కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు Part 3

Posted on

ఆ పని…కాగానే… అంటూ కవిత బలహీనంగా మొదలెట్టగానే……మీ పెదాలు కలుసుకున్న తర్వాత…అని నీ ఉద్దేశ్యం…అవునా?!…అంది పరిమళ చిలిపిగా…ఊఁ…అనుకోకుండా ఐపోయిందన్నానా!…మాటల్తో నన్నలా పొడవకు తల్లీ…పుణముంటుందీ!……సర్లే …కానీ!…అ…ద…య్యాక…ఛీ!…ఎంతపని చేశానూ!… అని నన్ను నేనే తిట్టుకుంటూ , బావ ఛాతీమీద పూర్తిగా పడిపోకుండా చేతులడ్డెట్టుకుని తల దించుకుని నిలబడిపోయా ఓ రెండు సెకన్లు……నువ్వెంత దూరంగా నిలబడిపోయినా, అల్లల్లాడిపోయే నీ…ఇవి… వెచ్చగా తగుల్తూనే ఉండుంటాయిలే!…అంటూ కవిత రొమ్ములవైపు సైగ చేసింది పరిమళ……ఊఁ…నాకూ అదే అనిపించడంతో ఇంకాస్త దూరంగా జరగబోయా…చటుక్కున నా నడుమట్టుకునాపి …సారీ!…మరీ అల్లరివాడైపోతున్నాడు సుతారంగా పండు గాడు…అంటూ తన చేతిలో ఉండిపోయిన పైటని స…ర్దే…వంకతో …వీ…ట్ని… అంటూ కవిత రొమ్ముల వైపు కళ్ళు వాల్చుకుంటూంటే…గా…ఠ్ఠి…గా… పిసికేశాడా?…అంది పరిమళ కసిగా…ఉహూఁ…మెత్తగా నిమిరాడు… వెంఠనే టక్కున పొటకరించిపోయాయమ్మా ఈ సిగ్గుమాలినవీ!…అంటూ చనుమొనల్ని లోపలికొత్తుకుంది ……అప్పుడా నువ్వుపారిపోత!…పారిపోదామనే అనుకున్నా!…కానీ కాళ్ళు కదిల్తేనా!?… ఈ లోగా మరోసారి నిమిరాడోయ్ కుదుళ్ల దగ్గర్నుంచీ!… ఒళ్లంతా కరెంటు పాకినట్లౌడంతో…బావా!…ఒద్దూ!…అని సణుగుతూ అడ్డెట్టుకున్న చేతుల్తో తనని వెనక్కి తోసీడానికి ట్రై చేశానమ్మా!……తోసీగలిగావా!?……నా వల్ల కాలా!…ఈ లోగా…

ఏమైంది వీ…టి…కీ… అంటూ బావ అదిరే నా అధరాల్ని చూపుడు వేల్తో నిమిరేసరికి , నా చేతులుకాస్తా తన మెడని పెనవేసుకుపోయాయోయ్…తను నా పెదాలందుకుని , కొన నాలుక తో సుతారంగా నిమిరేసరికి మైకం కమ్మేసి నిశ్చేష్టురాలై ఉండిపోయా… దాంతోనే నా పెదాల్ని విడదీసి నా నాలుకని పెనవేస్తూంటేనూ , విశాలమైన అరచేతుల్తో నా పిరుదుల్ని ఆక్రమించేసుకుని అవలీలగా పైకెత్తి తన మొత్తకొత్తేసుకుంటూంటేనూ నాకొంటిమీద సోయి రాలేదు సరికదా… పండుగాడి చిరుచేతుల చప్పట్లు వినిపించేదాకా ఒళ్లు వశం తప్పి బావ ఛాతీకి నే తాపడమై ఉండిపోయానమ్మా!…అవి వినిపించిన మరుక్షణం ఎలాగో తన కౌగిట్లోంచి బైటపడి వీధి గుమ్మం దాటుతూంటే …ఏంటి వీడు చప్పట్లు కొడుతున్నాడంటూ నువ్ బెడ్రూం తలుపు తెరవడం వినిపించినా ఆగకుండా ఇంట్లో ఒచ్చి పడ్డా…. అంటూ ఒక్క బిగిన చెప్పేసి పరిమళ ఒళ్ళొ పడిపోయింది కవిత ……ఏమీ మాట్లాడకుండా ఓ నిముషం కవిత జుత్తూ ఒళ్ళూ నిమిరి…ఊఁ…ఎలాఉంది…తొలిముద్దు!…అంది పరిమళ మెత్తగా…ఛీ!…అంటూఆవిడ తొడలమధ్య మొహం ఒత్తేసుకుంది కవిత……అది మీ బావసొత్తూ , నేడో రేపో మీ ఆయన సొత్తూనూ!…నీకెందుకూ?…అంటూ పరిమళ వెక్కిరించేసరికి మరోసారి …ఛీ…కొడ్తూ లేచింది……ఎలా…ఉందంటే చెప్పవేం?……బలే …కిస్…చేస్తాడు బావ!…అంటూ తృప్తిగా కళ్ళు వాల్చుకుంది కవిత…మరి…మిగిలింది!?……ఇంకేమీ కాలేదన్నాగా!……నీ పిఱ్ఱల్ని పిసికేస్తూ తనమొత్తకొత్తేసుకున్నాడన్నావ్ గా……బావ సంగతి తెలీదుగానీ , నా కైతే …ఐ…పో…యింది…అంది సిగ్గుగా…లంకించుకుంటే ఓ ఇరవై నిముషాల పై మాటేలే… ఐనా మగాళ్లకంత తొందరగా …ఐ…పో…తే…మనకి కీరాలే గతి……నిజమే!……ఇంతకీ నీ బావ కీరా సైజేమైనా తెలిసిందా?…అని నే అడిగేది!……ఛీ…ఏంటా సిగ్గుమాలిన ప్రశ్నా!…అని కసురుకున్నా … బొడ్డు దగ్గర్నుంచి మొదలై…రెమ్మల అడుగు…దాకా ఒత్తుకుందోయ్…అంటూ తొడలమధ్య చెయ్యెట్టేసుకుని ఒత్తుకుంది కవిత…గుడ్!…అన్నీ తెలుసుకున్నావ్…ఐతే ఇంకేం!…నాకు గ్రీన్ సిగ్నలిచ్చేసినట్లేగా!…మీ ఆయన్తో నాకెప్పుడూ శోభనం!?… ఆఁ…ఎల్లుండి నీ బావ కాంపుకెళ్తాడ్ట , ఓ రెండ్రోజులకి…అప్పుడు వీలుగా ఉంటుందిలే!…ఇంతకీ ఎక్కడా?…మాఇంట్లోనా?… అని గడ గడా మాట్లాడేస్తూ, పరిమళ ప్లాన్ చేసేసుకుంటూంటే…

ఆ మాట సుమతక్కకి చెప్పకుండా రావే! నువ్వూ నేనూ కానిచ్చేద్దాం!…అన్నా…… బాగోదేమోనే!…నువ్వు తినేయ్…తనొచ్చేదాకా నే ఆగుతా!… అంది……అంత పాతివ్రత్యమేమీ ఒలకబోయనక్కర్లేదుతల్లీ!…తను నా మొగుడు!… అన్నా…మర్యాదకోసమన్నాగానీ…నా మొగుడెలా ఔతాడూ …నీమొగుడేలేమ్మా!…అంది కాస్త నిష్టూరంగా……సారీయే!…నవ్వుతాలకన్నా!…అంటూ సర్ది, చెయ్యుచ్చుకుని దాన్నీ కూర్చోబెట్టా!… అన్నం మెతుకులు కెలుకుతూంటే , కాస్త గట్టిగా లాగించవే! ,రాత్రంతా ఓపికుండాలిగా!…అంటూసిగ్గుతో ముడుచుకుపోతూన్న సుమతక్కతో కొసరి కొసరి తినిపించి ,నేనూ తిని…మా బెడ్రూంలో కబుర్లు మొదలెట్టాం…కాసేపటికే నిద్దరొస్తూదే అంటూ పడకేశా!… మరో పది నిముషాల్లో తలుపు చప్పుడు…వెంటనే మెరిసే కళ్ళతో లేచింది సుమతక్క …. నా గురించి అడిగినట్లున్నాడు… …అఁమ్మ్ఁ…కాస్త … నలత…గా ఉందని పడుక్కుంది… అంటూ కంగారుగా దాని సమాధానం వినిపించింది , కాస్త ఎగూపిరిమీద… అంటూ పరిమళ చెప్పేస్తూంటే……కంగారు దేనికీ?…అంటూ అడ్డుపడింది కవిత……నా దగ్గర్నుంచి ఒక్కపరుగున వెళ్లిందిది…ఆయాసంతో బ్లౌజ్ లోంచి పొంగుతూన్న గుబ్బల్తో తలుపు తీసిందేమో!…లటు…క్కున మీదికి లాక్కుని , …వా…ట్నో…పట్టు పడ్తూ అడిగాడేమో నాగురించి…అందుకూ దాని కంగారు……నిజంగా జరిగిందా!…నీ కల్పనా!?……దాని చేతే చెప్పించా!…ఎప్పుడూ?…మర్నాడా!…ఉఁహూఁ…ఆరోజే!…మరో రెండు క్షణాల్లో!…అదెలా?……చెప్తా వినూ!…మరుక్షణంలో గదిలోకొచ్చేశాడు,…ఎలా ఉందంటూ?!… ఘుమఘుమలాడిపోతున్నావ్… స్నానం చేసిరా!…అంటూ బాత్రూం లోకి పంపించా, పక్కమీంచి లేవకుండా……తను బాత్రూంలోకెళ్ళగానే , పెదాలు తుడుచుకుంటూ పిల్లిలా ఒచ్చి మంచం మీదా సైడ్ టేబుల్ మీదా వెతకడం మొదలెట్టిందది…దేనికోసమే?!…అన్నడిగా సన్నగా!…ఇందాకా ఇక్కడో సూది పిన్నీసెట్టా!…అందది హీనస్వరంలో……ఇప్పుడదెందుకూ?… రాత్తిర్ళు అసౌకర్యం కూడానూ!…అన్నా దాని తడి పెదాలవైపు చూస్తూ…అడక్కు తల్లీ!…అందది , పైటలోకి చేతులెట్టి తెగిపోయిన బ్లౌజు హుక్సు ని పెట్టుకోడానికి విఫలప్రయత్నం చేస్తూ……ఎందుకే దండగ!…కాసేపట్లో నీ ఒంటిమీదెలాగూ ఉండదది!!… అన్నా……ఛీ!…అంటూ బెరుగ్గా నావైపోసారి చూసి, పైట సర్దుకుంటూ కళ్ళు వాల్చుకుందది…ఏం చేశాడేంటీ!?…మీదికి లాక్కున్నాడా?…ముద్దెట్టుకున్నాడా??…వీ…టి…మీద చెయ్యేశాడా ???… అనడిగా , కొంటెగా దాని స్థనాలవైపు కను సైగ చేసి…సన్నగా వణుకుతూ …మూడూనూ!… అనేసి … డోసుమీదున్నాడేంటి తల్లీ! భయమేస్తూంది!…అంటూ గొణిగింది…… అటువంటప్పుడు మరింత విజృంభించి ప్రాణాలు తోడేస్తాడు…అన్నా….అదే నాభయం!… అంటూ గొణిగింది…… కాసేపు ఓర్చుకో!…బలే మజాగా ఉంటుందిలే!… రాత్రంతా ఓపికుండేలా కొసరి కొసరి తినిపించు…వెళ్ళు , వచ్చేయగల్డు…అన్జెప్పి దాన్ని బైటికి తోలేశా….. మరో రెండు నిముషాల్లో బైటికొచ్చి…భోంచేద్దాంరా!…అంటూ నన్ను లేపడానికి ట్రై చేశాడు… …మాదైంది…నువ్ భోంచేసిరా!…అని మత్తుగా అంటూ కళ్ళు మూసేసుకున్నా… నా పక్కన కూర్చుని ,కాసేపు జుత్తూ వీపూ నిమిరి , ఆపైన లుంగీ లాల్చీల్లో ముస్తాబయ్యాడు , పుష్కలంగా పౌడర్ చల్లుకుంటూ…ఈ రాత్రుంది దీని పని!…అనుకున్నా… …భలే చేశారు వదినా!…అమృతముంది మీ చేతుల్లో!…అని పొగడ్తలు వినిపించాయ్ కాసేపు తర్వాత… లాగించేసినట్లున్నాడు సరుకంతా! …అనిపించింది మరో ఐదు నిముషాల్తరవాత వినిపించిన గిన్నెల చప్పుడు బట్టి… అంటూ ఆగింది పరిమళ గుక్క తిప్పుకోడానికి……కానీవే!…ఆపేశావేంటీ?…అంది కవిత ఆతృత పట్టలేక……చెప్తానమ్మా!…కాస్తఓపిక పట్టూ!…అంటూ కన్నుగీటి , …ఏ…య్… అఁ…అఁ…మ్మ్ఁ… అంటూ అక్క మూలుగూ , అ పైన పరుగెట్టే మట్టెల చప్పుడూ , వినిపించాయ్ , ఓఅరనిముషం తరవాత… …ఆపైన చప్పుళ్ళేమీ లేకపోయేసరికి మొదలైపోయింది షో!…అనుకుంటూంటే , మా గదిలోకొచ్చాడు మెల్లిగా!…గాఢ నిద్ర నటించా , ఓ పక్కకి తిరిగి… నా వెనకాతల ,ఓ అరడుగు దూరం లో , నా వైపే తిరిగి పడుకుని నడుం మీద చెయ్యేశాడు… ఐనా…మన… వాడు …వెచ్చగా తగిలాడు!… అని పరిమళ చెప్పేస్తూంటే…మన…వా డంటూ ఏంటే ఆ బహువచనం?… అంటూ చర్రు మంది కవిత…నువ్వే చెప్పావ్ గా ఓ రెండు రోజుల్లో తేలిపోతుందనీ…ఆ పైన కొద్ది తేడాలో మన మలిశోభనాలనీ!?……మలిశోభనమేంటీ…ప్రతీ ఆడదానికీ ఒకే శోభనం!……మగాడు మారినప్పుడల్లా మరో శోభనమేగా మనకీ!……అబ్బ!…నీతో వాదించకూడదు తల్లీ!…అంది కవిత ఓ దండమెడ్తూ…… అది సరైన మాట…ఆఁ…ఏవన్నానూ!?… అంది పరిమళ కొంటెగా……నీ పిఱ్ఱల మధ్య …మన… వాడు …వెచ్చగా తగిలాడన్నావ్!…కానీ!!……వెలకిలా తిరిగిపోవాలన్న కోరికని బలవంతంగా అణుచుకుంటూ అలాగే ఉండి పోయా!……అప్పు…డూ …చే…యిం…చు…కోవచ్చా?……ఆహా!…మన ఓపిక!… నీ బావ కనీసం వారానికోసారి చే…శే…వాడు!…రాబోయే కొడుకుమీద బరువు మోపకుండా జాగ్రత్త పడుతూ!!……ఐతే ఆరాత్రి …చే…యిం…చు…కున్నావా?……ఉఁహూఁ… వారం రోజుల్నుంచీ పేరుకుపోయిన ఉద్రేకాన్ని సుమతక్క పరం చేస్తాడనీ ,దాని కలలు పండిస్తాడనీ!……సర్లే!…ఆ పైనేమయిందీ?…నెమ్మదిగా నా జుత్తు నిమిరి, దుప్పటి సర్ది లైట్ ఆర్పేసి బైటికెళ్ళాడు , బైట్నుంచి తలుపు గడియెట్టి……అంటే …ఏ…మీ…చూడ్లేదా!…అని నిరుత్సాహంగా అడ్డొచ్చింది కవిత……ఎలా చూస్తానూ!… అంటూ సాగదీసింది పరిమళ కొంటెగా!మరేంచేశావ్!?…బాత్రూంకి రెండువైపులా తలుపులెట్టించినందుకు మొదట్లో ఓనర్ ని తిట్టుకున్నాగానీ , ఆరోజు మాత్రం ముద్దొచ్చాడే!……అనుకున్నా!!…అతగాడికీ చాన్స్ ఇచ్చేశావా?……ముసిలాడే పాపం……సర్లే!…ఎలాగో తంటాలుపడి గెస్ట్ రూం చేరావ్…ఆ తర్వాత!…కాస్త దూరంగా నిలబడిపోయి చెవులు రిక్కించా!…బైట గడియెట్టేశానని ధైర్యమో ఏంటో , తలుపు ఓరగా వేసి లోపలికెళ్ళినట్లున్నాడు…మాటలు చిన్నగా వినిపిస్తున్నాయి… …మంచం మీద బోర్లా పడిపోయుందేమో సుమతక్క… వదినా!…ఇటు తిరగండి!…అంటూన్న నీ బావ గొంతూ … దిండులో మొహమెట్టేసి పడుకుందేమో అదీ… …ఉఁ…హూఁ…అంటూ దాని బెట్టూ , సన్నగా వినిపించాయ్…అంటూ పరిమళ మొదలెట్టిందో లేదో……ఉత్తి ఆడియో యేనా?…తలుపు ఓరగా వేసుందంటున్నావ్ గా…ఓ అడుగు ముందుకేసి తొంగి చూళ్ళేకపోయావా!?…అంటూ అడ్డు పడిపోయింది కవిత… ఏం కనిపించుండేదికాదమ్మా… టెన్షన్ గా ఉందేమో, ముందే లైట్ ఆర్పేసి పడుక్కుందది!……కాస్త ఊ…పందు…కున్నాక చేయవలిసిందాపనీ!……ఎవరైనా లేచొస్తే చకచకా పరిగెత్త గలిగే స్థితిలో లేదుగా నా శరీరం!… అంచేత చెయ్యలా……సర్లే!…ఏమేం విన్నావో అవే చెప్పు…సెన్సారేం ఒద్దు……ఊఁ… …ఇటు తిరగండి!… అని నీ బావవేడుకుంటూంటే, …ఉఁ…హూఁ…అంటూ సుమతక్క బెట్టు చేసిందన్నానా!… అపుడు …ఎక్క…డెక్కడ చెయ్యెట్టాడో గానీ …ఏ…య్…ఛీ!…అంటూ ముందు కాస్త గట్టిగా … ఆపైన కాస్త సన్నగా…నా…క…క్కడ…కితకితలు బాబూ…అంటూ దాని కిలకిలలూ … ఎవరో ఎగిరిపడ్డట్టుగా మంచం కిరకిరలాడిపోడం ఒక్కసారి వినిపించాయనుకో! … అంటూ పరిమళ ఊపందుకుంటూంటే……ఔనూ!…అంత కితకితలెట్టేలా ఎక్కడ చేతులెట్టాడో అడిగావా మీ అక్కనీ!… అంటూ మళ్ళీ బ్రేకేసింది కవిత……చెప్పిందనుకో!… ఐనా నీకెందుకూ!?…సిధ్ధంగా ఉందామనీ!……అందరికీ అ…దే…స్థలంలో కితకితలుండాలని రూలేమైనా ఉందా?…కాదనుకో!…ఐనానూ!……ఎవ్వరూ ఊహించని స్థలంలే!……పోన్లే దాచుకో!…నా తంటాలు నే పడతా!……అది సరైన మాట… కితకితలు తట్టుకోలేక సుమతక్క వెలకిలా తిరిగిపోయినట్లుంది!…మరుక్షణం …అ…బ్బ!…ఏం…టా…మొరటుతం!… అంటూ దాని మెత్తటి అదిలింపులూ, వాటితోబాటే టపటప లాడుతూ విడిపోయిన బ్లౌజ్ హుక్స్ శబ్దాలూ , వెనువెంటే …అ…మ్మో… అ…లా…నలి…పీ…కు…బాబూ!…అంటూ దాని సన్నటి విన్నపాలూ , అలా చేతులడ్డెట్టేసుకోకండి వదినా!…ప్లీజ్…అంటూ నీ బావ బుజ్జగింపులూ… …పాడు…పన్లు…చేశేస్తూ… వరసలూ , మన్నన్లూ ఏంటీ?.. .పేర్లేదానాకూ!…అంటూ దాని మందలింపులూ… …మరేవని పిలవమంటారు వదినా! , సుమతీ?…అనా , …సు…మీ…అనా , లేకపోతే…సు…మా అనా!?…అంటూ కాస్త నొక్కి నొక్కి పలికాడే చివరి రెండు పేర్లూ!… …ఏం చేస్తూ అన్నాడోగానీ…, నీ ఇష్టం!, …అంటూన్న సుమతక్క కాస్తా …ఇ…స్స్!…అంటూ మూలిగి , …అఁ…మ్మ్ …ఆఁ…అలా సాగ…దీ…సీ…కూ!… అంటూ దాని వారింపులూ…వదల్లేక పోతున్నా..సు…మీ… నీ పారిజాత సుమాల్నీ!…అంటూ నీ బావ పొగడ్తలూ… …అంత పెద్దవేం కావులే నావీ!…ఐనా … సుమా , సుమీ అంటూ ఏంటా పిలుపూ అంటూ దాని గర్వపు మందలింపులూ …. …నిజం ఒదినా …లైట్లో చూడు నీకేతెలుస్తుంది… అంటూ నీ బావ మంచం మీంచి లేస్తూన్న కిరకిర్లూ… అదాట్న మీదికి లాక్కుందేమో భరించలేమన్నట్లు స్ప్రింగుల కుఁయ్ఁ..కుఁయ్ఁ చప్పుడ్ల మధ్య … ఛీ!…దిక్కుమాలిన మంచం…కిందికెళ్ళిపోదాం బాబూ!…అంటూ అక్క మొరపెట్టుకోడాలు వినిపించాయ్……పర్లేదొదినా …ప…ని… మొదలైంతర్వాత బలే ఎగ్జైటింగ్ గా ఉంటుంది వాటి వల్ల… అంటూ ఏం చేశాడో ఏమో గానీ… లైటూ , ఆ పిలుపూ ఒద్దన్నానా!…అంటూ బుజ్జగిస్తూన్న అక్క కాస్తా …ఛీ!…సంకె…ళ్ళే…శే…యాలి నీ చేతులకి…రొట్టెల పిండి ముద్దలేం కావివి…అంటూ …గాజుల గలగలల మధ్యా , పెనుగులాటల శబ్దాలమధ్యా ,ఎగూపిరిమీద వేడుకోడం వినిపించిందే!…ఏ…వేవి…ఎ…లా నలిగి…పోయుం..టా…యో చెప్పక్కర్లేదుగా!…అంటూ కన్ను గీటింది పరిమళ……తెలుస్తూనే ఉంది తల్లీ!…అవునూ!… నీ…వాటి కంటే పెద్దవా మీ అక్క ములుకులూ?…అంది కవిత , నిక్కిపోయిన చనుమొనల్ని లోపలికి ఒత్తుకుంటూ…కాదులే…నీ…వా…టంత…ఉంటాయ్……మరి పారిజాత సుమాలెందుకన్నట్లో?……రతి పైత్యమో…లేక నలుపుళ్ళకి నిజంగా ఉ…బ్బి…పోయాయో!……అబ్బ!…అంత పిచ్చా!…అవంటే?……నువ్వే తేల్చుకో!…చెప్పాగా ,ఓ రెండ్రోజుల్లో తేల్చేస్తా!…అనీ… అవునూ! మీ అక్కని …సు…మా…అనో, సుమీ అనో పిలిస్తే తప్పేంటిటా?……… నా బావా అలాగే పిలుస్తాడు దాన్ని!…అంచేతేమో!…ఆహాఁ…చెప్పుకుందా ఆమాటా!…డొంకతిరుగుడుగా చెప్పింది……ఎప్పుడూ?…ఏమనీ??…నెప్పె…ట్టా…యా సుమీ!…అంటూ నీ బావ బుజ్జగిస్తూంటే… … మీ అన్నయ్యలా ఆ కత్తెర పేర్లేంటీ?…పూర్తి పేరెట్టి పిలవచ్చుగా?…అంటూ!…ఒప్పుకున్నాడా?……ఉఁహూఁ…ఇవాళ్టిదాకా …ఒదినా!…అంటూ పిలిచి ఒక్కసారి పేరెట్టి పిలుస్తే బాగుంటుందా?… అంటూ ఎదురు ప్రశ్నేశాడు… …నలుగుర్లో అలా పిలవమన్నానా?…అందది…ఏవన్నాడూ!……నలుగుర్లో ఓ పిలుపూ, పక్కమీదింకో పిలుపూ నా వల్ల కాదొదినా!… అనడం వినిపించిందమ్మా!…ఏంచేస్తూ అన్నాడో గానీ … నీ ఇష్టమొచ్చినట్లు పిలువు బాబూ…కానీ ఆట బొమ్మలా నన్నొంఛీసీకూ!…అని కీచుగా అంటూన్న సుమతక్క గొంతు వినిపించిందే మంచం కిరకిర్ల మధ్యా!……అంటే!?…డా…గీ…తో మొదలెట్టాడా?……నాకూ అదే సందేహం కలిగిందిగానీ కాసేపట్లో తీరిపోయిందిలే……చకచకా చెప్పు , నాన్చకుండా!…కాసేపిలా… చేతులమీదానుకుని కూర్చోండొదినా!…అంటూ వెలకిలా పడుక్కున్నదాన్ని పైకి లేవదీసినట్లున్నాడు… …ఊఁ…అంటూ అది సర్దుకుని కూర్చుంటున్న కిరకిర్లూ!… …మరుక్షణం …ఛీ..ఇందుకా నన్ను లేపుతా?… …అఁహ్ఁ… ఒ…ద్దూ…ఎందుకా పనీ!…ఉఁ..ఊఁ..మ్..మ్మ్…నీకడ్డేం లేదుగా!… అంటూ అక్క సణుగుళ్ళూ… ఎందుకు లేదూ! అంటూ ఏం చేశాడోగానీ …ఇ…స్స్…ఒంటిమీద గుడ్డముక్క ఉండనివ్వవ్ కదా! …ఊఁ… అంటూ మెత్తబడ్తూన్న సుమతక్క మంద్రపు నిష్టూర్పులమధ్య మంచం మీద వాలుతూన్న కిరకిర్లు వినిపించాయే …… ఆ పైన ఏం చేశాడో…ఎ…క్కడ ముద్దులెట్టుకోబోయాడోగానీ…ఏ…య్……చేతులలా పైకి విరిచీసీకూ!…ఉఁహుఁ ,.., ఛీ… అక్క…డేం…టీ!…చెమట కంపూ…అంటూ అక్క వారింపులూ… పర్లేదా!… నీదేం పోయిందీ…ఉఁమ్మ్… ఛీ…నా…కక్కడ…కితకితలూ …ఇఁ…హిఁ… …హిఁ…హిఁ… అంటూ నొక్కిపెట్టిన పెదాల్లోంచి తోసుకొస్తూన్న కొత్త అనుభవం తాలూకు మురిపెపు నవ్వులూ… , అఁహఁ… పెదాల్తో… వాట్నలా …పీకీసీకూ! …నెప్పె…డ్తూందీ! అంటూ దాని ఒగపులూ… ఊఁ …తీర్చుకో తండ్రీ నీ పాడు ముచ్చట్లూ అంటూ లొంగిపోడాలూ… వినిపించాయమ్మా!… అంటూ ఒక్క బిగిన చెప్పేసి బరువుగా ఊపిరి పీల్చుకుంది పరిమళ…… అంటే!…వాటిక్కూడా సిధ్ధంగా ఉండాలన్నమాట!!… అవునూ!…నచ్చుతాయామ్మా నీకక్కడ ముద్దులూ?. నే ఒద్దంటాగానీ నీ మరిదికీ పిచ్చఇష్టం!… అంది కవిత మైకంగా……ఆఁహాఁ!…నువ్ మాట చెల్లించుకోడమే ఆలస్యం…చెప్పాగా!…మరో వారం లోపల ఎగబడి పెట్టించుకుందుగాన్లే…అదట్లా ఉంచుగానీ , …అసల్ది…మొదలెట్టేశాడా?…ఎక్కడా?…ఇంకా పెట్టీకోట్ ఉండిపోయిందిగా!……దాన్నీ ఒలిచేశాడా!…ఉంచుతాడనుకున్నావా నీ బావా?!…పైగా తొడ ఒంపుల్లో ముద్దులంటే పడి చచ్చేరకం……అ…బ్బ!…నిలువు…దోపిడీ…ఇచ్చేయాలన్నమాట!……దాచుకోవాలనుకుంటున్నావా ఏంటీ?…కుదర్దులే!…అవునూ!…నా మరిదీ అంతేనా?…..అనుమానమేమీ అక్కర్లా!…రెండుగంటలున్న మా మనూ కే తప్పలేదు… విశ్రాంతిగా మూడ్నిద్దర్లకి సిధ్ధమైన నీకు తప్పుదుందేంటీ?…అద్సరేగానీ తొందరగా కానిచ్చీ బాబూ!…మీ అక్క వస్త్రాపహరణం!…సర్లే ,విను …తీర్చుకో తండ్రీ నీ పాడు ముచ్చట్లూ అంటూ సుమతక్క లొంగిపోయిందన్నానా!…ఆ వెంటనే.. ఏ..య్…ఏం…టీ?… ఊఁ…ఊఁ…ఊఁ…ఊఁ…మ్మ్ఁ… ఊ…పి…రా…డ్టం…లేదూ!…ఆఁ… ఊఁ…ఊఁ…మ్మ్ఁ…ఇప్పటి దాకా పిసికి పెట్టింది చాల్నట్టు ఏంటీ అణిచివేతలూ?…అంటూ అక్క మందలింపులూ… … అలా వీటి మాటున దాచేసుకుంటే ఎలా ఒదినా!…కాస్త మెడెత్తి అందించాలిగానీ!… అంటూ వే…ట్న…ట్టు…కుని బుజ్జగించాడో నీ బావ… ఇ…ష్ష్… పుణ్యముంటుంది…చేతుల్దీసీ బాబూ…వా…టి…మీంచీ!… …ఊఁ…అంటూ అడిగినవి అప్పగించినట్లుంది… మరో సారి … ఊఁ…ఊఁ…ఊఁ…అంటూ మొదలైనా…కాసేపట్లో …ఉఁహ్ఁ…ఉఁ…ఊఁ…ఊఁమ్మ్ఁ…అంటూ అలవాటు పడిపోతూన్న మూలుగులూ వినిపించాయోయ్…అంటూ పరిమళ చెప్పేస్తూంటే……అవ్…నూ!…మీ అక్క…వి…కూడా నా అంతే ఉంటాయన్నావ్ గా!…అంది కవిత , కాస్త సిగ్గుగా తన గుబ్బలవైపు కనురెప్పలార్పి……ఆఁ… ఐతే!…అంది పరిమళ , ఓ అరక్షణం …వా…ట్ని… తేరిపార చూసి……ఐతే నాకనిపించని బాధ తనకెందుకనిపించిందో!?…అంది ఎఱ్ఱబడిబోతూన్న బుగ్గల్తో……ఎప్పుడూ?…పెదాలు జుఱ్ఱుకుంటూన్నప్పుడా?……ఊఁ…అంటూ తలాడించింది కవిత సిగ్గుగా……దానికి కొత్త!…పైగా వెలకిలా పడుక్కుని సిగ్గుగా భుజం వెనక పెదాలు దాచుకున్నదీ!…ఇక నువ్వంటే స్టాండింగు ఫోజులో ఎగబడి అప్పగించిందానివీ! , అలవాటు పడ్డ ప్రాణానివీనూ!……ఛీ!…నే ఎగబడేం అప్పగించలా!…బావే మీదికిలాక్కుని మరీ జు…ఱ్ఱు…కున్నాడు… ఐనా తనతో నాకూ …అ…దే…మొదటిసారేగా!……అద్సర్లే…ఓ మాట చెప్పు!…మీదడిపోయి…వీ…ట్న…ణిచేస్తూ పెదాలందుకునే అలవాటుందా నా మరిదికీ!… అంటూ గుబ్బల్ని నిమురుకుంది పరిమళ…అడగ్గానే అప్పగించకపోతే మీదడిపోయి…అదేపని……ఇంకేమీ!…అతగాడిముందు నీ బావ సున్నితం కాదూ!…అంచేత నీకు నాటుండదు…అంటే నీ బావ …వీ…ట్నడ…గడా!…అంది కవిత పెదాల్ని చూపుడువేల్తో నిమురుకుంటూ……కాస్త మెతక మనిషని చెప్పాగా!…అడగడుగానీ అందిస్తే జుఱ్ఱుకుంటాడు…అటువంటి మనిషితో కాపురం చేసే మా అక్కకీ పోట్లగిత్తలాంటి మొగుడిపక్కలో పడుకునే నీకూ తేడాలేదూ!?…సర్లే తల్లీ!…ఆపకుండా చెప్పుకుంటూపో!……మా అక్కకి పెదాలప్పగించడం అలవాటు చేశాడాన్నానా నీ బావ!…తనివితీరా దాని తేనెల్ని జుఱ్ఱుకుని మదమెక్కెన తుమ్మెదలా కాస్త పైకి లేచినట్లున్నాడూ!…ఇ…ష్ష్!!…అంటూ అది బరువుగా , తృప్తిగా నిష్టూర్పు విదిలిందో లేదో… ఏ…య్… ఆగు…ఆగం…టూంటే!?… అ…దైనా…ఉండనీవా ఒంటి మీదా!…అలా లాగేసీకు!… ఆగు…పీట ము…డడి… పోతుందీ!…అంటూ దాని విలవిల్లూ…మరో క్షణంలో …ఫా…ఠ్ఠ్… మంటూ ఏదో తెగిన చప్పుడూ… ఛీ!…ఊఁ…అంటూ దాని సర్దుకుపోయే కదలికల తాలూకు మంచం కిరకిర్లతో అక్క మరోనిష్టూర్పు కలగాపులగంగా వినపడింది… ఓ పావు నిముషమైందోలేదో …ఏ…య్… అలా కెలక్కు బాబూ!…ఇ…హి…, ఈహ్హి…హి అక్కడ్నాకు …పిచ్చ…కిత…లూ…అంటూ అక్క తిరిగిపోయే మెలికల్తాలూకు మంచం కిరకిర్లాగాయోలేదో…ఎ…ఏ…య్య్…వేళ్ళకి సాయం నాలిక కూడానా!…ఛీ!… అంటూ బలంగా తోసిన చప్పుడూ… …అహ్…ఏంటోదినా!…అంటూ నీ బావ గారాలూ, ఆ పైన ఇంకేం చేశాడో గానీ…అలా …ఎక్కడి…కీ?… ఛి ఛీ!…ఒ…ద్దూ!… అంటూ దాని కంగారు కలిసిన లబలబలతోపాటు …ఆఁ …ఆఁ… అ…బ్బ…అలా మెలి…పెట్టే…స్తా …వేంటి ఒదినా!…?…అంటూ మన ఏక్షన్ హీరో ఆక్రందనలూ జలిమిగా వినిపించాయోయ్!… ఏ మే…మై…పోయాయో అర్థమైందిగా?…అంటూ చిలిపిగా కన్ను గీటింది పరిమళ……అర్థమైందిలే! అ.క్క..డ పని ఇష్టం లేకపోతే ఒద్దని చెప్పాలిగానీ..అదేం…పనీ?…అంది కవిత కాస్త సీరియస్ గా……ఇంచుమించు రెండేళ్ళక్రితం జరిగిన విషయం!…ఉంటే నాకుండాలిగానీ, నీకెందుకమ్మా ఉలుకూ?… అంది పరిమళ తోసుకొస్తూన్న నవ్వుని పెదాలు బిగించి ఆపుకుంటూ…ఐనానూ!…అంది కవిత ఉడుకుమోత్తనంగా…నువ్వేం బాధపడిపోకు… తనే అడిగేశాడ్లే ఎందుకుచేశావాపనీ ?….అంటూ…మీ అక్కేమందీ?… అంది కాస్త విప్పారిన మొహంతో……అడ్డమైన చోట్లా నోరెట్టేస్తూంటే చెవులు మెలిపెట్టేయక ముద్దెట్టుకుంటారేంటీ?!…అందది ముసిముసి నవ్వులమధ్య……సర్లే కధ కానిచ్చు……అక్కడ కూడా మకరందముంటుంది ఒదినా!…అంటూ మరో సారి ట్రై చెయ్యబోయాడేమో!… …స్స్…ఛీ!…అ దొ…ద్దూ!… పని చూసు…కోవచ్చుగా!…అంటూ దాని సణుగుళ్ళు వినిపించాక…తొందరగా ఉందా ఒదినా!… అంటూ మళ్ళీ మీదడిపోయే ప్రయత్నాలూ!… …ష్ష్… మళ్ళీ అణిచేసీకు బాబూ నన్నూ!… అంటూ దాని వేడుకోళ్ళూ… …బరువెయ్యన్లే!…అంటూ నీ బావ భరోసాలూ… ఐనానూ!…అంటూ దాని పట్టూ… … అలా ఐతే… ఇక్కడ కా…స్త…స్థలమియ్యి…అంటూన్ననీ బావ గొంతూ … ఊఁ…అంటూ సుమతక్క సర్దుకుంటూన్న చప్పుడ్లూ…వినిపించాయమ్మా!మరిన్ని మంచం కిరకిర్ల తర్వాత … ఇం…కాస్త వి…ప్పు…కో ఒదినా!…అంటూ ఏంచేశాడో… …అబ్బ విరిచేస్తావా వీ…ట్నీ!?…అని గునుస్తూ అది సర్దుకోడం… వెంటనే అఁ…మ్మ్… డొక్క లో గుచ్చుకుంటూందీ!… అంటూ సన్నగా ఫిర్యాదు చెయ్యడం వినిపించాయ్ …… పొజిషన్ స…ర్దు..కో వచ్చుగా!… అంటూ నీ బావ ఏం చేశాడోగానీ… …ఛి ఛీ…అంటూ దాని ప్రతిఘటన తాలూకు గాజుల గలగల్లూ …. పర్లేదొదినా!…ఇంటికి అతిధి ఒస్తే చెయ్యుచ్చుకుని ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చి కాళ్ళకి నీళ్ళివ్వమూ!…ఇదీ…అంతే!… అంటూ మతలబు గొంతుతో నీ బావ బుజ్జగింపులతోబాటు … ఛీ!…పాడు…పన్లు…అంటూన్న అక్క సణుగుళ్ళతోబాటు సన్నగా దాని గాజుల గలగల్లు కాసేపు వినిపించి ఆగిపోయాయ్ఇంకాసేపు తర్వాత …అహ్ఁ…అంక…ట్లేదూ!… అంటూ దాని కంప్లైంటూ… పర్లేదొదినా!…మరోసారి ట్రై చెయ్య్… అవసరమైతే రెండో చెయ్యీ ఉపయోగించు… అంటూ నీ బావ గైడెన్స్ ఇవ్వడం…ఆ పైన ఆఁ… అదీ!…అలా…గ… ఊఁ… అంటూ అతగాడి ప్రోత్సాహాలూ… ఇ…ప్పుడు నీ అతిధిని మొదల్నుంచి…చివ…రి దాకా ఇ…లా, ఇలా నిమురు…అంటూ సజెషన్సూ …అ…మ్మో!…ఇంతా!?…తల్చుకుంటేనే గుండెలవిసి పోతున్నాయ్!… అంటూ దాని ఒగపులూ… , ఏం పర్లేదు… ఇంకొన్ని సార్లు… ఇందాకట్లాగే నిమిరి…పరి…చయం చేసుకుంటే… సర్దుకుపొతుంది…అంటూ ధైర్యాలు నూరిపోయడం… ఆఁ…అ…దీ…పధ్ధతి! శెహబాష్ !…ఇ…ప్పుడు… మెల్లిగా… ఇంట్లో…కి తీసికెళ్ళు…ఏఁమ్ఁ… అంటూ నీ బావ దారి చూపించడం కూడా వినిపించాయమ్మా…… ఆ పైన …ఊ… అంటూ దాని ఒప్పుకోలూ… …ఉఁహ్ఁ…ఉఁమ్…ఉఁహ్ఁ అంటూ అది చేసిన ప్రయత్నాలకీ …ఉఁమ్మ్…రా వ…ట్లేదూ!…అంటూ విదిలేసిందన్నడానికీ … మొహమాట పడే అతిథిని బైటే విదిలేస్తామా ఒదినా!… ప్రహారీ లోపల చెట్లనీ చేమల్నీ చూపిస్తూ మచ్చిక చేసుకోమూ!…ఇదీ అంతే!…మరో సారి ట్రై చెయ్!…అంటూ చెయ్యట్టుకుని మరో ప్రయత్నానికి పురికొల్పాడన్నదానికీ…అది నిజంగానే ట్రై చేసి…పట్ట…ట్లేదూ! అంటూ విదిలేసి చెయ్ వెనక్కి తీసేసుకుందన్నడానికీ సాక్ష్యం చెప్పినట్లుగా వేర్వేరు లెవల్స్ గాజుల గలగల్లూ వినిపించాయే! …వాళ్ళమధ్య ఏమేమై పోయాయో అర్థమైందా?… అంటూ ఓ చిలిపి ప్రశ్న విసిరింది పరిమళ……ఆఁహాఁ…సుబ్బరంగా!…నీ వెఱ్ఱి మొఱ్ఱి మాటల గారడీ అర్థం చేసుకోలేనివాళ్ళెవ్వరూ లేరిక్కడ……అలాగేం!…చెప్పు చూద్దాం!!……ఓహోఁ…నన్ను టెస్ట్ చేస్తున్నావా!?…ఐతే విను… అంటూ మొదలెట్టింది కవిత…
మరిన్ని 2018 కొత్త కథలు
గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ
జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం
సునీత- నా కలల రాణి
నా ముగ్గురు పెళ్లాలు
ఒక కుటుంబం
ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?
మంత్రాలు – చింతకాయలు
రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు
అమ్మ-నీ పొదుగు
కలసి వచ్చిన అదృష్టం
ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం
శృంగార మధనం: సంజయ్

బావేమో మరోసారి మీ సుమతక్కతొడల మధ్య తలెట్టబోయాడూ!…మరో …ఛీ…కొట్టి , వాయింపు మొదలెట్టక ఇదేంపనీ?…అంటూ గదిమిందీ!…తొందరగా ఉందేంటి ఒదినా!…అంటూ మీదడిపోబోయాడేమో!…ఒద్దు బాబూ, నలిగిపోతానూ!… అంటూ మొరెట్టుకుంది నీ అక్కా!…సరే , మీద బరువెయ్యకుండా చేస్తాలే! తొడలిప్పుకో!…అంటూ వాటి మధ్య కప్పలా సెటిలైపోయి …పని…మొదలెట్టబోయిన వాడే… ఓ చిలిపి ఆలోచనరావడంతో ఆవిడ చేతిలో మన వాడ్ని పెట్టాడూ!…ముందు విసిరికొట్టినా , తరవాత బుజ్జగింపులకి లొంగి, సిగ్గుపడిపోతూనే …వాడ్న…ట్టు…కుని పూరెమ్మల చుట్టూతా రుద్దుకోడం మొదలెట్టిందీ!… దోపుకో…ఒదినా! అంటూ ప్రోత్సహించాడూ!..కొద్ది ప్రయత్నం చేసి… పట్ట…ట్లేదూ!… అంటూ చెయ్యి తలకట్టు వైపు లాగేసుకుందీ!… చాలా!…అంది కవిత జేవురించిన మొహంతో……బ్రహ్మాండం!…ఇంతకీ …మన…వాడికి… గృహా…ప్రవేశం…ఐందంటావా? అంటూ కొంటెగా అడిగింది పరిమళ……ఎక్కడా!… కాళ్ళు కడిగిన నీళ్ళని ద్వారబంధానికి పామేస్తూ బైటే ఉండిపోతే!?… ఆ పైన జరిగింది నువ్వే చెప్పాలి……చెప్తాలేమ్మా! విను… ఏంటి ఒదినా!…అలా విదిలేశావ్?… మొహమాటపడే అతిధిని చెయ్యట్టుకుని మండువాలోకో , స్నానానికి నూతి పట్టాదాకానో తీసికెళ్ళక్కర్లే!…అంటూ గుసగుసలాడాడోయ్ మత్తైన చిన్న స్వరంతో! … …ఇంట్లోకి చొ…చ్చు…కొచ్చే…స్తూన్నవాడికి మొహమాటం కూడానూ!…ఐనా నే …చెయ్య…లేను బాబూ ఆ పా…డు…పనీ!…అని సాగ దీస్తూ అది మొహం తిప్పుకుందేమో!…మాట కాస్త దూరంనీంచి వినిపించింది …సర్లే!…అతిధే వస్తాడు…మొర్రో , మొర్రో మనకూడదు మరి!…ఏం!… అంటూ నీ బావ ఏంచేశాడోగానీ, …అఁ…అఁ హ్ఁ…ఆఁ… చా…లూ!… అంటూ అది లబలబ లాడిందే!… …అ…ప్పు…డే! వీది సావిడి లోనే ఉండిపోయాడు!… చూసుకో అనుమానమైతే!…అంటూ దాని చెయ్యట్టుకుని … మనవాడ్ని తాకించాడేమో! అది చెయ్యి వెనక్కి లాక్కోబోయినట్లూ, ఆ పైన ప్లీజ్ , ప్లీజ్ అంటూన్న నీ బావ బుజ్జగింపులకి లొంగిపోయి, అతగాడన్నపని చేసేసినట్లూ వేరువేరు స్థాయిల్లో గాజుల గలగల్లూ వినిపించింతర్వాత … …అ…మ్మో!… ..సింహద్వారం దగ్గర్నుంచి, పెరట్లో తులసికోట దాకా ఉంటాడు…నేనె…క్కడ తీసి…కెళ్ళ…గల్నూ?… అంటూ సన్నగా వణికేస్వరంతో వినిపించాయే దాని గునుపులూ! అంటూ ఆగింది పరిమళ…అబ్బ!…పిచ్చ కోరికతో ఉందే నీ అక్కా! …ఊఁ…అంది కవిత , కధ కానీ అన్నట్లు……ఓ మాట చెప్తా వింటావా?…అన్నాడు నీ బావ… ఊఁ…కొట్టిందది… …తలుపులు పూర్తిగా తెరవాలి!… ఇ…లా!…అంటూ ఏం చేశాడో గానీ… అఁహ్ఁ…తొడలు విరిగిపోతాయ్!…అంటూ దాని విలవిల్లూ… మీ అంతట మీరు చేస్తే ఏ…మీ…విరగవ్… ఆఁ… ఇలా…పరుపుకి తాపడమయ్యేలా విప్పు కోండి!… అ…దీ!…ఇ…ప్పుడు…లోపలికి తీసికెళ్ళండి మీ అతిధినీ!…అంటూ నీ బావ బెల్లించేసరికి…అది ట్రై చేసిందేమో …అం…క…ట్లే…దూ!…అంటూ గొణిగిందది… …దాని వేషాలకి అటు నీ బావా, ఇటు …మన…వాడూ ఇంకింత …రెచ్చి , పొంగి…పోయారేమో!… …ఓ చేతిలో అంకకపోతే రెండూ ఉపయోగించూ!…అంటూ జీరగా ఆఙ్ఞాపించాడే… అది కిక్కురుమనకుండా పట్టుకుని వీలైనంత దోపు దోపుకుని … ఇంక నా వల్ల కాదు బాబూ!…అంటూ చేతులెత్తేసినట్లుందే!… …ఎహె!…నే చూస్తానాగు!… అంటూ ఏం చేశాడోగానీ …అ..మ్మ్…మ్మో!…చ చ్చానూ!… అంటూ అది మెలికలు తిరిగిపోయినట్లుగా మంచం కిరకిర్లాడిపోయిందే!… ఓ అరనిముషం బరువుగా ఊపిర్ల చప్పుడ్లు తప్ప మాటలూ , కిరకిర్లూ అన్నీ బంద్…అంటూ ఆగింది పరిమళ……ఇప్పుడూ!…మనవాడికి గృహాప్రవేశమౌత!…ఊ కానీఁ……మరోలిప్త తరవాత …ఎలా ఉంది ఒదినా!?… అంటూ నీ బావ పరామర్శ, ఆ వెంటనే దాని ఛీత్కారం వినిపించాయ్… … ఇలా చొచ్చుకొచ్చేశాడని కోపమా!?…అంటూ నీ బావ క్షమార్పణ్లూ , దాని మరో ఛీత్కారం వినిపించాయ్… మరో అర లిప్త మౌనం!… … అంత ఇష్టం లేకపోతే…అంటూ ఏం చేశాడో నీ బావ!… …అహ్!…నే అన్నానా ఆ మాట!?…ఏయ్!…ఎక్క…డికీ!?…అంటూ కంగారుగా దాని వారింపులూ వినిపించాయమ్మా!…అని పరిమళ చెప్పేస్తూంటే…బైటికి లాగీ బోయినట్లున్నాడు!…అంటూ కవిత వ్యాఖ్యానం……అనేగా అర్థం!… నోరుమూసుకుని విను… ఓహ్!…నచ్చిందన్నమాట నీ అతిధి చొరబాటు…అంటూ సుమతక్కని మాటల్తో కెలికాడే నీ బావ… …చూడూ!…పిచ్చిపిచ్చి అర్థాలు తీయక నీ పని చూస్కోవచ్చుగా!…అందే అదీ!… …అహ్!పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్!…ఇక చూస్కో!… అంటూ లంకించుకున్నట్లున్నాడు తల్లీ! …మంచం కిఱ్…కి…ఱ్ఱ్…ఱ్ఱ్…చప్పుడ్లకి తోడుగా …ఆఁ…ఆఁ…మ్మ్… అఁ…మ్మ్ఁ…మ్మాఁ… అంటూ దాని పళ్ళబిగువు మూల్గులు మొదలైపోయాయ్… …ఓ అరనిముషం తరవాత …అఁ..హ్…అఁ..హ్..అఁ..హ్…అంటూ సుమతక్క మత్తైన మూల్గులకి తాళం వేస్తూ మంచం…కుఁయ్య్ఁ…కుఁయ్య్ఁ… చప్పుడ్లు తోడయేసరికి… ఆఁ… ఊపందు కున్నాడ్లే!…, మరో పావుగంటదాకా తెరిపివ్వడు….దాహం వేస్తూంది , కాళ్ళు లాగేస్తున్నాయ్!…ఓ ఐదు నిముషాల్లో మంచినీళ్ళూ, ఓ మోడా తెచ్చుకున్రావచ్చు… అనుకుంటూ టైం చూసుకుని , చప్పుడుచెయ్యకుండా వంటింట్లోకెళ్ళి వాటర్ బాటిల్ తో బాటు అమ్మ పంపించిన చిరుతిండీ తెచ్చుకొస్తూండగానే … ఆఁ …ఆఁ… ఆఁ …ఆఁ… అంటూ అక్క ఎడతెరిపిలేకుండా మూల్గేస్తూంది. …రంజులో పడింది వాయింపు…అనుకుంటూ సెటిలయ్యానో లేదో …. …ఆఁఆఁ మ్మాఁ..అంటూ ఓ…పొడు…గాటి పరవశపు మూలుగుతో అక్క గొంతు మూతపడిపోయినా, …హుఁ…హుఁ…హుఁ…హుఁ…అంటూ మగ రొప్పులు మాత్రం వినిపిస్తూనే ఉన్నాయమ్మా! … దీని కిలం వదల గొడుతున్నాడు నా మొగుడు!…అనుకున్న ఓ అర నిముషం లోగానే అతగాడి రొప్పులాగిపోయి బరువు ఊపిరి చప్పుడ్ల మధ్య మెత్తటి ఆడ ముద్దుల చప్పుడ్లు వినిపించాయ్! …అయ్యో!…పది నిముషాల్లోనే ముగించేశాడా? !…అనుకుని లేవబోతూంటే… అంటూ పరిమళ చెప్పుకుపోతూంటే…ఎందుకూ లేచొచ్చేయడం?!… అంటూ కవిత అడ్డుపడింది… ఎందుకా?…నీ బావ ఫస్ట్ రౌండ్ కోటా…ఇరవై నిముషాల ఎడతెరిపిలేని వాయింపు!… ఆ తరవాతవంటావా!…పడుక్కున్న దాని ఓపిక…అలాంటిది , పది నిముషాల్లో ముగించేశాడంటే… అంటూంటే…కొత్తపిట్ట తగిల్తే ఆపుకోలేడేమో!…అంది కవిత…అహఁ…అదేంకాదులే!…అక్క మీద జాలనుకుంటా!…దాంతోనే ఒకటి రెండు రౌండ్లు నెమ్మదిగా!…అనుకున్నాడేమో!…… సర్లే!…లేచొచ్చేయ బోయావ్…తరవాత?… అంది కారణాలకేవుందిలే!?… అన్నట్లు మొహం పెట్టి , నవ్వాపుకుంటూ ……నే లేవబోతూన్నప్పుడే పుంజుకుంటూన్న మంచం కిరకిర్లూ , …థప్…థప్… స్లోమోషన్ వాయింపు చప్పుళ్ళూ , …హఁ…హఁ… అప్పు…హఁ…డే …మ…హఁ…హఁ ళ్ళీ నా!?… అంటూ ఒగిర్చే సుమతక్క స్వరంలో ఆశ్చర్యం , ఉద్వేగం పసిగట్టి , కూర్చుండి పోయాలేమ్మా!… అంటూ ఓ సన్నాయి నొక్కు నొక్కింది పరిమళ , …నేడో రేపో నీకే తెలుస్తుందిలే!…అన్నట్లు మొహం పెట్టి…నన్నుడికించడానికా అలా అన్నావ్?…నన్ను చంపక చకచకా కానీ బాబూ కధా!… అంది కవిత , క్షమార్పణ చెప్తూన్నట్లుగా……సర్లే విను…మ…ళ్ళీ నా ?… అంటావేంటి ఒదినా!…మొదలెట్టింది పూర్తైతేగా!?… అన్నాడోయ్ నీ బావా , దంపుళ్ళాపకుండా!… అంటూ మొదలెట్టింది …అలా రా దారికి…అన్నట్లు కనుబొమ్మలెగరేస్తూ……ఊఁ…కొడ్తూ దండమెట్టేసి , కధ కానీ!…అన్నట్లుగా తలూపింది కవిత…… అం…టే!…ఇంట్ర…వెల్లా?… వామ్మో!…ఇలా…ఐ…తే… నే…అఁహ్ఁ…ఓప…ఆఁ… లేన్బాబూ!…అంటూ పోట్ల మధ్య తృప్తిగా ఆశ్చర్యపోయిందే సుమతక్కా!… మహరాజులా…ఓపుతావ్… ఇవి… ఇలా…పెట్టుకో!… అంటూన్న నీ బావ కసిగొంతూ…అమ్మో!…నొ…ప్పీ!… అంటూ అక్క విలవిల్లూ… మళ్ళీ ముడుచుకున్నావో … చె…ప్తా!… అంటూ ఏం చేశాడోగానీ… అని పరిమళ చెప్పేస్తూంటే…తొడ పాయిసం పెట్టాడో…తొడ మూలాల్లో బొటకన వేళ్ళు గుచ్చేసి పంగల్నిప్పదీశాడో!!…అంది కవిత జీరగా……పాదరసమే నీ బుఱ్ఱా!… రెండోదే జరిగిందిలే!……మనం మొరాయిస్తే మగాళ్ళు చేసే పనేగా అదీ!…ఐనా నీకెలా తెలుసూ?…పొద్దున్న చూపించిందా నీ అక్క?…అంది గర్వంగా…చూపించడంకూడానూ!…పొద్దున్నే దాని ఎడం తొడల నడక చూసి …ఏంటే సంగతీ?…అనడుగుతే కొట్టినంత పనిచేసింది……మరి!? పొద్దున్న నే లేపగా లేపగా ఎఱ్ఱబారిన కళ్ళతో జోగిపోతూ గదిలోంచి బైటికొచ్చి , ఓ రెండు ఆమ్లెట్లు లాగించి, ఒంటిమీద బట్టుందో లేదో అన్న సోయి లేకుండా పంగలిప్పుకుని నిద్దరౌతూంటే నేనే చూశా , గజ్జల్లో బొటకన వేళ్లగుర్తులు!…సర్లే తల్లీ! ఆ తరవాత ఊసు చెప్పు……నీ బావ బెదిరింపులకి బెదిరి… …అ..లాగే!… అంటూ అక్క రాజీ పడిపోయిందే!… ఆ పైన ఎడతెరిపిలేని …హుఁ…హుఁ…హూఁ…అనే మగ రొప్పులూ , పక్క్…తపక్క్ , …పక్క్…తపక్క్ అంటూ …అందర్ -బాహర్ చప్పుళ్ళూ , ప్రతిచర్య గా …మ్మాఁ…మ్మాఁ…మ్మాఁ…మ్మాఁ ..అనే ఆడ మూల్గుల తోనూ ఓ పది నిముషాలు గది దద్దరిల్లిపోయింతర్వాత ,సడెన్ గా చప్పుళ్ళాగిపోయి…ఏ…య్…ఒది…నా!…ఒద్దన్నానా!…అంటూన్న నీ బావ గొంతూ…, ఇంక…విది…లీ…బాబూ …నే …ఓప…లేనూ!… అంటూన్న అక్క మొరలు వినిపించాయ్ వినిపించాయే బరువైన ఊపిరి చప్పుళ్ళ మధ్య……మళ్ళీ తొడలు ముడిచేసుకున్నట్లుంది నీ అక్క!…తనేమన్నారూ! అంటూ కవిత కూపీ……తనెవరూ!?…అంటూ పరిమళ కొంటె ప్రశ్న……అదేలేమ్మా నీ మొగుడు…చెప్పూ!……నే…వి…ది…లీ…బోతూంటేనే నువ్…దీ…న్ని… పక్కకి తోశేశావ్!…చూడెలా అల్లల్లాడిపోతున్నాడో!…అంటూ మన జాయెంటు మొగుడు ఫిర్యాదు చేస్తూనే ఏం చేశాడో, …చీ!…ఒళ్ళంతా …పామేసీకు బాబూ ఆ…పా…డు…దీ! … నే అన్నది…నన్ను విదిలీమని…అంటూన్న అక్క నీరసపు గొంతూ… …అ…స..ల్ది…కానక్కర్లా!?… అంటూ నీ బావ బుజ్జగింపూ… ఇప్పటికి…ఎ…న్ని…సార్లైపోయిందో!…అంటూన్న అక్కగొంతులో సిగ్గుదొంతర్లూ… …అది నీకూ!, మరి నాకో!?…. అంటూన్న మన మొగుడి గొంతులోనూ …ఛీ!…సిగ్గే లేదూ!… అంటూ అక్కగొంతులోనూ తమకం… ఆపైన … ప్రాణాలు తోడేయకేం… నెమ్మదీ!… సరేనాఁ…అంటూ మంద్రస్వరంలో దాని విన్నపాల మధ్య ఇద్దరూ సర్దుకుంటూన్న మంచం కిరకిర్లూ… ఆపైన బరువు ఓర్చుకోలేని మంచం …కి…ఱ్ఱ్…ఱ్ఱ్…మూలుగూ… ఆఁ.. ఆఁహ్ఁ…అ…మ్మఁ… ప..శ్శు…వి… అంటూ దాని పరవశపు మూలుగూ , ఒకదాన్ని మరోటి పెనవేసుని వినిపించాయోయ్… అంటూ చెప్పడం ఆపి కవిత మొహంలోకి చూస్తూ కనుబొమ్మలెగరేసింది పరిమళ చిలిపిగా…ఏవుందీ, మూడంకేసి పడుకున్ననీ అక్కని బుజ్జగించి , ముడుచుకున్న తొడల్ని ఇప్పదీయించి, కసుక్కున ది…గే…స్తూ… పశువులా మీదడిపోయాడూ!…చెప్పూ!……ఊఁ …మనకి తెలియన్దేముందీ!?… ఎడతెరిపిలేని తపక్ తపక్క్…తపక్ తపక్క్ చప్పుళ్ళూ …హుఁ…హుఁ…హూఁ…అంటూ నీ బావ రొప్పులూ , …మ్మాఁ…మ్మాఁ…మ్మాఁ… అంటూ దాని మూలుగులూ …మరో ఐదు నిముషాలు వినిపించింతర్వాత … ఇం..కెం…త…సేపూ!?…ఆఁ…అలా…అణిచీ…సీకూ!…విరిగిపోగలవ్…అంటూన్న అక్క లబలబలు , …ఎ…హె!…అలా నడుం…తిప్పీస్తే…ఇంకా ఆలస్యమౌతుందంతే!…అంటూన్న నీ బావ బెదిరింపుల్తో కాస్త తగ్గినా పెనుగులాటల తాలూకు మంచం కిరకిర్లు అణగలే!… …ఇంకా పెనుగులాడుతూందేంటీ ఈ పిచ్చి పీనుగ!… అనుకుంటూండగానే …. … నెమ్మదిగా చెప్తే వినవ్ కదూ!?… అని అంటూన్న నీ బావగొంతూ , వెంటనే …ఫాఠ్ఠ్…ఫాఠ్ఠ్… మంటూ చప్పుళ్ళూ వినిపించాయే!… … అంటూ చెప్పడం ఆపి కవిత మొహంలోకి చూస్తూ…ఏం చేశాడంటావ్?…అన్నట్లుగా కనుబొమ్మలెగరేసింది పరిమళ…పోవే!…ప్రతీ సారీ కధ ఇలా ఆపావంటే నీ అక్కకి పడ్డ అప్పచ్చులు నీకూ పడ్తాయ్!… అంటూ ముందుకొంగి ఆవిడ తొడని గిల్లింది కవిత…అఁహ్ఁ సర్లే తల్లీ అలా గిల్లి పెట్టకు… ఓ క్షణం దాకా అక్క గొంతు వినిపించకపోడంతో పిఱ్ఱల మీద చరుపులకి నోరుమూసినట్లుందిది!… అనుకుంటూండగానే… విపరీతమైన మంచం కిరకిర్లూ…ఎ…ఏ…య్య్…పడిపోతా!…అలా ఎత్తేస్తే!…అంటూ దాని గోడూ వినిపించాయే!… …నా చేతుల్లో… ఉన్నావ్!…కావస్తే…మంచం పట్టుకో అంటూ హుఁ …హుఁ…హుఁ…అని రొప్పుతూ నా అక్కని కుమ్మేస్తూన్న నీ బావగొంతూ… నలి…గి…పోతు…న్నా!… ఆఁ…ఆఁఁ… ఆఁమ్ఁ …మ్మాఁ…మ్మాఁ…మ్మాఁ అంటూ ఆ ధాటీని తట్టుకోలేనట్టు దాని ఆక్రందనలూ , …అఁహ్ఁ…ఆఁహ్ఁ…ఉఁహ్ఁ…ఊఁమ్ఁహ్ఁ… అంటూ నీ బావ సకిలింపులూ మరో నిముషం వినిపించి …థప్…మంటూ ఏదో – బరువైంది పడిపోయినట్లు మంచం కిరకిర్లు…. …చా…లూ!… ఊఁ…ఊఁ…ఉఁమ్మ్ఁ…అంటూ మూతి కట్టేసిన ఆవులా అక్క సన్నటి విలవిల్లూ తప్ప … అన్ని చప్పుళ్ళూ ఆగిపోయాయ్ కానీ… చుట్టూ ప్రశాంతంగా ఉండడం వల్లో ఏమో!…ఓ అరనిముషం పాటు స్…స్స్…స్స్… అంటూ చప్పుళ్ళు , బరువైన ఊపిర్ల మధ్య ఇ…స్స్… ఇం కెంతా!? అంటూన్న అక్క నయగారాలు మాత్రమే వినిపించాయోయ్… …ఐపోయింది ఫస్ట్ రౌండు!… అనుకుంటూ నే తెచ్చిన చిరుతిండి ప్లేట్లని డైనింగ్ టేబుల్ మీదెట్టి , మోడా కోసం వెనక్కొస్తూంటే!…అని పరిమళ ధారాళంగా చెప్పేస్తూంటే……ఆగు!…ఎందుకూ లేవడం?…అంటూ అడ్డుపడింది కవిత……విను , నీకే అర్థమౌతుంది…నే మోడా కోసం వెనక్కొచ్చేసరికి …ఊపిరాడటంలేదుబాబూ!…లే!!…అని గోమూగా బ్రతిమాలుతూన్న అక్కగొంతు వినిపించింది… ఇంకాసేపట్లో …సారీ ఒదినా!… నీ ఒంటి మెత్తదనం మత్తులో పడి మర్చేపోయా! అంటూ పక్కకి దొర్లాడేమో నీ బావ!…మంచం స్ప్రింగులు మళ్ళీ కిచకిచ లాడాయ్… …వేషాలు!…ప్చ్ … మ్ఁప్చ్ఁ… మీ ఆవిడ దగ్గర లేనట్టూ?!…అంటూ ముద్దులెట్టేసుకుంటూ అక్కే ఒత్తిగిల్లి తొడేసిందేమో నీ బావమీద!… మెత్తగా చప్పుడు చేశాయ్ మంచం స్ప్రింగులు… …ఏం చెప్తాడా?…అనుకుంటూ ఆగిపోయా! …అని పరిమళ చెప్తూంటే…నే అడిగిందానికీ , నువ్ చెప్పే దానికీ ఏమైనా సంబంధం ఉందా?… అంటూ ఖస్సుమంది కవిత……పూర్తిగా వినమంటున్నానా!… నీ మెత్తదనాలముందు బలాదూరే ఒదినా!…అంటూ దాన్ని గుచ్చెత్తి కావలించేసుకున్నాడేమో!… ఆఁ..మ్మ్ … మళ్ళీ మొదలా! …ఒద్దూ!…బాత్రూం కెళ్ళాలీ!…అంటూ దాని వగలూ… ఎందుకూ?…అంటూ నీ బావ సిగ్గులేని ప్రశ్న…ఒళ్ళంతా రొచ్చు రొచ్చైపోయిందీ!…అంటూ దాని సిగ్గులూ… … సరే , వెళ్ళి రా!…అంటూ దాన్నొదిలేసినట్లుగా మంచం చప్పుళ్ళూ , …అంతలోనే ఇక్కడ కడు…క్కు…నేవు!… ఇబ్బంది పడిపోతావ్…అంటూ ఎక్కడ తడిమాడో నీ బావ!… ఛీ!…అంటూ అది మంచం మీద కూలబడిన చప్పుడూ… …ఏమైందీ?…అంటూ నీ బావ ఎంక్వ్యైరీ …. , …లేస్తే పడిపోతానేమో అని భయంగాఉందీ… అంటూ దాని సన్నాయి నొక్కులూ… ..నే ఎత్తుకునెళ్ళనా?..అంటూ నీ బావ చురుగ్గా మంచం దిగేసి అక్కని చేతుల్లో ఎత్తేసుకున్నాడేమో!… …చీ!…దింపు!…దాని కంట పడితే నా పరువేంగానూ!…అంటూ దాని గిజగిజలూ…..బైట గడియెట్టానని చెప్పానా!… అంటూ మాట లక్ష్య పెట్టకుండా దాన్ని ఎత్తుకునే వస్తూన్నట్లు నీ బావ బరువైన అడుగుల చప్పుళ్ళు వినిపించింతర్వాత కూడా అక్కడే ఉండాలా?… అంటూ గర్వంగా ఎదురు ప్రశ్నేసింది పరిమళ…ఇంత డొంకతిరుగుడు సమాధానమా!…బైటికొస్తూన్న అలికిడైతే ఒచ్చేశానని చెప్పచ్చుగా!… అంటూ రుసరుసలాడింది కవిత……అంత ముక్తసరిగా సమాధానం చెప్తే వాళ్ళ సరాగాలన్నీ మిస్స్ ఐపోవూ!……సర్లే!…నాలుగడుగుల్లో మీ బెడ్రూం చేరి తలుపుతీసుకుని మంచం మీద పడ్డానంటావ్…అంతేగా!…అంత వెఱ్ఱి పీనుగననుకున్నావా?… అంటూ పరిమళ ఎదురు ప్రశ్న……ఎందుకో!?……చెప్పుకో!…
మరిన్ని 2018 కొత్త కథలు
గెలుపుకోసం
చదరంగం
ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ
జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం
సునీత- నా కలల రాణి
నా ముగ్గురు పెళ్లాలు
ఒక కుటుంబం
ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?

మంత్రాలు – చింతకాయలు
రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు
కలసి వచ్చిన అదృష్టం
ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం
శృంగార మధనం: సంజయ్

అర్థమైందిలేమ్మా!… నీ తెలివితేటలు భద్రంగా దాచుకుని తరవాత జరిగింది చెప్పు… ఒకళ్లనొకళ్ళు ఎలా కడుక్కున్నారో! … అంటూ చిర్రుబుర్రులాడింది కవిత…నాకెలా తెలుస్తూందీ?……మీ బెడ్రూం లోంచున్న తలుపు లోంచి చూడకుండానే ఉంటావా!?… నీళ్ల చప్పుళ్ళూ, సన్నటి గుసగుసలూ వినిపించాయ్ కానీ చూడ్డం వీలు కాలా!……అవాగిపోయింతర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి వాళ్ల తలుపావతల నిలబడ్డావా?…ఎందుకూ?…మంచం చప్పుళ్ళూ , మగరొప్పులూ ,ఆడ మూలుగులేగా వినిపించేదీ! అంచేత ఎంచక్కా నిద్దరోయా!…స్కోరెంతో తెలుసుకోనక్కర్లా!…మాచ్ క్లోజింగు టైమ్ లో వింటే సరిపోదూ!…ఐతే మళ్ళీ ఎప్పుడెళ్ళావ్ తల్లీ!తెల్లవారు జామున మెలుకొవొచ్చి , పక్కన చూస్తే ఖాళీ!…ఇంకా దున్నుడు చాల్లేదు కాబోలు!…అనుకుంటూ బాత్రూం రూట్ లోనే బైటికొచ్చి , గెస్ట్ రూం చేరే సరికి… ఏ…య్…ఏం టీ?? మళ్ళీనా!?…ఇ ష్ష్…ఇంత వెఱ్రేంటి బాబూ!…ఐదో…సారిది!…అంటూ అక్క గునుపులూ , …ఆ వెంటనే ,ఏదో అంటూన్న నీ బావ మాట వినిపించకపోయినా సన్నటిగుసగుసలు వినిపించాయే… ఏం అడిగాడో గానీ… …ఏయ్య్… ఛీ!…అలా… ఐతే …అస్స…లొద్దూ!…అంటూ అక్క మొరాయింపులూ… …ఎహె!…ఇ…లా తిరుగు!…ఊఁ…అంటూన్న నీ బావ జబర్దస్తీ మాటా వినిపించేసరికి… …ఏ పొజిషనా?…అని సందేహంలో పడ్డానే ఓ అరక్షణం… …ఈ లోపలే… దాన్నితనకి కావల్సినట్లుగా తిప్పుకుంటూన్నట్లు మంచం కిరకిర్లూ… , …అబ్బ!…మొండి!…అంటూనే దానిలొంగుబాటూ వినిపించేసరికి …ఆ…పొజిషన్…కాదుకదా!?… అనిపించినా కన్ఫర్మ్ చేసుకుందామని వెయిట్ చేశా!… …ఇలా ఐతే ఒదినా… బలే మజాగా ఉంటుంది… అంటూ ఏం చేశాడో గానీ…ఓ విలక్షణమైన … ప…క్క్… చప్పుడూ… , …ఆ వెంటనే…అ…మ్మో!!…చ…చ్చాను!… అంటూ దాని విలవిలా! , …ఆ వెంటనే …కాసేపోర్చుకో ఒదినా…ఇలా ఐతే నా బరువు మొయ్యనక్కర్లా!…ఎవరిక్కావలసినవి వాళ్లకి దక్కుతాయ్… అంటూ ఏం చేశాడో గానీ …విదిలీ బాబూ వా…ట్నీ!… రాత్రంతా నలిపి నలిపి నశ్యం చేసింది చాల్దూ!…అంటూ దాని లబలబలూ ! …ఆ వెంటనే …అఁ…హ్ఁ… మ్మా!… స్స్… నె…మ్మ…దీ!… అంటూ అలవాటు పడిపోతూన్న అక్క మూలుగులూ వినిపించేసరికి , … ఇవాళే…ఆ…పొజిషన్…కూడా అలవాటు చేసేస్తున్నాడన్నమాట అనుకుంటూ లయ తప్పకుండా వస్తూన్న…థప్కూ , థప్కూ …చప్పుళ్ళని లెక్కెట్టడం మొదలెట్టానే!…అంటూ మొదలెట్టింది పరిమళ……ఎందుకూ?……టైం పాస్ కావద్దూ!……సర్లే!…ఎంతేంటీ మొత్తం లెక్క!?……ఎక్కడా!…పట్టుమని ఓ పాతిక పోట్లు పడ్డాయో లేదో! … థప్ప్…మంటూ అక్క మంచం మీద కూలబడిపోయిన చప్పుడూ …చాలు…చాలం…టూన్న దాని బలహీనమైన విలవిల్లూ ఒక్కసారి వినిపించాయే!… …అప్పుడే అలా జావకారిపోయావేంటి ఒదినా!…లే!… అంటూ నీ బావ బెల్లింపులూ… …తొడలూ , జబ్బలూ లాగేస్తుంటే ఏం చెయ్యనూ!… అని గునుస్తూనే మళ్ళీ పొజిషన్ లోకి సర్దుకున్నకిరకిర్లూ … ఆపైన యుధ్ధభూమంతా రొచ్చురొచ్చైపోయిందని చాటి చెప్పేసే … పుస్కూ…పుస్కూ…చప్పుళ్ళూ మొదలయ్యాయే!… అంటూ పరిమళ వర్ణించేస్తుంటే…ఈసారెంతేంటీ స్కోరూ?…అంటూ అడ్డొచ్చింది కవిత…సపోర్టిచ్చి మరీ దంచాడేమో!…ఓ అర్థనూటపదహార్ల చదివింపైపోయింది… అడ్డు లేకుండా!…ఎక్కడిచ్చాడో!?……ఏమో?…నే చూశానా!?… కాపోతే …ఏంటా సాగ…దీసీ…డాలూ?… అంటూనో …అబ్బ!…వాట్నలా మెలి…పెట్టీకు!…అంటూ అది లబలబలాడుతూనే ఉంది అంత సేపూనూ!……ఎక్క…డో అర్థమైందిలే తల్లీ!…కా నీ!…ఆ రతి హింస అనుభవించిన ఆడాళ్ళం…నీకూ నాకూ అర్థమైతే సరా?…పాఠకులందరికీ తెలీనక్కర్లా?…వాళ్ల గోడు వాళ్ళదీ!…అక్కడితో ఆపేశాడా చదివింపూ!?……నీ బావ టార్గెట్ ఎంతో తెలిస్తేగా?!……బహుశా వెయ్యిన్నూటపదహార్లేమో!… అంది కవిత తమకంతో జీరపోయిన గొంతుతోఓహో!..అంతకన్నా తక్కువైతే నాటదన్నమాట నీకు!…చెప్తాలే తన తో!…అంటూ కన్నుగీటింది పరిమళ…ఛీ!…నాక్కావల్సిందేదో నేనే చెప్పుకుంటాగానీ నువ్వు కధ తెముల్చు తల్లీ… చిత్తమొచ్చినట్లు చళ్ళు మెలితిప్పేస్తూ , పై మొనల్ని సాగదీసేస్తూ మంచం మీదే నీ అక్కని , నీ మొగుడు కుక్కలా ఒంగోబెట్టి దెంగుతూండడం దగ్గర ఆపావ్ కధని……ఏయ్!…ఏంటా భాషా!?……నీ డొంకతిరుగుడు కధ చెప్పే తీరుకి , అప్పుడప్పుడు కావాల్లే ఇటువంటి వివరణ…ఇంచుమించు ఫస్ట్ నైట్ వాయింపు ఐపోయినట్లుంది!……నే అన్నానా అలాగా?……కాలేదా!?…వినూ!…ఐదో రౌండులో మొత్తం మీద ఓ డెభ్భై , ఎనభై పోట్లు పడ్డాయో లేదో ఇక నా వల్ల కాదంటూ మొరాయించేసి … నువ్వెళ్ళిపో బాబూ!… అని మంకుపట్టు పడుతూ సుమతక్క మంచం మీద బోర్లా పడిపోయిందని చెప్పానా!…ఊఁ……అలిసిపోయావా ఒదినా!?…సరే , నే వెళ్తా!…అంటూ నీ బావ మంచం దిగిన చప్పుడూ…అంటూ పరిమళ మొదలెట్టిందో లేదో!……వెంటనే పరిగెత్తావా గదిలోకీ?…అంటూ అడ్దు పడిపోయింది…ఏడో నెల చివరికొచ్చేస్తూంది!…పరిగెట్టగల్ననే నీ ఉద్దేశ్యం?……అంటే!…అక్కడే ఉండిపోయావా?…ఏ ధైర్యంతోనో?……నా మొగుడి సంగతి నాకు తెలీదుటే!…నే అనుకున్నట్లే …కాసేపు ఒళ్లు పట్టి వెళ్ళిపోతాలే!… అని నీ బావ అనేశాడ్లే!……పట్టించుకుందా సుమతక్కా!?……సమ్మగా సేదతీరుస్తానంటే ఏ ఆడదొద్దంటుందే!?…అ…బ్బ!…వంకరమాటలాపి జరి జరిగింది చెప్పు తల్లీ!…చెప్తాలేగానీ, ఊరూరికే అడ్డొచ్చేకు!… మంచం దిగిపోయాడని చెప్పానా!… అక్కడ్నుంచే సుమతక్క మీదకొంగి, …తన…కన్నాచిక్కటి జుత్తు ఒదినా మీదీ!…అంటూ నాతో పోలుస్తూ ఓ కాంప్లిమెంటు విదిలిలాడు నీబావ! … చాల్లే!…అంటూ అది చిన్నగా నవ్విన శబ్దం…ఆ పైన వేళ్ళతో మెడ వెనక భాగాన్నీ వీపు మీది పై మజిల్స్ నీ మెత్తగా మసాజ్ చేసినట్లున్నాడు!… …ఉఁ…మ్మ్ఁ… బా…వుం…ది…అంటూ దాని నిష్టూర్పూ… ఇంకాస్త మచ్చిక చేసుకోడానికి , ఏం చేస్తూ అన్నాడో గానీ …నిజం ఒదినా!…రెండు చేతులూ చాల్టం…లేదూ!… అంటూ విసిరిన మరో పొగడ్త బాక్ ఫైర్ ఐనంత పనైంది… …ఏ…వీ!?… అంటూ అది చర్రుమనడంతో!…మెడమీదా వీపుమీదా పరుచుకుపోయున్న మీ జుత్తు గురించి ఒదినా నే చెప్పేదీ!…ముడేద్దామంటే రెండు చేతులూ చాల్టంలేదు… అంటూ పోగు చేసిన జుత్తుని ముడెయ్యబోయాడేమో… …ఏ..య్…ఏంటా లాగేయడం?… ఆ పని…నీ వల్ల కాదుగానీ , ఇలా ఇచ్చీ!…చిన్నప్పట్నుంచీ నా జుత్తు అంతే!…తంటాలు పడిపోయేది మా అమ్మ…జడేయడానికి!…అంటూ దాని గర్వపు కువకువలూ… … మీరే…విట…ను…కున్నారూ?…ఇ…వ…నా!?… అంటూ తన చేతి వేళ్ళని ఎక్కడో దోపేస్తూన్న నీ బావ సరసపు చెణుకూ… …ఛీ!… చేతులు తీసేసీ…అ…క్కడ్నుంచీ! … దూరంగా ఉండు కాసేపూ!… అంటూ దాని అదిలింపూ వినిపించాయే!…అంటూ కవిత వైపు చూసింది పరిమళ…… జరిగాడా?……ఆఁహాఁ…దూరంగా జరిగినట్లు అడుగుల చప్పుడు వినిపించింది……అబ్బో!…ఒక్క రాత్రి లోనే పట్టు సంపాదించిందన్నమాట నీ అక్క!…ఘటికురాలే!……అంత నమ్మకూడదమ్మా మగాళ్ళనీ!…లొంగినట్టే నటించి చటుక్కున …ఆ…క్ర…మించేసు…కుంటారు మనని!……నిజమేలే!…ఊఁ…కానీ!……ఓ పావు నిముషం తర్వాత… ఊఁ…అంటూ అక్క మంచం మీద పడిపోయిన చప్పుడూ…… అయిందా ము…డేసు కోడం!?…అలా ఎందుకూ!?…వెలకిలా తిరగచ్చుగా!……ఏవక్కర్లా!…నాకు తెలీదూ మీ మగ బుధ్ధీ!…… సరే!…మీ ఇష్టం…కానీ…చేతులు ఇలా పక్కలకి జాపండి……ఎందుకూ?… అంటూనే అక్క సహకారపు కదలికల చప్పుళ్ళూ……ఇందుకూ!…రాత్రంతా నన్ను బంధించేసి అలిసిపోయిన ఈ భుజాల్నీ , శ్రమలో పాలు పంచుకున్న తామర తూళ్ళల్లాంటి ఈ చేతులకీ కాస్తైనా సేవ చెయ్యాలిగా!…సిగ్గు లేక పోతేసరీ!…ఆ పన్జేసింది నువ్వూ నీ చేతులూనూ!……ఇలా…ఇలా… ఒత్తితే…కాస్త…శమనగా…ఉంటుంది…కదూ! అంటూ దాని భుజాల్నీ , చేతుల్నీ మసాజ్ చేస్తూన్న నీ బావ మాయ మాటలూ!… …ఊఁ…అంటూ దాని లొంగుబాటూ విన్నానమ్మా!…అంటూ ఆగింది పరిమళ……సరే!..భుజాలూ , చేతుల మసాజ్ పూర్తైంది…తరవాత?……ఇదే ప్రశ్న మెదిలిందనుకుంయా నీ బావ మనస్సులో కూడా!…కాకపోతే లోపలనుకోవల్సింది పైకే అనేసి , వెంటనే సమాధానం కూడా చెప్పేసుకున్నాడు…అదీ పైకే!… సుమతక్కకి వినిపించాలనో ఏంటో ఉద్దేశ్యం!……సర్లే!…ఉద్దేశ్యాలలా ఉంచి సమాధానమేంటో చెప్పు!……నే చెప్పినవీ , చెప్పబోయేవీ నీ బావ పైకి అనేసిన మాటలూ , దానికి సుమతక్క రియాక్షనూ!… అదే వరసలో వస్తాయ్…ఓపిగ్గా విని అర్థం చేసుకో!……భుజాలూ , చేతుల మసాజ్ పూర్తైంది!…తరవాత?!… ఆఁ…రాత్రంతా నా బరువు మోసిన ఈ పల్చటి వీపునీ, అంత బరువునీ పైకెత్తిన ఈ సన్నటి నడుమూ , బింకం పిరుదుల జోడీ నీ…… ఏ య్ …ఛీ!…… నా నడుంని చుట్టేసి , నా మొత్త స్పీడుని అదుపు చెయ్యడంలో అలిసి సొలసి పోయిన ఈ నిండు తొడల్నీ , నా పిఱ్ఱల్ని తన మొత్తకొత్తేసుకుకోడంలో కందిపోయిన సుకుమారపు మడమల్నీ , కావల్సిన బలాన్ని సప్లయ్ చేసిన ఈ బలిసిన పిక్కలనీ!……అబ్బ…నీ పాడు నోటికి తాళం వెయ్యాలి బాబూ!….… ఆఖరి సెట్టు నేలమీంచి చేసేయ్యచ్చుగానీ…మధ్య సెట్టే!…మంచం పక్కన నిలబడి చెయ్యడం కష్టం!… మరేంచేయాలీ?!…మంచం పైకెక్కి , బోర్లా పడుక్కున్న ఈవిడ తొడలకి చెరో వైపునా చెరో మోకాలూ ఆనించి చేస్తే కరెక్టు , ఒప్పుకుంటుందా!?… ట్రై చేస్తే తప్పేం లేదుగా!… అని పేలేస్తూ ఎడం మోకాలు మంచం మీద ఆనించిన కిరకిరా! ……ఛి…ఛీ!… నీకూ నీ మసాజ్ కీ ఓ దండం!…వెళ్ళి మీ గదిలో పడుక్కోబాబూ!…అంటూ అక్క ప్రొటెస్టూ!……అనుకున్నంతా ఐంది!… కాళ్లకట్టునుంచి ట్రై చేద్దాం!… …ఇదేదో బాగుందే! …ఈవిడ కాస్త పొట్టేమో , అన్నీ…అందుతున్నాయ్!…రెండూ , మూడూ సెట్లు ఒకే రౌండులో పూర్తి చేసేయ్యచ్చు…ముందు వీపు , నడుమూ మసాజ్ చేసీ…ఆ తర్వాత మిగిలినవి…అంటూ లంకించుకన్నాడేమో!……ఛీ!…ఏం ఒద్దు! … అంటూ అక్క కాస్సేపు గునిసినా ….ఇష్ష్…స్స్…ఉఁమ్మ్…ఊఁ… …నెమ్మ…దీ!… అంటూ దాని పరవశపు మూలుగులు ఓ రెండ్నిముషాలపాటు వినిపించి , …ఇంక చాలు బాబూ నువ్వెళ్ళూ! అంటూ దాని వేడుకోళ్ళూ……అప్పుడేనా ఒదినా!… స్లీప్ వెల్ మాట్రీస్ లా పరుచుకుని నాసేద తీర్చిన ఈ మెత్తటి పిఱ్ఱల్నీ , నా నడుం చుట్టేయడంలో అలిసి , సొలసిపోయిన తొడల్నీ , ఆపైన నా పిఱ్ఱల్ని నీ మొత్తకొత్తేసుకోడంలో అలిసిపోయిన నీ పిక్కల్నీ శమనగా పిసకద్దూ…అంటూ మొదట దాని పిఱ్ఱలమీద మీద చేతులేశాడేమో!……నా పీక పిసికేసీ!…గొడవ ఒదిలిపోతుంది!…అంటూ అక్క ఛీత్కారం……అలా అంటారేంటి ఒదినా!…ఈ సేవ అయింతర్వాత… మిమ్మల్ని వెలకిలా తిప్పి , రాత్రంతా నా కరుకు ఛాతీ కింద నలిగి పోయిన మీ నిండు గుబ్బల్ని … ఒకదాంతర్వాత మరో దాన్ని… రెండు చేతుల్లో పట్టుకుని రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు
అమ్మ-నీ పొసుతారంగా సవిరించి , తద్వారా నా మొరటువేళ్ళ తాకిడికీ గరుకు పెదాల దాడికీ ఉబ్బిపోయి, బెదిరిపోయి… వా ట్లో… ( అంటే గుబ్బల్లో…) తల దాచుకున్న మీ చను మొనల్ని మళ్ళీ పై మెత్తగా సవరదీద్దామనుకుంటూంటేనూ!……ఊఁ…ముందు మీ …వెనక సేవ… కానివ్వండి!… అంటూ మొదలెట్టేసినట్లున్నాడు…… ఒ…ద్దూ!…స్స్…వినవ్ కదా!…మ్మ్ఁ…ఊఁ…మ్మాఁ…ష్ష్…చా…లూ!… … ఆఁ…ఎఁ…ఏ…య్య్… ఛి…ఛీ!…అ..క్క…డ… వేళ్ళు … జొన…ప…ద్ద…న్నా…నా!……ఎహె!…ఊరు…కోం…డొదినా!…ఇలా…చెయ్యక పోతే…ఈ అరిటి బోదెల అలసటెలా తీరేనూ!… ఇంకాస్త …ఎడం…గా!…ఊఁ…అదీ!…ఇప్పుడు చూడండి… బా…వుం…దా!?……ఛీ!…సిగ్గ…స్స…లేదు నీకు!……ఎహె!…చెప్పండంటే!!……ఊఁ… ఊఁ…ఇస్స్…కితకితలెట్టేస్తున్నాయ్ బాబూ!…చాలంటే!……సరే!…ఇప్పుడు …ఇవి…ఇ…వీ!… ఎలా ఉంది!?……ఊఁ…ఉమ్మ్ఁ… ఇంకెళ్ళు బాబూ నీ గదికీ!…అనుకున్నవన్నీ…అయ్యాయ్ గా!……ఎ…క్క…డా!?…లాస్టుకి చెప్పింది మిగిలిపోయిందిగా!?……ఛీ!…అ…దీ…చేస్తావా!?… ఏం ఒద్దు!……ఇంతవరకూ చేసినవన్నీ బాలేవూ!…మరింత బావుంటుంది…ఆఖరుది!…మాట్లాడరేం??…కావాలి కదూ!……ఛి…ఛీ!……సర్లే!…మొహమాటం పక్కనెట్టి ఇలా తిరగండి వదినా!…ప్లీ…జ్!!……మొం…డి… ఊఁ… …అన్న మాటల్తోబాటు అక్క వెలకిలా తిరిగినట్లుగా మంచం కిరకిర్లూ ……గుడ్!…వీ…ట్ని…కాస్త …ఇం కాస్త!.. ఎడం చెయ్యండి!…నాకు స్థలముండాలిగా!… అన్న మాటల్తో బాటు మరో మనిషి మంచంఎక్కిన కిరకిర్లూ……ఉ…ఫ్ఫ్… ఎలాగైతేనేం , మీ సుమతక్కని వెలకిలా తిప్పేసి , తొడల మధ్య సెటిలయ్యాడన్నమాట!… ఎంత సేపు దెం…గా…డేం…టీ!?…
మరిన్ని 2018 కొత్త కథలు
గెలుపుకోసం

చదరంగం
ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ
జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం
సునీత- నా కలల రాణి
నా ముగ్గురు పెళ్లాలు
ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?
మంత్రాలు – చింతకాయలుదుగు
కలసి వచ్చిన అదృష్టం
ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం
శృంగార మధనం: సంజయ్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *