Tuesday, 29 August 2017

Telugu sex stories | చిన్నమ్మ

అవినేను డిగ్రీ చదివేరోజులు నేను ఫస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అయ్యాను అంతా కొత్తగా ఉంది ఇంకా ఫ్రెండ్స్ తో సరిగా పరిచయాలు అవలేదు కాబట్టి బోర్ కొడుతుంది ఒక్కడినే ఉండటం ఎందుకులే అని పక్కనే రావులపాలెం లో మా చిన్నమ్మ ఉంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళను బాబాయి మిలటరీలో జాబ్ చేస్తాడు చిన్నమ్మ ఇద్దరు పిల్లలతో ఇక్కడ ఉంటుంది మా చినమ్మ పేరు రాజరాజేస్వరీ కుమారి అందరూ కుమారి అంటారు మా బాబాయి అంతా ఉన్నప్పుడు కుమారి అని వాళిద్దరే ఉనప్పుడు రాజీ అని అంటాడు నేను నిద్దర పోతున్నాను అనుకొని అలా పిలవటం నేను విన్నాను. చిన్నమ్మ చాలా సెక్సీ గా ఉంటుంది మంచి అందగత్తెకూడా.తెల్లటి ఒల్లు పెద్ద సళ్ళు లొతైనా బొడ్డు మంచి షేపుతేరిన పిర్రలు మా చిన్నమ్మ సొంతం.
పైనా కిందా పెద్దవి ఉండి నడుము మాత్రం సన్నగా ఉండేది చూసిన వెంటనే ఎవడికైనా కింద గంటకొడుతుంది అలాంటి పిగర్ మా చిన్నమ్మ. ఎలాగు మాబాబాయి ఇక్కడ ఉండడు కదా అని వాళ్ళ ఇంటికి వెళదాం అని వెల్లేవాడిని ఫస్ట్ లో నాకు ఎలాంటి చేడు ఉద్దేశం ఉండేదికాదు అప్పటివరకూ నా బుజ్జిగాడికి ఎలాంటి ఆడవాసన తగలలేదు రాత్రిపూట మారం చేస్తే చేతిపని చేసి ఊరుకోపెట్టేవాడిని ఈమద్య మా బుజ్జిగాడి గొడవ మరీ ఎక్కువ ఐనది కానీ ఏమిచేస్తాం దేనికైనా టైం రావాలికదా?. ఒకరోజు రాత్రి బోజనం చేసి నిద్దర వస్తుందని నేను ముందే పడుకున్నాను కొంచేసేపటికి మెలుకువవఛింది ఆ టైంలో చిన్నమ్మ పక్కలు సర్ద్దుతుంది నా పక్కన దుప్పటి ఉందని దానిని తీయడానికి నా మీదకి వంగింది నేను నిద్దర పోతున్నను కదా అని ఆ టైంలో తన పైట జారిపోయింది నేను నిద్దరపోతునాను కదా అని దానిని సరి చేసుకోకుండా దుప్పటి తీసుకుంటానికి ఇంకా వంగింది అప్పుడు నా అందాల రాజీ పిన్ని సళ్ళు నా గుండెల మీద తగిలాయి ఆహాఅ బలే మెత్తగా ఉన్నాయి అవి నేను కళ్ళు తెరవకుండా ఆసుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాను ఈలోపు దుప్పట్లు అన్నీ తీసుకుని పైకిలేచింది ఇంకాకొంచేసేపు ఇలానే ఉంటే బాగుండేది అనిపినిచింది ఆ తరవాత పక్కలు సర్దుకుని పడుకుంది నాకు మాత్రం ఆ రాత్రంతా నిద్దర పట్టలేదు ఆ రోజునుండీ మా చినమ్మని ఎలాగోలాగా ఒక్కసారైనా దెంగాలని నిర్ణ ఇంచుకునాను. బాబాయి ఇక్కడ ఉండడు మరి పిన్ని గుల ఎలా తీర్చుకుంటుందో అది తెలిస్తే నా పని ఈజీ ఔతుందని రాత్రి పూట నిద్దర పోకుండా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండేవాడిని ఒక రోజు పడుకునేటప్పుడు స్తానం చేసి నైటీ వేసుకుంది రాత్రిపూటే కదా అని లోపల ఏమీ వేయలేదనుకుంట సళ్ళు మరీ ఎత్తుగా కనిపిస్తునాయి అంటే రోజూ బ్రా వేసి వీటిని బ్రా లో కుక్కేసి ఎత్తుతగ్గిస్తుందన్నమాట అనుకున్నాను. పిన్ని పెద్ద పెద్ద సళ్ళు నైటీ లోనుండీ ఊగుతూ కనిపిస్తుంటే నా బుజ్జిగాడిలో అలజడి మొదలైనది బాత్రూం కి వెళ్ళి కొట్టుకుని వచ్చాను పిన్ని నడుస్తున్నపుడు వెనక పిర్రలు ఊగుతున్నయి ముందు సళ్ళు ఊగుతునాయి అబ్బ బ్బ బా పిన్ని సెక్స్ బాంబ్ లా కనిపిస్తుంది అక్కడే పడేసి దెంగాలనిపిస్తుంది కొంచేం అటూ ఇటూ ఐతే మొదటికే మోసం వస్తుందని ఎలాగోలాగ కంట్రోల్ చేసుకుని పడుకున్నాను ఎలా పటిందో నాను వెంటనే నిద్దర పటేసింది అర్దరాత్రి మెలుకువ వచ్చింది ఆ టైంలో నా తొమ్మిదంగుళాల బుజ్జిగాడు నేను వేసుకున్న నైట్ ఫ్యాంట్ లో నుండీ నిటారుగా లేచి నుంచున్నాడు పిన్ని ఏమి చేస్తుందా అని చూశాను నా కళ్ళు జిగేల్ మన్నాయి.పిన్ని తోడల పైవరకూ నైటీ ఎత్తుకుని పంగ బాగ వెడల్పు చేసి పడుకుని నిద్దర పోతుంది మినుకు మినుకు మనే బెడ్ లైట్ వెలుతురులోకూడా పిన్ని తెల్లటి తొడలు మిల మిలా మెరుస్తున్నాయి నేను వెటనే పైకి లేచి చూశాను పిన్ని పూకు క్లియర్ గా కనబడుతుంది.పూకంతా రొచ్చు రొచ్చుగా ఉంది పూ రెమ్మలు గజ్జలు గుద్ద అంతా తడి తడి గా ఉంది పూకు పైనుండీ గుద్ద మీదకి ఎదో కారినట్టు గా ఉంది అది ఏమిటా అని అల్లోచిస్తే అప్పూడు అర్దం ఐనది నా బుజ్జిగాడు ఫ్యాంట్ గుడారాన్ని లేపుకుని కుర్చున్నడుకదా అది చూసి తట్టుకోలేక పిన్ని చేతితో కొట్టుకుని కార్చుకుని ఉంటుందని. ఐతే నా బుజ్జిగాడిని చూసి పిన్ని టెంట్ ఐనది అన్నమాట ఒకే దీని అందాలని సొంతం చేసుకునే మార్గం దొరికింది ఇలాగే రెండు మూడు సార్లు టెంట్ చేస్తే అదే వచ్చి నా వడిలో వాలుతుంది అప్పుడు దీని ముందు వెనకా కూడా కసి తీరా దెంగొచ్చు అని అనుకున్నాను రసాల తో నిండిన పిన్ని పూకుని తనివితీరా చూశాను పంగ బాగా వెడల్పు చేసినండుకు పిన్ని పూ గొల్లి కూడా కనిపిస్తుంది పూకు దగ్గరకంటా మొకం పెట్టి వాసన చూశాను గాటుగా మత్తుగా ఒక రకమైన వాసన వచ్చింది మధన వాసన ఇలా ఉంటుందని నాకు అప్పుడు అర్దం ఐనది అంతా గాడ నిద్దరలో ఉన్నారు నేను మళ్ళి ఒకసారి వాసనచూసి పిన్ని పూకు చూస్తూ చేతి పని కానిచ్చేశాను.
Telugu sex stories

ఆతరవాత రోజు నేను అనుకున్నట్టుగానే ఆంటీ సళ్ళు గుద్దలని ఊహించుకున్నను నా బుజ్జిగాడు లేచినుంచున్నాడు నేను నిద్దర పోతునట్టుగా నటిస్తూ కన్ను కొంచేం తెరిచి ఆంటీ ని అబ్జర్వ్ చేస్తునాను అప్పటికే పిన్ని పని అంతా పుర్తిచేసుకుని పడుకోవడానికి రడీ ఔతుంది ఈలోపు పిన్ని చూపు నా ఫ్యాంట్ గుడారం మీద పడింది
అలాగే చూస్తుంది పిన్ని కళ్ళలో ఏదో కొరిక నాకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అప్పటికే పిల్లలు నిద్దర పోతున్నారు నేను నిద్దర పోతున్నానో లేదో అని నన్ను కదిపింది నేను కదలకుండా అలా నిద్దర పోతునట్టు ఉండి పోయాను.నిద్దర పోతున్నాను అని నిర్ణయించుకుని పిన్ని నా గుడారం వంక చూస్తూ తన నైటీ మీదనుండే పూకు మీద చేయివేసి నొక్కుకుంది అక్కడ రుద్దటం ప్రారంబించింది కోరిక తీరినట్టుగా లేదు ఎలాగూ అంతా పడుకున్నరుకదా అని చిన్నమ్మ తన నైటీని పైకి లేపింది ట్యుబ్ లైట్ వెలుతురులో చిన్నమ్మ తోడలు ఒక్క చిన్న మచ్చ కూడా లేకుండా తెల్లటి అరటి బోదెలు లా కనిపిస్తునాయి పిన్ని నైటీని ఇంకా పైకి లేపి తన పూకు దరిశనం ఇచ్చింది ఆహా ఆఅ సూపర్ర్ర్ర్ర్ ర్ర్ర్ పూకురా బాబు పిన్నిది అనుకున్నాను ఇంక పిన్ని నా లేచిన బుజ్జిగాడిని చూస్తూ తన పూకు మీద చేతిని పెట్టి పూ చీలిక మీద పైనుండీ కిందకి కిందనుండీ పైకీ రుద్దుతుంది పంగ బాగా తెరిచి ఉన్నది కాబట్టి పూకు కూడా బాగా విచ్చుకుని కనిపిస్తుంది అదీ కాక పిన్ని వేళ్ళతో రుడ్డుకునే పనిలో పూ రెమ్మలు విడి పూకు గొల్లి క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది పిన్ని దానిని తన రెండు వేళ్ళ మద్యలో పెట్టి నలపడం మొదలు పెట్టింది పిన్ని లో కామ కోరికలు కట్టలు తెంచుకున్నయి తను గాలి పీల్చడం నాకు స్పష్టం గా వినిపిస్తుంది పిన్ని తన వేళ్ళని కొంచే కిందకి జరిపి పూ బొక్క వెడతీసింది అబ్బా నేను చూసేది నిజమా కలా నాకే నమ్మకం కుదరటం లేదు. పూ బొక్క గుండ్రంగా నా వేలు పట్టే అంత ఉంది దానిలో నా బుజ్జిగాడు పడతాడా అన్న అనుమానం కలిగింది ఇంక పిన్ని విషయానికి వస్తే తన మద్య వేలుని పూ బొక్కలో పెట్టింది కొంచెం కొంచెం నెడుతూ పూర్తిగా లోపలికి పెట్టేసింది ఒకసారే బయటకి తీసి లోపలికి నెట్టింది అలా రెడుమూడుసార్లు పెట్టేసరికి పిన్ని వేలు అంత తడి తడి గా ఐపోయింది పిన్నికి గుల తీరుతునట్టుగా లేదు తన రెండో వెలుని కూడా బొక్క లోపలికి పెట్టి బయటకి లోపలికి ఆడించడం మొదలు పెట్టింది అలా అలా స్పీడ్ పించి చాలా వేగంగా ఊపుకుంటుంది చేతితో అలా స్పీడుగా ఊపుకునే టప్పుడు టిక్ టిక్ టిక్ టిక్ మని సౌండ్ వస్తుంది దీని పూకులో రసాలు ఊరి నట్టూంది అనుకున్నాను అలా కొంచేసేపు కొట్టుకున్నకా చిన్నమ్మ గొంతునుండీ ఒక మూలుగు వచ్చింది ఆ తరవాత కొట్టుకోవడం ఆపేసింది ఏమైనది అని చూస్తే పూకు నుండీ రసాలు కారుతున్నయి ఓహో దీనికి కారిపోయిందన్నమాట అనుకున్నాను తన పూకులోపల నుండీ కారుతున్న రసాలని నైటీకి తుడిచేసి లైట్ తీసి పడుకుంది నాకు మట్టికి నేను చూసింది నిజమేనని ఇంకా నమ్మకం కుదరటం లేదు. కొంచేం సేపటికి పిన్ని నిద్దర లోకి వెళ్ళింది నేను అప్పటివరకూ చూసింది ఊహించుకుంటూ కూడా చేతిపని కానిచ్చేసి పడు
తరవాత రోజు రాత్రి పిన్ని చేతితో కొట్టుకోవడ గుర్తు తెచ్చుకున్నాను అంతే నా బుజ్జిగాడు 90 డిగ్రీస్ లో నిలబడింది నేను నిద్దర పోతునట్టు నటించడం మొదలు పెట్టాను అదే ఊరిలో మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు మా చిన్న పిన్ని కి ఇంకా పెళ్ళీ కాలేదు దాని పేరు వాణీ దానికి మా రాజీ పిన్ని ఫోన్ చేసి
రమంది 10 నిముషాలలో వచ్చ్హింది రాగానే పక్కగదిలో పిన్నులిద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు రాతిపూట అంతా సైలెంట్ గా ఉండటం వల్ల వాళ్ళ మాటలు చక్కగా వినిపిస్తునాయి రాజీ పిన్ని నా మొడ్డ గురించి చెపుతుంది తన మాటలలో మొన్న రాత్రి వీడి మోడ్డ చూసినకాడనుండీ నేను ఆగ లేకపోతునాను రాత్రైతే చాలు వాడిది లేచి నుంచుంటుంది నాకేమో దానిని చూస్తే అస్సలు ఆగలేక పోతున్నాను చేతితో కొట్టుకునా గుల తీరటం లేదు వీడేమో కొడుకు వరస ఐపోయాడు లేక పోతే ఈపాటికే నా పూకులో దించేసుకునేదానిని నాకు ఏమి చేయాలో తెలియటం లేదు మనిద్దరం చేసుకుంటాం కదా అలా చేయవే నా పూకు నాకి నీ చేతితో నన్ను దెంగవే అంది నీకు ఇంత గుల ఎక్కించిందంటే వాడిది మామోలు గా ఉండి ఉండదు నాకు చూడాలనిపిస్తుంది వాడు నిద్దర పోతున్నాడా అంది వాణీ పిన్ని హా అంది రాజీ పిన్ని పద చూద్దువు గాని అని నేను పడుకున్న గదిలోకి తీసుకుని వచ్చింది అప్పటికే నా ఫ్యాంట్ గుడారాన్ని లేపుకుని కుర్చున్న నా బుజ్జిగాడిమీద వాణీ పిన్ని చూపు పడింది వీడిదేంటే ఇంతుంది నువ్వు టెంట్ అయ్యావంటేనే నాకు అనుమానం వచ్చింది వీడిది మామోలుగా ఉండిఉండదు అనుకున్నను నేను ఊహించింది నిజమే ఇంత పెద్ద మోడ్డని చూసి ఏ ఆడది మాత్రం ఆగగలదు అంది అబ్బ వీడిదానిని చూస్తుంటే నాకు కూడా పూకు లో దురద మొదలైనది వీడి దానిని ఒకసారి పట్టుకోవాలనిపిస్తుంది వాడులేగుస్తాడేమో అంది రాజీ పిన్ని ఉండు చూద్దాం అని వాణీ పిన్ని నా చేతిని పట్టుకుని ఒకసారి కదిపించి నేను నటిస్తునాను కదా ఎందుకు లెగుస్తాను ?? మళ్ళీ కదిపింది నేను కదలక పోయేసరికి వీడు బాగా నీద్దరలోకి వెళ్ళి పోయాడు మనం ఏమి చేసినా వీడికి తెలియదు ఐనా ఎందుకన్న మంచిది దుఫ్ఫటి ఇవ్వు వాడి పక్కన వేసి అది తీసుకుంటునట్టుగా వాడి మోడ్డ పట్టుకుంటాను వాడు లెగిస్తే దుప్పటి తీసుకుంటునాను అనొచ్చు అంది నువ్వు మామోలుదానివి కాదే బాబు కానివ్వు ఆలశ్యమెండుకు అంది రాజీ పిన్ని వాణీ పిన్ని దుప్పటి నాపక్కన పడేసి చేతిని నా గుడారం మీద పెట్టి నా బుజ్జుగాడిని పట్టుకుంది నేను కదలక పోయేసరికి ఇంకొంచేం గట్టిగా పట్టుకుంది వీడిది పొడుగేకాదు లావుకూడా ఉందే అంది వాడు లెగుస్తాదేమొనే అంది రాజీ పిన్ని లెగిస్తే దుప్పటి ఉందిగా అని నా ఫ్యాంట్ బొందు ముడి ఊడతీసి ఫ్యాంటుని నా బుజ్జిగాడి మీడనుండీ తప్పించింది అమ్మో చూడవే వీడిది ఎంతుందో అబ్బబ్బాఅ స్స్స్స్స్స్స్స్స్ అంటు ములిగింది వాణీ పిన్ని రాజీ పిన్ని ఐతే కన్ను రెప్ప వేయడం కూడా మరచిపోయి నా దానినే చూస్తూ ఉంది వాణీ పిన్ని ముందుకి వంగి నా బుజ్జిగాడి మీద ముద్దు పెట్టింది నా ఎర్ర బాల్ మీద తోలుఇ వెనక్కి లాగి ఎర్ర బాల్ని నోట్లో పెట్టుకుంది నాకు తెలియకుండానే నా నోట్లోనుండీ మ్మ్మ్హూఊ అంటూ మూలుగు వచ్చింది వెంటనే వదిలేసి పక్కన ఉన్నదుప్పటి తీసుకుని పైకి లేచింది లేచాడా అని రాజీ పిన్ని ని అడిగింది ఏమో అని అనేసరికి మళ్ళీ నా చేతిని పట్టుకుని కదిపింది నేను కదలలేదు మళ్ళీ ముద్దు పెట్టుకుంటాను అంది ఇంక చాలులేవే అంది రాజీ పిన్ని ఏమిచాలే బాబూ వీడిదానిని అమాంతం గా పూకు అదుకంటా దింపుకోవాలనిపిస్తుంది ఇంగ్లీషు బి.ఎఫ్ లలో చూశాను ఇలాంటి మడ్డని అల్లటిది కళ్ళముందు చూసేసరికి నేను ఆగలేక పోతునాను అంది వాడు కొడుకు వరస ఔతాడుకదా అంది రాజీ పిన్ని కొడుకు వరస కొడుకు కాదుకదా ఐనా ఇంత పొడుగు లావు ఉన్న మోడ్డ నా కోడుకుకి ఉనా వాడితోకూడా దెంగించుకుంటాను అంది వాణీ పిన్ని ఇంక నేను ఆగ లేక పోతునాను గానీ రావే వంకాయతో కొట్టి గుల తీరుద్దువ్ గాని అంది రాజీ పిన్ని ఇంత పొడుగు మోడ్డ ఎదురుగా పెట్టుకుని వంకయతో ఏమి దెంగుకుంటామే అంది వాణీ పిన్ని చాల్లే చూసిన వెంటనే పూకులో తోసుకోవాలంటే ఎలా?? నిదానంగా వాడిని ముగ్గులోకి దించుదాం వాడిది చూసిన కాడనుండీ నేను ఆగలేక పోతున్నాను ఏదోవక రకంగా వీడిని లైన్లో పెట్టి గుల తీర దెంగించుకుందాం అంది రాజీ పిన్ని మరి ఇప్పుడు ఏమి చేద్దాం అంది వాణీ పిన్ని పదవే వంకాయలు ఉన్నయి కదా ముందు వాటితో కొట్టుకుని కార్చుకుందాం. ఒకసారి కార్చుకుంటేనే గానీ వేడి చల్లారదు పదా అని వాణీ పిన్నిని పక్క గదిలోకి తీసుకుని వెళ్ళింది దాని తలుపు మూయలేదు ఆగదిలోనుండీ మూలుగులు గాజుల సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి రాజీ పిన్ని కొట్టవే ఇంకా స్పీడ్గా ఊపు బాగా గులగా ఉందే కొట్టు కొట్టు ఇంకా స్పీడ్గా హాఆ ఆఆ స్స్స్స్స్స్స్ ఊఊఒ హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ వౌఔ అంటూ మూలిగి ఆగిపోయింది ఆతరవాత వాణీ పిన్ని కూడా అలాగే మూలిగి ఆగిపోయి కొంచేసేపటికి నేను పడుకున్న రూం లోకి వచ్చారు ఏంటే వీడిది ఇంకా అల్లనే ఉంది అంది వాణీ పిన్ని తెల్లావార్లూ లెగిసేఉంటుంది వాడిది అంది రాజీ పిన్ని ఐతే వీడు మొదలేడితే పూకు గుద్ద నోరూ అన్ని రొచ్చు రొచ్చు చేయకుండా వదలడేమో అంది రేపటినుడీనే వీడిని లైన్లో పెట్టడం మొదలు పెట్టు నేను కూడా వచ్చి నేను చూపించవలసినవి నేను చూపిస్తాను. నా కంటే నువ్వు చాలా అందంగా ఉంటావు కాబట్టి నువ్వే వీడిని ఈజీగా పడేయగలవు అంది వాణీ పిన్ని. వీడిదాని పొడుగూ బలుపూ చూస్తుంటే నేనూ తట్టుకోలేకపోతున్నాను వీలైనత తొందరగానే వీడితో దెంగించుకోవాలి. రేపటినుండీ నా అందాలతో వీడిని రెచ్చ గొట్టి నా పక్కలోకి తెచ్చుకుంటాను నువ్వు మాత్రం ఇప్పుడే రాకు.వీడికి నా పూకు రుచి చూపించి దెంగించుకుని అప్పుడు నీకు చెపుతాను మేమిద్దరం దెంగించుకునేటప్పుడు సడన్ గా వచ్చినట్టుగా నువ్వు వచ్చ్హి ఏమిచేస్తున్నారు మీరిద్దరూ?? కాలేజీకి అని వచ్చ్హి నువ్వు చేస్తున్నా పని ఇదా?? ఉండు అందరికీ చెపుతాను అని బెదిరించి నిదానం గా ఎవరికీ చెప్పకూడదంటే నన్నుకూడా దెంగు లేకపోతే అందరికీ చెప్పేస్తా అంటే వాడే చచ్చినట్టు దెంగుతాడు అంది రాజీ పిన్ని అమ్మో వీళిద్దరూ చాలా పెద్ద ప్లానే వేస్తునారు సరేలే ఒక పూకు దెంగుదాం అని వస్తే ఇంకో పూకు బోనస్ గా వస్తుంది వాళంతట వాళ్ళు వచ్చి దెంగమనే వరకూ దెంగకూడదు ఇలాగే నా బుజ్జిగాడిని చూపించి గుల పుట్టించాలి అనుకున్నాను. ఆ తరవాత రోజు…
ఆతరవాత రోజు నేను కాలేజీ నుండీ వచ్చినతరవాత స్తానం చేసి టీవి చూస్తూ కుర్చున్నాను పిన్ని నా పక్కనే కూర్చుని కూరలు కోస్తుంది కత్తిపీటమీద కుర్చునే తప్పుడు చీర కొంచెం పైకి లేచి పిన్ని మోకాలుదాకా కనిపిస్తుంది నేను చూసి చూడనట్టుగా టీవీ చూస్తున్నాను
ఈలోపు పిన్ని పైటజార్చింది దానిని కూడ చూసి తెలియనట్టుగానే టీవీ చూస్తున్నాను ఒరే చిన్నా చేతులు బాగోలేదు కొంచెం ఈపైట పైకి వెయ్యరా అంది నేను సరే అని పైకి వేసి అసలేమి జరగనట్టుగా టీవీ చూస్తున్నాను పిన్ని కూరలు కోసేసి పొయ్యిమీద కూర పెట్టి చిన్నా నీకు దారం పేనడం వచ్చా అంది దెనికి అన్నాను వెంటనే పైటతీసి సూత్రాల తాడు తెగిపోయేటట్టు ఉందిరా దీనికి కట్టాలి అంది దాని సళ్ళు బాగా పెద్దవి కదా పైగా లోపల ఏమి వేసినట్టు లేదు ముచ్చికలు జాకీట్ ని పొడుచుకుని ముందుకు వచ్చాయి జాకీట్ పైన హుక్ తీసి ఉండటం తో సళ్ళ మద్య లోయ కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ ఒక నాలుగైదు సెకెండ్లలో చూసేసి పిన్ని చూపిస్తున్నా తాడుని చూస్తున్నాను. పేనడం వచ్చ్హుపిన్ని అన్నాను ఐతే కొంచెం పేని పెట్టరా తెగి ఎక్కడైనా పడిపోతుందేమోఅని బయమేస్తుంది అంది పిన్ని సరే దారం తే అన్నను దారం తెచ్చి ఇచ్చింది ఎంత తాడు పేనాలి పిన్ని అన్నాను మళ్ళీ పైటతీసి నువ్వే చూసుకో అంది నేను పిన్ని మెడలో ఉన్న సూత్రాల బొందుని పటుకునే టప్పుడు కావాలనే నా వేళ్ళు పిన్ని సళ్ళకి తగిలించాను పిన్ని గాలి బారంగా తీసుకుంది నిన్నరాత్రి అనుకున్న ప్లేన్ అమలుచేస్తునట్టు ఉంది ఐటే దీనికి ఇంకా గుల పుట్టించి అదే నన్ను దెంగరా అనే టట్టుచేసుకోవాలి అనుకున్నాను. పిన్ని కొల్త ఒకే గానీ నాకొక సందేహం ఉంది అన్నాను ఏంటి అంది రాజీ పిన్ని ఈతాడు అంతా భర్త బార్యకి కట్టే తాడుకదా నువ్వేమో నన్ను కట్టమంటున్నావు కట్టొచ్చా ఈతాడు కట్టిన వారికి కటించుకున్న అమ్మయి పెళ్ళం అవుతుంది కదా మరి నేను నీకు కడితే నువ్వుకూడా నా పెళ్ళానివి ఐపోతావా?? మరి ఈవిషయం బాబాయికి తెలిస్తే బాదపడతాడుకదా అన్నాను మీ బాబాయి ఇక్కడ లేడుకదా అతనికి చెప్పవలసిన పనేముంది అంది మరీ పెళ్ళం విషయం అన్నాను అమాయకంగా ఏంటీ ఇఫ్ఫుడు నీకు పెళ్ళం కవాలా ఏంటీ అంది ఉంటే ఒక పని ఐపోతుంది కదా పిన్నీ అన్నాను ఏమో అనుకున్నాను నువ్వు కొంటే పిల్లాడివే అంది పిన్ని చెప్పు పిన్నీ నువ్వు కట్టమంటే కడతాను వదంటే మనేస్తాను అన్నాను కట్టు అంది పిన్ని ఇంకో డవుట్ ఉంది పిన్ని అన్నాను ఇంకెదుకు ఆలశం అడుగూ అంది పిన్ని నేను కట్టిన తాడు నువ్వు బట్టలన్నీ విప్పేసి స్త్నానం చేస్తునప్పుడుకూడా తీయవుకదా బట్టలు లేని నీ ఒంటిమీద నేను కట్టిన తాడు ఉండవచ్చా అన్నాను చిన్నా ఏమో అనుకున్నాను నువ్వు వయసుకొచావ్ అంది పిన్ని.అదేమిలేదు పిన్ని నాకు ఏదైనా డవుట్ వస్తే వేంటనే తీర్చుకుంటాను అంతే అనుకే నిన్నుకూడా అడిగాను నీకు ఇష్టం లేకపోతే చెప్పొద్దులే అన్నాను ఇదులోచెప్పకపోవడానికేముందిరా నేను బట్టలు వేసుకునా వేసుకోకపోయినా నువ్వు కట్టిన తాళి మాత్రం నా మెడలోనే ఉంటుంది అంది పిన్ని సరేపిన్ని ఎక్కడవరకూ కావాలోచెప్పు కట్టేస్తాను అన్నాను మరీ వీటిమీదకైతే ఏమి బాగుంటుంది ఇవిదిగేటట్టుగా కట్టు అంటూ తన సళ్ళు చూపించింది సరేపిన్ని అంటూ తాడుపేని పిన్ని సూత్రాలకి ఎకించి తన సళ్ళు దిగేటట్టుగా కట్టాను.
కొంచెం సేపటి తరవాత పిన్ని మళ్ళీ నాదగ్గరకి వచ్చి సరదాగా ఒక ఆట ఆడుకుందామా అంది ఏమి ఆట అన్నాను నువు ఇందాకడ అన్నమాటే అంది ఏమి అన్నాను?? తాళి కడుతున్నాను నాకు పెళ్ళాం అవుతావా? అన్నావుకదా? అంది. అవును అన్నాను ఐతే ఏంటి ఇప్పుడు అన్నాను.తాళి కట్టి నోరువిడిచి అడిగావుకదా అందుకని అలోచించి చూశాను
నువ్వు అడిగింది కూడా నిజమే కదా నా మొగుడు కట్టిన తాళి విప్పి నువ్వు మళ్ళీ కట్టవు అంటే ఇప్పుడు నువ్వేకదా లెక్క ప్రకారం నా మొగుడువి అంది అందే కదా నేను నిన్ను అడిగింది అన్నాను. నేను నీ పెళ్ళాం లాగా నీకు పనులు చేసి పెడతాను మనిద్దరమే ఉంటే నువ్వు నన్ను రాజీ అని పిలువు మీ బాబాయి కూడా అలాగే పిలుస్తాడు. ఈరోజునుండీ నువ్వు కూడా నా మొగుడువి కదా అందుకని నువ్వుకూడా అలాగే పిలువు మనిద్దరం ఉన్నప్పుడేరోయ్ ఇంకా ఎవరన్నా ఉంటే పిన్నీ అని ంపిలువు అంది సరే రాజీ అన్నాను అబ్బో అప్పుడే లైన్లోకి వచ్చేశావే అంది నువ్వు నన్ను ఏమండీ అనవా అన్నాను ఎందుకు అంది పిన్ని మొగుడిని పెళ్ళాం ఏమండీ అంటుంది కదా అన్నాను ఒహో అదా ఐతే సరే ఏమండీ అంది అలా పిలిచేసరికిన సుల్ల టంగుమని లేచినుంచుంది దానిని కవర్ చేయడ నేను చాలా కష్టపడుతున్నాను అది గమనించిన రాజీ పిన్ని ఏంటి అలా మెలికలు తిరుగుతున్నావ్ అంది ఏమి లేదు రాజీ అన్నాను పెళ్ళం దగ్గర మొగుడు ఏమి దాచకూడదు అని బుంగమూతి పెట్టింది ఇదిగో ఇది పైకి లేచిపోతుంది నువ్వు చూస్తే ఏమనుకుంటావో అని దాస్తునాను అని నా సుల్లని చూపించాను అప్పటికే నా ఫ్యాంట్ గుడారం ఎత్తేసింది నా సుల్ల ఏంటిరా ఇది ఫ్యాట్ లోఏమన్నా పెట్టావా? అంటూ పిన్ని నా సుల్లని తన చేటితో పట్టుకుంది అబ్బా ఇస్స్స్స్ అని మూలిగాను ఏమైనది అంది రాజీ నువ్వు పట్టుకుంటే నాకు తెలియకుండానే నోట్లోనుంచీ అలా వచ్హేసింది రాజీ అన్నాను అసలు ఏంటిది చూడనివ్వు అంటూ నా ఫ్యాంట్ బొందు ఊడత్తీసి కిందకి లాగింది అప్ప్టికే బాగాలేచిన నా సుల్ల బయటకి వచ్చ్హి సీలింగ్ ని చూసింది అమ్మో ఏంటిరా ఇది ఇంత ఉంది అంది ఏంటీ రాజీ అందరికీ ఉంటుందికదా ఇది అన్నాను అందరికీ ఒకేరకగా ఉండదు ఒక్కొక్కరికీ ఒక్కో సైజు లోఉంటుంది ఇది నీది చాలా పెద్దది లావుగా కూడాఉంది అంది నా అందాల సెక్సీ రాజీ పిన్నీ ఏంటి బాబాయిది కూడా ఇంత ఉండదా? అన్నాను దీనిలో సగకూడా ఉండదు అంది పిన్ని అవునా నాలాగే అందరికీ ఇంత ఉంటుందేమో అనుకునాను రాజీ అన్నాను అమాయకం గా పిన్ని నవ్వి అది సరేగానీ ఇది ఇలా పైకి లేచినప్పుడు నువ్వు ఏమి చేసుకుంటే ఇది చిన్నది అవుతుంది అంది ఒక్కోసారి చేతితో ఊపితే తెల్లగా జిగురులా ఎదో కారి చిన్నది ఐపోతుంది ఒక్కోసారి ఎంత ఊపినా చిన్నది అవదు సరికదా ఇంకా ఇంకా లావుగా ఐపోయి గట్టిపడుతుంది అలాంటప్పుడు నేను దానిని అలాగే వదిలేస్తాను చాలా సేపు అలాగే ఉండి నిదానం గా చిన్నది అవుతుంది అన్నాను అవునా ఇప్పూడు లేచింది కదా ఒకసారి నా ముందు చేతితో ఊపుకో ఎలా ఊపుకుంటావో చూస్తాను అంది పిన్ని పిన్ని ప్లాన్ ప్రకారమే ఇది అంతా చేస్తుందని అర్దం ఐనది నేను కూడా రాజీ డార్లింగ్ ని ఇంకా టెంట్ చేస్తే అదే పూకు చూపించి నన్ను దెంగరా అనేటట్టుగా చేసుకోవాలని నా ప్లాన్ నేను వేస్తున్నాను పిన్ని ఒంక చూసి నువ్వు చూస్తున్నావుకదా నాకు సిగ్గు వేస్తుంది అన్నాను మరి ఏమిచేయను అంది పిన్ని అదేనాకు అర్దం కావటం లేదు అన్నాను పోనీలే నన్ను ఊపమన్లేదు నయ్యం అంది పిన్ని అవును రాజీ రోజూ నేను ఊపుకుంటున్నాను కదా ఈరోజు నువ్వు ఊపు ఎలా ఉంటుందో చూదాం అన్నాను పిన్ని కళ్ళాలో ఊపాలన్న కోరిక నాకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది కానీ వెటనే ఒప్పుకుంటే నాముందు చులకన అవుతుంది అని అలా ఏమి వద్దురా నువ్వే ఊపుకో అంది ఈరోజు ఎలాగైనా దానితో ఊపించుకుని రసాన్ని కార్చాలి అని ప్లీజ్ రాజీ ప్లీజ్ నా బంగారం కదూ నా బుజ్జి కదూ ఒక్కసారి ఊపరా అన్నాను ఏంటిరోయ్ అచ్చం పెళ్ళాన్ని అడిగినట్టు అడుగుతున్నావ్ అంది నువ్వేకదా ఈరోజునుండీ నువ్వు నాపేళ్ళానివు అన్నావ్ కదా?? మళ్ళీ ఇలా అంటవేంటి అన్నాను నేను నిన్ను ఏమి అనలేదురా మగడా అచ్చం పెళ్ళాని బ్రతిమలాడినట్టుగా అనేసరికి చాల నచ్చ్హింది అందుకే అల అన్నాను అంది అవునా నీకు నచ్చిందా బుజ్జి బంగారం మరి ఇతే ఊపరా మరీ అన్నాను సరే సరే ఊపుతాను అంది నా అదాల రాశి రాజీ పిన్ని.మా ఇద్దర మద్యలో ఈమాటలన్నీ జరుగుతున్నాయి కానీ నా గుల పూకు రాజీ మాత్రం తన చేతిని నా సుల్ల మీద నుండీ తీయలేదు నా సుల్ల మత్రం ఇంకా ఇనుప రాడ్డులా తయారైనది దానిని రాజీ గట్టిగా పట్టుకుని.
నేనుమళ్ళీగొల్లిమీదకినాలుకపోనిచ్చినాలుకతోగొల్లినికదిపానుపిన్నిమెలికలుతిరిగిపోతుందిఒరేయ్ఇంకనావల్లకాదురోయ్ఆతులపనితరవతచూడొచ్చుగానీఅలాగేనీనాలుకనిపెట్టికెలకరాఅక్కడఅందినేనుపిన్నితొడలుఇంకొంచెంవెడల్పుచేశానుపూకుబాగావిచ్చుకునిగొల్లిబాగకనిపిస్తుంది.లనిపక్కకితీసిరాజీపూగొల్లినినాలుకతోకదపడంమొదలెట్టానుఇష్హాఆహూఊఊహుమ్మ్మ్మ్మ్మ్ఊఊఊఊఉరేఏఏఏఏఏయ్అబ్బబబ్బాఅఅలాగేకెలకరాఅలాగేనీనాలుకతోగొల్లినిబాగాకదపరాఅదీఈస్స్స్స్స్స్స్అక్కడేఏఏఏఏఏఏఏఏఅబ్బాఅహనేనుమాత్రంనాలుకసూదిగాచేసిపొడిచిపొడిచికెలుకుతున్నానుఅలాపొడుస్తూనోరుతెరిచిపూగొల్లినినోట్లోకితీసుకునిచీకటంమొదలుపెట్టానుహోఓఓఓఓఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్య్య్య్య్య్య్హ్య్య్ఒరీఈయ్య్య్య్య్అదీఅలేగేచీకుఅదిఅహాహోఓఓఅబ్బఅబ్బాఏమిసుఖాన్నిఇస్తున్నావురాఅహాఆఊఊఊనేనుగొల్లినిమొత్తంనానోట్లోకిలాక్కునిచప్పరించిచీకేస్తున్నానుచీకుతుంటేనేఇలారెచ్చిపోతుందిదీనినికొరికి
తేఏమిచేస్తుందోఅనిమునిపటితోలైట్గాకొరికానుపిన్నిఒకసరేఎగిరిపడిఅబ్బాఆబానాకుకారిపోయిందిరాఅందిఅప్పటికేపిన్నిపూకులోనుండీజలఊరుతుందిదానికితోడుతెల్లగాజిగురులాగాబయటకివచ్చిందినారసాలుతాగుతానుఅన్నవుకదరాతాగుఅంటూతలమీదచెయ్యివేసికిందకినెట్టిందినేనువెంటనేనోరితెరిచినాలుకతోపూకునుండీకారుతున్నారసాన్నినోట్లోకిలాకుంటున్నానుగాటుగాఉప్పగాచేదుగాఅదోరకమైనవాసనతోబలేరుచిగాఉందిఅదిబయటకికారినరసాలుగుద్దమీదకిజారుతున్నాయినేనుఒకసారినాలుకతెరిచిపూకుమీదనుండీగుద్దమీదకికారినరసాన్నినాకుతున్నానుఅలానాకేటైంలోనాలుకరాజీగుద్దబొక్కకితగిలిందిరాజీఒకాసారేఅదిరిపడిందిఒరేయ్ఏమిచేస్తునావురాఅక్కడనాకొద్దురాస్స్స్స్స్స్స్హుమ్మ్మ్మ్మ్అంటుందిఇదేంటిఇక్కడటచ్ఐతేఇంతరియాక్షన్వచ్చిందిఅనిమళ్ళీనాలుకతోగుద్దబొక్కమీదపొడిచానుమళ్ళీఅలాగేఅరిచిందిఒరేయ్అక్కడవద్దురాఅంటూతలమీదచేతులువేసికొంచెంపైకిలాగిపూకుమీదఆపించిఓహోదీనికిఇంకాపూకునాకించుకోవాలనిఉందన్నమాటఅనుకునినాలుకనిసూదిగాచేసిపూబొక్కలోపెట్టిలోపలఉన్నరసాలనిబయటకిలాగిగుర్రుకుంటున్నానుపిన్నిమాత్రంరకరకాలగాఅరుస్తూమూలుగుతుందినాలుకవెళ్ళినతలోపలికితోసికెలుకుతున్నానునాకెలుకుడికిఅక్కడటిక్టిక్టిక్టిక్టిక్మనిసౌండ్వస్తుందిపిన్నినాకెలుకుడుతట్టుకోలేకతలమీదచేతులువేసిపూకుమీదకినొక్కుకుందిఅలనొక్కేసరికినాముక్కురాజీగొల్లిమీదనాలుకపూబొక్కలోనీఉనాయిఅలాఉండేసరికిముక్కుతోగొల్లినికదుపుతూబొక్కలోనాలుకనిఆడిస్తున్నానుఆహాఆఇస్స్స్స్స్స్స్ఒరీఎయ్య్య్య్య్య్య్ఏమినాకుతునావురాఅహాఆఅఊఊఊఒహూహుహ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్హహహ్హాహహహహఊఉనూనున్గొల్లినిబొక్కనీఒకేసారికెలికేసరికిపిన్నితట్టుకోలేకమళ్ళీకార్చుకోవడానికిరడీఐపోయిఒరేయ్నాకుమళ్ళీకారేటట్టుఉందిరాఅయ్యూఊఒహూఊఊమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ఒరేఏఏఏఏఏఏఏఏయ్య్య్య్య్య్య్ఇంకనవల్లాకాద్య్రాఆఇస్స్ష్హ్స్స్స్స్స్స్స్స్స్అంటూకార్చేసిందిమళ్ళీఈరసాలనికూడాకడుపునిండాతాగిపూకునతాసుబ్బరంగానాకేసిపైకిలేచానుఒరేయ్ఏమితెలియదుఅనిఅలానాకేశావేంటిరాఆనాకుడేంటిరాఅబాఆఅనాజీవితంలోఇంతసుఖాన్నిఅనుభవిస్తానుఅనికూడాఅనుకోలేదుఏమినాకేవురాపిచ్చేకించావనుకోఅంటూఒరేయ్నిజంచెప్పునీకుముందేదెంగుడుగురించితెలుసుకదాలేకపోతేఈరకంగానాకలేవుఅందిలేదుపిన్నినేనుచాలాబిఎఫ్లుచూశానుఅదులోఇలానాకటంచూసినేనుఎవరినిదెంగినాముందుఇలానాకాలిఅనిఅనుకునిగుర్తుపెట్టుకున్నానుఅందులోఉనట్టుగానేఉప్పుడునాకేనుఅన్నానుఅయ్యబాబోయ్నీనాకుడుమాత్రంఅదిరిపోయిందిరావెంటవేటనేరెడుసార్లుకార్పించావుకదరాఅహాఏమిసుఖాన్నిఇచ్చావురానిజంగాఅదిరిపోయిందిఇంకాఏమనాఇలాంటివితెలుసాఅందిచెప్పనుకదాపిన్నినాకుప్రాక్టికల్నాలెడ్జ్లేదనిముందునువ్వుఎలాచెయ్యలోచూపిస్తేఆతరవాతనేనుబిఎఫ్లలోచూసిందిచేసుకునిపోతానుఅన్నానుసరేరాఐతేఈతెల్లవార్లూమనకిజాగారమేఅందిపిన్నినీతోజాగారంచేయడానికినేనురడీనేనాముద్దులపెళ్ళామాఅన్ననుఒరేయ్నారెండోమొగుడానీతోతెల్లవార్లూనకుత్తంతాదెంగించుకుంటానుఇంకఆగటంనావల్లకాదురారావచ్చినీబారుమొడ్డనినాపూకులోతొయ్యిఅందిఆతులుగీస్తానుఅన్నావుకదేగియ్యవాఅన్నానుఏపూకునాకుతుంటేనోట్లోకివచ్చాయా??అందినీపూకుఆతులతోనాకేనుకదేఈసారిఆతులులేకుండానాకుదామనిఅన్నానుసరేఐటేఉండుగీసుకునిస్తానంచేసివస్తానుఅదిరాజీఎప్పుడూఆతులునువ్వేగీసుకుంటావుకదేఈసారినేనుగీస్తానేఅన్నానుఅబ్బాఎంతరసికుడివిరానారంకుమొగుడానీలోనిరసికత్వంలోవన్పరసెంట్కూడానామొగుడిలోలేదురాఅందుకేదేవుడునిన్నునాదగ్గరకిపంపినాగులపూకుకినీరసికసుల్లనితగిలించాడుఅందిబాబాయినిజంగావేస్ట్ఫెలోనేలేకపోతేఏంటిఇంతఅందమైనపూకునిఇంటిలోవదిలేసిఎక్కడికోఉద్యోగానికిపోతాడాఐనాఒకరకంగాచుస్తేమంచోడుకూండానేయ్అన్నానుఎలాగఅందిఅక్కడికివెళ్ళకపోతేఈఅందాలరాశినాసొంతంఅయ్యేదా??అన్నానుఅవునురోయ్వాడుఅక్కడికిపోయ్యడుకాబట్టేనీలాటిరసికుడితోకుత్తంతాదెంగించుకునేఅవకాశంవచ్చింది.వాడిక్కడుంటేవాడినాలుగంగుళాలసుల్లతోనన్నుకుతితీరాదెంగలేకాఎవరితోనూదెంగించుకోనివ్వకానానాతిప్పలుపెట్టేవాడుఅందిసరేలేఇప్పుడువాడిగొడవెందుకులేగానీఆతులుగీసేపనిమొదలెడదామాఅందినేనుఆత్రంగాఊసరేమొదలెడదాంఅన్నాను.
వెంటనే నా షేవింగ్ క్రీం రేజర్ తీసుకుని వచ్చ్హి నా రంకు లంజ రాజీ పిన్నిని పంగ విడదీసి కుర్చోమన్నాను అలాగే కూర్చుంది నేను ఆతులంతా షేవింగ్ క్రీం రాసి రేజర్తో గీయడం మొదలు పెట్టాను ముందు పైనుండీ మొదలుపెట్టి పూకు పైన ఉన్న ఆతులు స్పీడ్ గా గీసేశాను ఆతరవాత పూ రెమ్మల మీద ఉన్న ఆతులు గీసేటప్పుడు
గ్రిప్ కోసం రాజీ పూ రెమ్మని నా చూపుడు వేలు బొటనవే లతో నొక్కిపట్టుకున్నాను అలా నొక్కే టైంలో నా వేళ్ళు పూ గొల్లికి తగిలాయి పిన్ని ఇస్స్స్స్స్స్స్ అంది ఏంటి రాజీ తెగిందా అన్నాను లేదురా నువ్వు కానీ అంది పూకు రెమ్మలు నాకు కావలసిన చోటల్లా గట్టిగా పట్టుకుని నొక్కుతూ నా ఆతులు గీసేపని అవచేసి రాజీ సంక ఎత్తవే అన్నాను దేనికీ అంది అక్కడ కూడా గీసేస్తాను అన్నాను అక్కదెంగుకురా అంది అక్కడ నాకాలికదా అన్నాను సంక నాకుతావా అంది యాఏ వద్దా?? అన్నాను ఇప్పుడువరకూ ఎప్పుడూ నాకించుకోలేదురా అంది బాబాయి అసలు దెంగాడా పక్కన పడుకున్నాడా ?? ఏది చెప్పినా ఇప్పటివరకూ చేయించుకోలేదు అంటున్నావ్ అన్నాను చెప్పాను కదరా మీ బాబాయి ఒక దద్దమ్మ అందుకే నీతో లంకె కుదిరింది నాకు నా మొగుడు చూపించని కొత్త రుచులేవో నువ్వే చూపించి నన్ను బాగా సిఖపెట్టాలి అంది సరే గానీ ముందు సంక ఎత్తవే అన్నాను సంక ఎత్తితే అక్కడ గుబురుగా పెరిగిపోయి ఉన్నాయి అసలు ఇక్కడ ఇప్పటి వరకూ గీయలేదా అన్నాను లేదు అంది సరే పట్టు అంటూ రెండు సంకలూ గీసేశాను ఇంక పద సరిగంగ స్త్నానాలు చేద్దాం అన్నాను అబ్బో అబ్బయిగారు నేను అనుకున్నంత అమాయికుడేమీ కాదు అంది నేను ఒక నవ్వు నవ్వి రావే స్త్నానం చేసి పని మొదలెడదాం అసలే చెయ్యల్సిన పనులు బోలెడున్నాయి అన్నాను సరే బాత్రూంలో ఇద్దరం పట్టం అందుకని వంటగదిలో చేసేద్దాం రా అంది వటగదిలోకి తీసుకుని వెళ్ళింది అక్కడ నీళ్ళు కూడా పెట్టి ఉన్నాయి ఏంటే ముందే ప్లేన్ చేశావా అన్నాను రాత్రిపూట ఇక్కడే స్త్నానం చేస్తాను అందుకే ఇక్కడ కూడ నీళ్ళు పెట్టుకుంటాను అంది ఇంక మొదలెడదామా అన్నాను అస్సలు ఆగలేక పోతునట్టు ఉనావే అంది అవునే నా ముద్దుల పెళ్ళామా బిఎఫ్ లలోచూడటమే కానీ డైరక్ట్ గా ఏప్పుడూ చేయని పనులు రుచి చూపించావ్ మరి ఎలా ఆగగలను అన్నాను కింద కూర్చుని చెద్దం అంది సరే నీ ఇష్టం అని నేనుకూడా తనపక్కనే కింద కూర్చుని ఒకళ్ళమీద ఒకళ్లం నీళ్ళు పోసుకుని నీకు నేను సబ్బు రుద్దుతాను నాకు నువ్వు రుద్దు అంది పిన్ని సరే అన్నాను నావల్లాంతా సబ్బు పట్టించి సుల్ల మీదకి వచ్చింది నా సుల్ల అంతా సాగదీస్తూ సబ్బు పట్టించింది గోళీల స్నచి కూడా బాగా కదిపించి సబ్బు రసేటప్పుడు బా సుల్ల లేవడం మొదలెట్టింది ఏంటిరోయ్ ఇది లేవడం మొదలెట్టీంది పడుకున్న పాముని నిద్దర లేపావ్ అది దెనిలో దూరుతుందో చూసుకో అన్నాను అమ్మో ఐతే నా బొక్కలన్నీ జాగ్రత్తపెట్టుకోవాలి అంది నువ్వు దాచుకునంత మాత్రాన్న అది దూరటం మానేస్తుందా ఏంటీ?? అంటూ సళ్ళు పట్టుకుని గట్టిగా పిసికేను అబ్బా హాఆ అంటూ మూలిగింది నేను సబ్బు రుద్దటం మొదలు పెట్టాను మొకానికి రుద్ది కిందకి వచ్చి సళ్ళు మీద సబ్బు రుద్ది రెండు సళ్లనీ కుదుళ్ళనుండీ పాల ముచ్చికల వరకూ బాగా నలుపుతూ పిసికాను అలాచేస్తుంటే పిన్ని ఒరేయ్ నీచేతులలో ఏదో మహత్యం ఉందిరా పిసకరా పిసుకు అదీ అలాగే ఇంకా గట్టిగా పిసుకు అంటూ మూలుగుతుంది ఏమేసి పెంచావే బాబూ వీటిని ఇంత పిట పిటలాడిపోతున్నాయి పిసికే కొద్దీ నునుపుదేరిపోతున్నాయి అబ్బా అంటూ ఇంకా కసిగా పిసికేస్తున్నాను పిన్ని అబ్బాఆ మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ అదీఈఈ అలాఆగేఏఏఏఏఏ పిసకరాఆ అంటూ కేకలు పెడుతుంది ఏంటే ఇవి ఇంత నునుపు తేరి ఉన్నాయి వీటి పనికూడా నీ మొగుడు సరిగా చూడలేదనుకుంటా?? అన్నాను అవే కాదురా నా వటిలో దేనినీ సరిగా వాడలేదు నా మొగుడు ఏదో పెట్టామా నాలుగు ఊపులు ఊపామా కార్చుకున్నామా ఇంక అంతే అటు తిరిగి పడుకుంటాడు నాకు కారిందోలేదో కూడా చూడడు అది నేను మొదలెట్టానుకదా బాబాయి వదిలేసిన పనులన్నీ నేను చేస్తానులే అంటూ సళ్ళు కొంచేం సేపు పిసికి కిందకి వచ్చ్హి బొడ్డు దగ్గర ఆగి సబ్బు రాసి బొడ్డులో వేలి పెట్టి ఆడించాను ఇస్స్స్స్స్ష్ అంటూ మూలిగింది ఉరేయ్ నాకు ఇక్కడేకారిపించేటట్టు ఉన్నావురా అంది నేను కొంచెం సేపు ఆడించి కిందకి వెళ్ళి పూకు మీద సబ్బు రుద్దుతూ రుద్దుతూ నావేళ్ళని పూ చీలికలో పెట్టి గొల్లీని కదుపుతున్నాను సబ్బు అక్కడకూడా పట్టించి గొల్లీని నలుపుతూ కిందకి వెళ్ళి పూ బొక్కలోకి వేళ్ళు పెట్టాను అలా చేసేసరికి రాజీ తట్టుకోలేక పోయింది ఒరేయ్ ఒరేయ్ అమ్మో ఇక్కదే దెంగేస్తావా ఏంటిరా ఇస్స్స్స్స్ష్హ్ హోఓఓఓఓఓఓఓ హూఊఊఊఉ అలాగే కెలకరా అదీ అక్కడే ఇంకా లోపలికి పెట్టారా అంటూ ఆయాసపడుతూ మూలుగుతుంది నేను నా వేళ్లని ఇంకా ఇంకా లోపలికి పెట్టి కెలికేస్తున్నాను పిన్ని పూకులోనుండీ వరద మొదలైనది నా రెండో వేలుని కూడా పెట్టి బాగా స్పీడ్ గా కెలుకుతున్నాను పిన్ని తట్టుకోలేక మూలుగులు కేకలుగా మారాయి దెంగరా దెంగు నీ వేళ్లతోనే నా పూకుని పగలదెంగూ అంటూ అరుస్తుంది కొంచెం సేపు అలా కొట్టేసరికి పిన్ని ఒరేయ్ నాకు కారిపోతుందిరా అంటూ కార్చేసింది నాచేతులకి అంటుకున్న రసాలని నోట్లోపెట్టుకుని చీకాను హా అంటూ రాజీ ఒరేయ్ నువ్వు మామోలోడివికాదురా ఇంక నీకు నేను ఏమి నేర్పక్కరలేదు నీదగ్గరే నేను నేర్చుకోవాలి నువ్వు నాకు అబద్దం చెప్పావుకదా?? కనీసం పదిమందినైనా దెగకపోతే ఇంత రసికత్వం రాదు నిజంచెప్పు అంది పిన్ని లేదుపిన్ని నువ్వే నాకు బోణీ అన్నాను మరి ఈపనులన్నీ నీకెలా తెలిసినవిరా ఎక్కడ ఏమిచేస్తే ఆడది సుఖపడుతుందో అక్కడ అది చేసుకుని పోతున్నావ్ అడిగితే నాకేమి తెలియదు అంటున్నావ్ ఇదేమిటో నాకు అస్సలు అర్దం అవ్వటంలేదు అంది పిన్ని నేను బిఎఫ్ చాలా చూశాను ఇంకా సెక్స్ బుక్స్ కూడా చాలా చదివాను వాటిలో ఈ పనులన్నీ ఉంటాయి రాజీ అవి నేర్చుకుని నీమీద ప్రయోగించాను అంతే అన్నాను సెక్స్ బుక్సా అవ్నేటి అంది వాటిలో దెంగులాట కదలు ఉంటాయి ఎలా దెంగాలో దెంగేటప్పుడు ఏమిచెయ్యాలో సూపర్ గా రాస్తారు అవి చదివే నేను ఈపనులని నేర్చుకున్నాను కావలంటే రేపు తెస్తాను నువ్వేచూడు అన్నాను అవేటోకూడా నాకు ఇపటివరకూ తెలియదు అంది పిన్ని నీకు ఏమి తెలిసినవి కనుక ఇవి తెలియడానికి అన్నాను అవునురా నూతిలో కప్పలా బతికేస్తున్నాను నువ్వు చెపుతుంటే అర్దం అవుతుంది నేను తెలుసుకోవలసిన విషయాలు ఎన్ని ఉన్నయో అంది నీకు తెలియనివి నేను నేర్పిస్తాను నాకు తెలియనివి నువ్వు నేర్పు అన్నాను సరేరా రంకు మొగుడా ఇంక స్తానం ముగిద్దమా ఇంకా ఏమన్నా పనులు మిగిలాయా అంది ఇంకొకటి మిగిలింది లేచినుంచో అన్నాను పైకి లెచింది నేను కూర్చునే ఉన్నాను అటుతిరుగు అన్నాను తిరిగింది రజీ గుద్ద నా మొఖం ముందు ఉందు సబ్బు తీసుకుని పిర్రల మీద రాసి చేతులతో పిర్రలని రుద్దటం మొదలెట్టాను అలా రుద్దుతూ గుద్ద చీలికలోకి వేళ్ళి పెట్టి అక్కడకూడా సబ్బు రాస్తున్నాను అప్పుడు నా వేలు గుద్ద బొక్కకి తగిలింది పిన్ని ఒరేయ్ ఏమిచేస్తున్నావురా హాఆ ఇస్స్స్స్స్స్ష్ హు అంటూ మూలిగింది ఇంద్దాక కూడా ఇలానే ఐనది దీని పని చూడాలి అనుకుని మళ్ళి పిర్రలు రుద్దుతూ నా వేళ్ళని గుద్ద బొక్కదగ్గరకి పోనిచ్చి ఒకవేలుని దానిలో తొయ్యడానికి ట్రైచేశాను ఒరేయ్ ఏమిచేస్తున్నావురా అయ్యోఓఓఓ ఇస్స్స్స్స్స్స్ష్హ్హ్ హూఊఊఊ మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అంటూ మూలుగుతుంది నేను నావేలుని గుద్ద్లోకి తోస్తున్నాను అక్కడ వేడిగాఉంది చాలా టైట్గా వేళుతుంది నా వేలు పిన్ని కి పెచ్చేక్కి పోతుంది అరుస్తుంది ఆ అరుపులు చుట్టూ ఉన్నవాళకి కూడా వినిపిస్తాయేమో అనిపించింది వేలు మొత్తం తోసేసి కదపటం మొదలు పెట్టాను పిన్నికి మాత్రం పిచ్చెక్కి పోతుంది ఒరేఏఏఏఏఏఏయ్య్య్య్య్య్ ఏఏఏఏఏఏంఈఇచేఏఏఏఏస్తూఊఊన్న్న్న్నాఆవ్వ్వూఉరాఆ అంటూ కేకలుపెడుతుంది నేను అలాగే కొంచెం సేపు ఊపి వేలు బయటకి తీశాను. నాకు స్వర్గం చూపించాడానికి వచ్చిన దేవుడివిరా నువ్వు అమ్మోఓఓఓఓఓ ఇస్స్ష్ష్ష్స్ గుద్దలో వేలుపెడితే ఇంతసుఖంగా ఉంటుందని తెలియదురా అంది వేలేంటే నువ్వు ఒప్పుకుంటే నా మొడ్డతో నీ గుద్ద సీలు ఈరోజు ఓపెన్ చేస్తాను అన్నాను వేలుపెడితేనే టట్టుకోలేకపోయాను మొడ్డ పెడితేఇంకెలా ఉంటుందో అంది ఆ రుచికూడా చూపిస్తాను నీ గుద్ద దెంగి శోభనం చేస్తాను ఈరోజు అన్నాను ఒరేయ్ ఇది మొత్తం పడుతుండంటావా అంటూ నా మొడ్డ చూపించింది పట్టేస్తుందే చాలా బిఎఫ్ లలో చూశాను కానీ పెట్టేటప్పుడు నొప్పిగా ఉంటుందనుకుంట బాగా అరుస్తారు వేలుపెడితేనే చుట్టుపక్కల వాళకి వినిపించెటట్టు అరిచావు ఇంక మొడ్డవేట్టేడప్పుడు ఊరంతా వినపడేలా అరుస్తావేమో అన్నాను చీఫోరా నీ సరసాలూనువ్వూ అంటూ సిగ్గుపడింది ఇంక స్త్నానం పూర్తిచేద్దం అన్నాను మళ్ళీ సబ్బు రుద్దుకుని ఇద్దరం పూర్తిచేశాం. రాజీ మనిద్ద్రమే ఉన్నం కదా ఇంక బట్టలు కట్టూకోవడం ఊడత్తీయడం ఎందుకూ ఇలానే ఉండిఫోదాం అన్నాను నా రంకు మొగుడుగారు ఎలా చెపితే అలా అంది రాజీ సుబ్బరంగా తుదుచుకుని బెడ్రూంలోకి వెళ్ళాం.
ఒరేయ్ ఏంటిరా ఇది రాడ్డు లాగా ఐపోయింది పైగా పొయ్యిలో పెట్టి తీసినట్టుగా ఇంత వేడిగా ఉందేటిరా అంది ఏమో పిన్నీ ఎఫ్ఫుడూ లేచినా అలాగే ఉంటుంది అన్నాను పిన్ని నా మొడ్డని తన చేతి గుప్పిట బిగించింది నాది చాలా లావుగా ఉండటం తో తన గుఫ్ఫిట సరిపోవడం లేదు
అమ్మో ఇంత లావు ఉందేంటిరా ఇది అని నా గుండు మీద ఉన్నా చర్మం వెనక్కి లాగింది నా గుండు దరిశనం ఐనది రాజీకి దానినే చూస్తూ ఉండిపోయింది దీనిని చూస్తుంటే నోట్లోపెట్టుకోవాలనిపిస్తుంది అంది చీ దీనిని నోట్లో పెట్టుకుంటారా దీంట్లోనుంఛీ ఉచ్చ పోస్తాం కదా అన్నాను అమాయకంగా అవునురా ఉచ్చ పోసినా దీనిని నోట్లోపెట్టుకుని ఐస్ చీకినట్టు చీకితే వచ్చే మజానే వేరు అంది అవునా? ఐతే చీకుతావా పిన్నీ అన్నాను రాజీ వెంటనే నా గుండుని నోట్లో పెటుకుని లోపలకి పీల్చింది హూఊఊఊ హాఅ ఇస్స్స్స్స్స్ష్ పిన్నీఈఈ అబ్బాఆఅ అంటున్నాను ఏమైనదిరా అంది రాజీ నువ్వు అలా లోపలికి పీలుస్తుంటీ బలేఉంది పిన్ని అందుకే అలా అరిచాను అన్నాను మళ్ళీ చెయ్యనా ఐతే అంది చెయ్యి పిన్నీ అన్నాను మళ్ళీ నోట్లోపెట్టుకుని లోపలికి పీల్చింది ఇస్స్స్స్స్స్ హూఊఊ హ్మ్హ్ హ్మ్హ్ హో హోఓఓఓఓఓఓ అంటు మూలిగాను పిన్ని ఈసారి ఇంకా కొంచెం నా మొడ్డని తన నోట్లోకి పెట్టుకుని చీకుతుంది అలా అలా నా మొడ్డ మొత్తం నోట్లోకి పెట్టేసుకుని చీకుతుంది నాకు మాత్రం గాలిలో తేలుతునట్టుగా చెప్పలేని సుఖంగా ఉంది కొంత సేపు అలానే చీకి మొడ్డని బయటకి తీసి నా సుల్లా కింద ఉండే బాల్స్ మీదకి వంగింది ఒక బాల్ని పట్టుకుని ఇంకో బాల్ని నోట్లోపెట్టుకుంది ఆహాఆ కొంచెం నొప్పిగా కొంచెం సిఖంగా రకరకాల ఫీలింగ్స్ తో ఉంది నాకు రాజీ పిన్ని ఇందాకడలాగా నా బాల్ని కూడా నోట్లోపెట్టుకుని లోపలకి పీల్చింది అబాబా పినీఈఈ రాజీఈఈ నేను తట్టుకోఓఓఓఓఓ లేఏఏఏఏఏక పోఓఓఓతున్నాఆఆనూఊఉ అహ్ మూఊఉం ఇస్స్స్స్స్స్స్ హూఉ హు హూ పిన్ని తన ముని పంటితో నా బాల్ని లైట్గా కొరికింది నేను ఒక్క జర్క్ ఇచ్చాను ఏమి చెశావే రాజీ నేను టట్టుకోలేక పోతున్నాను అన్నాను పిన్ని ఆ బాల్ని వదిలి ఇంకోబాల్ని నోట్లో పెట్టుకుని మళ్ళీ లైట్గా కొరికింది నువ్వు అలా కొరుకుతుంటే నాకు పిచ్చేక్కి పోయేటట్టు ఉందే కొరుకు అలానే కొరకవే నా పెళ్ళామా నీ మొగుడి సుల్ల బాల్స్ని కొరికేయ్యవే కొరికెయ్యి అయ్యబాబోఓఓఓఓయ్ దీనిని చీకితే ఇంత సుఖంగా ఉంటుందని నాకు అస్సలు తెలియదే అబ్బాఆహ ఒసేయ్ రాజీ నాకు కారిఫోయేటట్టు ఉందే స్స్స్స్స్స్స్ అన్నాను వెంటనే రాజీ నా బాల్స్ని వదిలి మొడ్డని నోట్లోకి పెట్టునిని చీస్కుతుంది వదలవే నా జిగురు కారిపోతుంది వదలవే అంటున్నాను నా మాట వినకుండా రాజీ చీకుతూనే ఉంది అలా ఒక నిముషం చీకినతరవాత నా రసాన్ని పిన్ని నోట్లోనే కార్చేశాను రాజీ నారసాన్ని అంతా మింగేసి నా మొడ్డని బయటకి తీసింది నా ఎర్ర గుండు మీద ఒక చుక్క ఉంటే పిన్ని నాలుక తెరిచి ఆఖరి చుక్కని కూడా నోట్లోకి లాకుంది ఏంటే నా జిగురు ని అలా మింగేశావ్ అన్నాను అది ఎంత రుచిగా ఉంటుందో నీకేమి తెలుసు అంది అవునా?? అంతబాగుంటుందా?? ఐతే నేను కూడా రుచి చూస్తాను ఉండు అని అంటే నువ్వు రుచి చుడవలసిన రసాలు వేరే ఉన్నాయిలే అంది అవి ఎక్కడ ఉంటాయి అన్నాను ఆ రసాలు నాదానిలో ఉంటాయి అంది. నీ దానిలో అంటే అన్నాను నాపూకులో ఉంటాయి అంది పూకా అంటే ఏంటి అన్నాను అమాయకంగా మరీ నటించకురా అంది రాజీ నిజమే పినీ నాకు నిజంగా తెలీదు చెప్పు అన్నాను ఆడదానిని బట్టలు లేకుండా చూశావా అంది చూడలేదు అన్నాను ఉప్పుడూ నీద్దానిని ఏమంటారు అంది సుల్ల అంటారు అన్నాను ఉచ్చ పోసుకోవడానికి మగాళ్ళకి ఇది ఎలా ఉందో ఆడవాళకి కూడా ఒకటి ఉంటుంది దానినే పూకు అంటారు అంది అవునా ఐతే నాకు ఒకసారి నీ పూకుని చూపించవా పిన్నీ ఎప్పుడూ చూడలేదు పుకుని అన్నాను సరే రా అంటూ మంచం చివర కూర్చుని చీర లంగాతోపాటూ కలిపి పైకి ఎత్తింది పిన్ని రెడు తొడలూ తెల్లటి పాల రంగులో మెరుస్తూ కనిపించాయి తొడలని వెడల్పు చేసింది పిన్ని పూకు మీద చెయ్యి పెటి ఇదిగో దీనినే పూకు అంటారు అంది ఏదీ చూడనివ్వూ అంటా తన చేతిని తీసేసి దగ్గరకి మొకం పెట్టి చూసి ఇదేంటి రెండు బద్దలు కలిసినట్టుగా ఉంది మంద్యలో కాళీ ఉంది అన్నాను. ఆ రెండు బద్దలనీ నీ చేతులతో విడతీయ్యి అంది నేను రాజీ పూకు రెమ్మలు విడతీశాను ఇదిగో ఇది చూడు దీనిని గొల్లి అంటారు అంటూ చుపించింది దీనినా అంటూ రెండు వేళ్ళతో పట్టుకునాను ఇష్ ఇస్స్ హాఆఆ స్స్స్స్స్స్స్స్ అంటూ మూలిగింది ఏంటిపిన్నీ అన్నాను దానిమీద చెయ్యిపెడితే ఏఆడదీ తట్టుకోలెదురా అంది అవునా? బలేఉంది పిన్నీ అన్నాను కొంచెం కింద బొక్క కిపిస్తుంది చూడు దానిలోనే నీ మొడ్డని పెట్టాలి అంది అవునా? మరి ఇది ఇంత చిన్నదిగా ఉంది నా మొడ్డ చాలా లావుగా పెద్దది ఉంది దీనిలో ఎలా పడుతుంది అన్నాను ఎలాగోలాగ ఎక్కించాలి దాంట్లోకి అందులో మొడ్డ పెట్టి లోపలికి బయటకీ తీయడమే దెంగులాట అంటే అలా చేసే టప్పుడు నా పూకు బొక్కలో గుల తీరి దానిలోపల నుండీ రసాలు కారతాయి నీకు ఇందాకడ కారి నట్టు అవి నువ్వు తాగుదువుగాని అంది సరే పిన్ని ఐతే నా మొడ్డ దీనిళొపెట్టమంటావా అన్నాను ఉరేయ్ బండోడా అప్పుడే పెట్టేయ్యకూడదు ముందు చెయ్యవలసిన పనులు చాలా ఉన్నాయి అంది అవునా ఐతే అవేంటోకూడా చెప్పు ఆ పనులన్నీ చేసేసి దీనిలో నా మొడ్డ పెట్టేసి నీ రసాలని తాగుతా అన్నాను సరే ఒకొక్కటీ చెపుతాను విను అంది రాజీ పిన్ని.
ఎవరినైనా బట్టలులేకుండా చూశావా అంది పిన్ని లేదు పిన్ని అన్నాను ఇతే నేను చూపిస్తాను చూడు అని పైటతీసింది జాకీట్ ఎత్తుగా ఉంది నేను తనవైపే చూస్తున్నాను జాకీట్ హుక్స్ ఒక్కొక్కటి తీసింది అంచులని పక్కకి తీసింది లోపల బ్రా వేసింది కానీ పిన్ని సళ్ళు సగమే కప్పుతుంది బ్రా మిగిలినవి బయటే వున్నాయి
జాకీటు పూర్తిగా విప్పేసి చీరకూడా విపేసింది ఇప్పుడు రాజీ పిన్ని బ్రా లంగా తో బలే సెక్సీ గా ఉంది నేను కళ్ళు ఆర్పకుండా చూస్తూన్నాను వెనక్కి చేతులు పెట్టి బ్రా హుక్ తీసింది అసలే పెద్దసళ్ళు కదా బ్రా విప్పగానే ఒక్కసారే బయటకి వచ్చాయి ఆహా ఆ సళ్ళు బలే ఉన్నయి లావుగా గుండ్రంగా పెద్దసైజు కొబ్బరి బొండాలల ఉన్నాయి వాటికి చివర తేనేరంగులో ఈతగింజలంత ముచ్చికలు ఉన్నాయి వాటిని చూడగానే నాకు పాలు తాగాలనిపించింది పిన్ని కిందకి చేతులు పెట్టి లంగాని బొడ్డు కిందకి లాగింది అబ్బా బొడ్డు చాలా లోతుగా గుండ్రంగా ఉంది పిన్ని లంగా బొందు బయటకి తీసి దాని ముడి విప్పి వదిలేసింది అంతే లంగా రాజీ కాళ్ళదగ్గర కుప్పలాగా పడింది ఆహా పిన్ని లోపల ఏమి వేయలేదు పిన్ని తోడలు అచ్చం అరటి బోదెల్లాగా తెలాగా మెరిసిపోతున్నాయి పిన్ని పూకు ఇంతకు ముందే చూశానుకదా దానిని మళ్ళీ చూశాను పూకు పైన ఆతులు గుబురుగా పెరిగి ఉనాయి. పిన్ని ఇవిగో చూడు అంటూ సళ్ళు పట్టుకుని వీటిని బాయలు లేక సళ్ళు అంటారు ఇది బోడ్డు దీనిని పూకు అంటారు వెనక్కి తిరిగి దీనిని గుద్దా అంటారు అంది మరి ఆ వెంట్రుకలని ఏమంటారు అన్నాను వీటినా ఆతులు అంటారు అంది అవి అందరికీ అలా పేరిగి పోఇ ఉంటాయా అన్నాను అదరికీ ఇలా ఉండవురా మీ బాబాయి ఎప్పుడో వస్తాడుకదా అని వీటిపని ఈమద్య చూడలేదు ఈరోజునుండీ నా ఈ కొత్తమొగుడితో దెంగించుకోవాలి కదా సాయింత్రం స్తానం చేసే టప్పుడు గీసేస్తాను అంది. అలా ఉంచేయ్ పిన్ని బాగానే ఉన్నాయి కదా అన్నాను అలా ఉంచితే నువ్వు పూకు నాకేటప్పుడు ఆతులు నీనోట్లోకి వచ్చేస్తాయి అంది అవునా సరే ఐతే నీ ఇష్టం అని మనసులో దీని పూకు నాతో పగలదెంగించుకోవాడానికి సిద్దం ఐపోయింది ఇన్నాళ్ళకి దొరికింది దీని కుతి తీరా దెంగి దీని పూకు గుల అంతా తీర్చాలి అనుకున్నాను. ఏంటిరా ఆలోచనలో పడ్డవ్ అంది అదేమిలేదు పిన్ని ఒక్క పుకులోనే పెట్టి దెంగించుకుంటారా?? అన్నాను పూకుతో పాటు కొంతమంది గుద్దలో కూడా పెట్టి కొట్టించుకుంటారు అంది మొడ్డ గుద్దలోకి పడుతుందా పిన్ని అన్నాను ఏమోరా మీబాబాయి ఎప్పుడూ అక్కడ పెట్టలేదు అంది ఆహా ఐతే దీనిది కన్నే గుద్ద అన్నమాట.దీని గుద్ద ఓపెనింగ్ నా మొడ్డతోనే అని ఆనంద పడ్డాను ఈలోపు పిల్లలు ట్యూషన్ నుండీ వచ్చి తలుపు కొట్టారు పిన్ని వెంటనే అరమారలో ఉన్నా నైటీని తీసుకుని వేసుకుంది విప్పిన బట్టలు పక్క గదిలో పాడేసి తలుపు తీసింది. నేను నిద్దరపోతునట్టు పడుకున్నాను ఏంటమ్మ అన్నయ్య అప్పుడే పడుకున్నాడు అన్నారు పిల్లలు తల నొప్పిగా ఉందని పడుకున్నాడు అల్లరి చెయకుండా ఉండండి లేకపోతే అమమ్మ వాళింటికి వెళ్ళి ఆడుకుని రండి అంది సరే అమ్మ ఐతే అమమ్మ వాళింటికి వెళతాం అన్నారు అప్పుడే 8 ఇయ్యింది అక్కడికి వెళ్ళి ఆడుకుని వస్తారా అక్కడ పడుకుంటారా అంది పిన్ని రేపు ఆదివారమే కద మమ్మి చినమ్మ వాళ్ళ బాబుతో ఆడుకుని అక్కడే పడుకుని రేపు వస్తాం నీకు తోడుగా అన్నయ్య ఉన్నాడుగా సరేనా మమ్మి అన్నారు సరే జాగ్రత్తగా వేళ్ళండి మరి అంది పిన్ని పిల్లలు ఎగిరి గంతులేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు వెంటనే నేను లెగిశాను ఈరోజు మన శోభనం కదా వాళ్ళు అడ్డుగా ఎందుకని అక్కడికి పంపేశాను అసలే నా మొగుడికి ఏమి తెలియదు అన్నీ నేనే నేర్పి మరీ దెంగించుకోవాలి అంది. మన శోభనం ఇవాళేనా ఆహా రాజీ నువ్వు ఈమాట అంటుంటేనే నాకు ఏదోలా ఉంది రజీ ఒక ముద్దు పెట్టుకుంటానే అన్నాను ఊఉ పెట్టుకో అంటూ ముందుకి వంగింది ఇక్కడ కాదే అక్కడ అన్నాను అక్కడ అంటే అంది అదేనే నీ పూకు మీద అన్నాను అబ్బో ఆతులు గీసేదాకా కూడా ఆగేలా లేవే అంది నీకు ఇష్టం లేకపోతే వద్దులే అన్నాను ఇష్టం లేకపోవడం ఏంటిరా మగడా తెల్లావార్లూ నీతో గులతీరా దెంగించుకోవడానికి నేను ఏర్పాటు చేస్తుంటే.సరే నోరువిడిచి అడిగావుకదా దా ముద్దు పెట్టుకో ఆ తరవాత గీస్తానులే ఆతులు అంది నేను తను వేసుకున్న నైటీ పైకి ఎత్తి పంగ వెడల్పు చేసి రాజీ పూకు మీద గాడంగా ఒక ముద్దు పెట్టాను అప్పటికే పిన్ని పూకులోనుండీ కొంచెం రసాలు కారుతునట్టు ఉనాయి అవి నా మూతికి అంటుకునాయి వాటి రుచి కొంచెం ఉప్పపాగా కొంచెం వగరుగా అదోరకంగా ఉనాయి కానీ నాకు బాగా నచ్చాయి ముద్దు పెట్టుకునే టప్పుడు నా నాలుక పిన్ని పూ చీలిక లోపలికి పెట్టి పిన్ని ఇంతకు ముందు నాకు చూపించిన గొల్లి మీద నాలుకతో టచ్ చేశాను పిన్ని అదిరి పడింది ఒరే మగడా ఏమి చేశావురా అబ్బాఆఅ ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్ హూఊఉ ఒరేయ్ ఇంకోసారి అలానే చెయ్యిరా అంది.
[IMG]
నేనుమళ్ళీగొల్లిమీదకినాలుకపోనిచ్చినాలుకతోగొల్లినికదిపానుపిన్నిమెలికలుతిరిగిపోతుందిఒరేయ్ఇంకనావల్లకాదురోయ్ఆతులపనితరవతచూడొచ్చుగానీఅలాగేనీనాలుకనిపెట్టికెలకరాఅక్కడఅందినేనుపిన్నితొడలుఇంకొంచెంవెడల్పుచేశానుపూకుబాగావిచ్చుకునిగొల్లిబాగకనిపిస్తుంది. ఆతులనిపక్కకితీసిరాజీపూగొల్లినినాలుకతోకదపడంమొదలెట్టానుఇష్హాఆహూఊఊహుమ్మ్మ్మ్మ్మ్ఊఊఊఊఉరేఏఏఏఏఏయ్అబ్బబబ్బాఅఅలాగేకెలకరాఅలాగేనీనాలుకతోగొల్లినిబాగాకదపరాఅదీఈస్స్స్స్స్స్స్అక్కడేఏఏఏఏఏఏఏఏఅబ్బాఅహనేనుమాత్రంనాలుకసూదిగాచేసిపొడిచిపొడిచికెలుకుతున్నానుఅలాపొడుస్తూనోరుతెరిచిపూగొల్లినినోట్లోకితీసుకునిచీకటంమొదలుపెట్టానుహోఓఓఓఓఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్య్య్య్య్య్య్హ్య్య్ఒరీఈయ్య్య్య్య్అదీఅలేగేచీకుఅదిఅహాహోఓఓఅబ్బఅబ్బాఏమిసుఖాన్నిఇస్తున్నావురాఅహాఆఊఊఊనేనుగొల్లినిమొత్తంనానోట్లోకిలాక్కునిచప్పరించిచీకేస్తున్నానుచీకుతుంటేనేఇలారెచ్చిపోతుందిదీనినికొరికితేఏమిచేస్తుందోఅనిమునిపటితోలైట్గాకొరికానుపిన్నిఒకసరేఎగిరిపడిఅబ్బాఆబానాకుకారిపోయిందిరాఅందిఅప్పటికేపిన్నిపూకులోనుండీజలఊరుతుందిదానికితోడుతెల్లగాజిగురులాగాబయటకివచ్చిందినారసాలుతాగుతానుఅన్నవుకదరాతాగుఅంటూతలమీదచెయ్యివేసికిందకినెట్టిందినేనువెంటనే నోరితెరిచినాలుకతోపూకునుండీకారుతున్నారసాన్నినోట్లోకిలాకుంటున్నానుగాటుగాఉప్పగాచేదుగాఅదోరకమైనవాసనతోబలేరుచిగాఉందిఅదిబయటకికారినరసాలుగుద్దమీదకిజారుతున్నాయినేనుఒకసారినాలుకతెరిచిపూకుమీదనుండీగుద్దమీదకికారినరసాన్నినాకుతున్నానుఅలానాకేటైంలోనాలుకరాజీగుద్దబొక్కకితగిలిందిరాజీఒకాసారేఅదిరిపడిందిఒరేయ్ఏమిచేస్తునావురాఅక్కడనాకొద్దురాస్స్స్స్స్స్స్హుమ్మ్మ్మ్మ్అంటుందిఇదేంటిఇక్కడటచ్ఐతేఇంతరియాక్షన్వచ్చిందిఅనిమళ్ళీనాలుకతోగుద్దబొక్కమీదపొడిచానుమళ్ళీఅలాగేఅరిచిందిఒరేయ్అక్కడవద్దురాఅంటూతలమీదచేతులువేసికొంచెంపైకిలాగిపూకుమీదఆపించిఓహోదీనికిఇంకాపూకునాకించుకోవాలనిఉందన్నమాటఅనుకునినాలుకనిసూదిగాచేసిపూబొక్కలోపెట్టిలోపలఉన్నరసాలనిబయటకిలాగిగుర్రుకుంటున్నానుపిన్నిమాత్రంరకరకాలగాఅరుస్తూమూలుగుతుందినాలుకవెళ్ళినతలోపలికితోసికెలుకుతున్నానునాకెలుకుడికిఅక్కడటిక్టిక్టిక్టిక్టిక్ మనిసౌండ్వస్తుందిపిన్నినాకెలుకుడుతట్టుకోలేకతలమీదచేతులువేసిపూకుమీదకినొక్కుకుందిఅలనొక్కేసరికినాముక్కురాజీగొల్లిమీదనాలుకపూబొక్కలోనీఉనాయిఅలాఉండేసరికిముక్కుతోగొల్లినికదుపుతూబొక్కలోనాలుకనిఆడిస్తున్నానుఆహాఆఇస్స్స్స్స్స్స్ఒరీఎయ్య్య్య్య్య్య్ఏమినాకుతునావురాఅహాఆఅఊఊఊఒహూహుహ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్హహహ్హాహహహహఊఉనూనున్గొల్లినిబొక్కనీఒకేసారికెలికేసరికిపిన్నితట్టుకోలేకమళ్ళీకార్చుకోవడానికిరడీఐపోయిఒరేయ్నాకుమళ్ళీకారేటట్టుఉందిరాఅయ్యూఊఒహూఊఊమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ఒరేఏఏఏఏఏఏఏఏయ్య్య్య్య్య్య్ఇంకనవల్లాకాద్య్రాఆఇస్స్ష్హ్స్స్స్స్స్స్స్స్స్అంటూకార్చేసిందిమళ్ళీఈరసాలనికూడాకడుపునిండాతాగిపూకునతాసుబ్బరంగానాకేసిపైకిలేచానుఒరేయ్ఏమితెలియదుఅనిఅలానాకేశావేంటిరాఆనాకుడేంటిరాఅబాఆఅనాజీవితంలోఇంతసుఖాన్నిఅనుభవిస్తానుఅనికూడాఅనుకోలేదుఏమినాకేవురాపిచ్చేకించావనుకోఅంటూఒరేయ్నిజంచెప్పునీకుముందేదెంగుడుగురించితెలుసుకదాలేకపోతేఈరకంగానాకలేవుఅందిలేదుపిన్నినేనుచాలాబిఎఫ్లుచూశానుఅదులోఇలానాకటంచూసినేనుఎవరినిదెంగినాముందుఇలానాకాలిఅనిఅనుకునిగుర్తుపెట్టుకున్నానుఅందులోఉనట్టుగానేఉప్పుడునాకేనుఅన్నానుఅయ్యబాబోయ్నీనాకుడుమాత్రంఅదిరిపోయిందిరావెంటవేటనేరెడుసార్లుకార్పించావుకదరాఅహాఏమిసుఖాన్నిఇచ్చావురానిజంగాఅదిరిపోయిందిఇంకాఏమనాఇలాంటివితెలుసాఅందిచెప్పనుకదాపిన్నినాకుప్రాక్టికల్నాలెడ్జ్లేదనిముందునువ్వుఎలాచెయ్యలోచూపిస్తేఆతరవాతనేనుబిఎఫ్లలోచూసిందిచేసుకునిపోతానుఅన్నానుసరేరాఐతేఈతెల్లవార్లూమనకిజాగారమేఅందిపిన్నినీతోజాగారంచేయడానికినేనురడీనేనాముద్దులపెళ్ళామాఅన్ననుఒరేయ్నారెండోమొగుడానీతోతెల్లవార్లూనకుత్తంతాదెంగించుకుంటానుఇంకఆగటంనావల్లకాదురారావచ్చినీబారుమొడ్డనినాపూకులోతొయ్యిఅందిఆతులుగీస్తానుఅన్నావుకదేగియ్యవాఅన్నానుఏపూకునాకుతుంటేనోట్లోకివచ్చాయా?? అందినీపూకుఆతులతోనాకేనుకదేఈసారిఆతులులేకుండానాకుదామనిఅన్నానుసరేఐటేఉండుగీసుకునిస్తానంచేసివస్తానుఅదిరాజీఎప్పుడూఆతులునువ్వేగీసుకుంటావుకదేఈసారినేనుగీస్తానేఅన్నానుఅబ్బాఎంతరసికుడివిరానారంకుమొగుడానీలోనిరసికత్వంలోవన్పరసెంట్కూడానామొగుడిలోలేదురాఅందుకేదేవుడునిన్నునాదగ్గరకిపంపినాగులపూకుకినీరసికసుల్లనితగిలించాడుఅందిబాబాయినిజంగావేస్ట్ఫెలోనేలేకపోతేఏంటిఇంతఅందమైనపూకునిఇంటిలోవదిలేసిఎక్కడికోఉద్యోగానికిపోతాడాఐనాఒకరకంగాచుస్తేమంచోడుకూండానేయ్అన్నానుఎలాగఅందిఅక్కడికివెళ్ళకపోతేఈఅందాలరాశినాసొంతంఅయ్యేదా?? అన్నానుఅవునురోయ్వాడుఅక్కడికిపోయ్యడుకాబట్టేనీలాటిరసికుడితోకుత్తంతాదెంగించుకునేఅవకాశంవచ్చింది.వాడిక్కడుంటేవాడినాలుగంగుళాలసుల్లతోనన్నుకుతితీరాదెంగలేకాఎవరితోనూదెంగించుకోనివ్వకానానాతిప్పలుపెట్టేవాడుఅందిసరేలేఇప్పుడువాడిగొడవెందుకులేగానీఆతులుగీసేపనిమొదలెడదామాఅందినేనుఆత్రంగాఊసరేమొదలెడదాంఅన్నాను.
వెంటనే నా షేవింగ్ క్రీం రేజర్ తీసుకుని వచ్చ్హి నా రంకు లంజ రాజీ పిన్నిని పంగ విడదీసి కుర్చోమన్నాను అలాగే కూర్చుంది నేను ఆతులంతా షేవింగ్ క్రీం రాసి రేజర్తో గీయడం మొదలు పెట్టాను ముందు పైనుండీ మొదలుపెట్టి పూకు పైన ఉన్న ఆతులు స్పీడ్ గా గీసేశాను ఆతరవాత పూ రెమ్మల మీద ఉన్న ఆతులు గీసేటప్పుడు
గ్రిప్ కోసం రాజీ పూ రెమ్మని నా చూపుడు వేలు బొటనవే లతో నొక్కిపట్టుకున్నాను అలా నొక్కే టైంలో నా వేళ్ళు పూ గొల్లికి తగిలాయి పిన్ని ఇస్స్స్స్స్స్స్ అంది ఏంటి రాజీ తెగిందా అన్నాను లేదురా నువ్వు కానీ అంది పూకు రెమ్మలు నాకు కావలసిన చోటల్లా గట్టిగా పట్టుకుని నొక్కుతూ నా ఆతులు గీసేపని అవచేసి రాజీ సంక ఎత్తవే అన్నాను దేనికీ అంది అక్కడ కూడా గీసేస్తాను అన్నాను అక్కదెంగుకురా అంది అక్కడ నాకాలికదా అన్నాను సంక నాకుతావా అంది యాఏ వద్దా?? అన్నాను ఇప్పుడువరకూ ఎప్పుడూ నాకించుకోలేదురా అంది బాబాయి అసలు దెంగాడా పక్కన పడుకున్నాడా ?? ఏది చెప్పినా ఇప్పటివరకూ చేయించుకోలేదు అంటున్నావ్ అన్నాను చెప్పాను కదరా మీ బాబాయి ఒక దద్దమ్మ అందుకే నీతో లంకె కుదిరింది నాకు నా మొగుడు చూపించని కొత్త రుచులేవో నువ్వే చూపించి నన్ను బాగా సిఖపెట్టాలి అంది సరే గానీ ముందు సంక ఎత్తవే అన్నాను సంక ఎత్తితే అక్కడ గుబురుగా పెరిగిపోయి ఉన్నాయి అసలు ఇక్కడ ఇప్పటి వరకూ గీయలేదా అన్నాను లేదు అంది సరే పట్టు అంటూ రెండు సంకలూ గీసేశాను ఇంక పద సరిగంగ స్త్నానాలు చేద్దాం అన్నాను అబ్బో అబ్బయిగారు నేను అనుకున్నంత అమాయికుడేమీ కాదు అంది నేను ఒక నవ్వు నవ్వి రావే స్త్నానం చేసి పని మొదలెడదాం అసలే చెయ్యల్సిన పనులు బోలెడున్నాయి అన్నాను సరే బాత్రూంలో ఇద్దరం పట్టం అందుకని వంటగదిలో చేసేద్దాం రా అంది వటగదిలోకి తీసుకుని వెళ్ళింది అక్కడ నీళ్ళు కూడా పెట్టి ఉన్నాయి ఏంటే ముందే ప్లేన్ చేశావా అన్నాను రాత్రిపూట ఇక్కడే స్త్నానం చేస్తాను అందుకే ఇక్కడ కూడ నీళ్ళు పెట్టుకుంటాను అంది ఇంక మొదలెడదామా అన్నాను అస్సలు ఆగలేక పోతునట్టు ఉనావే అంది అవునే నా ముద్దుల పెళ్ళామా బిఎఫ్ లలోచూడటమే కానీ డైరక్ట్ గా ఏప్పుడూ చేయని పనులు రుచి చూపించావ్ మరి ఎలా ఆగగలను అన్నాను కింద కూర్చుని చెద్దం అంది సరే నీ ఇష్టం అని నేనుకూడా తనపక్కనే కింద కూర్చుని ఒకళ్ళమీద ఒకళ్లం నీళ్ళు పోసుకుని నీకు నేను సబ్బు రుద్దుతాను నాకు నువ్వు రుద్దు అంది పిన్ని సరే అన్నాను నావల్లాంతా సబ్బు పట్టించి సుల్ల మీదకి వచ్చింది నా సుల్ల అంతా సాగదీస్తూ సబ్బు పట్టించింది గోళీల స్నచి కూడా బాగా కదిపించి సబ్బు రసేటప్పుడు బా సుల్ల లేవడం మొదలెట్టింది ఏంటిరోయ్ ఇది లేవడం మొదలెట్టీంది పడుకున్న పాముని నిద్దర లేపావ్ అది దెనిలో దూరుతుందో చూసుకో అన్నాను అమ్మో ఐతే నా బొక్కలన్నీ జాగ్రత్తపెట్టుకోవాలి అంది నువ్వు దాచుకునంత మాత్రాన్న అది దూరటం మానేస్తుందా ఏంటీ?? అంటూ సళ్ళు పట్టుకుని గట్టిగా పిసికేను అబ్బా హాఆ అంటూ మూలిగింది నేను సబ్బు రుద్దటం మొదలు పెట్టాను మొకానికి రుద్ది కిందకి వచ్చి సళ్ళు మీద సబ్బు రుద్ది రెండు సళ్లనీ కుదుళ్ళనుండీ పాల ముచ్చికల వరకూ బాగా నలుపుతూ పిసికాను అలాచేస్తుంటే పిన్ని ఒరేయ్ నీచేతులలో ఏదో మహత్యం ఉందిరా పిసకరా పిసుకు అదీ అలాగే ఇంకా గట్టిగా పిసుకు అంటూ మూలుగుతుంది ఏమేసి పెంచావే బాబూ వీటిని ఇంత పిట పిటలాడిపోతున్నాయి పిసికే కొద్దీ నునుపుదేరిపోతున్నాయి అబ్బా అంటూ ఇంకా కసిగా పిసికేస్తున్నాను పిన్ని అబ్బాఆ మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఇస్స్స్స్స్స్స్ అదీఈఈ అలాఆగేఏఏఏఏఏ పిసకరాఆ అంటూ కేకలు పెడుతుంది ఏంటే ఇవి ఇంత నునుపు తేరి ఉన్నాయి వీటి పనికూడా నీ మొగుడు సరిగా చూడలేదనుకుంటా?? అన్నాను అవే కాదురా నా వటిలో దేనినీ సరిగా వాడలేదు నా మొగుడు ఏదో పెట్టామా నాలుగు ఊపులు ఊపామా కార్చుకున్నామా ఇంక అంతే అటు తిరిగి పడుకుంటాడు నాకు కారిందోలేదో కూడా చూడడు అది నేను మొదలెట్టానుకదా బాబాయి వదిలేసిన పనులన్నీ నేను చేస్తానులే అంటూ సళ్ళు కొంచేం సేపు పిసికి కిందకి వచ్చ్హి బొడ్డు దగ్గర ఆగి సబ్బు రాసి బొడ్డులో వేలి పెట్టి ఆడించాను ఇస్స్స్స్స్ష్ అంటూ మూలిగింది ఉరేయ్ నాకు ఇక్కడేకారిపించేటట్టు ఉన్నావురా అంది నేను కొంచెం సేపు ఆడించి కిందకి వెళ్ళి పూకు మీద సబ్బు రుద్దుతూ రుద్దుతూ నావేళ్ళని పూ చీలికలో పెట్టి గొల్లీని కదుపుతున్నాను సబ్బు అక్కడకూడా పట్టించి గొల్లీని నలుపుతూ కిందకి వెళ్ళి పూ బొక్కలోకి వేళ్ళు పెట్టాను అలా చేసేసరికి రాజీ తట్టుకోలేక పోయింది ఒరేయ్ ఒరేయ్ అమ్మో ఇక్కదే దెంగేస్తావా ఏంటిరా ఇస్స్స్స్స్ష్హ్ హోఓఓఓఓఓఓఓ హూఊఊఊఉ అలాగే కెలకరా అదీ అక్కడే ఇంకా లోపలికి పెట్టారా అంటూ ఆయాసపడుతూ మూలుగుతుంది నేను నా వేళ్లని ఇంకా ఇంకా లోపలికి పెట్టి కెలికేస్తున్నాను పిన్ని పూకులోనుండీ వరద మొదలైనది నా రెండో వేలుని కూడా పెట్టి బాగా స్పీడ్ గా కెలుకుతున్నాను పిన్ని తట్టుకోలేక మూలుగులు కేకలుగా మారాయి దెంగరా దెంగు నీ వేళ్లతోనే నా పూకుని పగలదెంగూ అంటూ అరుస్తుంది కొంచెం సేపు అలా కొట్టేసరికి పిన్ని ఒరేయ్ నాకు కారిపోతుందిరా అంటూ కార్చేసింది నాచేతులకి అంటుకున్న రసాలని నోట్లోపెట్టుకుని చీకాను హా అంటూ రాజీ ఒరేయ్ నువ్వు మామోలోడివికాదురా ఇంక నీకు నేను ఏమి నేర్పక్కరలేదు నీదగ్గరే నేను నేర్చుకోవాలి నువ్వు నాకు అబద్దం చెప్పావుకదా?? కనీసం పదిమందినైనా దెగకపోతే ఇంత రసికత్వం రాదు నిజంచెప్పు అంది పిన్ని లేదుపిన్ని నువ్వే నాకు బోణీ అన్నాను మరి ఈపనులన్నీ నీకెలా తెలిసినవిరా ఎక్కడ ఏమిచేస్తే ఆడది సుఖపడుతుందో అక్కడ అది చేసుకుని పోతున్నావ్ అడిగితే నాకేమి తెలియదు అంటున్నావ్ ఇదేమిటో నాకు అస్సలు అర్దం అవ్వటంలేదు అంది పిన్ని నేను బిఎఫ్ చాలా చూశాను ఇంకా సెక్స్ బుక్స్ కూడా చాలా చదివాను వాటిలో ఈ పనులన్నీ ఉంటాయి రాజీ అవి నేర్చుకుని నీమీద ప్రయోగించాను అంతే అన్నాను సెక్స్ బుక్సా అవ్నేటి అంది వాటిలో దెంగులాట కదలు ఉంటాయి ఎలా దెంగాలో దెంగేటప్పుడు ఏమిచెయ్యాలో సూపర్ గా రాస్తారు అవి చదివే నేను ఈపనులని నేర్చుకున్నాను కావలంటే రేపు తెస్తాను నువ్వేచూడు అన్నాను అవేటోకూడా నాకు ఇపటివరకూ తెలియదు అంది పిన్ని నీకు ఏమి తెలిసినవి కనుక ఇవి తెలియడానికి అన్నాను అవునురా నూతిలో కప్పలా బతికేస్తున్నాను నువ్వు చెపుతుంటే అర్దం అవుతుంది నేను తెలుసుకోవలసిన విషయాలు ఎన్ని ఉన్నయో అంది నీకు తెలియనివి నేను నేర్పిస్తాను నాకు తెలియనివి నువ్వు నేర్పు అన్నాను సరేరా రంకు మొగుడా ఇంక స్తానం ముగిద్దమా ఇంకా ఏమన్నా పనులు మిగిలాయా అంది ఇంకొకటి మిగిలింది లేచినుంచో అన్నాను పైకి లెచింది నేను కూర్చునే ఉన్నాను అటుతిరుగు అన్నాను తిరిగింది రజీ గుద్ద నా మొఖం ముందు ఉందు సబ్బు తీసుకుని పిర్రల మీద రాసి చేతులతో పిర్రలని రుద్దటం మొదలెట్టాను అలా రుద్దుతూ గుద్ద చీలికలోకి వేళ్ళి పెట్టి అక్కడకూడా సబ్బు రాస్తున్నాను అప్పుడు నా వేలు గుద్ద బొక్కకి తగిలింది పిన్ని ఒరేయ్ ఏమిచేస్తున్నావురా హాఆ ఇస్స్స్స్స్స్ష్ హు అంటూ మూలిగింది ఇంద్దాక కూడా ఇలానే ఐనది దీని పని చూడాలి అనుకుని మళ్ళి పిర్రలు రుద్దుతూ నా వేళ్ళని గుద్ద బొక్కదగ్గరకి పోనిచ్చి ఒకవేలుని దానిలో తొయ్యడానికి ట్రైచేశాను ఒరేయ్ ఏమిచేస్తున్నావురా అయ్యోఓఓఓ ఇస్స్స్స్స్స్స్ష్హ్హ్ హూఊఊఊ మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అంటూ మూలుగుతుంది నేను నావేలుని గుద్ద్లోకి తోస్తున్నాను అక్కడ వేడిగాఉంది చాలా టైట్గా వేళుతుంది నా వేలు పిన్ని కి పెచ్చేక్కి పోతుంది అరుస్తుంది ఆ అరుపులు చుట్టూ ఉన్నవాళకి కూడా వినిపిస్తాయేమో అనిపించింది వేలు మొత్తం తోసేసి కదపటం మొదలు పెట్టాను పిన్నికి మాత్రం పిచ్చెక్కి పోతుంది ఒరేఏఏఏఏఏఏయ్య్య్య్య్య్ ఏఏఏఏఏఏంఈఇచేఏఏఏఏస్తూఊఊన్న్న్న్నాఆవ్వ్వూఉరాఆ అంటూ కేకలుపెడుతుంది నేను అలాగే కొంచెం సేపు ఊపి వేలు బయటకి తీశాను. నాకు స్వర్గం చూపించాడానికి వచ్చిన దేవుడివిరా నువ్వు అమ్మోఓఓఓఓఓ ఇస్స్ష్ష్ష్స్ గుద్దలో వేలుపెడితే ఇంతసుఖంగా ఉంటుందని తెలియదురా అంది వేలేంటే నువ్వు ఒప్పుకుంటే నా మొడ్డతో నీ గుద్ద సీలు ఈరోజు ఓపెన్ చేస్తాను అన్నాను వేలుపెడితేనే టట్టుకోలేకపోయాను మొడ్డ పెడితేఇంకెలా ఉంటుందో అంది ఆ రుచికూడా చూపిస్తాను నీ గుద్ద దెంగి శోభనం చేస్తాను ఈరోజు అన్నాను ఒరేయ్ ఇది మొత్తం పడుతుండంటావా అంటూ నా మొడ్డ చూపించింది పట్టేస్తుందే చాలా బిఎఫ్ లలో చూశాను కానీ పెట్టేటప్పుడు నొప్పిగా ఉంటుందనుకుంట బాగా అరుస్తారు వేలుపెడితేనే చుట్టుపక్కల వాళకి వినిపించెటట్టు అరిచావు ఇంక మొడ్డవేట్టేడప్పుడు ఊరంతా వినపడేలా అరుస్తావేమో అన్నాను చీఫోరా నీ సరసాలూనువ్వూ అంటూ సిగ్గుపడింది ఇంక స్త్నానం పూర్తిచేద్దం అన్నాను మళ్ళీ సబ్బు రుద్దుకుని ఇద్దరం పూర్తిచేశాం. రాజీ మనిద్ద్రమే ఉన్నం కదా ఇంక బట్టలు కట్టూకోవడం ఊడత్తీయడం ఎందుకూ ఇలానే ఉండిఫోదాం అన్నాను నా రంకు మొగుడుగారు ఎలా చెపితే అలా అంది రాజీ సుబ్బరంగా తుదుచుకుని బెడ్రూంలోకి వెళ్ళాం.