు. ఆమె తొడలు తెరుచు కోవటం ఆమె కళ్ళు మూసు కోవటం ఒకేసారి జరిగాయి. తెల్లని తొడల మధ్యన నల్లని వెంట్రుకలతో కప్పబడి ఉన్న తన జన్మ స్థానాన్ని మొదటిసారిగా చూశాడు. ఉబ్బెత్తుగా ఉండి అది, మృదువైన కండ పట్టి కఠినమైన మగవాడి ప్రేమ దండం ఢీ కొట్టి నప్పుడు సుతిమెత్తని అనుభూతి నివ్వటానికి అనువుగా ఉంది అతని జన్మస్థానం.

అప్పటికే కొడుకు చేసిన శృంగార చేష్టలకి మదోన్మతారసాలతో నిండి చెమ్మగిల్లి ఉంది ఆ మాతృమూర్తి మర్మస్థానం. ఆమె తొడలు తెరిచి ఉంచటం వలన అది కొద్దిగా విచ్చుకుని ఉంది లేత గులాబీ రంగులో ఉంది ఆమె తొడలని మరింతగా విడదీశాడు అతను. రెండు తొడలు విడదీస్తున్న కొద్దీ తల్లి యోని మరింతగా పైకి ఉబికి వచ్చినట్ళు కనబడుతోంది. అతను తన దృష్టిని తల్లి పవిత్రమైన యోని నుంచి పైకి కదిపాడు. నెమ్మదిగా కదులు తున్న పొత్తికడుపు, ఆ పైన లోతైన బొడ్డూ ఇంకా పైన సమున్నతంగా నిలిచిన గుండ్రటి, తెల్లని వక్షోజాలు, తల పూర్తిగా వెనక్కి వాల్చేసి ఉండటంతో ఆ పైన తల్లి రెండు నిండైన రొమ్ముల మధ్యగా ఆస్వామివారి దివ్య మంగళ రూపం.

ఆ అపురూపమైన దృశ్యాన్ని అతను అలా కొద్ది క్షణాలు చూస్తూ ఉండిపోయాడు. ఎందరికి దక్కుతుంది గర్భ గుడిలో ఉన్నమూల విరాట్టుని తల్లి అందమైన అచ్చాదన లేని రొమ్ముల మద్యగా దర్శించుకో గలిగే భాగ్యం. అతను ఆమెకి దగ్గరగా జరిగాడు, అతని అంగం చివర్లు తల్లి యోని రెమ్మలని తాకాయి, వెనక్కి తల వాల్చేసి ఉన్న ఆమె ఒక్క సారిగా ఆ స్పర్శకి రెండు కళ్ళు తెరిచింది, కొడుకు మదన్ ద్వజం తన యోని రెమ్మలు తాకిన వేళ ఆమెకన్నుల నిండుగా స్వామివారి నిండు రూపం కనిపించింది. తలకిందులుగా కనిపించిన ఆ దృశ్యాన్ని చూసి అంతలోనే చటుక్కున కళ్ళు మూసుకుంది ఆమె.

కొడుకు తన ప్రేమ దండాన్ని తల్లి స్త్రీత్వంలోకి మరి కొంచెం అదిమాడు అది నెమ్మదిగా మృదువుగా ఆమెలోకి ప్రవేశిస్తూంది. 20 సంవత్సరాలుగా చక్కని సంసార సుఖం అనుభవిస్తున్న్న స్త్రీ, సుమారుగా గంట నుండీ కొడుకుతో రెచ్చ గొట్ట బడిన స్త్రీ, శృంగారానికి అత్యంత అనువైన స్త్రీ యోని ఒక నిండైన మగవాడి ప్రేమద్వజాన్ని ఎలా స్వీకరిస్తుందో అలా హుందాగా ఆమె యోని తన కొడుకు ప్రేమ ద్వజాన్ని తనలోకి చేర్చుకోసాగింది. అతనికి కొత్తే, కానీ ఆమె కొత్త కాదు, ఆ కోరిక కొత్తదే కానీ ఆమె ప్రేమ కొత్తది కాదు అందుకనే అతను ఏమాత్రం వెరవకుండా తన అంగాన్ని తల్లి యోని పెదవుల మధ్యన నెమ్మదిగానె అయినా స్థిరంగా దించు తున్నాడు. అంగుళం తరువాత అంగుళం తనలోకి కొడుకు అంగం చొచ్చుకువస్తూ ఉంటే ఆమె తన తలని పూర్తిగా వెనక్కి వంచేసి తన చూపులు ఆపరాత్పరుని మీద నిలిపింది.

తనయుని మేడ్రం తనలోకి ప్రవెశిస్తూ ఉంటే కింది పెదవిని మునిపంట నొక్కి పెట్టి అతను పూర్తిగా తనలోకి ప్రవేశించే దాకా శ్వసనిబిగబట్టింది. ఒక సారి తల్లి లోకి అతని అంగం పూర్తిగా మొదలు కంటా ప్రవేశించాక అతను హ్మ్మ్మ్ అంటూ శ్వాస వదిలాడు, అప్పుడు ఆమె కూడ బిగ బట్టిన శ్వాస వదిలింది. అతను తన రెండు చేతులని తల్లి రొమ్ముల మీదవేశాడు. ఆమె తొడలు కొంచెం దగ్గరికి వచ్చి అతని నడుమును తాకుతు ఉన్నాయి. అతను తల్లి ముఖం లోకి చూశాడు.

జన్మనిచ్చిన కొడుకు. తన లోంచి పుట్టి తన చేతులలో పెరిగిన పుత్రుడు, ఏ యోని నుంచి ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చడో అదే యోని లోకి తిరిగి ప్రవేశించి తన ముఖాన్ని అంగుళం కన్న తక్కువ దూరం నుంచి పరిశీలిస్తూ ఉంటే ఆమెకి కొడుకు వీపు చుట్టూ చెతులు వేసి
అతనికి మద్దతుగా ఉండటం తప్ప ఏమి చెయ్యాలో పాలుపోలేదు.
తొమ్మిది మాసముల్ కదుపు నందున మోయగ కన్నవాడు పం
దొమ్మిది మాసముల్ కడుపు నిండుగ పాలను తాగినాడు పం
దొమ్మిది యేళ్ళుగా కడుపు నిండుగ బోజన మెట్టి పెంచితిన్

అతను తల్లి రొమ్ములు గట్టీగా నొక్కి పట్టూకుని నెమ్మదిగా ఊగటానికి ప్రయత్నించాడు. ముందు కొంచెం కదలి కష్టమైన అతనికి వెంటనే లయ తెలిసింది. కానీ అతడిని కొత్తగా అనిపించింది, ఆసక్తిగా అనిపించి కోరికనిపెంచిందీ తల్లి కదలికలు ఆమె హావభావాలు. తను తల్లి తొడల ముధ్యన గుద్దుతూ ఉంటే పైకి కిందకీ జరిగిపోతున్న తల్లి శరీరం అతనికి కాంక్షగ అనిపించింది, దెబ్బ బలంగా పడ్డప్పుడల్లా ఓర్చు కోవటానికి ఆమె పెదవులు బిగబట్టటం అతనిలో కోరికని పరుగులు పెట్టీంచింది. అయితే అతనుగుద్దే గుద్దుళ్ళాకి ఆమె ఎంత పైకి జరుగుదామన్న ఆమె రెండు రొమ్ములు అతనిగుప్పిళ్ళల్లో ఉండటంతో అది వీలుకావట్లేదు దానితో తను మరింత పైకి జరిగి పఒకుండా ఉండటానికి ఆమె తన రెండు చేతులనీ కొడుకు వీపు మీద చుట్టేసి బిగించి పట్టుకుంది, కానీ పూఅటేత్తిన గిత్తలా తల్లిని కుమ్ముతున్న అతనిదెబ్బలకి ఆమెకి పట్టుచిక్కటం లేదు. దాంతో తన రెండుకాళ్ళు లేపి కొడుకు నడుము చుటూ వెయ్యాలనుకొని ఏదో బిడియం ఆమెని ఆ పనిచెయ్యకుండా ఆపింది.

అతను పాదాలని నేల మీద తన్ని పెట్టి తల్లిని గుద్దుతునాడు. దాంతో ఆమె తన రెండు పాదాలను కొడుకు పాదాలతో పెనవేసింది. ఆక్రమంలో ఆమె కాలి మెట్టెలు అతని పాదాలకు రాసుకుపోయాయి. అది గమనించిన అతను కొంచెం విరామం ఇచ్చాడు, తల్లి మెడ మీద నుంచి ఒక పక్కకి జారిపోయిన తల్లిమంగళసూత్రాన్ని, నల్లపూసల గొలుసుని చేతిలోకి తీసుకున్నాడు. వివస్త్ర అయినప్పటి నుంచీ ఆమె వాటి సంగతి మరిచి పోయింది కనీ ఇప్పుడు కొడుకు వాటిని చేతిలోకి తీసుకునేటప్పటికి వాటి వంఖ చూసింది. అతను వాటిని తల్లి మెడలోనుంచి తీసి వేయబోయి మళ్ళి ఏమనుకున్నాడో వాటీని ఆమె మెడలోనె ఉంచి తల్లి వక్షోజాల మీద వదిలాడు. ఆమెకి ముఖంలోకి రక్తం తన్నుకొచ్చింది.

భర్తక ట్టిన తాళి బొట్టు ఆ క్షణంలో ఆమెకి ఇబ్బందిగా అనిపించింది, తీసి వెయ్యటానికి ఒక సుమగళిగా ఆమెకి మనసొప్పలేదు ఉంచు కోవటానికి కొడుకుతో రమిస్తున్న ఆసమ్యం ఆమెకి ఇబ్బందిగా ఉండి. అతను తల్లి రెందు రొమ్ముల మధ్యనవాటిని వదిలి కాలితో తల్లి మెట్టెల మిద్ద సున్నితంగా రాస్తూ మళ్ళీ మదన యాత్ర మొదలు పెట్టాడు. ఈ సారి కొడుకు తన తళి వైపే చూస్తూ బలంగా కుమ్ముతూ ఉంటే ఆమె సిగ్గుతో చితికిపోయింది. మధ్యలో అతను ఆమె మంగళ సుత్రాన్ని తీసి తల్లి పెదవుల మీద ఉంచి తన పెదవులని వటి మీద ఉంచాడు. అతను నెమ్మది నెమదిగా తల్లి తాలిని పక్కకి లాగుతూ ఉంటే క్రమంగా వారిద్దరి పెదవులు జత పడ్డాయి. ఆ ముద్దుకి ఆమె రక్తం జిల కొట్టీనట్ళింది. వరిద్దరిఎంగిలీ ఆమె తాలికి ఇరువైపులా అంటుకుని అది తడిచిపోయింది. ఆ ముద్దుతరువాత అతను తల్లితో రమించే వేగం, బలం రెండూ పెరిగాయి, ఆమేమీ కన్నేపిల్ల కాదు కద కొడుకు దెబ్బలకి హడలి పోకుండా తట్టుకుంటోంది. వారిద్దరి ప్రేమ శబ్ధాలు ఆ గుడిలో మార్మ్రొగుతున్నాయి.

నిత్యం వేద మంత్రాల నడుమన పూజ లందుకునే ఆ స్వామికి వేల సంవత్సరాల తరువాత అత్యంత స్వచమైన ప్రేమ పూజ జరగసాగింది. పడుతున్న ప్రతి దెబ్బకీ మ్మ్ మ్మ్ అంటూ మూల్గుతున్న తల్లి మూలుగులు, రిథిమిక్ గా చేస్తున్న చప్పుళ్ళూ, వాటికి జతగా వారిద్దరి ఉచ్వాసనిశ్వాసలూ కలగలిసి ప్రణయ సంగీతాన్ని ఆ గుడి గోడల మీద ప్రవహింపచేశాయి.తల్లి భగం లో తనయుని మేడ్రం లయ బద్దం గా మర్దిస్తుంది. శివా లింగ మదన తాండవ నాట్యం చేస్తుంది. ఇక తట్టు కోలేక ఆమె రెండు కాళ్ళూ లేపి కొడుకు నడుము చుట్టూ బంధం వేసింది. తన శరీరాన్ని కొడుకుకి అప్పగించింది.

మీరిన ప్రేమతో చనులు మీటగ పుత్రుడు ముద్దు లెట్టగన్
భారతి పుష్పమేవిరిసి భారములయ్యెనుసళ్ళుముచ్చికల్
పిర్రలు వత్తుచూ నదిమి బట్టగ పుత్రుని ఆశ్వ మేడ్రమే
మర్దన జేయ కీలమును మేడ్రము దించెను పూకునింపగన్

పుత్రోత్సాహముబొందు తల్లి చనులాపుత్రుండు చీకంగ పూ
కంతావిచ్చుకొనంగ సళ్ళు బిగువై కీలాగ్ర నుబ్బంగ పూ
కంతా బారుగ లావుగున్న శివలింగాకారమేనింప గు
ద్దంతానెత్తగదెంగుదెంగుయనుచున్ దెంగించు కోవదే

కనిపెంచిన కన్నతల్లి కౌ గిట్లోకి తీసుకుని తనువునప్పగిస్తే ఏ కొడుకు ఆగుటాడు. అతను తల్లి మీద ఎగిరెగిరి పడ్డాడు. వేగంగా ఢీ కొట్టాడు బలంగా ఆమెలోకి పదేపదే ప్రవేశించాడు. ఆమె శరీరం అలలు అలలు గా సుఖానుభూతికి లోనౌతోంది. తనని అనుభవిస్తున్న కొడుకుని కన్నతల్లి ఆమె, ఆ కొడుకు తండ్రితొ 20 ఏళ్ళుగా కాపురం చేస్తున్న స్త్రీ ఆమె సుఖాన్ని ఆస్వాదించటం తెలిసిన స్త్రీమూర్తి, కానీ అతను లేత వయస్కుడు, తొలి అనుభవం పోందుతున్నవాడు, అందులోనూ కోరి కౌగిట చేరింది.

కన్న తల్లి కాబట్టీ అంత వరకూ జంకూ గొంకూ లేకుండా తడ బడ కుండా వచ్చాడు కానీ సయ్యాట, కామ కేళి సాగుతుండగా తల్లి మూల్గులు, ఆమె బిగికౌగిలింతలు, తన జన్మస్థానం కలిగించే ఒరిపిడి అతడిని నిలపలేక పోయాయి. దాంతో కొద్దిసేపటి తరువాత అత్యంత బలంగా ఆవేశంతో దెబ్బలు కొడుతూనే తన ప్రియమైన తల్లి యోని లో స్కలించసాగాడు. అత్యంత వేగంతో తనయుని చిక్కని, యవ్వన వీర్య ప్రవాహం అగ్ని పర్వతం బద్దలైనట్లు లావాలా చిమ్ముతుంటే తల్లి అంతరాల లోకి ప్రవేశిస్తుంటే ఆమె పులకించి పోయింది. అంతులేని ఆనందంతో తన్మయత్వంతో ఆమె తనువు పులకించింది, కంపించింది. ఆపుకోలేని అనురాగం ప్రేమతో, ఆ క్షణంలో తనయుని తనలోకి పూర్తిగా నింపుకోవాలనే ఆరాటం తో రెండు కాళ్ళెత్తి అతనిపిరుదల పై వేసి, తన చేతులతో అతన వీపుపై బంధించి బలంగా అతడిని అదుము కొంటూ, తన భగకండరాలు సంకోచ వ్యాకోచాలకు ప్రతిగా సుతుడి వీర్యపు ధారలు కురుస్తుంటే అమె అడతనం దేహం ఏకమై అందుకొంది.

ఎవ్వరి చేజనించితివొ ఎవ్వరి చన్నుల పాలుతాగియున్
ఎవ్వరుస్నానపానములు జేయగ పెంచగ పెద్దగైతివో
అవ్వరి సళ్ళు చీక మద సాడును జుర్రగ మొడ్డదింపగన్
కెవ్వున కేకలేసె రతికేళిన కాళ్ళను పుత్రునిమీదవేయగన్

నెమ్మదినెమ్మదిగా అతను ఊపుల వేగం తగ్గింది అందులో బలంకూడా అతను తల్లి మీద వాలి పోయాడు, ఆమెకి తృప్తిగానే ఉంది. అయితే ఆమె ఇంకా అలిసి పోలేదన్నది నిజం. అతను తమ బంధాన్ని ఉప సంహరించ కుండానే తల్లి మీద వాలిపోయాడు. తనయుని వీర్యం కోటానుకోట్ల వీర్య కణాలు తల్లి భగం లోనికి ప్రవేశించి ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న అండం లోనికి ఒక బీజం చోచుకొని పోయింది.తల్లి పవిత్ర సుక్షేత్రం లో తనయుని బీజం ప్రవేశించింది. వీర్య అండ సంయోగము, క్షేత్ర బీజ సంయోగం ఫలధీకరణo జరిగింది.

తల్లి తనయులు అన్రగా సంగమం ఆనంద సంగమం పరిష్వంగ సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూ, తల్లి కొడుకు కళ్ళ లోనికి సిగ్గుసిగ్గుగా చూసింది. తనయుడి కళ్ళలో తల్లిని తన మగతనం తో సుఖపెపెట్టా ననే గర్వం తో కూడిన ఆనందం కనిపిస్తుంది. అందుకే తల్లి అయినా తనను ఆక్రమించుకొని అనుభవించి సంతృప్తి పరిచిన పురుషుని చూసినప్పుడు యే కుల స్త్రీ కైనా సహజంగా వచ్చె సిగ్గు అ క్షణం లో ఆమెకు కలిగింది.అమ్మా కొడుకుల శృంగారం అమలిన అత్యంతానురాగ ఆత్మీయ అపురూప అమోఘ అనుపమాన అనిర్వచనీయ అనూహ్య అద్భుత అద్వితీయ అలౌకిక అగణిత అజేయ అపూర్వ అతులిత అనన్య అసమాన అకళంకింత అనుభూతి, అనుభవం, అనుబంధం. అనురాగ సంగమం.

స్త్రీ పురుష సంగమం భిన్నత్వం లో ఏకత్వం. హృదయం మనసు శరీరం ఏకమై అనురాగమ తిశయించి ఇద్దరు ఏకమై పోవాలనే తృష్ణ ఉధృతమై ఆలింగనం లో ఒకరి లోకి మరొకరు ప్రవేశించి ఆణువణువూ స్పృశించి అన్వేషించి పంచేద్రియాల తో ఆస్వాదించి అఘ్రాణించి మధుర మదనామృతము గ్రోలి కోర్కెతో అవేశము తో విప్పారిన స్త్రీత్వ పుష్ప దళాలను చీల్చుకొంటూ పురుషత్వము ప్రవేశించి నిండుగా అక్రమిస్తే ఐక్యము కావాలనే ఆర్తి ఆరాటంతో అనురక్తి పునరుక్తితో ఇంతకి తీరని కోర్కెతో సంగమిస్తుంటే తల్లి తన తనయుని తిరిగి తనలోకి తీసుకో వాలనే తమకం తో పరిపూర్ణ పురుషత్వంతో పుత్రుడు తన స్త్రీత్వపు అణువణువునూ శోధిస్తుంటే ఆనందముతో అనుభవిస్తూ పుత్రుడిని ప్రోత్సహిస్తూ అనంతమైన అవధులు దాటిన ఆవేశంతో అనుభవాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ప్రతిస్పందిస్తూ మదన మృదంగ నాదం లయబద్ధం ప్రతిధ్వనించేలా అనుసంధిస్తూ అంతులేని సుఖం శిఖరాగ్రాలు చేరి తనయుడిని తనలోనే శాశ్వతంగా ఉంచుకోవాలని తనలోకి తనయుని బిగువైన లింగాన్ని పొగరుతో అంతకంతకూ పెరిగి తన స్త్రీత్వపు అంచులు తాకి మరింతగా లోపాలకి పోవాలనే ఆరాటంతో పుత్రుడు యవ్వన బలం ఆవేశంతో అధిరోహిస్తుంటే ఆ పురుషత్వాన్ని తన స్త్రీత్వముతో బిగించి అదుముకొంటూ తల్లి ఆడతనం తనయుడి మేడ్రమర్ధనంతో తనువంతా పులకించి ఆణువణువూ కంపించి ఆపుకోలేని అనుకంపనల తో భావప్రాప్తి పొందుతుంది తల్లి. తల్లి పులకింత తో పుత్రుని మేని లో నరాలు పురెక్కి ఆపుకోలేని అవేశం తో చిక్కని మదోన్మత వీర్యం అంతులేని వేగంతో తల్లి భగాన్ని నింప తృప్తి పొందిన తల్లీ తనయులు.

తల్లి ఆపుకోలేని ప్రేమానురాగంతో పుత్రుని ముఖాన్ని ముద్దులతో నింపుతుంది. తల్లి ఆడతనాన్ని జయించాననే పొగరుతో తల్లి కన్నుల లోకి చూస్తుంటే అమ్మ ఆడతనం సిగ్గు పడి అప్పటిదాకా హద్దులు లేని రతికేళిలో పాల్గొని ముద్దుగా తిట్టిన తల్లి సిగ్గుతో తనయుని ముఖాన్ని దగ్గరకు తీసుకోని ముద్దులతో నింపేస్తుంది. స్త్రీ పురుషల మధ్య శృంగారంలో కూడా ఈ అనుభూతి వున్నా తల్లీ తనయుల మధ్య శృంగారరతి కేళి లో అనుభూతి సాటిరానిది. అనుభవం వున్నవారికే అర్ధమయ్యే అనిర్వచనీయమైన అపురూప అనన్య సామాన్య ఆనందం.

పరిణితి పరిజ్ఞానం వున్నవారే అర్ధooము చేసుకోగలరు. స్థన్య మిచ్చే ప్రతి తల్లి భగం విరిసి కామరసాలు స్రవించి భావప్రాప్తి పొందుతుంది. నవ మాసాలూ మోసి కని పెంచి పెద్ద చేసినపుత్రుఢు యౌవనం రాగానే వేరే స్త్రీ తో రమించఢంతో బాధ. అందుకే ప్రతి అత్తకూ కోడలి మీద కోపం. తాను అనుభవించ వలసిన పుత్రుని యౌవన పురుషత్వాన్ని తను కాక వేరే స్త్రీ అనుభవిస్తుంటే బాధ.

తిరుమల లోన కట్టితిని తాళిని యమ్మకు ముద్దుదీర్చగన్
ఇరువది యేళ్ళ పుత్రుడు రమేశ్వర లింగస్వరూప భర్తతో
విరిసిన ప్రౌఢ భారతి రమించగ శోభన్ పెళ్ళి కూతురై
తిరుమల వెంకటేశుడె ముదంబున జూచె సతీసమేతుడై

తాత్పర్యము: సందర్భ సహిత వ్యాఖ్యానము: అమ్మ కోరగ తిరుమల కొండ మీద వసతి గృహము లోపెద్దమ్మ అమ్మమ్మలు నిర్వహించగ వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధి లో తాళిని

కట్టాను. ముందుగానే ప్రణాళిక ప్రకారము అమ్మ పెద్దమ్మ అమ్మమ్మలు అన్నీ సిద్దం చేసుకొని, కొత్త తాళి, పట్టుబట్టలు, తదితర వస్తువులను తీసుకొచ్చారు. అమ్మను పెళ్ళికూతురుగా అలంకరరించి, తిరుమల కొండ మీద వేదనాదం వినిపిస్తుండగా అమ్మకు మెడలో తాళి కట్టాను. రాత్రి అమ్మను శోభన పెళ్ళి కూతురుగా ముస్తాబు చేసి తెల్లని పసుపు అంచు కంచిపట్టుచీరె, పూలజడ, చేతిలో వెండి పాల కలశం తో గదిలోకి పంపారు. ఇరువది యేళ్ళ పుత్రుడు, రమేశ్వర లింగస్వరూపుడినే భర్తగ పొందిన నలుబదేళ్ళ ప్రౌఢ భారతీ దేవి శోభనాన్ని తిరుమల వెంకటేశ్వరుడు సతీ సమేతంగా చూచాడు సంతోషంతో.

వరములు నిచ్చు దేవతలు బ్రహ్మ సరస్వతి పార్వతీరమే
శ్వరులరుదెంచిరే భువికి శోభన కార్యము జూడగన్ మహా
పురుషుడు సంగమాతిశయమున్ రతిక్రీఢన అమ్మ భారతీ
విరిసిన పుష్పమందు ప్రతిష్టించగ లింగము సంతసంబుగన్

తాత్పర్యము : : సందర్భ సహిత వ్యాఖ్యానము

ఆ శోభన కార్యము – రమేశ్వర లింగ స్వరూపుడైన పుత్రుడే శివుడు మగడై వేచియండ, ప్రౌఢ పొంగుల కామ మదోన్మత రతిస్వరూపిణి పరిణిత స్త్రీత్వ రూప లావణ్య సుగంధ విరిసిన పుష్పశోభన శుభాంగి ఘనజఘన కుంభనితంబిని తల్లి భారతియే శోభన పెళ్లి కూతురిగ సుందర తల్లి నలంకరించగ, నును సిగ్గుతో మురిపాల పాల పాత్ర తో రాగ ఆ మహాపురుషుడైన పుత్రుడు సంగమ కొర్కె అతిశయించగ తల్లి భగమునందు లింగ ప్రతిష్ట జేసే మహాద్భుత కామ కేళిని జూడగ వరములు నిచ్చు దేవతలు సరస్వతీ బ్రహ్మ, శ్రీదేవి భూదేవీ మహా విష్ణువు, పార్వతీ పరమేశ్వరులరుదెంచిరి భూమికి.

సిరులనొసంగులక్ష్మి ప్రమోదిని శక్తినొసంగెడి దేవి పార్వతీ
వరములొసంగు దేవతల యందము శోభవికస్మితాబ్ద యా

భరణములైన నిర్జరి సమున్నత స్త్రీత్వపు భోగభాగ్యముల్

పరిణిత తల్లి భారతియె భార్యగ వచ్చెను పెళ్లికూతురై!