కత్రీనా పెదాల లాగ టెంటింగా ఉన్నాయి

చీ ఎంటి పాని ఇది నొట్లొ ఎవరైనా కారుస్తారా అంటూ మొహం చిక్లించింది.కారిపొసెసరికి పనింద్ర మొడ్డ చిన్నగా అవుతుంది.సారి ప్రియా మొదటిసారి కదా ఎదొ అయిపొయింది అని లేచి టవల్...

రోజూ వచ్చి మా అమ్మని దెంగు

Wednesday, March 14th, 2018 - తెలుగు బూతు కథలు

“రోజూ వచ్చి మా అమ్మని దెంగు” అలా రాత్రి నా రంకు మొగుడి దగ్గర పగలేమో అవకాశం కుదిరినప్పుడల్లా నా కుతురితో ఆ సుఖం అనుభవిస్తున్నాను. అలా కొంతకాలం పోయాకా...

పార్క్ సెక్యూరిటీ నా పూకులో రసాలు మొత్తం తోడేశాడు

Tuesday, March 13th, 2018 - తెలుగు బూతు కథలు

రాఘవ పార్కు వాచమన్ తో జరిగిన అనుభవం మర్చిపోలేనిది. పార్క్ సెక్యురిటి హౌస్ లో ఉంటూ దాదాపు 4 నెలలు వాడు నా మొడ్డకి బానిస లా అయిపోయాడు… అనుకోకుండా...

మొదటిసారి దెంగితే అంత నిప్పి ఉంటుందా ఆంటీ

Tuesday, March 13th, 2018 - తెలుగు బూతు కథలు

మా ఇల్లు వచ్చేసింది. రేపు ఎనిమిదింటికి మా ఇంటి దగ్గిర బస్ స్టాప్ దగ్గిర వైట్ చేస్తా, రమ్మని చెప్పి, దిగి ఇంట్లోకి వెళ్ళాను కుర్రాళ్ళిద్దర్నీ మొడ్డలు చీకి శాంత...

మొట్టమొదటిసారిగ నీ పువ్వులో కారుస్తున్నాను

ఎంతో కస్టపడి వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ సంపాదించి విషయం అంత మృణాళిని కి చెప్పి పార్టనర్ స్వప్పింగ్ కి వాళ్ళని ఒప్పించింది ఆదివారం డిన్నర్ కి వాళ్ళని ఒక్క పెద్ద...