Tuesday, 20 June 2017

మాష్టారు వదిలేయండి. దండం పెడతా

Telugu Sex Stories రవీందర్ మాస్టారి చేతి వేళ్ళకు అటున్తున పద్మ ఎంగిల్ని చూసి పద్మ తన చున్ని తో తుడవ బోయే సరికి.. రవిందర్ మాస్టారు తన చేతిని వెనక్కు తెఉసుకుని… తన వెళ్ళని నాలుకతో పద్మ ఎంగిలి అంటుకున్న చోట పద్మ కళ్ళలోకి కామం తో చూస్తూ మొత్తం నకేసారు… అప్పుడు కానీ అర్థం కాలేదు పద్మ కు.. మాష్టారు తనని ఎందుకు పిలిచారో.. కోపం తొ పద్మ కళ్ళు ఎరుపెక్కి పోయాయే..ముక్కు పుటాలు అడురుతున్నాయే… ఇంత లో కిటికి పకకన నక్కి చుస్తున్న మాకు ప్రిన్సిపాల్ గారి గొంతు వినిపించే సరికి.. ప్రకాష్ అక్కడ నుంచి పారిపోయాడు… నేను మాత్రం అడుగు కూడా కదపలేదు.. అల నే చుస్తూ
ఉండిపోయాను.. పద్మ ఆ కొపం లొ ఏమి మాట్లాడలేదు.. ఒక్క ఉదుటున వెంక్కకు తెరిగి డోర్ వైపు పరుగు లాంటి నడక తొ వత్స్తూ ఉంటె.. మాష్టారు రెండు అడుగుల్లో డోర్ కి అడ్డం గ నిలబడి… పద్మ వంక చుస్తూ డోర్ లాక్ చేసాడు.. కంగారు పడుతున్న పద్మ దగ్గరికి వెళ్లి తన బుజలమెడ చేతులు వెసి ” చూడు పద్మ! నాకు నచ్చింది వాదులు కోవటం నాకు నచ్చని విశయం. గొడవ చేస్తే నీకే నష్టం..” అంటూ బుజాల మీద నుంచి చెతులు తెసి.. తన నడుము మెద వెసి. అమాంతం ga ముందుకు లాకునే సరికి.. పద్మ వెల్లి మాష్టారి గుండెల మీద తన బరువైన తన ఎదను తగిలిస్తూ పడిపోయింది… మాష్టారి చేతులు నడుముకి బెగుసుకున్నాయే.. పద్మ అన్ని విడల ప్రయత్నిస్తుంది… కాణి మాష్టారి ిబలం ముందు పద్మా ప్రయత్నం పలిచలెదు. రవిందర్ మాష్టారు మెల్లిగా తన ముకాన్ని పదమా ముఖానికి దగ్గరగా తెసుకేల్లుతు ఉండగా సర్రున పదమా వెనక్కి తెరిగిపొయింది … అల తిరిగే సర్కి పద్మ గుద్ద చీలుక మాస్టారి గుటనికి కరెక్ట్ గ తగులుతుంది.. వెంటనే మాష్టారు తన చెతులు పైకి పోనిస్తూ పద్మ సల్ల వరకు తేచి పొట్ట మీద రుద్దుతూ రేచాగోడుతున్నారు . పద్మ కి చెమటలు పడుతున్నాయే.. బయం తో వణుకు పొతుంది. ఇదంత చుస్తున్న నాకు మాస్టారిని ఒక తన్ను తన్ని.. పద్మ ని కాపాడాలని ఉంది.. కని అడుగు పడటం లేదు.. నేను ఇష్టపడ్డ పద్మని ఎవడో 13 గొట్టం గాడూ సల్లుపిసుకుతుంటే , అల నే నిలబడి చూస్తున్న నాకు ఎం జరుగుతుందో అర్థం కావటానికి పెద్ద సమయం పట్టలేదు , ఇంతలో పద్మ బయం తొ వణుకుతున్న గొంతు తో ” మాష్టారు వదిలేయండి. దండం పెడతా మాష్టారు ఆఆహ్హ్హ్హ్ అమ్మా హు హు హు మాష్టారు. అని విడిపించుకున్తుంటే… ఆ ఉపు కి పద్మ పిర్రలు విఛ్కుని మరింత మొడ్డ కి మరింత వీలు ని కల్పిస్తుంది… మాస్టారి మొడ్డ పద్మ లగ్గిన్ లొపల నుంచి పద్మ గుద్ద బొక్క కి పోడుచుకుంటుంది… ఎప్పుడైతే పద్మ వేడి స్పర్శ తగిలిందో… మాస్టారి మొడ్డ మరింత గట్టిపదిపోయింది .. పద్మ సల్లని పట్టుకుని పిండి పిసికినటr్టు నలుపుతూ మెడ మీద ముద్దుల వర్షం కురిపిస్తున్నాడు… పద్మ కి మత్రం చెమటలు పట్టేస్తున్నాయి బయం తో వణికి పోతుంది,… ఎడుస్తూ మాస్టర్ తో సల్లు నలిపించుకుంటూ దిక్కులు చుస్తుంటే కిటికి పకకన ఉన్న నేను పద్మకి కనపడే సరికి .. పద్మ కల్ల లొ ఏదో కొత్త ఆశ కనిపించింది. నేను తనని రక్షించటానికి వచ్చా అనే దైర్యం పద్మ కళ్ళలో కనిపించింది,, నన్నె చుస్తూ.. ప్లీజ్ నన్ను రక్షించు అన్నటు గా మొకం పెట్టి .. బతిమలుతున్నాటు సైగ చెసింది. మాష్టారు మత్రం నన్ను చూడలేదు.. సల్ల ముచికలు వెల్ల తొ తన డ్రెస్ మెడ నుంచె పట్టుకుని నలుపుతూ.. తన మొడ్డ ని పద్మ గుడ్డ పిర్రలు ని చిల్చుతూ మొడ్డ tho లోపలి వరకు తోస్తున్నాట్టు ట్రై చేస్తూ.. ఆనందిస్తున్నాడు . కానీ పద్మ నన్నె చుస్తూ ఉందీ. ఎడుపు కల్ల తో బతిమలుతునె ఉందీ.. అంటే పద్మ ణి చుస్తుంటే అప్పటి వరకు నాలో దాగీ ఉనన హీరో ఒక్క సారి గా బయటకి వచ్చేసాడు..డోర్ బద్దలు కొట్టుకుని వెళ్లి పద్మ ని కాపాడాలని లేచి నిలబడ్డ ..ఒక్క ఒదుటున నిలబడే సరికి నా ప్యాంటు లొ ముందర బాగా ఉబ్బెతు ga టెంట్ లా లెచి ఉండి… అది చుసుకోగానే కోపం, నిద్ర లేచిన హీరో మాయం ఇపొయయి,పద్మ వంక చుస్తే అప్పుడు తెలిసింది,,, నాకే తెలీకుండా ఇదంతా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అని నా పరిస్తితి గమనించింద పద్మ,,, ఇంకా ఏదో చేస్తాననే ఆశ పడుతూ ఉందీ, రెండు చేతులతో ప్యాంటు ముందర టెంట్ ల లెచి ఉన్న మొడ్డ మెడ కవర్ చెసుకుని మల్లి కూర్చుండి పోయాను. కానీ పద్మ, ఈ విషయమే నా జీవితాన్ని మొత్తం మార్చేసింది,, పద్మ మొకం లో అసహ్యం,, కోపం,,,, చెరకు,, ఛి అన్నటు అసహ్యం చూపిస్తూ,, అస్తరి కౌగిలి నుండి విడిపించు కోవటానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉందీ, కానీ నాజూకు ఇయిన పద్మ కి సాద్యం అవ్వలేదు.. …మాష్టారు మతరం రేచిపోతున్నాడు …పద్మ వదిలేసింది,, తనని ఇంకెవరు కాపాడలేరు అని అర్థం చేసుకుంది,, కానీ నాకు ఏమయిందో ఏమో,, నేను మొద్దు ల మారిపోయాను పద్మ సల్ల వంకే చూస్తూ ఉన్దిపొఅయని,,, పద్మ నే చూస్తున్నాను,, పద్మ బాధ వినిపించలేదు,, జాలి కూడా కలగా లేదు,, పైగా నాకు అల చూస్తుంటే చేల బాగుంది,, ఇంకా చూడాలనిపిస్తుంది,,, అదెవరో నేనే ఎవరో,,, అదేమైన నా చెల్లా లేక నా మరదల,, లేక కట్టుకుంతన,,, అనే బవన తప్ప, ఒక అమ్మాయే నిసహాయ స్తితి లో ఉందీ అనే తలంపే రాలేదు నాకు,, 3 పద్మ అదేమీ తెలిదు నన్నె చూస్తుంది… నా కల్ల లొ కల్లు పెట్టి మర్రి చూస్తుండి.. తన వంటి మీద నాగు పము లంటి రెండు చెతులు తన సల్ల నీ నలిపి నలిపి పిండుతున్న్తే పద్మ నిసహాయం గ నన్నే చూస్తుంది,, రక్సిస్తానని ఆశ తో చూస్తూ ఉంది.. అంత అసహ్యం కాస్త కొపంగా మారిపొఇన్ది,, నన్ను తన చింత నిప్పు లాంటి కళ్ళతో చూస్తూ,, తన ఎడమ చేతిని పైకి లేపి,, రవీంద్ర మాస్టారి తల లో అయన జుట్టు పట్టుకుని,, ముందుకు లాగుతూ తన పెదవులని పెదవులతో మూసేసింది,,, పద్మ అల చేస్తుంటే,, బయట ఉన్న నాతో పాటు ఇంత రాదదంతం చేస్తున్న మాస్టారు కూడా షాక్ తో పద్మ ని వాదిలి,, అల నే పద్మ ని చూస్తూ ఉండి పోయాడు,, కానీ పద్మ మాత్రం న కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూడటం మాన లేదు… మాస్టారు: పద్మ ! నమ్మలేక పోతున్నాను,,,, పద్మ: ఇదే గా మీకు కావలిసింది,,, రండి, మే ఇష్టం వచ్చింది చేసుకోండి,, కొంత మంది ఎదవాలకి బుడ్డి రావాలంటే… ఎలా చేయటం తప్పదు రండి మాస్టారు.. అని మాస్టారి షార్ట్ కల్లోర్ పట్టుకుని,, ముందుకు లాక్కుంది పద్మ: కోతి కి కొబ్బరికాయ దొరికి నట్టు సంబర పడిపోతూ,, పద్మ! అవను నేను ఎదవనే,,, ఎంత ఎదవ నో ముందు ముందు నికే తెలుస్తుంది,, పద్మ: అయ్యో మాస్టారు,,, నేను అనింది మెమ్మల్ని కాదు,,,, కొంత మంది ఉంటారు,, చెల్లి ని ఎవడైనా రేప్ చూస్తుంటే కూడా,, లేపుకుని తెరేగే కొజ్జ ఎదవలు,, అని నన్ను చూస్తూ,,, తన కుడి చేతి తో డైరెక్ట్ గ మాస్టారి మొడ్డ పై చెయ్ వేసి,, పిసికి వదిలిని,,, దెబ్బకి మాస్టారు గిల గిల కొట్టుకోవదేమే కదా,,, నాకు ప్రాణం పోయినట్టు అనిపించింది,,, అంటే,,, మాస్టారు కి ఎక్కడ లేను ఉత్త్సాహం వచేసింది,, పద్మ గొంతు దగ్గర గుడి చేతితో పట్టుకుని,,, పద్మ ని ముందుకు లాక్కుంటూ,,, లిప్స్ మెడ దాడి మొదలెట్టాడు,,, పద్మ కి నెప్పి గ ఉన్న, మాస్టారి కి సహకరిస్తూ బరిస్తూ,,, నాలుక బయట పెట్టి,, మాస్టారి నోట్లో పెట్టేసింది,, పద్మ నాలుకని జుర్రుకుంటూ,, తన టాప్ ని తెసి అవతల పడేసాడు,, పద్మ కూడా మాస్టారి షర్టు బుట్టేన్స్ తీసి,,, షర్టు వంటి మెడ ఉండగానే,,, బెల్ట్ తేయటం మొదలెట్టింది,,,, కానీ ముద్దు మాత్రం ఆపలేదు,,, ఇద్దరు ఒకరి ఎంగిలి ఒకరు జుర్రుకున్తున్నారు,, బెల్ట్ తెసిన తర్వాత,, ప్యాంటు బుట్టేన్ కూడా తీసి జిప్ లాగేసింది,,,, షర్టు బుట్టేన్స్ తేయటం వలన నల్లటి రింగుల వెంట్రుకతో చాతి మేళ మిల మెరుస్తూ వెంతుకల మద్య తన నిప్లేల్స్ కనిపిస్తున్నాయే,, అంతే ప్యాంటు కిందకి లాగుకు ఒంగునే సరికి పద్మ మొకం రవీందర్ మాస్టారి చాతి దగ్గర వచేసరికి,,,, నాలుక బయట పెట్టి తిచ్క్లె చేస్తూ న వంక కోపం గ చూస్తూ ఉండి,, 11 అల చేతునే మాస్టారి మొడ్డ పాతుకుని,,, ముందుకు వెనక్కు ఆడిస్తూ,,, ఒక సరి పైకి చూసే సరికి రవీందర్ మాస్టారు కల్లుముసుకుని,, స్వర్గం లో తేలుతున్నారు,, వంటనే ఆడిస్తున్న మొడ్డ ని న వైపు చూపిస్తూ,, ” రా ” అన్నటు సైగ చేసింది,, ఈ లోపు మాస్టారు పద్మ బుజాలు పట్టుకుని పద్మ ని కింద కూర్చో పెట్టి… పద్మ నోటి దగ్గర మొడ్డ పెట్టారు, కానీ పద్మ కి ఆ వాసనా నచ్చలేదు,, మ ఒకమ అటు ఎటు తెప్పే సరికి చెంప మెడ చల్ మని ఒక్కటి పీకాడు,,, హామ్మ ఆఅ అని అరుస్తూ కళ్ళలోకి నీళ్ళు తెచుకుని నేసహాయం గా నా వంక చూసి,,, అదే బడ నిండిన మొకం తో,,, నోరు మొత్తం తెరిచి,, నిగిడి ఉన్న మాస్టారి మొడ్డ మొత్తం నోటి నిండా పెట్టుకుని నోరు మూసేసింది,,, అంతే మాస్టారు మెల్లిగా ఉపతమ్ మొదలెట్టాడు,,, ఆ ఉపిడికి పద్మ మొకం ముందుకు వెనక్కు ఊగుతూ ఉండి కానీ పద్మ కి ఏమాత్రం ఇంటరెస్ట్ లేనట్టు,, బాడీ ప్రెసెంట్ మైండ్ అబ్సేంట్ లా idle గా నోటి నిండా మొడ్డ పెట్టుకుని నన్నే చూస్తూ ఉంది, మాస్టారు పద్మ ప్రవర్తన గమనించు… తన చెంపల మెడ తప్ తప్ అని రెండు పీకాడు,, పద్మ మొడ్డ బయటకు తెయ్యబోతుంటే,, తన జుట్టు పట్టుకుని మరింత ముందుకు లాక్కునే సరికి మొడ్డ గొంతు వరకు వెల్లిపొఇన్ది,,, తన చెంపలు మాస్టారు కొట్టిన దెబ్బలకి ఎర్ర గ కానీ పోయే ఉన్నాయి పద్మ ని అల కుడుతూ నే ఉన్నాడు,,, పద్మ కూడా మొడ్డ బయటకి ట్య కుండ,, గ్ర్ర్ గ్ర్ర్ అని దగ్గుతూ చీకుతూనే ఉంది,,, హ్మ్మం లంజ చేకవే,, నే యమ్మ ని దేంగా,,, ఆది అల,, హం ఆలే నే,, గుడు బాగా గుడు,,,, హ్మ్మం అద్గాది.. అల అల,, పద్మ కూడా అల నే రెచి పోతూ మరింత వేగం గ చేకుతూ ఉన్నడు,,, సడన్ గ మొడ్డ బయటకు తీసి,,,మొడ్డ కి అంటుకున్న పద్మ ఉమ్ము అండ్ మాస్టారి ప్రీ కం తో తడిసి మెరుస్తున్న మొడ్డ ని పద్మ మొకం అంత రుద్దుతూ,,, మొడ్డ తో చెంపల మెడ కొడుతున్నాడు,,, పద్మ మాస్టారు,, నోట్లో పెట్టండి,, అని బతిమలడుతుంది,, మాస్టారు పెట్టకపోయే సరికి,,, నే యబ్బ,, నికే ఉండ ర మొడ్డ,, అని మొడ్డ చేతో పట్టుకుని,, నోట్లో పెతుక్ని కొరికింది,,,, దెబ్బకి మాస్టారికి పొగరు నషాళానికి ఎక్కిపొఇన్ది,,, అంటే ప్యాంటు కి వేలాడుతున్న బెల్ట్ తీసి,, మొడ్డ గుడుతున్న పద్మ ని,,,, పిర్రల మెడ తప్ తప్ అని బడదు,,, దెబ్బ దెబ్బ కో పిర్రలు ఎగరేస్తూ,,,, మొడ్డ గుడుస్తుంది,,, 9 నువ్వు ఏమో అనుకున్న,,, పెద్ద ఈరితేరిన లంజ ల ఉన్నవే,,, ఎదే ఇంకొకతి ఐతే ఎప్పుడో పారిపోయే ఉండేది దానికి పద్మ,,,, అవను రా మాస్టారు లంజ కోడాక,, నేను లంజనే రా,,, రోజు వచ్చి నెతో దేన్గిచు కునే లాంజని,,, ఎప్పుడు నాకు ఒక బ్రోకర్ కూడా దొరికాడు,,, రోజు వాడినే కాపలా పెట్టి,,, నేతోనే కాదు,, నువ్వు ఎవ్వడితో దేన్గించుకోమంటే వాడికి కాలు ఎత్తుత కుక్క లా,, అని నావంక చూస్తుంటే,,, పద్మ మాటలకి వేడెక్కి పోయే,, పద్మ నోట్లో నే కక్కేసాడు,,, పద్మ నోరు నిండి పోయింది,,, మొడ్డ గొంతు వరకు ఉండటం తో,, శకం అల గొంతు లోనే మింగేసింది,,, అంటే మాస్టారు అల పక్కన ఉన్న కుర్చీ లో కూలబడి పోయాడు,,, పద్మ : అంతే నా మాస్టారు,, దేని కోసమేనా నా జీవితం పాడు చేసింది,, నా జేవితాన్ని పాడు చేసింది మీరు ఒక్కరే కాదు,,, అని సుర సుర న వంక చూసింది… దానికి మాస్టారు అవేస పడుతూ,, నీ యమ్మ,,, ఏంటే ఎక్కువ వాగుతున్నావ్,, రేపు చూసు ఎలా దేన్గుతనో అనే సరికి,, పద్మ కి కోపం అంచులు దాతిపొఇన్ది,,,, అంతే మోకాళ్ళ మెడ కుర్చుని ఉన్న పద్మ సర్రున లేచి,,, మాస్టారి కుర్చీ కి ఉన్న హాండ్స్ మెడ కి ఎక్కేసింది,, అంతే అల నుంచుని,, తను వేసుకున్న లగ్గిన్ తో పాటు పంటి కూడా కిందకు లాగేసి,,,, అమాంతం గా తన ముకు ని,,, మాస్టారి మొకం మెడ పెట్టి,,, హం నాకర,,, నాకు,,, డైలీ దెంగుతాను అంటున్నావ్ గా,,, ఎదే గ నేకు కావలిసింది,,, నాఆకు,,, థినెయ్యె,,, నోటి నిండా పెట్టుకో రా,,,, అని మొకం మొత్తం పూకు తో రుద్దుతుంది,,,, అప్పటివరకు వేదిమెడ ఉన్న పూకు కాబట్టి,,, బాగా రాసలతో నిండి ఉందేమో,,, మొకం నిండా పద్మ రసం తో తదిసిపొఇన్ది,,, కానీ మాస్టారు చీరకు పడుతూ పక్కకు తోయ్యబోతుంటే,,, తోసేస్తావ్ ఏంటి రా… కావాలి కావాలి అన్నావ్ గా,,, నాకు మరీ,, నాకు అటు ఒక చేత్హో మాస్టారి జుట్టు పట్టుకుని,,, ఒక చేతో పూకు పేదలను వెడల్పు చేస్తూ,,, మొకం నిండా ఉచ్చ పోయటం స్టార్ట్ చేసింది,,, టాగ రా,,, నా ఉచ్చ తాగు,,, నికే కాదు,, ఇంకోడు ఉన్నాడు వాడికి కూడా తాగిస్త… కానీ ముందు నువ్వు తాగు అంటూ,, పిర్రలు గుండ్రం గ తిప్పుతూ,, మొకం మొత్తం తడిసేలా తలంటు పొసెఇసి,,, అవేసపడుతూ కిందకు దిగి,, థూ నే బ్రతుకు చేడ అని మొకం మెడ ఉమ్మి వేసి,,, డ్రెస్ సరిచేసుకుని,,, బయటకు వెల్లిపొఇన్ది,, ఇంత అవమానం జరిగాక,, మాస్టారికి పద్మ మీద మోజు కంటే,, పగ ఎక్కువ ఇయిన్ది,,, కానీ పద్మ కి నా పై ఉన్న పగ ఎలా చల్లారుతుంది