అక్కను దెంగిన తమ్ముడు – End

Wednesday, April 11th, 2018 - Telugu Incest Stories

అక్క స్నానం చేసి రెడీ అయ్యింది….11.50 అయ్యింది. ఇంకో 10 నిమిషాల్లో 12 అవుతుంది. రాఖి పండగ మొదలు అవుతుంది. శోభనం కి తెల్ల చీర కట్టుకుంది. జల్లో మల్లెపూలు...

అక్కను దెంగిన తమ్ముడు – Part 4

Wednesday, April 11th, 2018 - Telugu Incest Stories

అక్క: ప్లీజ్ ర ఇప్పుడు మల్లి దుకాణం పెట్ట్టకు చిన్న గాదు వచ్చి చుసాదంటే అంతే. గోపి: చిన్న గాడు అంటే గుర్తుకొచ్చింది అని అక్క ని లే అని...

అక్కను దెంగిన తమ్ముడు – Part 3

Monday, April 9th, 2018 - Telugu Incest Stories

నాకు ఎందుకో అక్క ని వదిలి వంటరిగా పడుకోవాలని లేదు ఇవ్వాల. అక్క రూం లో కి పోయినా. అక్క బట్టలు కట్టుకున్దాము అని అలమరా లో బట్టలు తీస్కుంతోంది....

అక్కను దెంగిన తమ్ముడు – Part 2

Saturday, April 7th, 2018 - Telugu Incest Stories

అక్క వేల్లబోతోంది. ఒక్క నిమిషం ఉండు అని రెండు సళ్ళని గట్టిగ పిసికా… అక్క: అక్కడ మాత్రం చెయ్యి వెయ్యకు. గోపి: మరి ఎక్కడ వెయ్యమంటావు. అక్క: ఎక్కడ వెయ్యకర్లేదు...

అక్కను దెంగిన తమ్ముడు – Part 1

Saturday, April 7th, 2018 - Telugu Incest Stories

అందరికి నమస్తే నేను ఈ డీ బీ కి కొత్త. ఫస్ట్ టైం కథ రాయబోతున్నాను. నచ్చితే కామెంట్స్ చెయ్యండి. నా పేరు గోపి. మాది మిడిల్ క్లాసు కుటుంభం....