Sunday, 4 March 2018

వంగి చుస్తే కాని కనబడదు లేచిన నా

అపటికే తను నా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు.
“సారీ సర్ , కొద్దిగా లేట్ అయ్యింది “
“పరవా లేదు శివా, నేను ఇప్పుడే వచ్చాను”. అంటూ ఇద్దరికీ టి ఆర్డర్ చేసాడు.
“ఏంటి శివా , ఏదైనా క్లూ దొరికిందా ?”
“దొరికింది సార్ , ఆ మెయిల్స్ పంపించే వాడి ఇల్లు కుడా కనుక్కొన్నాను , కాని వాడి పేరు తెలుసుకోవాలి ” అంటూ మేము నోట్ చేసుకొన్న ఇంటి నంబరు ఇచ్చాను.
“నువ్వు చాలా ఫాస్ట్ శివా, ప్రతాప్ చెప్పినప్పుడు ఉరికే పోగుడుతున్నాడు నిన్ను అనుకొన్నాను , కాని వాడు చెప్పింది ఇసుమంత కుడా తప్పు లేదు, ఓ నిమిషంలో వాడి పేరు ఏంటో కనుక్కొంటాను” అంటూ తన ఫోన్ లో వాళ్ళ ఆఫీస్ కు ఫోన్ చేసి ఆ ఇంటి నెంబర్ ఇచ్చి , అందులో ఉండే వాళ్ళ పేరు కనుక్కోమన్నాడు. అలాగే ఆ పేరుమిద రిజిస్టర్ అయిన పర్సనల్ ఫోన్ నంబర్స్ ఉంటె చెప్పమన్నాడు. వాళ్ళు డీటెయిల్స్ తో కాల్ చేస్తామని ఫోన్ పెట్టేసారు.
“వాడి ఇల్లు తెలిస్తే డైరెక్ట్ గా వాడి ఇంటి మిద దాడి చేసి వాడిని పట్టుకొని నాలుగు పీకితే వాడే చెప్తాడు కదా “
“కరెక్టే సర్ కాని , ఆ వీడియో వాడి దగ్గరే ఉంటె problem లేదు , కాని వాడు ఎవ్వరి దగ్గరైనా దాచి పెట్టినా , లేదా ఎవ్వరితో నైనా షేర్ చేసుకొన్నా problem”
“ఎం చేద్దామని నీ ఉద్దేశం”
“వాడికి తెలీకుండా వాడి ఇల్లు చెక్ చేసి , ఆ విడియో కు సంబందించిన ఆనవాళ్ళు అన్ని తుడిచేయాలి, ఆ తరువాత వాడిని పట్టుకొని నాలుగు పికితే మిగిలిన విషయాలు ఏమైనా ఉంటె చెపుతాడు.”
“నేను వెళ్లి చెక్ చేయనా అయితే ? “
“మీరు డ్రెస్ లో వెళితే భయపడతారు సారూ , ఏదైనా ఒక ప్లాన్ చేసి లోపలికి వెళ్ళాలి “
“ఏదైనా ప్లాన్ ఉందా నీ మనసులో “
“వాడు ఓ నర్స్ సర్ , ఏమని చెప్పి వాడి ఇంట్లోకి వెళ్ళొచ్చు మనం. “
“ఇంతకూ వాడు పని చేసేది ఎ హాస్పిటల్ ” ఆ హాస్పిటల్ పేరు చెప్పాను.
“పోనీ హాస్పిటల్ నుంచి ఏమైనా హెల్ప్ తీసుకొందామా “
“వద్దు సార్ , అప్పుడు అందరికి ఎందుకు అని చెప్పాల్సి వస్తుంది. మీరు వస్తానంటే ఏదైనా రైడ్ అని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళొచ్చు వాడు ఇంట్లో లేనప్పుడు , ఏమంటారు”
“అధికారికంగా చేయలేము , కాని అనదికారికంగా చేయవచ్చు”
“నాకు ఈ రోజు టైం ఇవ్వండి సార్ , రేపు పొద్దున్నే చెప్తాను ఎ విషయం” అంటూ తన దగ్గర సెలవు తీసుకోని ఇంటికని బయలు దేరాను. అప్పుడే శాంతా నుంచి ఫోన్ , మేము బయలు దేరుతున్నాము ఇంకో 15 నిమిషాలలో ఇంటిదగ్గర ఉంటాము అంది. సరే అంటూ దారిలో ఓ పిజ్జా తీసుకోని వెళ్లాను. నేను వెళ్ళిన ఓ అయిదు నిమిషాలకు ఇంటి బెల్ మోగింది. తలుపు తీయగా రాజి, శాంతా వచ్చారు.
“హాయ్ , రాజీ ఎలా ఉన్నావు ? , స్కూలు స్టార్ట్ అయ్యిందా ? “
“రేపటి నుంచి అన్నా , నువ్వు బాగున్నావా ? “
“ఏంటి మేడం గారు , బాగున్నారా ? ఏంటి విశేషాలు “
“అది సరే గానీ, ఇంతకూ నువ్వు డ్రైవర్ వేనా ?? అని డౌట్ , ఇంత పెద్ద అపార్ట్ మెంటు లో ఉంటున్నావు ? దీనికి రెంటు ఎంత ?”
“ఇప్పుడు వచ్చింది C.I.D లాగా ప్రశ్నలు అడగడానీకా”
“కాదులే , మీ ఇల్లు బాగుంది ? “
“థాంక్స్ , పిజ్జా తెచ్చాను రండి తిందాము , నాకు ఆకలిగా ఉంది. ” అంటూ డైనింగ్ టేబుల్ మీదున్న పిజ్జను ముగ్గారికి ప్లేట్స్ లో సర్ది ఇచ్చాను.
“ఇంతకీ ఎందుకు వచ్చారో చెప్పలేదు ?”
“ఎం ఊరికే రాకూడదా ? నిన్ను చూద్దాం అని వచ్చాము , అంతే కదా రాజీ ”
అంతే అంటూ రాజీ తల ఎగరేసింది నోట్లో పిజ్జా ఉండడం వలన. ఇల్లు చూద్దురు గానీ రండి అంటూ నేను వాళ్ళను బెడ్ రూమ్ లోకి తీసుకోని వెళ్లాను.

అందులో రెండు బెడ్ రూమ్ లకు మద్యన ఓ డోర్ ఉంటుంది . ఎవ్వరైనా కొత్తవాళ్ళకు ఆ దొర బాత్రుం డోరులాగా అనిపిస్తుంది. సాదారణంగా దానికి గొళ్ళెం వేయము ఎందుకంటే ఇంట్లో నేను ఉండేది చాలా తక్కువ.

ఇల్లు అంతా తిప్పి డైనింగ్ రూమ్ కు వచ్చాము. “నేను వాష్ రూమ్ కు వెళ్లి వస్తా” అని రాజి మాస్టర్ బెడ్రూం లోకి వెళ్ళింది. తను అలా వెళ్ళగానే నేను శాంతాను దగ్గరకు తీసుకోని తన పెదాలను నా పెదాలతో పట్టేసుకొని గట్టిగా కౌగలించు కొన్నాను. తను కుడా ఎటువంటి ప్రతిఘటనా లేకుండా తన పెదాలు నాకు అర్పించి కళ్ళు ముసుకోంది. తన పెదాలలోని అమృతాన్ని ఆస్వాదిస్తూ , చేతులు వెనుక వేసి తన పిరుదులను వత్తసాగాను.

గట్టిగా కౌగలించుకోవడం వలన , మా ఇద్దరి కటి బాగాలు తగులుకొని ఇద్దరి శరీరాలలో వేడి రాజుకో సాగింది. వెనుక తన డ్రెస్ ను పైకి లేపి కింద ఉన్న ప్యాంటు మీద నుంచి తన పిర్రలు వత్తసాగాను. ఆ పిసుకుడికి తన ఊపిరిలో వ్యత్యాసం పెరిగసాగింది. నా చేతిని వెనుక నుంచి మా ఇద్దరి మధ్యకు తేగానే , తను నా చేతిని పట్టేసుకొని. “వద్దు రాజీ వస్తుంది ” అంటూ అక్కడ నుంచి తీసి తన వెనుక వేసుకొంది.

“అలాంటప్పుడు ఒక్కదానివే రావాల్సింది, తోకను ఎందుకు తెచ్చుకొన్నావు ? ” అన్నాను తన నుంచి దురగా జరుగుతూ
“ఆ నన్ను ఒక్కదాన్నే రానిస్తారా ఇంట్లో , అది ఉంటె వెల్ల మంటారు , లేకుంటే లేదు ” అంది ఆయాసపడుతూ. బాత్రుం లో ప్లాష్ నొక్కిన సౌండ్ కు ఇద్దరం సర్దుకొని కుర్చీలో కుచోన్నాము.

“అక్కా ఇక వెళదామా “
“ఉండు నేను వాష్ రూమ్ కు వెళ్లి వస్తా ” అంటూ శాంతా వాష్ రూమ్ కు వెళ్ళింది. తను అలా బాత్రుం డోర్ లాక్ చేసుకొనే సౌండ్ వినగానే, తన స్కర్ట్ పైకి లేపుకొంటు నా వళ్ళో అటో కాలు ఇటో కాలు వేసి కుచోంది
శాంతా పిసుకుల్లకు లేచి నించోన్న నా మొడ్డను , ప్యాంటు జిప్ తీసి, డ్రాయర్ పక్కకు తప్పించి పైకి తీసాను.
తను బాత్రుం కు వెళ్ళినప్పుడు తన ప్యాంటి విప్పుకొని స్కర్ట్ జేబులో పెట్టుకొన్నట్లు ఉంది. కొద్దిగా పైకి లేచి నా మొడ్డమిద కుచోంది. తన పదాలను నా పెదాల మద్య బంధించి. తనను నాకేసి గట్టిగా అదుము కుంటూ కింద నుంచి ఒక్క గెంటు గెంటాను. మెత్తగా తన పూకు అడుక్కంటా వెళ్లి కుచోంది. ఆ నేట్టుడికి తనకు చుక్కలు కనబడ్డాయో , లేక తన పూకు రెమ్మలు మడత పడ్డాయో కాని , తను అరిచిన అరుపు నా పెదాల మద్యనే ఆగిపోయింది.

తనను అలాగే నాకేసి అదిమి పట్టేసుకొని , గబ గబా కింద నుంచి నాలుగు ఊపులు ఉపాను . తను నా మీద ఎగిరి ఎగిరి పడుతూ , తన మొత్తను నాకేసి వోత్తేసు కొంటూ express వేగంతో కార్చేసుకోంటు నన్ను గట్టిగా పట్టేసుకోంది. సరిగ్గా అప్పుడే ఫ్లష్ చేసిన సౌండ్, తను నా మిద నుంచి లేచి పక్కన కుర్చీలో కాళ్ళలో సత్తువ లేనట్లు కూల బడింది . తన పూకు రసాలతో తడిచి మిల మిలా మెరుస్తూ నిక్కి నిగిడిన నా మొడ్డను లోనకు తోసి జిప్ పెట్టె టైం కుడా లేదు నాకు. మొడ్డను ఆలాగే లేపుకొని కుర్చిని డైనింగ్ టేబుల్ కిందకు జరుపుతూ , పూర్తిగా టేబుల్ కు అనుకోని కుచోన్నాను. ఆ పోషిషన్ లో టేబుల్ కిందకు వంగి చుస్తే కాని కనబడదు లేచిన నా మొడ్డ.

నా అవస్త చూసి మూసి ముసిగా నవ్వసాగింది రాజి.
“ఏంటే నీలో నివే నవ్వు కుంటున్నావు.”
“ఎం లేదక్కా , అన్న జోక్ చెప్తుంటే నవ్వుతున్నా” అంటూ “అక్కా, కొన్ని నీళ్ళు తెచ్చి ఇవ్వవా అంది. “
“పెద్దదానివి అయిపోతున్నావు , నాకే పనులు చెప్తున్నావు ” అంటూ కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది నీళ్ళు తేవడానికి. తను అలా వెళ్ళగానే , తను టేబుల్ కింద దూరి నా మొడ్డను తన నోట్లికి తీసుకోని , నా మొడ్డ పైన అంటిన తన రసాలను నాకేసి , నా మొడ్డను ప్యాంట్ లోకి తోసింది. నేను వెంటనే ప్యాంట్ జిప్ పైకి లాక్కోన్నాను