Friday, 6 April 2018

మడ్డ పిచ్చి మడ్డ గుడిపించింది

తెలతెల్లవారుతుండగా... ఆ పచ్చని పల్లెటూరిలో గుడి నుంచి బద్ధకపు మంచు తెరలు చీల్చుకుంటూ ఊరంతా హోరుగా సుప్రభాతం వినపడుతుంది. ఇంతలో భరణి శాస్త్రి గారి ఇంట్లో కోలాహలం మొదలైంది. భరణి శాస్త్రి గారిది వేద పండితుల కుటుంబం కొన్ని శతాబ్దాలుగా ఆ గ్రామంలో శాస్త్రి గారి వంశానికి తిరుగులేని గౌరవం. రాజుల కాలంలో శాస్త్రి గారి కుటుంబానికి కొన్ని వందల ఎకరాలు అప్పటి రాజులు అగ్రహారంగా రాసి ఇచ్చారు. కాలం, చట్టాలూ మారుతున్న కొద్దీ చివరకు ఒక 15 ఎకరాలు మిగిలింది. భరణి శాస్త్రి గారు ఇంటి పెద్ద ఆయన తమ్ముడు సీతారామ శాస్త్రి. ఇంటి పెద్ద అయిన సోమయాజులు శాస్త్రి గారు కాలం చేసిన తరువాత పెద్ద కొడుకు అయిన భరణి శాస్త్రిగారు ఇంటి పెద్ద అయ్యారు. అన్నయ్యగారంటే సీతారామశాస్త్రి గారికి ఎనలేని గౌరవం. ఇంట్లో ఏ విషయంలో అయినా తుది నిర్ణయం తీర్పు భరణి శాస్త్రి గారిదే.

భరణి శాస్త్రి గారి భార్య పవిత్ర 42 ఏళ్ళు ఉంటాయి ఈమెకి శాస్త్రి గారికి 12 ఏళ్ళ వయసు వ్యత్యాసం ఉంటుంది. ఊరిలో భరణి సీతారామ శాస్త్రులకి ఎంత గౌరవముందో అంతే గౌరవం వాళ్ళ భార్యలకు ఉంది. ఇక సీతారామ శాస్త్రి గారి భార్య ప్రగతి పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఈమెది ప్రగతిశీల మనస్తత్వం. ఇంట్లో సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి భర్త బావగార్లకి భయపడి మడి సాంప్రదాయాలతో ఉన్నా, ఆమెకి జీన్స్, చురీడార్స్, లెగ్గింగ్స్ లాంటివి వేసుకోవాలని ఎంతో ఆశ. ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ పవిత్రని పెద్దమ్మ అని ప్రగతిని చిన్నమ్మ అని గౌరవంగా పిలుచుకుంటారు.

భరణి శాస్త్రి పవిత్రమ్మల కూతురు కాజల్, ఊరు దగ్గర టౌన్లో జూనియర్ కాలేజీ లో ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతుంది. ఇక సీతారామశాస్త్రి ప్రగతి అమ్మల అమ్మాయి తమన్నా అదే కాలేజీలో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతుంది. సనాతనంగా వాళ్ళ ఇంటి సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి పద్దెనిమిదో ఏటికి వచ్చేసరికి ఆడ పిల్లలకి పెళ్లి చేసేస్తారు. కాబట్టి శాస్త్రులు కాజల్ కి మంచి పెళ్ళికొడుకుని చూసే పని ప్రారంభించేసారు.

ఇక పోతే... శాస్త్రుల కుటుంబానిది కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా 25 సెంట్ల విస్తీర్ణం లో ఉన్న విశాలమైన నివాసం... దానిని ఇల్లు అనలేము... అలా అని ఒక మహాలో కోటో కాదు. ఒక ముచ్చటైన విశాలమైన మండువా పెంకుటిల్లు. కాకపోతే పాలేర్లకి చిన్న ఇళ్ళు పశువుల కొట్టాలు, కూరగాయల, పండ్లు, పువ్వుల తోటలూ అన్నీ ఆ 25 సెంట్లలో ఉంటాయి. ఆ ఊరిలో జమీందారు గారి తర్వాత అతి పెద్ద నివాసం శాస్త్రులగారిదే. అంత ఇంటిని చూసుకోవటానికి ఒక పాలేరు కుటుంబం ఎప్పుడూ ఉండేది. కాకపోతే ఈ మధ్యే 30 సంవత్సరాలుగా పాలేరుగా పని చేసిన జీవ రత్నం (జీవా) అనారోగ్యంతో హాస్పిటల్ లో చేరవలిసి రావటంతో జీవా కుటుంబం అంతా టౌన్కి తరలి వెళ్ళిపోయింది. కాకపోతే వెళ్లిపోయేముందు వాళ్ళ మేనల్లుడిని పాలేరుగా పెడతామని చెప్పి శాస్త్రుల కుటుంబానికి జీవా మాట ఇచ్చాడు.

భరణి శాస్త్రి: పవిత్రా... చెవులు వినపట్లేదంటే... గుమ్మంలో ఎవరో కాకిలా అరుస్తుంటే పట్టించుకోవే?

పవిత్రమ్మ: అబ్బా... ఆగండీ... ఇంట్లో పాలేర్లు కూడా లేరాయె. మరిది గారి కుటుంబమేమో పెళ్ళికని పట్టణం వెళ్లారు... అమ్మాయి కాలేజీ కి వెళ్ళిపోయింది. పాలేరు కూడా లేకుండా నేను ఎన్ని పనులని తెముల్చుకోను? అర్ధం చేసుకోరు సుమీ!

భరణి శాస్త్రి: ఆఁ... వెలగబెట్టావులే... ముందు వెళ్లి గుమ్మంలో అరుస్తున్న ఆ మాల కాకి ఎవరో చూడు...

భర్త మాటలతో... చేతిలో చీపురు కింద పడేసి గుమ్మం వైపుకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళింది పవిత్రమ్మ...

ఎదురుగా... బొగ్గు ముక్కలంతా నల్లగా, నిగ నిగ లాడుతూ, పుష్టిగా కండ పట్టిన 5 అడుగుల 8 అంగుళాల ఆకారం ఒకటి కనపడింది. పరాయి మగాడిని... అదీ 25 ఏళ్ళు వయసున్న పాలేరుని అంత దగ్గరగా ఎప్పుడూ చూసి ఎరుగని పవిత్రమ్మ మనసులో... "అబ్బా... ఏమి రంగూ... ఏమి అందం... కండ పట్టి పుష్టిగా నల్ల రాతిలో చెక్కిన మన్మధుడిలా ఉన్నాడు" అనుకుంటూ గుడ్లు అంతవి చేసి వాడివైపు చూస్తూ లోకం మర్చిపోయింది. అంతలో "అమ్మగారూ" అన్న మాట విని, తిరిగి ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చింది. తేరుకుని, చీర చెంగుని తలపై కప్పుకుని ఒకవైపుకు తిరిగి... "ఎవరు నువ్వు ఏం పని మీద వచ్చావు" అని అడిగింది. "అమ్మగారూ... నా పేరు లారెన్స్ మా మావయ్య జీవా, భరణి శాస్త్రి గారిని కలిసి మీ ఇంట్లో పాలేరుగా చేరమని పంపించాడు". దానికి పవిత్రమ్మ "ఓహో నువ్వేనా జీవా మేనల్లుడివి... సరే పక్కన కూర్చో అయ్యగారు వస్తారు" అని చెప్పి ఏవండీ అని అరుసుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది....

"ఏవండోయ్ వచ్చింది జీవా మేనల్లుడు లారెన్స్ అంట" అని పవిత్ర అనగానే భరణి శాస్త్రి "అవునా, వెధవ ఇప్పుడు వచ్చాడా" అనుకుంటూ గుమ్మం దగ్గరకు వెళ్ళాడు.
గుమ్మం పక్కన నేలమీద కూర్చున్న లారెన్స్ భరణి శాస్త్రి గారిని చూడగానే "దండాలయ్యా..." అన్నాడు. దానికి భరణి శాస్త్రి...

"వెధవా... ఇప్పుడు అంటరా నువ్వు వచ్చేది? ఇంట్లో పనులు చెయ్యలేక మా ఇంటిల్లపాదీ నడుములు పడిపోతున్నాయిరా దరిద్రుడా" అని కసురుకున్నాడు. ఇది చూసి లారెన్స్ "అయ్యా ... అలా కోపగించుకోవద్దయ్యా... దండాలయ్యా..." అంటూ కాళ్ళు పట్టుకోవడానికి దగ్గరకి రాబోతుంటే, "ఛీ ఛీ దరిద్రుడా... అవతలకి పో ఇప్పుడే పూజ చేస్కుని పవిత్రంగా వచ్చా" అంటూ భరణి శాస్త్రి చీదరించుకున్నాడు. "టౌన్ లోని హాస్పిటల్ లో మా మామని (జీవా)ని చూసుకుని పనులు చక్కబెట్టుకుని వచ్చేపాటికి ఆలస్యం అయ్యింది బాబుగారూ" అంటూ బతిమిలాడుకున్నాడు లారెన్స్. ఇది విన్న భరణి శాస్త్రి "సరే సరే వెళ్లి ముందు మా పాయఖానాలు గబ్బు కొడతన్నాయి శుభ్రంచేసి తర్వాత తోటలో పని చూడు" అని చెప్పాడు. "అలాగే అయ్యా..." అనుకుంటూ లారెన్స్ పాయఖానాల వైపు పరుగులు పెట్టాడు.

లారెన్స్ ని చూసి పూకులో జిల రేగిన పవిత్ర భరణి శాస్త్రి నుంచి తిన్నగా వంటింట్లోకి వెళ్లి మంచి మందపాటి వంకాయ ఒకటి తీస్కుని ఎవరూ చూడకుండా జాకెట్లో దాచుకుని బాత్రూం పరిగెత్తింది. బాత్రూం గడియ వేసి తిన్నగా చీర ఎత్తుకుని బాత్రూం లో గట్టుమీద కూర్చుని కాళ్ళు పైకెత్తి పంగ చీల్చి జాకెట్లోంచి వంకాయ బయటకు తీసి ఒక 5 నిమిషాలు లారెన్స్ ని ఊహించుకుంటూ వంకాయతో తన ముదిరిన పూకు పెదాలపై నిలువుగా రుద్దుకుంది. ఇక ఆవేశం కట్టలు తెంచుకుంటుంది అనగా కసిగా పెదాలు కొరుక్కుంటూ "లారెన్స్... నా రంకు మొగుడా అబ్బా... గట్టిగా దెంగురా" అనుకుంటూ వంకాయని లోతుగా లోపలికి బయటకి ఆడించటం మొదలుపెట్టింది. అలా ఒక 2 నిమిషాలు కసిగా వంకాయతో కొట్టుకున్నాక పవిత్రమ్మ ముదురు పూకు చిక్కటి కామ పాకాలు చిమ్మింది... తెరలు తెరలుగా వస్తున్న కామోద్రేకపు ముగింపుని తట్టుకోలేక పవిత్ర మూలుగులు మూలుగుతూ బాత్రూం గట్టు వెనక ఉన్న గోడకు కూలపడింది. ఒక నిమిషం అలా సొమ్మసిల్లి గోడకు ఆనుకున్నాక బయట నుంచి వినపడుతున్న భరణి శాస్త్రి అరుపులకి ఉలిక్కిపడి తేరుకుని చీర సర్దుకుని చేతిలో ఉన్న వంకాయ బాత్రూం వెంటిలేటర్ లోంచి బయటకి పడేసి చీర చెంగు తలకి కప్పుకుని మహా పతివ్రతలా తలవంచుకుని ఇంట్లోకి వెళ్ళింది. బాత్రూం వెనకాలే బాత్రూం శుభ్రం చేయడానికి చీపురు ఫినాయిలు వెతుక్కుంటున్న లారెన్సుపై ఆ వంకాయ పడింది. లారెన్స్ ఉలిక్కిపడి పైకి చూసుకున్నాడు... కాకి ఏమైనా వేసిందేమో అనుకుని తన పనిలో మునిగిపోయాడు.

ఇంట్లోకి వచ్చిన పవిత్రని చూసి భరణి శాస్త్రి "ఎక్కడ తగలడ్డావే... ఎన్ని సార్లు కేకలు వెయ్యాలి?" అని కసురుకున్నాడు. దానికి పవిత్ర "సాయంత్రం గుడిలో నేను పురాణ ప్రవచనం చెయ్యాలి కదండీ... నాకు ఇష్టమైన కుంకుమపువ్వు రంగు చీర ఆరిందో లేదో చూద్దామని దొడ్లోకి వెళ్ళాను". "సరేనే ఇంతకీ దీనిగురించి నీ ప్రవచనం ఈ రోజు?" అని భరణి శాస్త్రి అడిగాడు. దానికి పవిత్ర "గరుడ పురాణం - పాపాలకి నరక శిక్షలు" అంది. ఇది విన్న భరణి శాస్త్రి "చాలా గంభీరమైన అంశాన్ని ఎంచుకున్నవే" అన్నాడు. అందుకు బదులుగా పవిత్ర "అవునండీ... ఈ కలియుగంలో జనానికి బొత్తిగా పాపభీతి పోయిందండీ నరకం అనేది ఉందనీ పాపాలకి శిక్షలు ఉన్నాయన్న సంగతే మర్చిపోయారు". ఇది విన్న భరణి శాస్త్రి పులకించిపోయి "పవిత్రా... నీ లాంటి ఉత్తమురాలు నాకు భార్య అవ్వడం ఎన్ని అగ్నిహోత్రాలు చేసుకుంటే దక్కిన పుణ్యమో" అన్నాడు. దానికి పవిత్ర "లేదండీ... ఆడవాళ్ళలో ఉత్తములు మామూలే కానీ మగవారిలో మీ అంత పండితుడు మంచి మనసున్న వారూ బహు అరుదు మీరు నా భర్తగా దొరకటం నా జన్మజన్మల అదృష్టం" అంటూ బదులిచ్చింది. అంతలో భరణి శాస్త్రి "సరే కానీ... జమీందారు గారు కబురు పెట్టారు ఒకసారి కలిసిరావాలి మన తోటలో గుమ్మడికాయలూ, బెండకాయలూ కోసి నిన్న వంటింటిలో పెట్టాను తీసుకురా" అన్నాడు. పవిత్ర వాటిని తీసుకొచ్చి భరణి శాస్త్రి ని సాగనంపింది.

జమీందారు ఇంటికి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న భరణి శాస్త్రికి నుదుట చెమటలు పట్టటం మొదలెట్టాయి, అవి తుడుచుకుంటూ మనసులో ఇలా అనుకుంటున్నాడు "ఇంకా ఎన్నాళ్ళు అనుభవించాలో నేను ఈ మానసిక క్షోభ... చేసిన పాపాలకి భూమి మీదే శిక్ష అనుభవించడం అంటే ఇదేనేమో"!

ఇంతకీ ఈ మధ్య కాలంలో భరణి శాస్త్రిని జమీందారు గారు ఇంటికి పిలుస్తున్నప్పుడల్లా ఇంతగా పీడిస్తున్న విషయం ఏంటి???

25 సంవత్సరాలు గతంలోకి వెళ్తే...

అప్పట్లో భరణి శాస్త్రికి సుమారు 27 ఏళ్ళు. ఊరి జమీందారు మోహన్ బాబు గారికి ఒక్కత్తే కూతురు లక్ష్మి. తల్లి లేని బిడ్డ కావటంతో జమీందారుగారు లక్ష్మిని అల్లారు ముద్దుగా చూసుకొనేవాళ్ళు. తన కూతురుకి ప్రపంచంలోని అన్ని విద్యలూ తెలియాలని ప్రతి విద్యలోనూ ఉద్ధండులతో ఇంటిలోనే లక్ష్మికి పాఠాలు చెప్పించేవారు. ఇలా జమీందారు మోహన్ బాబు గారు లక్ష్మికి పాశ్చాత్య సంగీతం, శాస్త్రీయ సంగీతం, నృత్యం, శిల్ప కళ ఇంకా చాలా విద్యలు నేర్పించారు. అయితే తెలుగు సాహిత్యం, ఛందస్సు విషయాల్లో భరణి శాస్త్రి గారూ సీతారామశాస్త్రిగార్లని మించిన వారు ఎవరూ లేరని జమీందారుగారు భరణి శాస్త్రిగారిని లక్ష్మికి పాఠాలు చెప్పటానికి ఇంటికి ఆహ్వానించారు. లక్ష్మి అప్పుడే 7వ తరగతి చదువుతుండగా పెద్దమనిషి అయ్యింది. అప్పట్లో 27 సంవత్సరాలు వయసు ఉన్న భరణి శాస్త్రిగారికి లక్ష్మిని చూసిన మొదటి క్షణమే కామం కట్టలు తెంచుకుంది. అంతటి అందాలరాశి జమీందారు మోహన్ బాబుగారి కూతురు లక్ష్మి మరి! ఆ వయసులోనే 5 అడుగుల 7 అంగుళాలు ఎత్తులో, కసి రేపే మొహంతో, అంత చిన్న వయసులోనే అరచేతికి పట్టనంత ఎద సంపదతో, బంగారపు రంగు మేని ఛాయతో ముసలోడికైనా కనికరంలేకుండా మానభంగం చేయాలనిపించేలా ఉండేది లక్ష్మి. ఇంతటి అందాలరాశిని దగ్గర్నుంచి చూసే అదృష్టానికే ఉప్పొంగిపోయాడు భరణి శాస్త్రి, జమీందారు గారు ఇచ్చిన బాధ్యతను ఆనందంగా అంగీకరించాడు కూడా. చూసిన మొదటి రోజునించీ లక్ష్మిని ఊహించుకుంటూ రోజుకు కనీసం 4-5 సార్లైనా మడ్డ కొట్టుకుని కార్చుకునేవాడు భరణి శాస్త్రి.

ఒక నెల రోజులు అతి కష్టంమీద తనని తాను తమాయించుకుంటూ అదుపు తప్పకుండా లక్ష్మికి పాఠాలు చెప్పాడు భరణి శాస్త్రి. ఎన్ని సార్లు లక్ష్మిని కసితీరా మానభంగం చేయకుండా ఆపుకున్నాడో లెక్క లేదు. జమీందారు గారి సంగతి తెలుసు కూడా, ఏమైనా తేడా వస్తే జమీందారు మోహన్ బాబు గారు తల తీసి గుమ్మానికి వేలాడదీస్తారని తెలుసు. కానీ నెల తరువాత భరణి శాస్త్రి వల్ల కాలేదు, తాను కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా కీర్తి ప్రతిష్ఠలు ఉన్న వేద పండితుల కుటుంబం నుంచి వచ్చాడని మర్చిపోయాడు, లక్ష్మి తన కూతురు వయసున్న పిల్ల అని మర్చిపోయాడు. లక్ష్మి అందం శరీర సౌష్ఠవం అలాంటిది మరి!