కొత్త మేనెజర్ తో శృంగారం

Tuesday, March 20th, 2018 - తెలుగు బూతు కథలు

కొత్తగా వచ్చిన మానేజర్ మాంఛి సెక్సీగా వున్నాడు. బలమైన భుజాల తో, కండల తో వున్నాడు. అతనిని చూస్తుంటే ఒకసారి ఆ బలమైన శరీరం కింద నలగాలనిపించింది నాకు. అతని...

చంద్రబాబు చుక్కలు చూపుతూ దెంగాడు

Tuesday, March 20th, 2018 - Sex stories in Telugu

లైట్లు ఆరిపోయిన పదినిమిషాల వరకూ ఇద్దరూ మౌనంగా ఉండిపోయారు. మౌనంగా అయితే ఉన్నారు గానీ, ఇద్దరిలో అలజడి మాత్రం తుఫానులా చెలరేగిపోతుంది. ప్రమీల అయితే దాదాపు చిగురుటాకులా వణికిపోతుంది. దాదాపు...

కత్రీనా పెదాల లాగ టెంటింగా ఉన్నాయి

చీ ఎంటి పాని ఇది నొట్లొ ఎవరైనా కారుస్తారా అంటూ మొహం చిక్లించింది.కారిపొసెసరికి పనింద్ర మొడ్డ చిన్నగా అవుతుంది.సారి ప్రియా మొదటిసారి కదా ఎదొ అయిపొయింది అని లేచి టవల్...

రోజూ వచ్చి మా అమ్మని దెంగు

Wednesday, March 14th, 2018 - తెలుగు బూతు కథలు

“రోజూ వచ్చి మా అమ్మని దెంగు” అలా రాత్రి నా రంకు మొగుడి దగ్గర పగలేమో అవకాశం కుదిరినప్పుడల్లా నా కుతురితో ఆ సుఖం అనుభవిస్తున్నాను. అలా కొంతకాలం పోయాకా...

పార్క్ సెక్యూరిటీ నా పూకులో రసాలు మొత్తం తోడేశాడు

Tuesday, March 13th, 2018 - తెలుగు బూతు కథలు

రాఘవ పార్కు వాచమన్ తో జరిగిన అనుభవం మర్చిపోలేనిది. పార్క్ సెక్యురిటి హౌస్ లో ఉంటూ దాదాపు 4 నెలలు వాడు నా మొడ్డకి బానిస లా అయిపోయాడు… అనుకోకుండా...