కొత్త మేనెజర్ తో శృంగారం

Tuesday, March 20th, 2018 - తెలుగు బూతు కథలు

కొత్తగా వచ్చిన మానేజర్ మాంఛి సెక్సీగా వున్నాడు. బలమైన భుజాల తో, కండల తో వున్నాడు. అతనిని చూస్తుంటే ఒకసారి ఆ బలమైన శరీరం కింద నలగాలనిపించింది నాకు. అతని...

రోజూ వచ్చి మా అమ్మని దెంగు

Wednesday, March 14th, 2018 - తెలుగు బూతు కథలు

“రోజూ వచ్చి మా అమ్మని దెంగు” అలా రాత్రి నా రంకు మొగుడి దగ్గర పగలేమో అవకాశం కుదిరినప్పుడల్లా నా కుతురితో ఆ సుఖం అనుభవిస్తున్నాను. అలా కొంతకాలం పోయాకా...

పార్క్ సెక్యూరిటీ నా పూకులో రసాలు మొత్తం తోడేశాడు

Tuesday, March 13th, 2018 - తెలుగు బూతు కథలు

రాఘవ పార్కు వాచమన్ తో జరిగిన అనుభవం మర్చిపోలేనిది. పార్క్ సెక్యురిటి హౌస్ లో ఉంటూ దాదాపు 4 నెలలు వాడు నా మొడ్డకి బానిస లా అయిపోయాడు… అనుకోకుండా...

మొదటిసారి దెంగితే అంత నిప్పి ఉంటుందా ఆంటీ

Tuesday, March 13th, 2018 - తెలుగు బూతు కథలు

మా ఇల్లు వచ్చేసింది. రేపు ఎనిమిదింటికి మా ఇంటి దగ్గిర బస్ స్టాప్ దగ్గిర వైట్ చేస్తా, రమ్మని చెప్పి, దిగి ఇంట్లోకి వెళ్ళాను కుర్రాళ్ళిద్దర్నీ మొడ్డలు చీకి శాంత...

అమ్మ గారూ మిమ్మల్ని దెంగటం

Saturday, February 3rd, 2018 - తెలుగు బూతు కథలు

అమ్మ గారూ మిమ్మల్ని దెంగటం ఈ జన్మకి నా అదృష్టం ….పని కుర్రాడితో నా పూకు అబ్బ నేను ఒక గౌరవ మైన కుటుంబమునకు చెందిన ఆడదాన్ని ఈ బ్లాగ్...