Saturday, 2 December 2017

సంగీత శ్రుంగార జీవితం

మర్నాడు ఇంట్లో అందరితో మాట్లాడుతున్నాను కాని ఏ పని మీద ధ్యాస పెట్టలేక పోయాను. ఎమి చేసినా, రాత్రి జరిగిన సంఘటనలే కళ్ళ ముందు కదలాడుతూ ఉండీ నాలో నేనే మురిసిపోతూ ఉన్నాను. మా బంధువులు అందరు నన్ను చూసి, ఏంటి పిల్ల తెగ ఎరుపెక్కయి బుగ్గలు ఏంటి సంగతి అని ఆటపట్టించారు. నేను ఏమి సమాధానం చెప్పకుండా ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. అన్నయ్య ని చూస్తే చాలు నాకు చాల సిగ్గు గ ఉంది. ఇది వరకు ఉన్నట్టు అస్సలు లేదు. వాడు కూడా నాన్ను చూడగానె కన్ను కొట్టి ఇంకా ఏడిపించేవాడు. ఆ రోజు అంతా అన్ని పనులుతో చాల తొందరగా ఐపోయింది.

రాత్రి భొజనాల అప్పుడు నాకు చాలా కంగారు గా అనిపించింది. ఒక పక్కన ఇవాల అన్నయ్య ఎమి చేస్తాడా అని భయం, ఇంకో పక్క ఏదైన చేస్తే బాగుండు అని ఆత్రుత. ఇలాంటి ఫీలింగ్ నాకు అదే మొదటి సారి కావడం వల్ల కొంచం చెమటలు పట్టినాయి. అప్పుడు నాన్నగారు గమనించి
” ఏంటమ్మ… ఏదైనా కారమైనది తిన్నావా అల చెమటలు పడుతున్నయి.” అని అన్నారు.
నేను వెంటనే ” అవును నాన్న పచి మెరపకాయ వచినట్టూ ఉందీ’ అని కారం వెస్తునట్టు నటించాను.
”థాంక్స్ నాన్న మంచి ఐడియా ఇచ్చావు ” అని మనసు లో అనుకున్నాను.
అన్నయ్యకి నా విషయం అర్థం అయింది అనుకుంటాను. ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ ఉన్నాడు.
అలా మేము భొజనం పూర్తి చేసుకొని అందరం ఎవరి రూం కి వాళ్ళు వెళ్ళాము.
నేను నా రూం కి వెళ్ళేలోపు మా అన్నయ్య పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళీపోయాడు. నేను కొంచం భయపడుతునే రూం లోకి వెళ్ళి అటు ఇటు చూసాను.. కాని అన్నయ్య ఎక్కడ కనబడలేదు. నేను వెళ్ళీ నా డ్రెస్స్ మార్చుకుందామని నా కప్ బోర్డ్ ఒపెన్ చేసాను. నేను ఒక నైటీ తీసుకొని వేసుకున్నాను.
అప్పటివరకు ఎక్కడ ఉన్నడో మరి ” అదేంటి రోజూ లేని అలవాటు కొత్తగా” అని అడిగాడు అన్నయ్య.
నేను కొంచెం ఉలిక్కి పడ్డాను. ” అదేంటి అన్నయ్య అలా అన్నావు కొత్తగా ఏంటి ” అని అడిగాను.
అప్పుడు వాడు నా దగ్గరికి వచ్చి నా సళ్ళమీద చేతులు వేసి గట్టిగా వత్తుతూ ” నా చేతికి నా బంగారం బంతులకి మధ్య ఒక పల్చటి నైటి ఉండేది కాని ఇంక ఎక్కువ ఉండకూడదు కదా’ అని అన్నాడు
నాకు అపుడు అర్థం అయింది అన్నయ్య చెప్పేది. నేను బ్రా వెసుకొని ఉన్నాను. ” పో అన్నయ్య …!” అని సిగ్గు పడుతూ వచ్చి మంచం మీద కూర్చొని ఉన్నాను.

నేను మంచం మీద కుర్చోని ఉన్నను.. ఈవాళ ఏమి జరుగుతుందా అని అనుకుంటూ.. కాని అన్నయ్య మాత్రం ఏమి మాట్లడకుండా వచ్చి మంచం మీద కూర్చోని ఉన్నాడు.. ఏదైనా చేస్తాడేమో అని కాసేపు ఎదురు చూసాను. కాని వాడు ఎమి చెయలేదు. నాకు చిరాకు పుట్టి ఇంక టీ వీ ఆన్ చేసి చుస్తూ ఉన్నాను. టీ వీ లో వచ్చేదేని మీద నా ధ్యాస ఉండటం లేదు. ఎంత సేపు ఆన్నయ్య ఏమి చేయడం లెదేంటీ అని అలోచనలే..
అల ఒక పావుగంట అయింది. అసలేమైందో తెలుసుకుందమని
“అన్నయ్యా.. ఏమైందన్నయ్యా..,ఎందుకు అల ఉన్నావు…” అని అడిగాను.
దానికి వాడు” ఎమి లేదు బంగారం.. ఏవేవో ఆలోచనలు వస్తున్నాయి” అని అన్నాడు.
నేను మనసులో ” ఏవేవో ఆలోచనలెమున్నాయి.. మొత్తం నాగురించే అనుకుంటాను” అని నాలో నేనే మురిచిపొయాను..
” ఏమి ఆలోచనలు అన్నయ్యా..” అని ఎమి తెలియని అమాయకురాలి లాగ అడిగాను..
” ఏమి ఆలోచనలు అంటావేంటి బంగారం.. ఇవాళ లంగా వోణి లో అప్సరస లాగా ఉన్నవే… పనిలో అటుఇటు తిరుగుతున్నప్పుడు, నీ వోణి జరిగి నీ సళ్ళ దర్సనం కనులకు విందు ఇచ్చి ఇంకా పిచ్చెక్కించేసాయి.. ఎంత కసెక్కిపోయానో.. అక్కడే నీ లంగా వోణీ లాగేసి వంటి నిండా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ పిసికి పారేయలని అనిపించింది.. ఎమి అందమే నీది నా సళ్ళ రాణి..”
ఆ మాటలు వినంగానే నాకు కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్టు అయింది… మనసులొ చాలా ఆనందం వేసింది.. వెంటనే లేచి అన్నయని కౌగిలించుకోవాలని అనిపించింది.. నేను ఏదో అనేలోపె మళ్ళి అన్నయ్య
“అల నీ అందాలని ప్రదర్శించి కసెక్కించావు.. ఎంతో ఎదురు చూసాను రాత్రి ఎప్పుడవుతుందా అని.. తీరా వచ్చాక రొజూ లేనిది ఇవాల బ్రా వేస్కున్నావు. ”
నేను ” అది కాదు అన్నయ్యా” అని అనేలోపే మల్లి తనే
” అసలు ఇవాళ నువ్వు ఎక్కించిన కసికి, నీ బట్టలు మొత్తం విప్పేయమని అడుగుదామని అనుకున్న… నీ పాంటీ కూడా లేకుందా నిన్ను బోసి మొల తో చూదలని ఎంతో కోరికగా వచ్చాను.. ” అంటూ నిట్టూర్పుగ తల దించుకొని ఉన్నాడు..

నాకైతే కాళ్ళు నేల మీద ఆంతునట్టు అనిపించలేదు.. అన్నయ్య మాటలకి నాకు కింద తది మొదలైంది.. నేను ఇల నా ఊహల్లో ఉండిపోయాను..
అల నా ఊహల్లో ఎంతసేపు ఉండిపోయానో నాకు తెలియదు.. అన్నయ్య బహుసా నేను ఏమన్న అంతానేమో అని ఆగాదెమో అని అనుమానం వచ్చింది.. నేను కూడా రాత్రి కోసం ఒక పక్క బాగనే ఎదురు చూసాను… అన్నయ్య కౌగిత్లో బాగ ఎంజాయ్ చేదమని… కాని నాకు అప్పుడు అల అనిపించలేదు… ఇప్పుడు వేడి ఎక్కి ఉన్నను అందుకేనేమో ఇప్పుడు తెలుస్తోంది. ఇప్పతికే ఆలస్యం చేసాను అనుకున్నాను.. వెంటనే
” అన్నయ్యా” అని పిలిచాను.. కాని ఎక్కడ్నుంచి వచ్చిందో బోలెడు సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది.. అన్నయ అది గమనించాదేమో…
” ఎమిటి బంగారం…” గొంతులో ఆశతో అన్నాడు.
నేను కాస్థ ధైర్యం చేసి అన్నయ్య బహుసా నా నోటి ద్వారా వినలనుకుంటున్న ముత్యాలాంటి మాటలు .. ఇంక నా జీవితాన్ని ఆ రోజు నుంచి ఒక కొత్త మలుపు తిప్పేసిన మాటలు అన్నను..
” అన్నయ్య… నేను నీకు ఏమి అడ్డు చెప్పను… నీకిష్టం వచ్చింది చేయి నాతో… మొన్నటి వరకు నువ్వు ఎందుకు ఇలా ఆలోచిస్తున్నావా అని అనుకున్నాను..నిన్న నీ కోసమే ఒప్పుకున్నాను… కాని నిన్న నేను నాకు తెలియకుండానే చాలా ఎంజాయ్ చేసాను.. నువ్వెందుకు ఇంతల ఆరాటపడ్డవో నాకు అర్థమైంది.. పొద్దున్న నుంచి నేను ఏ పని చేయలేక పోయను.. ఎప్పుడెప్పుడు రాత్రి అవుతుందా, నీ వళ్ళో వాలిపోదామ అని ఎదురుచూస్తూ ఉన్నాను… ఇందాకటి నుంచి నువ్వెందుకు ఏమి చేయట్లేదు అని నాలో నేనే చాలా బాధ పడ్డాను.. నైటీ లో చూస్తావో, నైటీ లేకుండా చూస్తావో నీ ఇష్టం.. ఇప్పటి నుంచి నువ్వు నన్ను చూడటానికి అది అడ్డు ఇది అడ్డు అని ఏమి అనుకోకు… నీకు నచ్చకపోతే నాకు చెప్పు.. నేను నీ కోసం ఎదైన చేస్తాను.. ” అంటూ నా నైటీ హూక్స్ రెండు విప్పుతూ వెనక్కి వాలాను మంచం మీద వాడి వైపుకి…

నేను అలా వాలానో లేదో అన్నయ్య అమాంతం నన్ను వాటేసుకొని నా బుగ్గ మీద గట్టిగా ముద్దులు పెట్టాడు..
” నా బంగారు సళ్ళ, నా ముద్దుల చెల్లెలు… ” అంటూ నన్ను గట్టిగ హత్తుకుపోయాడు.. నేను ఏమి మాట్లాడకుండా అలానే అన్నయ్య కౌగిట్లో ఉండి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను.. నా చేతులు రెండూ వాడి వీపు మీద వేసి నా వైపుకి లాక్కుంటున్నను.. ” అన్నయ్యా.. ఏదొలా ఉంది.. నీ ఇష్టం.. నేను నీ దాన్ని.. ఎదైన చెయి.. ” అంటూ మత్తుగా అన్నాను..
అది విని వాడు వెంటనే నన్ను విడిపించుకొని, నా నైటీ ని విప్పి పక్కన పడేసాడు..
“బంగారం… నువ్వు ఇలా బ్రా అంద్ పాంటీ లో ఎంత కసి ఎక్కిస్తున్నవో తెలుసా.. అసలు నువ్వు బట్టలు వేసికొని నీ అందలని కప్పేయడం చాల దారుణం. నీ నడుమూ… ఆ వొంపులూ.. పిచ్చెక్కిస్తున్నాయే.. అసలు నిన్ను చూసి మీ కాలేజి కుర్రాళ్ళు ఎలా తట్టుకుంటున్నారో… అందరి గుండెల లో గుడి కట్టుకొని కుర్చొని ఉండి ఉంటావు” అని నన్నూ నా అందాన్నీ తెగ పొగిడేస్తున్నడు..
నేను ఏమి అనలేక పోయాను.. మనసులో ఎంతో గర్వంగా అనిపించింది.. అన్నయ్య చాతీ మీద నా తల వాల్చాను..
వాడు నా వీపు మీద నిమురుతూ నన్ను వాడికేసి వత్తుకుంటూ “ఎంత మెత్తగా వెన్నపూస లాగ ఉన్నావె” అని నా బ్రా హుక్స్ తీసేసాడు..
నాకు కొంచం సిగ్గేసింది.. నా సళ్ళని అన్నయ్య ముందే చూసాడు.. రాత్రంతా బాగ చీకాడు.. అయినా కూడా ఎందుకో మళ్ళి సిగ్గేసింది.. అప్రయత్నంగానే నా చేతులని సళ్ళకి అడ్డంగా కప్పుకున్నాను..
” బంగారం… నీ బంతులని చూడాలని పొద్దునుంచి పిచ్చెకిపోతోంది రా నాకు… నువ్వేమో ఇలా కప్పేసుకుంటే నా పరిస్తిథి ఏమైపొవాలి చెప్పు..” అని దిగాలుగా కూర్చున్నాడు..

వాడి మొహం చూస్తే నాకు బాగ జాలేసింది… ఇంకోపక్క బాగ గర్వంగా ఉంది.. ఇంకో పక్క చచ్చేంత సిగ్గుగా ఉంది.. అయినా అన్నయ్య ఏంటి తనే నా చేతులు తప్పించి నా బంతులని తన చేతుల్లొకి తీసుకోవచ్చు కద అని అనిపించింది… కాని అన్నయ్య అలాఏమీ చేయడం లేదు… బహుసా నేను మళ్ళి ఏమనుకుంటానో అని వెనుకాడుతున్నడేమో అని నాకే అనిపించింది.. ఇలా ఐతే కష్టం అని నా చేతులని నా బంతులమీదనుంచి తీస్తూ “అన్నయ్య… ఇదిగో.. నా సళ్ళని చూడాలని పిచ్చెకిప్యవు గ… బాగ చూస్కొ ” అని నా చాతీ కాస్త ఎత్తి మరీ చూపించాను.. నా ప్రవర్తన కి నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది…
నా మాటలు పూర్తవక ముందే, బాగ ఆకలి మీద ఉన్న మనిషికి మైసూర్ పాక్ ఇస్తే ఎలా ఎగపడతాడో, అలాగ అమాంతం నా ఒక సన్నుని నోట్లో పెట్టుకొని ఇంకోటి ఎదమ చేత్తో పట్టుకొని గట్టిగా పిసికాడు…
నేను ఒక్కసారి వాడి దాడి కి తట్టుకోలేక ” అమ్మా!!! ఆఆహ్!!” అని అరిచాను నొప్పితో..
నా అరుపుకి ఈ లోకం లోకి వచ్చి నోట్లో ఉన్న సన్ను ని వదిలి నా మొహం లోకి చూసి” ఏంటి కన్నా, అలా అరిచావు… ఇంట్లో అందరికి వినపడేలా” అని అన్నాడు నా సళ్ళని రెండు చేతులతో సున్నితంగా పిసుకుతూ…
” మరి నీ బలమంతా నా సళ్ళ మీద చూపిస్తే నేను తట్టుకోగలన చెప్పు.. మెల్లెగా పిసుకు అన్నయ్యా” అని నా సళ్ళ మీద ఉన్న వాడి చేతుల మీద నా రెండు చేతులు వేసి మెల్లిగా వత్తాను..

” సారీ రా సంజూ.. నీ సళ్ళని చూసి కసెక్కిపోయి అలా పిండేసాను… బాగ నొప్పి వేసిందా…” అని ఎక్కడ కందిపోఅతానో అని అతి సున్నితంగ వత్తుతూ అడిగాడు…
” మరి నొప్పి వేయదా అంత గట్టిగా పిండితే.. అలా అని ఇప్పుడేమో అసలు స్పర్స కూడా తెలియనట్టు నొక్కుతావా” అని వాడి చేతుల మీద నా చేతులు వేసి కొంచం గట్టిగ వత్తుతూ అన్నయ్య బుగ్గ మీద ఒక ముద్దు పెట్టాను..
నా మాటలకి అన్నయ్య నవ్వుకుంటూ ” భలె కసి ముండవే నువ్వు… ” అంటూ నా ఒక సన్ను ని నోఅట్లో పెట్టుకొని చీకడం మొదలు పెట్టాదు…
ముండ అనే మాట వినగానే ఏదొ అనిపించింది.. ఆ పదాన్ని అమ్మా నాన్నలు వాడటం చాలా సార్లు విన్నను… అందులోను ఎవరి మీద అయినా కోపం వచ్చినప్పుడు అమ్మ తిదుతూ ఉండేది.. “పాకి ముండా… లంజ ముండా” అని.. నాకు వాటి అర్థం తెలియకపోయినా వినడానికీ చాలా చిరాకు గ ఉండేది.. దాని అర్థం ఏంటో తెలుసుకోవాలని అనిపించనుకూడా లేదు.. అలాంటిది ఇప్పుడు అన్నయ్య నన్ను ఎందుకు అలా అన్నడా అని ఏదొ అలొచనలో పడిపొయాను…
కాని అన్నయ్య మాత్రం ఏమి ధ్యశ మళ్ళించకుండా నా సళ్ళని మార్చి మార్చి చీకుతున్నాడు… నేను కూడ అన్నయ్య చీకుడికి స్వర్గం చూస్తూ నా వొల్లంతా అప్పగించి, సుఖాన్ని ఆశ్వాదిస్తున్నాను.. అల ఒక పావు గంట చీకాక అన్నయ్య నన్ను లెపి నా పాంటీ తీయబోయాడు.. అప్పుడప్పుడే పోతున్న భయము, సిగ్గు మళ్ళి ఒక్క సారిగా వచ్చేసాయి.. నా చేతులు వెంటనే అడ్డు పడ్డాయి నా పాంటీ కిందకు లాగుతున్న అన్నయ్య చేతులకి…

నేను అలా ఆపంగానే అన్నయ్య కొంచం నిరుత్సాహ పడ్డాదు.. అప్పుడే నాకనిపించింది.. నేనే మొత్తం నగ్నంగా అన్నయ్య ముందు ఉండటానికి ఎలా ఒప్పుకున్నాను.. అప్పుడేమో ఎముంది అన్నయ్య కోసం ఏదైనా చేద్దం లే అనే భావన.. తీర ఆ సమయం వచ్చేసరికి ఏదో తెలియని భయం… అంతకు మించిన సిగ్గు… ఇప్పుడు వదిలేస్తే అన్నయ్య నన్ను పూర్తి బోఅసి మొల తో చూస్తాడు .. ఆ అలోచనకి నాలో నేనే చాలా ఎగ్సైట్ అవుతున్నాను.. మరో పక్క ఎదో తెలియని భయం… ఇల నాలో నేను మదనపడిపోతు ఉంటే
అన్నయ్య” బంగరం.. ప్లీస్ రా… ” అంటూ కిందకి వంగి నా కళ్ళను కొంచం గా చాపి పాంటీ మీదగానే నా పూకు మీద ముక్కు పెట్టి గట్టిగ వాసన పీల్చి అక్కడ ముద్దుల వర్షం కురిపించాడు..
తన చేష్టలకి మనసు, శరీరం అదుపు తప్పుతున్నా నా చేతులు మాత్రం ఇంక పాంటీ మీద పట్టు సడలలేదు..
నాలో అన్ని భయాలని జయించి ఒప్పుకుందామని అనుకున్నాను.. కాని అంతలోనే మళ్ళి, ఒకవేళ చూసాక అన్నయ్యకి నచ్చకపోతే ఎలా అని ఇంకో భయం మొదలయింది..

ఇలా ఐతే కష్టమని, ఇక ఆపుకోలేక “అన్నయ్యా.. ఒక వేళ నీకు నాది నచ్చక పోతే ” అని అడిగాను..
దానికి వాడు ” నా బంగారం… నీ పూకు వాసనకే నేను ఆగలేక పోతున్నానే… నచ్చకపోవడం అనే ప్రసక్తే లేదు… నువ్వు అడ్డుచెప్పను అంటే నీ పూకు నాక్కుంటూ నీ కాళ్ళ మధ్యనే బ్రతికేస్తానే నా పూకు రాణి…”
బహుసా వాడి చేత అల పొగిడించుకోవాలని అడిగానేమోఅని అనిపించింది నాకు… ఏది ఐతే అదే అవుతుందిలే అని నా పాంటీ ని వదిలేసాను… కాని అన్నయ్య అది గమనించలేదు… నేనే తెగించి ” అన్నయ్య… నీ ఇష్టం… నా పాంటీ తీసేయి… నాది చూదాలంతే చూస్కో ” అని వణుకుతున్న పెదాలతో అన్నను… నా మాటలోని వణుకు అన్నయ్యకి అర్ధం అయినట్టు ఉంది..
” నా బంగరు సంజూ… ఎమి భయపడకు రా… నేను ఎవరిదైన పూకు చూడాలి అని ఎంతగానో ఆశపడ్డాను… అలాంటిది నా బంగరు చెల్లెలివి.. నీ పూకు చూసే ఛాన్స్ వచ్చింది… నచ్చదేమో అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు… చూసి నేను తట్టుకోగలుగుతానా అని నాకు అనుమానం గా ఉంది… అంతే కాని నీ పూకు నచ్చదు అని అస్సలు అనుకోకు… ” అంటూ నా పెదాలమీద ఒక తీయటి ముద్దు పెట్టి నాలో ఉన్న అన్ని అనుమనాలని దూరం చేసాడు..
ఇంక నాలో బాగ వేడి పెరిగింది.. అన్నయ్య నా పూకు మీద కురించిన ముద్దుల వల్ల, నా గురించి మాట్లాడే మాటల వల్ల, బాగ కసెక్కిపోయి ఉన్నాను.. మొత్తం శరీరం అప్పచెప్పేసి ఏమి జరిగినా ఆనందిద్దమని తీర్మానించుకున్నాను.. బహుస నా మాట కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడేమో, అన్నయ్య అప్పటివరకు ఇంక నా పాంటీ జోలికి వెళ్ళ లేదు.. అల ఒక 5 నిమిషాలు గడిచాయి కాని అన్నయ్య ఏమి చేయకుండా, ఉట్టి నా సళ్ళని చిన్నగా పిసుకుతూ ఉనాడు…
నేను “అన్నయ్యా… ఇంక నన్ను ఏడిపించకు… నాది నీ తనివి తీర చూస్కో ఏమైనా చేసుకో..నేను ఏమి అడ్డు చెప్పను… ” అని అన్నాను…
వాడు వెంటనే ” ఏంటి బంగారం… నాది చూడు అంటావు… ఏది చూదాలో నాకేమి తెలుసు ” అని కొంచం వెటకారంగ అన్నాడు..
నాకు వాడి మాటలౌ అర్థం అయ్యాయి.. ” పొ అన్నయ్య… సిగ్గు లెకుండ.. ” అని తల దించుకొని సిగ్గు పడ్డాను..
” అమ్మో… మళ్ళి సిగ్గ… బంగారం.. నా దగ్గర సిగ్గు పడను అని అన్నవు కదా.. మళ్ళి ఏంటి… నీ నోటితో ఒక్క సారి చెప్పవే ఏమి చూదాలో” అని బ్రతిమిలాడాడు..

నేను కదలేక ” అన్నయ్యా… నీ బంగరం పూకుని చూడన్నయ్యా.. ” అని అంటూ అన్నయ్య వళ్ళొ నా మొహం దాచేసుకున్నాను..
” అబ్బ… ముత్యాల లాంటి పలుకులు నా బంగారం నోట్లోనుంచి…” అంటూ నన్ను వాటేసుకుని తల మీద ముద్దు పెట్టాడు… ఇంక క్షణం కూడ ఆలస్యం చేయక కిందకి జరిగి మళ్ళి నా పాంటీ మీదనే నా పూకుకి ఒక ముద్దు ఇచ్చి, దాంతో ఎదో మాట్లాదుతునట్టు,
” ఎన్ని రోజులు ఈ పాంటీ లో దకున్నావే… ఇవాల నీ దర్శనం అవుతోంది… స్వేచ్చ గా గాలి పీల్చుకో… ఇవాల్టి నుంచి నీకు రొజూ స్వెచ్చ కలిగిస్తాను” అని అంటూ నా పాంటీ ని మెల్లెగా కిందకి లాగాడు… నా చెతులు మళ్ళి వెళ్ళి పూకు కి అడ్డం పడ్డాయి…
ఈ సారి అన్నయ్య చేతులని తీసి పైకి తొసెసాడు.. “పాపం ఎన్ని రొజులకి ఇల పూకు ఊపిరి పీల్చుకుంటుంటే అడ్డు పడతార” అంటూ…
ఆ మాటలకి నాలో నేనే నవ్వుకున్నను… కాని వెంటనే నేను అన్నయ్య ముందు పూర్తి నగ్నంగా ఉన్నాను అని గుర్తొచ్చి కొంచం సిగ్గు, కొంచం ఆనందం వేసింది.. అప్రయత్నంగా నా అంథకు నేనె కాళ్ళు వెడం చేసి నా పూకు దర్శనం అన్నయ్య కి బాగ ఇచ్చాను..
వాడు అల నా పూకునే కళ్ళార్పకుండా చూస్తూ ఉండిపొయాడు… ఏమి మాట్లదట్లేదు… ఏమి చేయట్లేదు.. నాకు కొంచం తెన్షన్ వేసింది… నచ్చలేదేమొ అని…
” అన్నయ్యా… ఏంటల చూస్తున్నావు… నచ్చలేదా