Saturday, 24 March 2018

నాలుగు పత్తిగింజల సంసారం

గదిలో అత్తరు గుమ గుమలు సంపెంగ పువ్వుల వాసన లతో నిన్దిపాయింది, ప్రియ జయని ఎత్తుకువచ్చి మంచం మీదకు జార్చింది, జయని ఆకలిగొన్న పులి, జింకను విర్చుకుపడి తిన్దానికా అన్నట్లు చూడసాగింది, జయ ఉచ్చ్వాశ నిచ్వాశాలు మాత్రమే వినపడసాగాయి.
జయ కాలు మీద కాలు వేసుకుని తన నగ్న సౌందర్యాన్ని చూపించసాగింది, బాగా నలిగినా కళ తప్పని ఒళ్ళు, అరటి భోదేల్లాంటి తొడలు తెరిచి విలాసంగా పడుకుంది.

జయ కాళ్ళ పై ప్రియ సున్నితంగా ముద్దులు పెట్ట్కోసాగింది.
ప్రియ స్పర్శకి జయ లో వేడి సెగలు మొదలయ్యాయి, ప్రియ తలపై నొక్కుకోసాగింది.
జయ సున్నితమైన తొడల చర్మాన్ని పంటి మద్య కోరకసాగింది. వాటంగా దొరికిన పిర్రాలను, నడుమును పట్టుకుని పైకి ఎగబాకసాగింది, ప్రియ
అలా తొడలు కోరకకే అక్కడ చర్మం సున్నితంగా ఉంటుంది, తొడలు నలిగిపోతున్నాయి, పిర్రలు ప్రియ దంతాలమద్య గాట్లను నిమ్పుకొంటూనాయి. నువ్వు ఆడదానివా మొగడివా, నా నడుం ఏం అపకారం చేసిందే నీకు పిల్ల పూకా.
ప్రియ జయ చేతులను ఒక చేత్తో పట్టుకొని బలంగా నొక్కి లేక సుకుమారమైన పెదాలమీద దాడి చేసింది ఆఆఆ ఆఆఆఅమ్మా..నా సళ్ళు పొంగుతున్నాయి ఎదో తమకంగా ఉంది.
జయ దవడను చేతులలో పట్టుకొని బలవంతంగా నోరు తెరిచి నాలుకతో దాడి చేయసాగింది. తల్లి అమృత కలశాలు రెండు చేతుల్లోకి తీసుకొని నలపసాగింది, అవి ప్రియ చేతుల్లో సమున్నత శిఖరాలయ్యాయి..
తనను ముద్దు పెట్టుకోబోతున్న నోటి మీద ఒక్కటి ఇచ్చింది
ఆ హ్.
ఏంటే తల్లిని అని కూడా చూడకుండా నా సళ్ళు పిసికేస్తున్నావ్. నా నోటి మీద కొడుతున్నావ్,
ఎవ్వరు నేర్పారే ఈ పట్లు నీ చేతులు, నీ వేళ్ళు మొగాడిలా నలిపెస్తున్నాయి. నా ఒళ్లంతా తిమ్మిరులు ఆహ్ నా బిగువు అంత నచ్చిందా నీకు నచ్చానా?
అమ్మా.. దీని చేతుల్లో నలుగుతూ ఉంటె మత్తుగా ఉంది నన్ను చంపేయి.
ఏంటే అమ్మా అలా అరుస్తున్నావ్. నీ బొడ్డు కిందనుండి ఎగతోస్తున్నావ్ నా సళ్ళు తగిలి నిక్కపోడుచుకుంటున్నాయి.. ఏంటే కుతి లంజా, నా సళ్ళు చీకుతావా?. ఇందా. చీకవే..నా రతీదేవి…..నీ ఒంటి సొంపులు ఈ రోజు నా హస్తగతం అని సళ్ళను నోటికి అందించి వెనకకు వంగి బొడ్డును రాస్తోంది
అలా రాయకే, చెలమలో ఎదో అవుతోంది.
అక్కడనుండి పూల మొగ్గను రెండు వేల్లమద్య పట్టుకోంది ప్రియం వద, ఒక్కసారి జయ వణికి పోయింది.అది నా కామ కీల, నలపకు నీను తట్టుకోలేను. ఒసే నా బంగారం కాదూ అది వదిలేయి, దణ్ణం పెడతా
ఆ అరుపులకి ప్రియ ఇటు తిరిగి తల్లికి తన పూ..అప్ప చెప్పి నాకవే నా లంజా. నేను దీని సంగతి తేలుస్తాను అని నోరుపెట్టేసింది…’నీ బలిసిన పువ్వు ఆ మొగ్గ’.. నా నోటికి చిక్కావ్….

ఆఆఅ, ఇద్దరూ ఒకేసారి అరవసాగారు
అది విని పారిజాతిని మస్తాని వచ్చారు. అక్కడ జరిగేది చూసి
వారికి కూడా కోరికలు సమ్మోహన పరిచాయి.
వాళ్ళ కాగిట్లో వాళ్ళ సళ్ళ నలిగిపోసాగాయి, కింద పడుకొని తమ ప్రయాస పడసాగారు
నీ కౌగిట్లో నాకు సుఖంగా ఉంది నాకు మత్తుగా ఉంది. నాఒంట్లో మొగాడి సుఖాన్ని మించిన సుఖం బయలుదేరింది..అలానే చేయి
అమ్మా నావి నలిపెస్తున్నవేంటే తింగరదానా
దొరికినవాటిని చూస్తే ఆగటంలేదే, నీ మొగ్గ చాలా పోడుగవుతోంది. బలే ఉంది చూస్తే..నా నోట్లో ఎంత ఇదిగా పెరుగుతోంది
కింద మస్తాని చేతిలో నలుగుతున్న పారిజాతిని, పరిస్థితీ అలానే ఉంది. పారిజాతిని సోయలేకుండా మస్తాని పువ్వును ఆ మొగ్గను నోట్లో చీకసాగింది ఇరువురూ అరుపులు మిన్ని ముట్టుతున్నాయి
ప్రియ నాకుడికి ద్రవించిపోయింది జయ కాని చూస్తూ ఉండగానే ప్రియంవడకు మొగ్గ కాస్తా మొడ్డ అయింది., మున్తాజ్కు కూడా మొడ్డ మొలిచిందిప్రియ కళ్ళు ఎరుపెక్కి శ్వాస బుసలు కొట్టనారంభించసాగింది. చిత్రంగా ముంజేయి అంత లావున అంత పొడుగ్గా మొడ్డ, వట్టలు మొలిచాయి అది గాలిలోనిలబడి మిన్ను చూస్తోంది.
జయ, పారిజాతిని ఆ మోద్దలను చూసి భీతి చెందారు.
అవి బుసకొట్టే ….లాగా ఉన్నాయి.
ఆకలి గొన్న సింహానికి చిక్కిన జింక పిల్లలా ఉంది పరిస్థితి
జయ దాన్ని చూసి నా కొడకా అని నోట మాట పూర్తి అయ్యేలోపు
ఇద్దరూ తలని పట్టుకుని వారి వారి నోట్లో కుక్కేసారు

జయ తన ముఖం తిప్పేసుకుంది, తన నోట్లో మొడ్డ పెడుతున్న కూతురిని చూసి బలవంతంగా ఆపి “ఏయ్ ప్రియ ఏమ్చేస్తున్నావ్….ఒసే బరితెగించిన దానా, ఏమ్పెడుతున్నవో తెలుస్తోందా….,మ్మ్మ్మం”
చీకవే, నన్ను కన్న తెగబలిసిన లంజ, నీ పూకు పురాణం ఎవ్వరికి తెలియదూ. నోరు తేరు అంటూ బలవతంగా తోసేసింది.
“అఆః, నోట్లోకి ఆహ్….. ఊపిరి ఆడట్లేదు”
జయ దవడ మీద ఒక్కటి కొట్టింది ప్రియ “నోరు తేరు” అంటూ జయ మీద ఎక్కి కూర్చుని తన ఎడమ కాలితో జయ కుడి చేయి మీద తొక్కి పట్టి ఎడమ చేయిని కుడి కాలితో తొక్కిపట్టి కళ్ళు చక్రాల్లా తిప్పుతూ
“పట్టు, పడతావా లేదా” అని పెదాల పై మొడ్డతో రాస్తూ “ఈ ఒక్కసారి అయిపోతుంది., నేను నిన్ను ఏమీ అనను
ఆఆ అలాగే చీకు అంటూ నోటిని తన మొ….తో చూషణ చేయిస్తోంది”
మద్య మద్య సల్లను నలుపుతూ
“ఆహ్ అలాగే చీకు నా లంజ., నువ్వు బాగా కొవ్వు పట్టి కొట్టుకు పొతున్నావ్….”
“నీ మదన మందిరం.., మదం ఎక్కి కూర్చుంది; దాన్ని పట్టి కొవ్వు కరిగిస్తా……ఆహ్ ఆఆఆఅహ్ నీ నోట్లో నాది ఎంత సొగసుగా సాగుతోంది. నా వృషణాలు’ వాటిని కూడా చీకు…ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్
సళ్ళను పిసుకుతూ గుప్పిట నలుపుతూ……”
తన తల్లి రెండు అరటి స్తంభాలను విడదీసి
తన స్థంభం లాంటి బలిసిన మానాన్ని, తల్లి మానంలోకి ప్రవేశపెట్టింది ప్రియ
ఒక్కసారి గుండెల్లో ఎదో పిడిబాకు దిగినట్లు, బెక్కుమంది జయ
పన్నెండు అంగుళాల మొ……. లోపలకు వెళ్ళి పోయింది,
“అమ్మా నొప్పి,”
“నొప్పిగా ఉంది, చిన్నగా నే”
“జయ కళ్ళలో కన్నీళ్లు……నా మానాన్ని మంట కలిపెసావు, తల్లిని చేర్చడం అంటే అదేమన్నా ఖ్యాతి అనుకున్నావా? అమ్మా నన్ను కన్న తల్లి, చూడు నీ మనుమరాలు, నా కూతురు, నా మానంలో దిగబడిపోయింది”.
నువ్వు ఎక్కడున్నావో, దీని నిలువుగా ఉన్న అంగం, బగవంతుడా, దీనికి ఎందుకు ఇచ్చావ్…అమ్మా

తల్లి మాటలు విన్న ప్రియ కసితీరా గుచ్చాసాగింది. ఆ కళ్ళలో తారాస్థాయికి చేరిన కామం, జయ కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు వరద.
ప్రియ వేగంగా లోపల కదులుతూ ఉంది.
క్రమమంగా జయ అరుపులు తమకంగా మారాయి ప్రియను హత్తుకుని “అలానే, అమ్మా నా లోపల కదులు, నేను నా జీవితంలో ఇంత లావు దానితో”
“ఓయమ్మో ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఎప్పుడూ చేయించుకోలేదు ఆఆఆఅ”
“నిన్ను కడుపులో నుండి ఇదే పువ్వులోనుండి తెచ్చానే, అదే పోరపాటయింది, ఇప్పుడు నీ మొ…నన్ను తొలిచేస్తోంది, నా గుండెల్ని దాటి నా గొంతులోకి వస్తోంది, అమ్మా అఆః ఆహ్.”
ప్రియ జయ చన్నులు నలుపుతూ ముచ్చికలను నోట్లో చీకుతూ అప్పుడప్పుడూ కొరుకుతూ ఒక స్పృహలో లేని వాడిలా/దానిలా తన కామాన్ని తీర్చుకుంటోంది,
జయ, ప్రియ తోపుడికి అలవాటు పడింది. దగ్గరకు తీసుకుని పెదాలను కొరుకుతూ
“ప్రియ., ఇంకా లోపాలకి అలానే ఆ చేయి హా ఆహ్ హ్హ్హ్హ….. హ్హ్హ్హ……హ్హ్హ”

పారిజాతిని ఇష్టంగా మస్తాని మొ…..దెంగుల్లకి రొమ్ము విరిచేస్తోంది….”మస్తాని మగాడా., నన్ను చేరిచేసావు. నా మానం లో నీ మొ…మెలి తిప్పిన చురకత్తి లా ఉంది…నన్ను చంపేయి నాలో చేరిపో
నా యోని చిమ్పివేయి” ఇద్దరూ ఒకేసారిగా సుఖంతో అరిచేయ్యసాగారు…జయ, పారిజాతాలు..

ఇంతలో ఎవ్వరో వచ్చారు,

“అమ్మా! అమ్మా` నేను జమిందారు గారి నుండి సందేశం తెచ్చాను”. జమిందారు బంటు..
మళ్ళీ కాసేపటికి “అమ్మా జమిందారు గారు సందేశం పంపారు, మీరు వింటే నా కర్తవ్యం పూర్తవుతుంది, ఒక్కసారి బయటకు రండమ్మా….”

“ఒసేయ్ ఆఆఆఆఆఆఆ., జమిందారు ఎదో పంపాడు..ఒక్క పది నిముషాలు ఆపు, ఆ తరువాత నువ్వు చెప్పినట్లే వింటాను…., నువ్వు ఎలా అడిగితే అలా.నువ్వు చెప్పినట్లు నడుచుకుంటాను”.

తప్ మని జయ లో నుండి ప్రియ తన మొ…. తీసింది
మంచం దిగి చూడగానే పారిజాతిని, మస్తాని వాళ్ళ పెనుగులాటలో, పెనవేసుకున్న ఒంటి ద్యాసలో మూలుగుతున్నారు.
జయ వచ్చి తెర వెనుక నిలబడింది.
“చెప్పు ఏం సందేశం తేచావ్”
ఈ మాట మాటలో ఉండగానే, వెనుకగా వచ్చిన ప్రియ, తన తల్లి మెడ పట్టుకుని వంచి తోడ మీద చరిచి, కాలు వెడం చేసి ఆడ కుక్కని మగ కుక్కలా..జయ లో ఒక్క ఉదూతున ప్రవేశించింది,
“ఆహ్………అమ్మా…”అని తెరను ముందుకు తోసుకు వచ్చేసింది జయ
ఏమైంది అమ్మగారు, తెర వెనుక ఏమి జరుగుతోందో తెలియని బటుడు, ఆదుర్దాగా అడిగాడు
“ఏం….లేదు, ఏంలేదు…నువ్వు చెప్పు”
ప్రియ కదలసాగింది,
“జమీందార్ గారు, ఈ రోజు రాత్రి రావట్లేదు, అని చెప్పమన్నారు,”
“ఆహ్, ఓహ్.. మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారుట?”
“మంచి ముహూర్తం చూసి, పల్లకీ పంపిస్తారని చెప్పమన్నారమ్మా.. ఈ కానుకలు పంపారు అని బంగారు ఆభరణాల గంధపు పెట్టెను ముందుకు తోసాడు…
కూతురు ముఖం చూసి జాలిగా ఆపవే అన్నట్లు సైగ చేసింది….
కానీ కూతురు వినలేదు…
తెర పక్కగా తల బయట పెట్టి ఆ పెట్టెను తీసుకుంది. జయ బాగా ఒంగడంతో ప్రియ జయ సళ్ళను వాటంగా పుచ్చుకొని లోపలకి తోసింది. .మ్మ్మ్ అని ఒక్క పెద్ద బాదతోనో ఆ దెంగుడు మాదుర్యంతోనో గట్టిగా మూలిగి ముద్దుకు వచ్చేసింది.
జయ ముఖం, వీపు ఊగుతున్న సళ్ళు ఆ బటుడి ముందుకు విప్పుకు పడినట్లయింది.
త్రుటిలో వెనకకు వచ్చేసింది,
అది చూసి కొంటెగా నవ్వుతూ ఆ భటుడు సైగ చేస్తూ వేల్లిపోయ్యాడు..
తన కూతురు చేసిన నిర్వాకానికి…జయ “ఒసే దొంగ ముండ, నన్ను దెంగింది నా మానం మంట కలిపింది కాక ఇప్పుడు నా పరువు కూడా తీస్తున్నావు, నేను నీకు చేసిన అపకారం ఏమిటే?
నీకు అమమ్మం……నా ఒళ్లంతా పులుసు కారిపోతోంది…వాడి ముందు గుడ్డలు లేకుండా….వాడు ఇంకా మంచివాడులా ఉన్నాడు, లేకపోతే నా పువ్వులోనే మొ….తో రోజంతా దేంగెవాడు…”
“ఊరికే దొరికితే ఊరగాయ, ఉంపుడుగత్తె దొరికితే సుల్లకాయా” అని
“నీ సుఖం మండినట్లే ఉంది….ఇంకా నయ్యం వాడికి నువ్వు కనపడలేదు, లేకపోతే వాడు రెండు పువ్వుల పంట పండించేవాడు, కానివ్వు ఈ సుఖం నేను తట్టుకోలేను, నన్ను ఉంచుకుని రోజంతా ఇవ్వు ఆమ్మో ఎంత సుఖం ఇస్తున్నావు, మూలగసాగింది..”
అలా పదిహేను నిముషాలకి తన కామాన్ని తల్లి మానంలో యదేచ్చగా కారిపోయింది ప్రియ.
జయకి శాంతి లభించింది, తన కూతురిని దగ్గర తీసుకుని చెమట ను తుడిచి, చాలా బాగా చేశావు నాన్నా. అద్బుతం….కొంచెం పడుకుంటాను.
కానీ

ఆ రాత్రి జయకి, పారిజాతనికి; ప్రియ, మస్తాని ల చేతిలో కాలరాత్రే అయింది.
8 మార్లు తల్లిని తల్లడిల్ల చేసింది ప్రియ, వద్దు వద్దు అంటున్నా, స్పృహలో లేకున్నా తల్లి మానంలో చెలరేగి సూర్యోదయం వేళకు శాంతించి
పడుకుంది.
ఇంక, పారిజాతిని కాళ్ళు’ తూర్పు పడమరలు, కళ్ళు తేలేసి. ఒంటపట్టించుకున్న సుఖంతో, రతి భీబత్సంతో, ఒళ్ళు అప్పగించేసి పడుకుండి పోయింది.,