ఎంత కసిగా ఉన్నారే అప్పుడే వంగోబెట్

Posted on

telugu sex stories బయటకి వెళ్ళిన మగాళ్ళు తిరిగి వచ్చేసరికి, ఇద్దరూ ఏమీ ఎరగనట్టు కూర్చున్నారు. సాయంత్రానికి టిక్కెట్లు తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు. ఇక మిగిలిన సమయమంతా అక్కడ షాపింగ్ చేయడానికీ, మిగిలిన ప్రదేశాలని చూడడానికీ సరిపోయింది. మొత్తానికి అన్నీ సర్దుకొని, ట్రైన్ ఎక్కేసారు. సామాన్లను సర్దేసరికి ట్రైన్ కదిలింది. సుష్మిత, లోహిత నెమ్మదిగా లేచి డోర్ దగ్గరకి చేరి కబుర్లలో పడ్డారు. అంతలో ఒక వ్యక్తి వాళ్ళ దగ్గరకి వచ్చి, పలకరింపుగా నవ్వాడు. వాళ్ళు అయోమయంగా చూసేసరికి, “మీరు దిగిన లాడ్జ్ లోనే నేను పని చేసేది.” అన్నాడు. “అలాగా!” అన్నట్టు నవ్వారు ఇద్దరూ. “మీరిద్దరూ నాకో పని చేసిపెట్టాలి.” అన్నాడతను. ఇద్దరూ ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకున్నారు. “మీ మొహాలు చూసుకోవడం కాదు. కాస్త ఇది చూడండి.” అంటూ, తన సెల్ లో ఒక విడియో చూపించాడు. అది చూడగానే లోహిత మొహం మాడిపోయింది.

అది తను కేశవనాయుడు తో తోటలో రెచ్చిపోతున్నప్పుడు తీసిన విడియో. “నైటీ తో అంత రాత్రి బయటకు వెళ్తుంటే, డౌట్ వచ్చి ఫాలో అయ్యా. లైట్ తక్కువయినా బాగా వచ్చిందిగా విడియో.” అన్నాడతను వంకరగా నవ్వుతూ. లోహిత గొంతు తడారిపోతుంది. సుష్మిత సానుభూతిగా మేనక భుజంపై చేయి వేసింది. మేనకని చూస్తూ, “మీ విడియో ఇంకా బాగా వచ్చింది.” అంటూ, మరో విడియో చూపించాడు. రూమ్ లో మేనక పునీత్తో రెచ్చిపోతున్న విడియో. “ఇలాంటి బేరాలు తగులుతాయనే కొన్ని రూముల్లో కెమేరాలు ఏర్పాటు చేసా. మీ బేడ్ లక్. సరిగ్గా కెమేరా ఉన్న రూమ్ లోనే చేరారు.” అన్నాడు. సుష్మిత, లోహిత ఇద్దరూ వణికిపోసాగారు. కొద్ది నిమిషాలు ఆగి, “చెప్పండి. నేను అడిగింది చేస్తారా!?” అన్నాడతను. సుష్మిత కాస్త తేరుకొని, భయం భయంగా అడిగింది, “ఏం చేయాలీ?” అని. అతను దీర్ఘంగా ఊపిరితీసుకొని, “ఇద్దరు ఆడవాళ్ళని ఒకేసారి, ఒకే బెడ్ మీద అనుభవించాలని ఎన్నాళ్ళనుండో కోరిక. ఇంతవరకూ మీ అంత కసి ఉన్న ఆడవాళ్ళను ఎప్పుడూ చూడలేదు.” అని నవ్వుతూ, మరో విడియో ప్లే చేసాడు. అది లోహిత, సుష్మితలు రూమ్ లో చేసుకున్న శృంగారం. అతను వేడెక్కిపోతూ, “నీయమ్మ, ఎంత కసిగా ఉన్నారే! అప్పుడే లోపలకి వచ్చి వంగోబెట్టి దెంగేద్దామనిపించింది. అంతలోనే మీ మొగుళ్ళు వచ్చేసారు. సరే చెప్పండి. ఎప్పుడు చేసుకుందాం!?” అన్నాడు. ఇద్దరూ ఏమీమాట్లాడలేదు. అసలు బుర్ర పని చేస్తేనే కదా ఏమైనా మాట్లాడేది. వాళ్ళ పరిస్థితి అర్ధం చేసుకున్నట్టు, “సరే! ఇంతకు మించి మీకు దారి లేదు. మీ ఎడ్రెస్ లు నాకు తెలుసు. రిజిస్టర్ లో రాసారుగా. ట్రైన్ దిగేలోగా, ఎవరింటికి రమ్మంటారో చెప్పండి చాలు.” అన్నాడు. అతను ఆ మాత్రం గేప్ ఇచ్చేసరికి గబగబా అక్కడనుండి వెళ్ళిపోబోయారు. “ఆగండి.” అంటూ, వాళ్ళ సెల్స్ నుండి తన సెల్ కి మిస్సుడ్ కాల్ ఇచ్చుకొని “ఇక వెళ్ళండి.” అన్నాడు. బిక్కు బిక్కుమంటూ తమ మొగుళ్ళ దగ్గరకి పోయారు వాళ్ళు. ఇక ఆ రాత్రంతా నిద్ర పట్టలేదు వాళ్ళకి. తమ పరిస్థితి మొగుళ్ళు గమనించకుండా, బెర్త్ ఎక్కేసి, నిద్ర నటించేసారు. ఇంటికి చేరేవరకూ జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసారు.

ఎంత కసిగా ఉన్నారే అప్పుడే వంగోబెట్
ఎంత కసిగా ఉన్నారే అప్పుడే వంగోబెట్
తన మొగుడు బయటకి పోగానే, లోహిత సుష్మితకి కాల్ చేసి గుడికి రమ్మంది. ఇద్దరూ గుడిలో కలుసుకున్నారు. లోహిత ఆత్రంగా అడిగింది సుష్మితని “ఏం చేద్దాం వదినా!?” అని. సుష్మిత మాత్రం చాలా కూల్ గా ఉంది. “వాడు అడిగినదానికి ఒప్పుకోకపోతే వదులుతాడంటావా!?” అంది సుష్మిత. “అయితే వేరే దారి లేదా!?” అంది లోహిత బిక్క మొహంతో. “ఇంకొక్క దారి మాత్రమే ఉంది.” అంది సుష్మిత. “ఏంటదీ!?” ఆత్రం ఆపుకోలేకపోతుంది లోహిత. “మన విషయం మన మొగుళ్ళకి తెలిసేట్టు చేయడమే.” అంది సుష్మిత. “అమ్మో! ఇంకేమైనా ఉందా!” అంది లోహిత గుండెల మీద చేయి వేసుకుంటూ. “అదొక్కటే దారి కనిపిస్తుంది. వీడు ఇంతటితో వదులుతాడని నమ్మకమేమిటీ? అయినా మనం మాత్రమే తప్పు చేయలేదు కదా. మన మొగుళ్ళు కూడా తప్పు చేసారు కదా.” అంది సుష్మిత. లోహిత కాసేపు మౌనంగా ఉండి, “నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే అనుకో. మరి మన వాళ్ళతో ఈ మేటర్ చెప్పేదెలా!?” అంది లోహిత. సుష్మిత నవ్వుతూ “ఇంతకాలం తెలియకుండా ఎలా మేనేజ్ చేసామో, అలాగే తెలిసేట్టు చేద్దాం.” అంది. “అబ్బా! టెన్షన్ తో చంపకు. ఎలా చేద్దామో చెప్పు.” అంది లోహిత. సుష్మిత మేనక చెవిలో తన ప్లేన్ చెప్పింది. అది వినగానే లోహిత మొహం విప్పారింది.

అయినా గుణుస్తూ, “ఏమో! నాకు ఆ ధైర్యం లేదుగానీ, నువ్వే మొదలెట్టు.” అంది. “సరే తప్పుతుందా. నేనే మొదలెడతా.” అని, తన సెల్ వైపు చూస్తూ “ఏంటీ వీడింకా కాల్ చేయలేదూ!?” అంటూ ఉండగా మేనక సెల్ రింగ్ అయింది. అవతల వైపు బ్లాక్ మెయిలర్. కాల్ అటెండ్ అయ్యి, “ప్లీజ్! మేము కొన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి. ఒక్క రెండు రోజులు టైం ఇవ్వు.” అంది సుష్మిత. “అబ్బా! రెండు రోజులా!? రోజూ మీ అందాలు గుర్తుకు వచ్చి చచ్చిపోతున్నాను. ముఖ్యంగా నీ సళ్ళు, దాని పిర్రలు. స్..స్..ఎప్పుడు అందిస్తారే!” అన్నాడు వాడు కసెక్కిపోతూ. “ఇస్తాం, ఇస్తాం.తొందరపడొద్దు. మాకూ ఒకేసారి ఒకడితో వాయించుకోవడం అంటే, ఆత్రంగానే ఉంది. కానీ, నీకు తెలుసుగా, మా మొగుళ్ళకి తెలియకుండా మేనేజ్ చేయాలిగా, ప్లీజ్.” అంది సుష్మిత. మేనక మాట్లాడే తీరుని నోరు వెళ్ళ బెట్టి చూస్తుంది లోహిత. అవతలనుండి బ్లాక్ మెయిలర్ “అబ్బా! నీ మాటలు వింటుంటే, ఇప్పుడే నీ నోట్లో పెట్టేయాలని ఉండి.” అన్నాడు. అవతల చేతి పని చేసుకుంటునట్టున్నాడు. మాట్లాడుతూనే ఆయాస పడిపోతున్నాడు అతను. సుష్మిత అతనికి జవాబు చెబుతూ “ఒక్క నోట్లోనే కాదు, నీ ఇష్టం వచ్చిన చోట పెట్టి కుమ్ముకో. సరేనా. బై.” అని కాల్ కట్ చేసింది. “అబ్బా! భలే మాట్లాడావు వదినా. వాడి పరిస్థితి ఏమిటోగానీ, నాకు ఫుల్ గా వేడెక్కిపోయింది.” అంది లోహిత సుష్మితను గట్టిగా వాటేసుకుంటూ. “అమ్మో, గుళ్ళో దుకాణం పెడితే బావుండదుగానీ, పద.” అంటూ మేనకని విడిపించుకొని ముందుకు నడిచింది. ఆ తరువాత ఇద్దరూ ఎవరి ఇళ్ళకు వాళ్ళు చేరుకున్నారు.అనుకున్న ప్లేన్ ప్రకారం, ఆ రోజు సాయంత్రం సుష్మిత, కేశవనాయుడు ను తీసుకొని, లోహిత ఇంటికి వచ్చింది. ఆనందంగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు లోహిత, పునీత్లు. లోపలకి వస్తూ, ఎవరకీ కనబడకుండా, ఒక చీటీని పునీత్ చేతిలో పెట్టింది సుష్మిత. అతను కంగారుగా దాన్ని తన జేబులో కుక్కుకొని, అందరూ హాల్ లో కూర్చున్నాక, బాత్ రూం లోకి వెళ్ళి దాన్ని చదివాడు. “నా సళ్ళు బరువెక్కిపోయాయి. కింద బాగా వేడెక్కిపోయి ఉంది. మా ఆయన్ని బయటకి, మీ ఆవిడను వంట గదిలోకి పంపి, నన్ను వాయించవచ్చుగా..” అని రాసి ఉంది అందులో. దాని కింద మేనక పెదవుల లిప్ స్టిక్ ముద్ర కూడా ఉంది. దాన్ని చదవగానే వేడెక్కిపోయింది అతనికి. మళ్ళీ దాని వైపు చూసాడు. కింద PTO అని ఉంది. వెనక్కి తిప్పి చూస్తే, “మళ్ళీ నీకు ఇబ్బందని బ్రా, పేంటీ.రెండూ లేకుండా వచ్చాను. ఇక దున్నుకోవడమే ఆలశ్యం.” అని రాసి ఉంది అక్కడ. అది చదవగానే, అండర్ వేర్ చించుకొని బయటకి వచ్చేంతగా గట్టి పడిపోయింది అతని అంగం. అతికష్టం మీద దానిని లోపల సర్ధుకొని, బయటకి వచ్చాడు. అతను హాల్ లోకి వచ్చి, కూర్చుంటూ ఉండగా, సుష్మిత మూతిని సున్నాలా పెట్టి, సీక్రెట్ గా ఒక ముద్దు విసిరింది. అతను ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిపోతూ, మేనక ఎదురుగా కూర్చున్నాడు. మేనక అటూఇటూ చూసి, నెమ్మదిగా తన పైటను కాస్త పక్కకి తప్పించి, తన సళ్ళ మధ్య చీలికను అతనికి పచ్చిగా చూపించసాగింది. తట్టుకోలేకపోతున్నాడు పునీత్. ఎలాగో కొద్దిసేపు మేనేజ్ చేసి, కేశవనాయుడు తో “ఏరా! మందు కొడదామా!?” అని అడిగాడు. కేశవనాయుడు కంగారుగా ఆడాళ్ళిద్దరివైపూ చూసాడు. “తెచ్చుకోండీ. మీరు తాగుతూ ఎంజాయ్ చేయండి. మేము చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తాం.” అన్నారు ఇద్దరూ. వెంటనే పునీత్ కేశవనాయుడు తో “ఒరేయ్! నువ్వు పోయి బాటిల్ తీసుకురా. నేను ఇక్కడ కావలసిన ఏర్పాట్లు చేస్తాను.” అన్నాడు. కేశవనాయుడు “సరే.” అని బయలుదేరాడు. అతను రావడానికి గంట పైనే పడుతుందని పునీత్కి తెలుసు. “పద, మనం వెళ్ళి వంటపని చేసుకుందాం.” అని లోహిత సుష్మితతో అని వంట గదివైపు కదిలింది. సుష్మిత పునీత్ను తనను గమనించేట్టుగా, వయ్యారంగా పిర్రలు ఊపుకుంటూ ముందుకు కదిలింది.

మరింత కసెక్కిపోయింది పునీత్కి. కేశవనాయుడు ని అయితే బయటకి పంపాడు గానీ, మేనకని బెడ్ రూంలోకి ఎలా తీసుకెళ్ళాలో అర్ధం కావడం లేదు. ఇంతలో సుష్మిత యదాలాపంగా బెడ్ రూంలోకి చూసి, “అదేంటి వదినా! ఉతికిన బట్టలన్నీ మంచంమీదే పడేసావూ!?” అంది. లోహిత వెంటనే “అరెరే! మరచిపోయాను వదినా. ప్లీజ్, నేను వంట చేస్తుంటాను. నువ్వు కాస్త మడత పెట్టేయవా..” అంది. “నేనా!?” అంది సుష్మిత. “ప్లీజ్! కావలంటే మీ మావా హెల్ప్ చేస్తాడు.” అంది. సుష్మిత పునీత్ వైపు కొంటెగా చూస్తూ, “హెల్ప్ చేస్తావా అమావయ్య!” అంది. అతను అనుకోని ఆ అవకాశానికి ఉబ్బి తబ్బిబ్బు అయిపోతూ, “అలాగే చెల్లెమ్మా, పద.” అని లేచి బెడ్ రూంలోకి నడిచాడు. లోహిత వంటగదిలోకి పోయింది. అసలు ఈ బట్టల వ్యవహారం ఆడాళ్ళిద్దరూ ముందే ప్లేన్ చేసారని అతనికి తెలీదు.పునీత్ వెనకే బెడ్ రూంలోకి వయ్యారంగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి, తలుపును నెమ్మదిగా మూసింది. “బట్టలు మడతపెడదామా?” అన్నాడు పునీత్. “మడతపెట్టాలంటే, ముందు విప్పాలికదా.” అంది సుష్మిత తన కింది పెదవిపై నాలుకతో రాసుకుంటూ. అతను మేనకని ఆవేశంగా చుట్టేసి, “అబ్బా! చంపేస్తున్నావు కదే.” అన్నాడు నలిపేస్తూ. “మరదల్ని అలా నలప కూడదమావయ్య..” అంది మేనక కొంటెగా నవ్వుతూ. “ఇంత కసిగా ఉంటే, ఏ అన్న వదులుతాడు చెల్లెమ్మా..” అంటూ, మేనకని మంచంపైకి తోసాడు. మేనక మంచంపై వెల్లకిలా పడింది. అలా పడడంతో, బ్రా లేని జాకెట్లో స్థనద్వయం కసిగా ఊగాయి. అతను కసెక్కిపోతూ, మేనకమీద పడి, వాటిని పిసుకుతూ, “అబ్బా! ఏం కసిగా ఊగుతాయే నీవి!” అన్నాడు. మేనక నవ్వుతూ “ఊరకే జాకెట్ మీదనుండి నలిపితే వాటి కసి ఏమి తెలుస్తుందీ!?” అంది. “అమ్మనీ.” అంటూ, మేనక జాకెట్ హుక్స్ విప్పడానికి ప్రయత్నించాడు. మేనక అతని అతని చేతులని తోసేస్తూ, “పాపం! ముందు లోపల నలిగిపోతున్న నీ గునపాన్ని విడుదల చెయ్. అసలే నా మీద కసితో తెగ కొట్టుకుంటుంది.” అంది, ఫేంట్ పైనుండే, అతని అంగాన్ని నలుపుతూ. అతను “స్.” అంటూ, ఫేంటూ అండర్ వేర్ విప్పి విసిరేసాడు. ఆ గేప్ లో తన జాకెట్ హుక్స్ తొలగించింది మేనక. నగ్నంగా ఊరిస్తున్న మేనక సళ్ళని చూడగానే, అతని దండం ఎగిరిపడసాగింది. ఆత్రంగా ఊగుతున్న అతని అంగాన్ని చూస్తూ, “అమ్మో! నా మీద కసితోనేనా అలా ఊగుతుంది? చూస్తుంటే, నన్ను చించేసేవరకూ వూరుకోదా ఏమిటీ!?” అంది. ఆ మాటలకి మరింత వెర్రెక్కిపోయాడు అతను. ఒక్క ఉదుటున మేనకపై పడ్డాడు. “హబ్బా!” అని తీయగా మూలిగింది అతని బరువుకి. అతను కసిగా మేనక సళ్ళపై ముద్దులు పెట్టసాగాడు. “మ్..మ్..” అని మూలుగుతూ, అతని తలని సళ్ళకి కసిగా అదుముకుంటూ, “నమిలేయరా వాటినీ..” అంది. అతను ఒకస్థనాన్ని గట్టిగా నోటిలోనికి పీల్చుకున్నాడు. “మ్.స్..” అంటూ, తన ఛాతీని పైకి లేపింది. అతను తన తలతో దాన్ని కిందకి తోస్తూ, రెండో స్థనాన్ని చేతితో అందుకున్నాడు. “మ్.నలిపేయ్.చపాతి పిండిని నలిపినట్టు నలిపేయ్..” అంటూ, అతను కసిగా నలుపుతుంటే, “మ్.అలాగే..అలాగే నలపరా.దెబ్బకి సలపరం అంతా దిగిపోవాలి.” అంటూ, చేతిని తమ మధ్యకి తోసి అతని అంగాన్ని అందుకొని నలపసాగింది. అతను తట్టుకోలేక చీర పైనుండే, మేనక తొడల మధ్య పొడవసాగాడు. అతని ఆత్రం గమనించి, అతన్ని కాస్త పక్కకి జరిపి, తన చీరని నడుము పైకి లేపేసి, “రా.నీ పోటుగాడిని దించు.” అంది. అతను సర్ధుకొని, మేనక పువ్వులోకి, తన అంగాన్ని కసిగా గుచ్చాడు. “అవ్!” అని, అతని చెవిలో గుసగుసగా “కాస్త సమ్మగా పొడవొచ్చుగా.లోపల చాలా దురదగా ఉందీ..” అంది. మేనక మాటలకి మరింత కసిగా పొడుద్దామనుకొని, తమాయించుకొని, నెమ్మదిగా, లయబద్దంగా పొడవసాగాడు. అతని సమ్మటి పోట్లకు వత్తాసుగా, తన నడుముని కదుపుతూ “స్..స్..స్..” అనసాగింది. మేనక ‘స్..స్..’ శబ్ధాలకు అతనికి మతిపోతుంది. నెమ్మదిగా వేగం పెంచసాగాడు. “హా..హా..అలాగే పొడు..” అంటూ, తనుకూడా మొత్తను వేగంగా పైకి ఎగరవేయసాగింది. ఇద్దరూ తమకంతో కలవరిస్తున్నారు.

అతని పైనుండి ఇచ్చే సుఖానికి మేనక బావి ఊటలతో నిండిపోసాగింది. పొడుస్తున్నప్పుడు దబాదబా మని వచ్చిన శబ్ధం క్రమేపీ తపక్ తపక్ మని రాసాగింది. “హబ్బా! నా పువ్వు చెమ్మగిల్లిపోయిందిరా మగడా..” అంటుంది సుష్మిత తమకంగా. మేనక తమకానికి బదులుగా బలంగా ఆనించి కుమ్మసాగాడు అతను. ఆ కుమ్ముడుకి మేనకతో పాటూ, మంచం కూడా ఊగసాగింది “కిర్రు..కిర్రు..” మంటూ. ఆ కిర్రు కిర్రు శబ్ధం మరింత ఉత్సాహాన్ని ఇవ్వడంతో మరింత వాటంగా పొడవసాడు. మేనక తొడలను దగ్గరకు చేసి, అతని అంగానికి మరింత ఇరుకుదనాన్ని కలగ జేయసాగింది. తడిసిన మేనక పువ్వులో, ఆ ఇరుకుదనం అతనికి భరించలేని వెచ్చదనాన్ని కలగజేస్తుండగా..అతను సేదదీరి ఆత్రంగా మేనక లోకి కక్కేసాడు. మేనక అతన్ని తన మీదకి లాక్కొని, “అబ్బా! ఏం దెంగారు మావా గారూ అంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *