Tuesday, 20 March 2018

చంద్రబాబు చుక్కలు చూపుతూ దెంగాడు

లైట్లు ఆరిపోయిన పదినిమిషాల వరకూ ఇద్దరూ మౌనంగా ఉండిపోయారు. మౌనంగా అయితే ఉన్నారు గానీ, ఇద్దరిలో అలజడి మాత్రం తుఫానులా చెలరేగిపోతుంది. ప్రమీల అయితే దాదాపు చిగురుటాకులా వణికిపోతుంది. దాదాపు వారం రోజులుగా ఆపుకుంటున్న విరహం, అహల్యని నిలవనీయడం లేదు. కానీ “తొందరపడకూడదు.” అనుకుంటూ, కాస్త వాడి వైపు జరిగి చిన్నగా వాడి చేయి తాకబోతుండగా, వాడే తన చేతిని అహల్య చేతిపై వేసాడు. ప్రమీల వాడి వైపు చూసి చిన్నగా నవ్వి, “మ్..చెప్పు..” అంది. “ఏం చెప్పనూ!?” అన్నాడు చంద్రబాబు చిన్నగా. “నేనంటే చాలా ఇష్టం అన్నావుగా. ఎప్పటినుండీ!?” అంది. చంద్రబాబు అహల్య చేతి వేళ్ళను తన వేళ్ళతో కలగలిపి, “ఏమో నాకే తెలీదు..” అన్నాడు. అహల్య వాడి వేళ్ళను తన వేళ్ళతో బిగిస్తూ, “పోనీ నేను చెప్పనా!” అంది. చంద్రబాబు కూడా తన వేళ్లను బిగిస్తూ, “ఊఁ..” అన్నాడు. అహల్య వాడి మీదకు కాస్త వాలిపోయి, “నా తొడలు చూసినప్పటినుండే కదా!?”

అంది వాడి చెవిలో గుసగుసగా. చంద్రబాబు కింది పెదవిని మునిపంట నొక్కిపెట్టి, అహల్య వైపు చూసి నవ్వుతూ, “ఇంకా ముందు నుంచే అనుకుంటా..” అన్నాడు. అహల్య ఆశ్చర్యంగా వాడి వైపు చూసి, “అయితే అంతకు ముందే నా మీద ఇష్టం మొదలయ్యిందా! కొంపదీసి నా తొడలు కాకుండా ఇంకా ఏమైనా చూసావా!?” అంది. “ఊఁ..” అన్నాడు చంద్రబాబు. అహల్య వాడి చేతినుండి తన చేతిని విడిపించుకొని, ఆ చేత్తో ఏ ఆఛ్ఛాదనా లేని వాడి తొడమీద గట్టిగా గిచ్చుతూ, “దొంగవెదవా! అయితే ఇంకా ఏం చూసావో చెప్పు..” అంది. అహల్య గిల్లుడుకి అతను “స్.” అని, “ఇలా గిచ్చితే నేను కూడా గిచ్చుతా..” అన్నాడు. “అలాగా, గిచ్చు అయితే.” అంటూ వాడి వైపుకు పూర్తిగా తిరిగిపోయింది. చంద్రబాబు అహల్యని పైనుండి కిందకి చూడసాగాడు. “ఏంట్రా! అలా చూస్తున్నావ్? గిచ్చూ..” అంది. “మ్..నన్నేమో బట్టలు లేని చోట గిచ్చావు కదా. నిన్ను ఎక్కడ గిచ్చాలా అని చూస్తున్నా..” అంటూ ఉండగా వాడికి అహల్య నడుము కనిపించింది. చప్పున దానిమీద చేయి వేసాడు. చంద్రబాబు గిచ్చకముందే అహల్య “స్.” అంది. చంద్రబాబు అహల్య నడుము మడతను చిన్నగా నిమురుతూ, “ఇంకా గిచ్చలేదు ఆంటీ..” అన్నాడు. వాడి నిమురుడుకి అహల్య తమకంలోకి జారుతూ, “ఇది గిచ్చడం కంటే ఎక్కువేలే.” అంది వాడి తొడను నిమురుతూ. అప్పటికే వాడి అంగం పూర్తిగా లేచిపోయినట్టుంది, వాడి షార్ట్ ముందు ఉబ్బుగా కనిపిస్తుంది. అహల్య ఇక ఆపుకోలేక తన చేతిని వాడి తొడపై కాస్త పైకి జరిపి, తన చిటికెన వేలుతో, ఉబ్బిన చోట తాకింది. అహల్య చేయి తాకగానే చంద్రబాబు ఇక ఆగలేక చటుక్కున అహల్య వైపుకు తిరిగి, “ఆంటీ!” అన్నాడు తమకంగా. అహల్య వాడి వైపు వాలిపోతూ, “ఊఁ..” అంది. చంద్రబాబు అహల్య మెడ చుట్టూ చేయివేసి తన వైపుకు లాక్కున్నాడు. అహల్య తన ఒంట్లో శక్తి లేనట్టు బలహీనంగా అతనిపైకి వాలిపోయింది. చంద్రబాబు తన చేతిని అహల్య వీపుపైకి జరిపి, చిన్నగా నిమురుతున్నాడు. ఆ నిమురుడుకి అహల్యలో గిలిగింతలు మొదలై, సన్నగా నవ్వుతూ తల ఎత్తి వాడి వైపు చూసింది. చంద్రబాబు రెండు క్షణాలు అలాగే చూసి, చిన్నగా ముందుకు వంగి, అహల్య బుగ్గపై ముద్దు పెట్టాడు. అహల్య “మ్..” అని మూలిగింది. అలా మూలుగుతున్నప్పుడు కాస్త తెరుచుకున్న అహల్య పెదాల వైపు చంద్రబాబు ఆశగా చూసాడు. వాడి చూపు గమనించి, “ఏంటి పిల్లాడా, అలా చూస్తున్నావూ!?” అంది కొంటెగా నవ్వుతూ. చంద్రబాబు తాపంతో వణికిపోతూ, ముందుకు వంగి, అహల్య పెదాలను అందుకోబోయాడు. అహల్య చప్పున తన పెదాలను లోపలకు ముడిచేసింది. చంద్రబాబు “అబ్బా అంటీ!” అన్నాడు నిరాశగా. “ముందు నాలో ఎక్కడెక్కడ ఏవేం చూసావో చెప్పు.” అంది. చంద్రబాబు భారంగా ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు. చిన్నగా కింద పెదవిని కొరుకుంటూ అహల్య వైపు చూసాడు. “మ్..” అంది అహల్య చెప్పమన్నట్టు. చంద్రబాబు నెమ్మదిగా తన చేతిని అహల్య నడుము మీదనుండి పైకి జరిపి, అహల్య స్థనాన్ని కిందనుండి బొటనవేలితో నొక్కాడు. అహల్య “స్..” అని, “వీటిని చూసావా!?” అంది. చంద్రబాబు అవునన్నట్టుగా మరోసారి నొక్కాడు. అహల్య “అబ్బా!” అని, “నోటితో చెప్పొచ్చుగా.” అంది. చంద్రబాబు సిగ్గుగా నవ్వి, “చెబితే తిడతావేమోనని భయం వేసింది ఆంటీ.” అన్నాడు. “మ్.చెబితే తిడతాను, మరి నొక్కితే ఏమీ అననా!?” అంది అహల్య అతని షార్ట్ లోపలకి కింద నుండి చేయి దూర్చి, అతని అంగాన్ని తాకింది. పలుచని అండర్ వేర్ వాడి అంగాన్ని ఆపలేకపోతున్నట్టు, అది ఎగిరెగిరి పడుతుంది. అహల్య చిన్నగా దానిని రెండు వేళ్ళ మధ్య బిగించి చిన్నగా నొక్కసాగింది. చంద్రబాబు ఎగిరిపడుతూ, “ష్..ఆంటీ.” అన్నాడు మెలికలు తిరిగిపోతూ. “మ్..నావి మొత్తం చూసేసావు. నీది మాత్రం అండర్ వేర్ అడ్డు వేసి చూపించావన్నమాట.”

అంది అలాగే నొక్కుతూ. చంద్రబాబు తన చేతిని అహల్య స్థనం పైకి చేర్చి మెత్తగా నొక్కుతూ, “మొత్తం చూడలేదు ఆంటీ..” అన్నాడు. “ఇంకేం బేలన్స్ మిగిలిందీ!? తొడలు చూసేసావూ, పైవీ చూసేసావూ..” అంది. “ఇంకొక్కటి ఉంది ఆంటీ..” అన్నాడు చంద్రబాబు తన రెండో చేతిని అహల్య తొడల మధ్యకి చేరుస్తూ. అహల్య వాడి చేతిని చటుక్కున పట్టుకొని, “మ్..ఇవి చూసినందుకే ఇలా ఎగిరిపడుతున్నావూ.దాన్ని కూడా చూస్తే, ఇక అక్కడే..” అంటూ నవ్వింది. “మ్..అక్కడే? అక్కడే ఏం చేస్తాను ఆంటీ?” అన్నాడు చంద్రబాబు తన చేతిని విడిపించుకోడానికి ప్రయత్నిస్తూ. “ఏం చేస్తావో ఎగిరిపడుతున్న దానినే అడుగు.” అంది అహల్య. “అది ఎక్కడో లోపల ఉంది. ఎలా అడిగేదీ?” అన్నాడు చంద్రబాబు. “అయితే బయటకి తీస్తా, అడుగు..” అంటూ వాడి షార్ట్ ను కిందకి లాగి, అండర్ వేర్ లోంచి వాడి అంగాన్ని బయటకి తీసింది. బయటకి వచ్చిన దానిని చూసి ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యింది అహల్య. అది అంత బలంగా ఉంటుందని ఊహించలేదామె. దాన్ని పట్టుకోడానికి అహల్య గుప్పెట సరిపోవడం లేదు. ఎగ్జైట్ మెంట్ తో ఊపిరి అందక ఆయాసపడుతూ, “అమ్మో! ఇంత ఉందేంట్రా!?” అంది. “బావుందా ఆంటీ?” అన్నాడు చంద్రబాబు తమకంతో సన్నగా వణుకుతూ. అహల్య భారంగా ఊపిరిపీలుస్తూ “ఊఁ..” అంది. “మరి అది ఏం చేస్తానంటుంది ఆంటీ?” అన్నాడు చంద్రబాబు. ఒక్కక్షణం తనని తాను మరచిపోయి, దానిని బలంగా ముందుకువెనక్కూ ఆడించసాగింది. అహల్య బలానికి వాడి అంగం పైఉన్న తోలు ఒక్కసారిగా వెనక్కి వెళ్ళడంతో చంద్రబాబు బాధగా “ఆ..ఆ..” అని అరిచాడు. అహల్య ఉలిక్కిపడి చేయితీసేసింది. అంతలో చటుక్కున లైట్లు వెలిగాయి. అంత హడావుడిలోనూ, చంద్రబాబు తన షార్ట్ ను గబుక్కున పైకి లాగేసుకున్నాడు. వాడి అరుపుకు మెలుకువ వచ్చిన ప్రయాణికులు, “ఏమైందీ..ఏమైందీ!?” అన్నారు కంగారుగా. ప్రమీలకు ఏం చెప్పాలో తెలియక బిత్తర చూపులు చూస్తుంది. అంతలో వాడే కవర్ చేసాడు, “కిటికీ వేయబోతుంటే వేలు నలిగింది..” అని. ఒక మధ్యవయసు స్త్రీ ప్రమీలను చూసి, “పిల్లాడు వాడేం వేస్తాడమ్మా, నువ్వు వేయొచ్చు కదా.” అంది. అహల్య మాటలకు ప్రమీల ఫక్కున నవ్వితే, రమేష్ సిగ్గుపడిపోయాడు. ఆ స్త్రీ ఇద్దరినీ అయోమయంగా చూసి, మొహం తిప్పేసుకుంది. అంతలో మళ్ళీ లైట్లు ఆరిపోయాయి. అవి ఆరిపోగానే, చంద్రబాబు ప్రమీల చెవిలో గుసగుసగా, “ఆవిడ చెప్పింది బావుంది కదా ఆంటీ..” అన్నాడు. “ఏమిటీ?” అంది అహల్య. “అదే, నేను వేయడం కంటే, నువ్వు వేస్తే బావుంటుంది కదా..” అన్నాడు చంద్రబాబు. “అలాగేరా వేస్తా, వేస్తా.” అంటూ వాడి అంగం మీద నొక్కబోయింది. అహల్య చేతిని చంద్రబాబు మధ్యలోనే ఆపేసి, “ఆంటీ, బాగా నెప్పిగా ఉందాంటీ ఆక్కడ.” అన్నాడు. ప్రమీల కంగారుగా “అయ్యో.అయితే కాస్త పడుకో, నొప్పి తగ్గుతుంది.” అంది. అహల్య అలా అనగానే చంద్రబాబు తన సీట్లో కాస్త సర్ధుకొని, అహల్య ఒళ్ళో తలపెట్టి పడుకున్నాడు.

అయితే, ఇంత హడావుడి జరిగినా కవిత, రవిల రియేక్షన్ ఏమీ లేదని అనుకుంటున్నారా! దానికి కారణం తెలియాలంటే, కథలో కాస్త వెనక్కి వెళదాం.

“మరి తీసిన పేంటీని ఎక్కడ దాచానో కనుక్కో.నీ బుజ్జిగాడిని బయటకి తీస్తాను.” అంది కవిత. చంద్రబాబు అహల్య శరీరాన్ని తడుముతూ, అహల్య పేంటీ జాడ కనుక్కోడానికి ప్రయత్నించసాగాడు. ఆ ప్రయత్నంలో చంద్రబాబు అహల్య ఒళ్ళంతా తడుముతుంటే, “ఒక్క నిమిషం..” అని, పైనుండి సూట్ కేస్ తీసి, అందులోంచి ఒక సన్నని బ్లాంకెట్ తీసింది. “అదెందుకూ!?” అన్నాడు చంద్రబాబు ఆశ్చర్యంగా. “చెప్తా.” అని సూట్ కేస్ ని మళ్ళీ పైన పెట్టేసి, కూర్చొని, ఆ బ్లాంకెట్ ని ఇద్దరకీ కప్పేసి, “ఇక వెతుక్కో..” అంది అహల్య. చంద్రబాబు “ఆంటీ..” అన్నాడు ఎగ్జైటింగ్ గా. “లేట్ చేయకు మరి..” అంది అహల్య కవ్విస్తూ. చంద్రబాబు బ్లాంకెట్లో చేతులు పెట్టి, నెమ్మదిగా నడుము తడిమాడు. అమె తమాషాగా “ఓయ్!” అని, అక్కడ ఎలా దాస్తానమ్మా!?” అంది. “దాచావని కాదు ఆంటీ, ఒకసారి తాకాలనిపించీ..” అంటూ, చేతిని పైకి పోనిచ్చి, అహల్య స్థనాల పైకి చేర్చి, ఒక్కక్షణం ఆగి, అహల్య వైపు చూసాడు. “ఏంటీ!?” అంది అహల్య. “అక్కడ చేతులు వేస్తే ఫరవాలేదా!” అన్నాడు. అహల్య ఒకసారి నిట్టూర్చి, “నీలాంటోడే సగం పెట్టి, మేనత్తా అన్నాడంట. కెలకాల్సినదంతా కెలికేసి, ఇప్పుడు పర్మిషన్ అడుగుతున్నావా!?” అంది అహల్య మళ్ళీ వాడి అండర్ వేర్ లో చేతిని దూర్చి. వాడికి తాపం నషాలానికి ఎక్కిపోతుంది. అహల్య వాడి అంగాన్ని చిన్నగా నిమురుతుంటే, చంద్రబాబు అహల్య స్థనాలను జాకెట్ పైనుండే పిసుకుతూ, నెమ్మదిగా హుక్స్ విడదీయసాగాడు. బాగా వేడెక్కిపోతున్నారేమో, ఇద్దరూ వేడి ఊపిరిలు వదులుతూ, ఆయాసపడిపోతున్నారు. చంద్రబాబు అతి కష్టం మీద, పై రెండు హుక్సూ తీసాడు. అప్పటికే అహల్య రెండు స్థనాలూ బరువెక్కిపోయాయి. ఆ బరువుకి మూడో హుక్ ఫట్ మని తెగింది. చంద్రబాబు తన చేతులను అహల్య జాకెట్ లోకి తోసి, బ్రా పైనుండే, అహల్య స్థనాలను చిన్నగా నిమిరి, “స్..హబ్బా! ఏం ఉన్నాయి ఆంటీ నీ.” అని ఆగిపోయాడు. అహల్య వాడి అంగాన్ని నొక్కిపట్టుకొని, “మ్..నీ??” అంది. చంద్రబాబు వాటిని కసిగా పిసుకుతూ, “నీ బంతులు.” అంటూ కసెక్కిపోసాగాడు. అహల్య మెలికలు తిరిగిపోతూ, “అలా పైపైనే పిసికితే ఏం తెలుస్తుందీ? కాస్త లోపలకి వెళ్ళు.” అంది. చంద్రబాబు మిగిలిన హుక్స్ తీసేసి, జాకెట్ ని పూర్తిగా పక్కకి లాగేసాడు. అహల్య “మ్..” అని, “మరి దాని సంగతో!?” అంది. అహల్య తన బ్రా గురించి అంటుందని వాడికి అర్ధమయింది. చంద్రబాబు కాస్త తటపటాయించి, “బ్రా హుక్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఆంటీ?” అన్నాడు. అహల్య కాస్త ముందుకు వంగగానే, వాడికి అర్ధమై, తన రెండు చేతులనూ అహల్య వీపుపైకి పోనిచ్చాడు. నునుపుగా ఉన్న అహల్య వీపుని చిన్నగా నిమిరాడు. అహల్య “మ్..” అని మూలిగి, వాడి చెవిలో “తొందరగా తీయరా, రెండూ సలుపుతున్నాయీ.” అంది.

చంద్రబాబు తడుముకుంటూ, అహల్య బ్రా హుక్ ను తీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు కానీ రావడం లేదు. “ఆంటీ..” అన్నాడు చంద్రబాబు నిస్పృహగా. అహల్య వాడి మీదకు వంగింది. అహల్య స్థనాలు వాడి ఛాతీకి తగిలి గిలిగింతలు పెడుతున్నాయి. ఇక చంద్రబాబు ఆపుకోలేక, “హబ్బా.నీవి తగులుతుంటే ఏదోలా ఉంది ఆంటీ.” అన్నాడు. “అలాగా!” అని, అహల్య వాడి అండర్ వేర్ నుండి తన చేతిని తీసి, వాడి షర్ట్ బటన్స్ విప్పేసి, మళ్ళీ తన స్థనాలను వాడి ఛాతీకి ఆనించి, “ఇప్పుడెలా ఉందీ?” అంది. చంద్రబాబు వెర్రెక్కిపోతూ, “అబ్బా!” అంటూ అహల్యని గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు. అహల్య స్థనాలు వాడి ఛాతిపై మెత్తగా నలిగిపోసాగాయ్. చంద్రబాబు అలాగే పట్టుకొని, నెమ్మదిగా అహల్య బ్రా హుక్ ను తీసేసాడు. తరువాత చేతులను ముందుకు తెచ్చి, బ్రా కప్స్ ను పైకెత్తగానే, అహల్య దాచిన పేంటీ కిందకి పడింది. చంద్రబాబు దానిని అహల్యకి అందిస్తూ, “ఇదిగో కనిపెట్టా. మరి నువ్వు చెప్పింది చెయ్.” అన్నాడు. అహల్య నవ్వుతూ, వాడి అంగాన్ని బయటకి తీసింది. అహల్య దానిని బయటకి తీయగానే, అది పుట్టలోంచి బయటకు వచ్చిన నాగుపాములా బుసలు కొట్టసాగింది.

“స్..ఏం పొగరుగా ఉందిరా నీది!” అంది. చంద్రబాబు అహల్య స్థనాలను చిన్నగా మర్ధిస్తూ, “నీవీ అంతే పొగరుగా ఉన్నాయి అంటీ..” అన్నాడు. “అయితే రారా! వాటి పని నువ్వు పట్టు. నీ పని నేను పడతాను..” అంది అహల్య వాడి అంగాన్ని కొలుస్తూ. ఇక చంద్రబాబు ఆగలేదు. చంద్రబాబు ఒక స్థనాన్ని చేతితో కసిగా నలుపుతుంటే, వాడి తలను మీదకు లాక్కొని, రెండో దాన్ని వాడి నోటికి అందించింది. చంద్రబాబు అహల్య ముచ్చికను చిన్నగా కొరుకుతూ, సమ్మగా చప్పరిస్తుంటే, అహల్య కైపెక్కిపోతూ, వాడి అంగాన్ని నెమ్మదిగా సవరదీస్తూ, ముందుకూ వెనక్కీ ఆడించసాగింది. అహల్య అలా ఆడిస్తూ, వాడి తలను నిమురుతూ, తన స్థనాల కేసి మరింత గట్టిగా హత్తుకుంటుంది. స్థనం మొత్తం నోటిలోకి దూరిపోవడంతో వాడికి ఊపిరి అందడం లేదు. దానికి తోడు కింద అహల్య తన చేతితో చేస్తున్న దాడితో మరింత ఆయాసపడిపోతూ, తలతో అహల్య స్థనాలను కసిగా కుమ్మసాగాడు. వాడి కుమ్ముడికి అహల్య మరింత కసెక్కిపోతూ, “మ్..మ్..” అని పళ్ళబిగువునే మూలుగుతూ, వాడి అంగాన్ని మరింత కసిగా ఆడించసాగింది. వాడి చీకుడుకి అహల్యకి కింద రసాలు ఊరిపోతుంటే, అహల్య చేతిపనికి వాడికి లోపలనుండి రసాలు తన్నుకువస్తున్నాయి. ఇద్దరూ క్రమేపీ తమ వేగం పెంచసాగారు. ఇద్దరూ దాదాపు స్వర్గం అంచులుతాకే సమయంలో, “ఆ..ఆ..” అని రమేష్ అరుపు వినిపించింది. ఆ అరుపుకో, లేక అప్పటికే వచ్చేసిందో తెలీదుగానీ, రవి ఒక్కసారిగా తన వెచ్చని రసాన్ని కక్కేసాడు. ఆ రసం అహల్య పొత్తికడుపు మీద వెచ్చగా చిమ్మింది. రమేష్ అరుపుకు బ్లాంకెట్ నుండి బయటకు రావాలంటే, అప్పటికే అహల్య జాకెట్, బ్రా తొలగించి ఉంది. అప్పటికే లైట్లు వెలగడంతో, ‘దొరికిపోతాం’ అనుకొని, అహల్య అలాగే నిద్రపోతున్నట్టుగా కళ్ళు మూసుకొని ఉండిపోయింది. చంద్రబాబు కూడా బ్లాంకెట్ చాటున అహల్య స్థనాలపై తల వాల్చి ఉండిపోయాడు.