Tuesday, 20 June 2017

జైలు లో జత కొలతలు Part 2

ఒకరి పురుషాయుధాలు ఒకరివి చూసుకుని పొగరుగా తలలు ఎగరేసాయి. వికాస్ లంభం ఆ చీకటిలో పచ్చ గా మెరుస్తూ వుంటే గోపి మడ్డ చీకటిలో కలిసి పొయ్యి ఉంది. వికాస్ మడ్డ మొదలు చుట్టూ చిలగడ దుంప కి   ఆకులు వున్నట్టు కొంచెం గా మొలచి వున్న ఆతులు నల్లగా నిగ నిగ లాడుతూ అతని ఆయుధం తో పాటే పైకి చూస్తున్నాయి. గోపి కటి ప్రదేశం నున్నగా షేవ్ చెయ్య బడి ఉంది. దూరం నుంచి చూస్తే వికాస్ మడ్డ గోపి మడ్డ పొడవులో గానీ లావు లో గానీ ఒక డానికి ఒకటి తీసి పోనట్టు వున్నాయి. గుండ్రం గా వున్న ఇనప రాడ్ లాగ ఇంత సైజులో బలిష్టం గా వున్నాయి.
నరాలు తేలి మెలి తిరిగి వున్న మడ్డలు ఒక దానితో ఒకటి డీ కొనడానికి రెడీ గా వున్న పొట్టేళ్ల మాదిరి వున్నాయి. ఒకరి ఆయుధాలని చూసి ఇంకొకరు తమ రోకలి బండలని పొంగిస్తున్నారు. ఆ చీకటి కాంతిలో వారి మడ్డలు నీళ్ళతో తడిసి తళ తళ లాడుతూ స్టైన్ లెస్ స్టీల్ చాకుల మాదిరి వున్నాయి. ఇద్దరి మడ్డలకీ దిష్టి తగల కుండా చిన్న వేప గింజ అంతా నల్లని పుట్టు మచ్చలు కూడా వున్నాయి వికాస్ కి కొన లో గోపి కి మొదలు లో. ఆ సమయం లో ఎవరయినా చూస్తే ఇద్దరూ బలిష్టమయిన ఆయుధాలతో మల్ల యుద్దానికి తయారయి నట్టు ఉంది.
ఒకరు ద్రుష్టి ఇంకొకరి మడ్డ పయినే ఉంది. మెల్లిగా తమ మడ్డ లని సవరించు కుంటూ  ఒకరి ఎదురుగా ఒకరు నిల బడ్డారు. తమ మడ్డ ల మొదలు లో పెట్టుకుని భూమికి సమాంతరంగా వంచారు…. ఇప్పుడు ఒకరి బరిసె ఇంకొకరికి ఎక్కుపెట్టినట్టుగా ఉంది. ఇంకా కొంచెం ముందుకు వచ్చిన ఇద్దరూ ఒకరి మడ్డని ఇంకొక మడ్డతో తగిలించు కుంటూ కత్తుల లాగ వరుసు కున్నాయి. ఆపుడు మొదలయింది వికాస్ కి మనసులో గిలి… అతని మడ్డ కస కసా కొట్టుకుంటూ గోపి మడ్డ కోసం ముందుకు ముందుకు పొడుచుకు వస్తుంది. గోపి పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది. అయినా వికాస్ తనని తన మడ్డని వంకాయ అని అవమాన పరుస్తుండడంతో పౌరుషం పొడుచుకు వచ్చి తన మడ్డని ఇంకా ఇంకా సాగ తీస్తున్నాడు.ఇద్దరూ ఎదురెదురుగా నిలబడి తమ మడ్డ లని ఒకరి మడ్డ పక్కన నిల పెట్టుకుని కళ్ళల్లోకి చూసుకున్నారు. గోపి కి అయితే తన మడ్డ కొంచెం పెద్దది గా అనిపిస్తుండడంతో హుషారు పెరిగి పోతుంది.
ఆ పెరగడం లో వికాస్ కళ్ళల్లో కనిపిస్తున్న కాంక్ష కనిపించడం లేదు. మెల్లిగా వికాస్ కళ్ళల్లో ఎరుపు జీరలు మొదలయి అవి కాస్త వేడి సెగలుగా మారాయి. ఈ లోపల తన మడ్డని అతని మడ్డని పక్క పక్కనే తగిలిస్తూ పొడవు చూసుకుంటున్న గోపి కి ఇద్దరి మడ్డలూ సరి సమానం గా అనిపించాయి. కాని మనసు ఒప్పుకోక ఇంకా ఇంకా వుప్పొంగిస్తూ తన ఆయుధాన్ని అతని వుపస్తు కేసి పొడిచాడు. ఇద్దరి బల మయిన లవడాలు ఒక దాని కొకటి  పొడవుగా కొట్టుకున్నాయి. ఇద్దరికీ తమ ఆయుధాల నుండి కరెంట్ షాక్ వొళ్ళంతా పాకి నట్టుగా అనిపించింది.వికాస్ ఇంక తమకం ఆపుకో లేక తన మడ్డని గోపి మడ్డ కేసి కొడుతూ ఇంకా దగ్గరిగా జరిగాడు.
ఈ లోపల తన శరీరం లో చేల రేగుతున్న కసి కి గుర్తుగా అతని కళ్ళ లోకి చూస్తున్న గోపి అప్రయత్నం గా వికాస్ కి దగ్గరగా జరిగాడు. ఇద్దరి వేడి మడ్డలు ఒక దానికి ఒకటి కల బడుతూ చెలగాటం ఆడుతుంటే వికాస్ పెదవులు గోపి పెదవులతో కల బడ్డానికి అతని ముఖం దగ్గరగా జరుగుతున్నాయి. ఇద్దరు పురుష పుంగవుల కసి కామ కేళి ని ప్రేరేపిస్తున్న వారి వొంటి మీద నీరు కూడా ఆవిరి అవుతూ పైకి ఎగిరి పోతుంది. తాపం గా మొహం గా గోపి బండ పెదవులని అందుకున్నాడు వికాస్. ఎర్రగా మూతి మీద మీసాలు లేకుండా వున్న వికాస్ పెదవులు మెత్తగా తగిలే సరికి గోపికి ఎక్కడ లేని ఆవేశం వచ్చింది. నేరుగా తన మూతిని అతని మూతి లోకి జొనిపి నాలిక ని నోటి లోకి తోసాడు.
దాని కోసమే కాసుకు కూర్చున్న వికాస్ తమ మొత్తలని కలిపేసి గోపిని కౌగిలించు కున్నాడు. ఈ లోపల కింద పాదాల దగ్గర తారట్లాడుతున్న వారి డ్రాయర్ లు ఆ బాత్ రూం లో ఎక్కడికో వెళ్లి పొయ్యాయి. మొత్తలు ఒక దానికి ఒకటి కలిసే సరికి వారి నిగిడిన మడ్డలు రెండూ వారి పొట్టల మధ్య చేరి బుసలు కొట్టడం ప్రారంభించాయి. ఇద్దరూ తమ పెదవుల ముద్దుతో ఎంత సేపు వున్నారో తెలియదు కానీ… వికాస్ గోపి మొహం నిండా ముద్దులు పెడుతూ గోపి ఎద మీద పొడుచుకుని వచ్చిన ముచికలని పిండుతూ  కొరుకుతూ వుంటే…. గోపి…’ఒరేయ్… నా కొడకా… ఏమి చేస్తున్నావురా… నా మడ్డ జిల్లార్చుకు పోతుంది… కమాన్… బాగా బాగా చెయ్యి….స్…హా… ’ అంటూ వికాస్ తలని తన కేసి అదుముకుంటూ రెచ్చి పోతున్నాడు.
‘ఒరేయ్ లంజా కొడకా… నీ మడ్డ చూస్తుంటే కత్తి లాగుంది రా… దాన్ని కోరికేస్తాను… మింగేస్తాను… ఆ….ఆమ్….’ అంటూ కిందకి వంగిన వికాస్ తని మడ్డని తన నోటిలోకి తీసుకున్నాడు ఆమాంతం…. కింద
వట్ట లని పిసుకుతూ… అతను వట్టలు పిసుకు తుంటే కింద నుండి పంపు కొట్టి నట్టుగా అయిన గోపికి కొంచెం కొంచెం గా పైకి లేస్తూ సుల్లి లో నుంచి సుడులు తిరిగుతూ రసం బయటికి రాబోయింది.